Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) vindt het voornemen van het college om de jaarlijkse subsidie aan de voedselbank per 2012 stop te zetten in meerder opzichten asociaal.

 

Toen instellingen vorig jaar 5% gekort werden op hun subsidie werd alsnog besloten om dit niet in 1 jaar door te voeren maar in 2 jaar, zodat organisaties en instellingen tijd hebben om zich op de veranderende situatie in te stellen. Nu wordt in 1 keer 100% subsidie geschrapt.

 

 

Bij de behandeling van de kadernota in juni gaf het college aan dat de nieuwe bezuinigingsmaatregelen pas begin oktober 2011 bekend zouden zijn. Nu blijkt dat het college al hard bezig is de bezuinigingsmaatregelen door te voeren, maar dan zonder de gemeenteraad. Een herijking van het totale gemeentelijke subsidiebeleid wordt al jaren beloofd, maar blijkbaar heeft het college ook hier de gemeenteraad niet voor nodig.

 

Dit college vindt dat zij zou goed met de burgers en organisaties overlegt, maar met de voedselbank hoefde blijkbaar niet overlegd te worden om tot dit besluit te komen. En inhoudelijk pas de bezuiniging niet bij een college dat zichzelf steeds op de borst slaat over hoe sociaal zij wel niet is.

 

Fractievoorzitter Wim Halm van BGE: "De gemeente wil fors bezuinigingen in de sociale sfeer zoals WMO, WWB en WSW. Laat men dan blij zijn dat er nog een vangnet bestaat zoals o.a. de voedselank. Voedselbanken zoude niet nodig moeten zijn, maar zolang ze nodig zijn verdienen ze financiele steun van de gemeente. De handelswijze van het college in deze vinden wij in meerdere opzichten dan ook asociaal."