Irritatie en ergernis bij BGE over trage beantwoording artikel 38 vragen (22 juni 2011)

 

Geachte  College,   

Op 22 juni 2011 hebben wij via artikel 38 Reglement van orde der gemeenteraad, 2 schriftelijke vragen gesteld over "toegangsprijzen DPE NEXT (7.0).

 

Tot op heden hebben wij nog steeds geen antwoord ontvangen op deze vragen. Eerst werd door u aangegeven dat de termijn van 30 dagen niet kon worden gehaald en dat deze verlengd zou worden naar 60 dagen. Maar ook na ruim 60 dagen hebben wij nog geen antwoord ontvangen. Helaas is een erg trage beantwoording van vragen van o.a. BGE de laatste tijd meer regel dan uitzondering.

Wij zouden graag vernemen wat de reden is van het niet tijdig beantwoorden van deze 2 simpele vragen. Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van BGE of van de gemeenteraad? Moet de waarheid achteraf nog worden aangepast? 

 

U begrijpt uit onze woordkeuze wel dat wij zeer boos en teleurgesteld zijn. Wij verwachten dan ook op korte termijn uitleg over uw handelswijze? Mocht deze er niet komen of niet bevredigend zijn dan laat u ons geen andere keus dan in de raadsvergadering van september a.s met een motie van wantrouwen tegen het gehele college te komen.

 

Ook verwachten wij op korte termijn een antwoord te ontvangen op de 2 vragen (artikel 38) van 22 juni 2011. Ter herinnering, het gaat om de volgende 2 vragen:

Vraag 1:

Heeft het college aan de directie van het dierenpark aangegeven of de indruk gewekt dat niet alle aanbevelingen van UNO hoefden te worden opgevolgd? Zo ja, waarom is de raad hierbij gepasseerd? Zo nee, hoe kan het dat het advies van UNO over de toegangsprijzen niet is opgevolgd?

 

Vraag 2:

Heeft het college al gereageerd naar het dierenpark dat het hanteren van een afwijkende toegangsprijs voor DPE NEXT, anders dan het genoemde maximum van het Raadsbesluit van 16 december 2010 (= Advies UNO), niet is opgevolgd en dat daar alsnog aan moet worden voldaan? Zo ja wat was de reactie van het college? Zo nee, waarom heeft het college nog niet gereageerd?

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Halm

 

Fractievoorzitter  BGE