Ramp of zegen voor Emmense middenstand?

Het college van B&W heeft bij het raadsvoorstel over de verhuizing van het nieuwe dierenpark 2 rapporten toegevoegd van het bureau Ecorys. Het ene rapport is een maatschappelijke Kosten en Baten Analyse en het andere rapport is een Economische effecten analyse.

 In beide rapporten worden de huidige plannen voor Atalanta en verhuizing van het dierenpark vergeleken met andere scenario's en de eindconclusie is dat de huidige plannen het beste zijn ten opzichte van alle andere scenario's. De huidige plannen zouden een impuls zijn voor de Emmense en Drentse Economie en werkgelegenheid en ook goed zijn voor de Emmense middenstand. Veel meer mensen, een paar honderdduizend meer, gaan het centrum van Emmen bezoeken en daar geld uitgeven.

Fractievoorzitter Wim Halm van BGE: "Het zijn moeilijke en ingewikkelde rapporten van een gerenommeerd bureau , maar ik vraag me toch af of de cijfers en conclusies wel allemaal kloppen. In het bedrijfsplan van het dierenpark staat namelijk dat men uitgaat van een gemiddelde verblijfstijd per bezoeker van meer dan 7 uur. In het verlengde hiervan gaat men ook uit van hogere horeca opbrengsten voor het nieuwe dierenpark. Maar ik vraag me af als mensen die ca. 7,5 uur in het nieuwe park verblijven, die 1 tot 3 uur reistijd hebben op een dag, of het dan realistisch is dat deze mensen ook nog de winkels in Emmen gaan bezoeken en daar geld gaan uitgeven?"

Het nieuwe dierenpark concept is er volledig op gericht dat de verblijfstijd ten opzichte van het huidige dierenpark aanzienlijk wordt verlengd en dat mensen zich de hele dag in het park kunnen vermaken. Hier zijn de investeringen naar, hier zijn o.a. de toegangsprijzen naar (circa 30 euro per persoon in 2016) en hier zijn de horecaopbrengsten naar (circa 6 euro per persoon). De gemiddelde verblijfstijd van het huidige dierenpark zou liggen op 4 to 5 uur.

Het lijkt een beetje op gegoochel met cijfers van het college, waarbij  bezoekers in het ene rapport de hele dag op het nieuwe dierenpak verblijven, omdat dat de meeste opbrengsten geeft. En in het andere rapport verlaten deze bezoekers halverwege de dag het dierenpak om het centrum van Emmen in te trekken, omdat dat in dat in het andere rapport voor de hoogste opbrengsten zorgt.

Wim Halm: "We zouden ons naast de financiering en de risico's van alle plannen moeten afvragen of we in Emmen willen gaan voor een grootschalig en duur concept waarbij bezoekers op het park blijven en het centrum van Emmen niet meer bezoeken. Of dat we gaan voor een minder grootschalig en duur concept waarbij veel bezoekers van het dierenpark ook het centrum van Emmen nog gaan bezoeken. Het maakt nog al een groot verschil of je voor het ene concept kiest of het andere."

BGE hoopt dat de Emmense middenstand de plannen zorgvuldig gaat bestuderen en de politiek zo snel mogelijk laat weten hoe zij tegen de plannen aankijkt. De plannen hebben voor de Emmense middenstand grote gevolgen en niet alleen tijdens de periode van de bouw.

Wim Halm (Fractievoorzitter BGE)