We zijn bij BGE geen vrienden van Bouke Arends dat moge wel duidelijk zijn.

Onze columnisten legden vele malen de vele zwakke kanten van zijn karakter bloot.

Maar wíj dachten zelfs nog dat deze uitgekookte politicus stiekem misschien wel de onbekende 3e kandidaat-voorzitter van de PvdA zou willen zijn.

Als daar al sprake van is dan heeft hij zichzelf niet geholpen met zijn recente uitbarstingen in de raad.

 

Wim Halm plaatste in de raad een onschuldige opmerking over het grote verschil in prijs van kavels en nieuwbouwwoningen in Emmen en Duitsland.

Daarop liep Arends helemaal leeg en werd zelfs, voor-zover voor hem mogelijk, emotioneel.

Emmenaren en Nederlanders in het algemeen die in Duitsland zijn gaan wonen parasiteerden en moesten daar blijven en integreren.

Ze parasiteerden volgens hem vooral omdat ze hun kinderen in Emmen van het onderwijs lieten genieten.

En, zo bleek een vergadering later, ze profiteerden volgens hem ook (ten onrechte) van andere niet nader genoemde gemeentelijke voorzieningen.

 

Halm had natuurlijk een heel andere insteek met zijn opmerking en voorzag problemen met de verkoop van gemeentekavels.

Maar Arends gebruikte die opmerking om in de raad (onder immuniteit) zijn "Blut und Boden" theorieën te ontvouwen.

Halm had tere snaren bij hem getroffen zo zei hij, al bleken het dan achteraf de snaren van nationalisme en anti-europeanisme.

Zoals in de latere vergadering duidelijk werd (opnieuw na vragen van Wim Halm) sprak hij op persoonlijke titel.

Hij sprak dus niet als wethouder en al helemaal niet namens het college.

Nu spreekt een wethouder altijd namens het college behalve wanneer dat uitdrukkelijk niet zo is.

Als we daar van uit gaan lijkt het me discutabel of de immuniteit van het raadsdebat nog wel van toepassing is.

Zeker nu blijkt dat hij desgevraagd (zo begreep ik tenminste) ook in de wandelgangen zijn theorieën bleef herhalen.

Ik heb begrepen dat er al een smaadprocedure zit aan te komen, dus daarover krijgen we nog wel klaarheid.

 

Wat is er nu zo ontzettend fout en onbeschoft aan Arends gedrag en uitspraken?

 

Ten eerste zoals hierboven al aangegeven de plaats en timing van zulke zware beschuldigingen jegens (al of niet tijdelijk) oud Emmenaren.

Zonder dat die zich kunnen verweren als gevolg van de immuniteit.

Ten tweede het gebrek aan onderbouwing van zijn theorieën, die ontbreken volledig.

Ten derde de hoge mate van eigen schuld van de beschuldiger aan de ontstane situatie.

Ten vierde het hoge PVV gehalte en het anti-europese karakter van zijn gedachtes.

 

Zijn onderbouwing ontbreekt, maar dat neemt niet weg dat die eventuele onderbouwing wel makkelijk te bestrijden is.

Er zijn namelijk twee mogelijkheden van de Duitslandgangers, werken in Duitsland of in Nederland.

Dan kan er ook nog gekozen worden voor belasting betalen in Nederland of in Duitsland.

Dat is allemaal in Europese en bilaterale verdragen geregeld.

Onderwijs wordt betaald uit de rijkskas en elke belastingbetaler heeft er recht op.

Via verdragen kunnen grensbewoners ook over en weer van elkaars onderwijs gebruik maken.

Als alle kinderen verplicht zouden worden in Duitsland te scholen zouden veel Nederlandse grensdorpen de scholen moeten sluiten.

En dat beperkt zich niet tot de gemeente Emmen.

 

Zelfs de Duitse hypotheekrentelasten kunnen van het Nederlandse inkomen worden afgetrokken.

De aftrek is door de lagere onroerend goed prijs in Duitsland wel beduidend lager dan het in Nederland zou zijn, dus dat werkt in het voordeel van de Nederlandse fiscus.

Omgekeerd kan men in Duitsland geen fiscaal voordeel behalen, want Duitsland kent geen (prijsopdrijvende) aftrekregeling.

Dat is ook de belangrijkste reden dat daar de huizenprijzen niet zo uit de pan zijn gerezen als bij ons.

Maar de Duitse gemeentebestuurders jagen blijkbaar ook de grondprijzen niet zó omhoog als de bestuurders van de "amigocratie" Emmen.

Bouke Arends en zijn partij zijn daarbij wel de hoofdschuldigen van de prijsopdrijvingen in Emmen.

 

Als een Nederlander een huis in Duitsland koopt kan hij ook nog een hypotheek nemen in Nederland en gebruik maken van een Nederlandse makelaar en notaris.

In dat geval wordt er ook nog belasting betaald in Nederland door de Duitslandganger.

Verder kan de Duitslandganger afhankelijk van de verdragen en zijn eventuele verzekering ook gebruik maken van de gezondheidszorg in Nederland.

Ook dat levert dan weer belastinginkomsten en werkgelegenheid in Nederland op.

 

Welke voorzieningen de Duitslandgangers verder nog zouden misbruiken kan ik me niet bedenken omdat alles immers al is geprivatiseerd en er dus een marktconforme prijs voor wordt betaald.

En in de nieuwe dierentuin mogen ze toch nog wel komen ondanks dat ze geen (verhoogde) woz-aanslag meer krijgen?

 

Daarnaast kunnen de Duitslandgangers als het voor hun goedkoper is gewoon blijven winkelen in Emmen.

Gezien het grote aantal Duitse kentekens op de parkeerplaatsen doen ze dat ook.

Ze verhogen daarmee ook nog het rendement van de gemeentelijke parkeergarages.

Ten onrechte worden al deze kentekens vaak verward met die van Duitse toeristen.

 

Over die kentekens heeft de PVV in lijn met de gedachtes van Bouke Arends al iets buitenlandervijandigs en anti-Europees in zijn program opgenomen.

Uit principe linken we niet naar die partij, maar neemt u maar van mij aan dat het er staat.

De PVV wil dat via cameracontroles wordt vastgelegd hoe vaak en hoe lang die Duitse (en andere) kentekens de grens overschrijden en dan moeten ze volgens de PVV worden aangeslagen voor de motorrijtuigenbelasting.

Wij maken de overstap van Bouke naar deze partij nog wel mee.

Als populistische, nationalistische anti-Europeaan en wat betreft politiek niveau past hij daar wel bij.

Houzee Bouke.

 

De voorzitter van BGE