Een handleiding bij het navigeren op deze site.

 

Besef wat u leest: b.v. een column, een opinie, vragen aan het College of een antwoord van het College.

Ga er van uit dat (partij)opinies en vragen hun basis vinden in het partijprogram.

Wees ervan doordrongen dat de "opinie" van een columnist meestal een waarschuwing is tegen o.a. onrecht, gemakzucht en het meten met twee maten.

Dat wordt kracht bijgezet door de stijlvormen van absurditeit, overdrijving en misleiding.

Wat een columnist ook schrijft, het is in een bepaald verband en ieder is zelf verantwoordelijk als hij met citaten uit de column andere verbanden gaat leggen.

En een columnist is pas echt gelukkig als hij de lezer weer op het verkeerde been heeft weten te zetten.

 

Dat is deze week weer goed gelukt.

We hebben veel reacties gekregen op de column over Jan Dijkgraaf alias Oldekamp (naar zijn moeder).

De reacties waren vooral positief tot en met extatisch.

Echter er was ook 1 sombere reactie.

We zullen gaan uitzoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren.

 

Vooralsnog houden wij het er op dat er verkeerd is gelezen, geïnterpreteerd en geciteerd.

EmmenNu maakte ervan dat de partij BGE Jan gek vindt.

Wij vinden dat weer gek van EmmenNu, die overigens ook vond dat Halm Jan had beschimpt omdat Jan het bloed onder de nagels van (de partij) BGE weghaalde.

De Telegraaf meende Jan Dijkgraaf aanvankelijk door het lint te zien gaan.

Wij hebben daar helemaal niks van gemerkt en de Telegraaf heeft dat later ook veranderd, op haar site tenminste.

Nog een paar citaten: Dijkgraaf beschuldigd van meervoudige persoonlijkheids stoornissen en (de partij) BGE wil dat Dijkgraaf opstapt.

BGE zou zich er over verbazen dat hij nóg niet in een gesloten inrichting is opgenomen en houdt verder geen rekening met zijn geestestoestand.

 

De columnist(en) heeft/hebben o.a aan de orde gesteld dat twitteren door collegeleden en raadsleden zeker als ze lid van het presidium zijn en voorzitter van een commissie beter achterwege kan worden gelaten.

Wie de tweets volgt merkt op dat er slordig wordt geschreven, losjes en voorbarig wordt geoordeeld en dat men elkaar vaak misverstaat.

Voor de buitenstaander is een twitterconversatie een chaotische janboel en al gauw voeding voor de gedachte: hebben deze warhoofden ze nog wel op een rijtje?

De veeltwitteraar Jan Dijkgraaf valt in die zin extra op.

De columnist(en) meenden aan de hand van de honderden tweets van deze man een karakterologische schets te kunnen maken.

Dat is ons inziens goed gelukt.

Google b.v. "Oldenkamp twitter" en oordeel zelf.

 

Twitteraars begrijpen elkaar al regelmatig verkeerd, niet getwitterde teksten zijn blijkbaar helemaal niet door hun te begrijpen.

Vandaar de ruime hoeveelheid foute en uit hun verband gerukte en in een onjuist verband gebrachte citaten.

Twitteraars bestaan uit volgers en gevolgden, de eersten proberen zich bij de laatsten in te slijmen, maar de laatsten denken alleen aan hun "handeltje".

De gevolgden denken door de reacties van de volgers dat hun teksten van kalenderkwaliteit zijn.

Dat geeft een heel akelig sfeertje voor de buitenwacht.

Maar daarnaast hebben twitteraars nóg een collectieve karaktertrek.

Ze vinden dat je iets wel niet onderbouwd (onder ons) mag twitteren, maar hetzelfde niet in een column onderbouwd mag vastleggen.

 

Immers Jan Dijkgraaf twittert op 10 juni 2010 naar aanleiding van het succes van de PVV in Emmen de vraag: "Hoe gestoord kunnen kiezers zijn?"

Als de columnist(en) hem bijna een jaar later fijntjes wijst/wijzen op zijn eigen mogelijke stoornissen denkt hij niet: ik heb gekaatst ik moet de bal verwachten.

Nee, hij rijdt onmiddellijk naar het politiebureau om aangifte te doen (op de fiets hoop ik: bron EmmenNu).

Op het politiebureau hebben ze hem blijkbaar een afkoelingsperiode tot a.s. donderdag opgelegd.

De soep zal nu wel niet meer zo heet gegeten worden.

Moge de vrijheid van meningsuiting zegevieren en het politieke debat scherp maar fair blijven.

En mogen we van nog meer nutteloze rechtszaken over dat onderwerp verschoond blijven.

En leest u in het vervolg de disclaimer voor u naar het politiebureau spurt.

 

 

De Voorzitter.

 

NB:   Als de publieke "steun" vanuit GroenLinks een onderstreping is van de wijsheid dat wie zwijgt toestemt (in dit geval met de column), dan lijkt het me voor Jan Dijkgraaf beter zich vanaf nu op dat probleem te richten of zijn knopen te tellen.