B5 Grondexploitatie en parkeerexploitatie Willinkplein-Zuid + bijlagen RIS.4818 en RIS.4819

Voorzitter,

Ik heb begrepen dat de parkeerkelder waar het hier om gaat onderdeel is van het Atalanta project.

In het eerste advies van Twijnstra Gudde over het Atalanta project werd geadviseerd aan de raad om een onderscheid te maken tussen de noodzakelijke onderdelen van het project en de wenselijke onderdelen van het project. Helaas is dit nog steeds niet gebeurd.
Volgens BGE gaat het bij de parkeerkelders, de tunnel en het evenementenplein om de wenselijke onderdelen van het Atalanta project en niet om de noodzakelijke onderdelen van het project.

 

Voor BGE zijn het nieuwe dierenpark en het nieuwe theater de noodzakelijke onderdelen van het Atalanta project.

Graag zouden wij eerst duidelijkheid willen hebben over deze noodzakelijke onderdelen van het project, voordat we besluiten nemen over de wenselijke onderdelen.

Zoals door ons al vaker aangegeven zijn wij bang dat Emmen straks wel parkeerkelders, een tunnel en een evenementenplein heeft, maar geen nieuw theater en geen dierenpark.

Wij zullen daarom dan ook tegen dit voorstel stemmen.

Verder betreuren wij het dat bij dit raadsvoorstel geen advies ligt van de raadsadviseur Twijnstra Gudde.

Wij willen verder nog opmerken dat BGE geen tegenstander van het Atlanta project, maar steeds hebben tegengestemd vanwege de gebrekkige financiële onderbouwing.

Ook is BGE voorstander van meer ondergronds parkeren, maar omdat ook Emmen een Euro maar 1 keer kan uitgeven vinden wij dat er eerst duidelijkheid moet komen over de haalbaarheid van het nieuwe dierenpark en het nieuwe theater.

Het bestemmingsplan dat het project mogelijk maakt waar de parkeerkelder onderdeel van is wordt nog later vastgesteld. Wij hadden liever gezien dat dit tegelijk gebeurt. Als dit raadbesluit nu wordt genomen wordt inspraak bij het bestemmingplan volgens ons niet meer dan een fopspeen.

Fractie BGE

Wim Halm