Voorzitter,

Graag wil ik beginnen met het woord te richten aan burgemeester Bijl. De burgemeester gaf afgelopen donderdag in de commissievergadering aan dat in 2007 alle raadsleden unaniem hebben besloten tot verhuizing van het huidige dierenpark naar de Es. Het zou gaan om een principieel besluit volgens de burgemeester. De burgemeester maakte toen raadslid van der Weide een verwijt dat hij nu op zijn principe van toen zou zijn teruggekomen en dat dit eigenlijk niet zou kunnen of dat dit niet zou mogen.

 

Ik wil hierbij aangeven dat ik dit ook als een aantijging  zie op mijzelf als raadslid. Ook ik heb in 2007 voor gestemd, in 2008 tegen en in een opiniestuk aangegeven dat er meerdere keuzemogelijkheden moeten komen, waarbij ook de huidige locatie hoofdstraat een optie moet zijn. De opmerking van de burgemeester vind ik een staaltje van manipulerend besturen. Maar als de burgemeester zo gehecht is aan principiële uitspraken van raadsleden en leden van het college dan wil ik hem vragen mij vandaag even behulpzaam te zijn.

BGE heeft in de raad steeds aangegeven principieel tegen steun van de overheid aan bedrijven te zijn. Ook raadslid Halm heeft als persoon altijd aangegeven principieel tegen steun van de overheid aan bedrijven te zijn.

Toch is BGE vandaag bereid om het voorstel te steunen van de lening van 22 miljoen  aan het dierenpark. Maar als de burgemeester vindt dat dit principieel niet zou kunnen dan hoor ik dat graag in 1e termijn van hem.

Wat mij nog onduidelijk is hoe principieel we zijn als gemeente en wat we straks doen:

·    Als blijkt dat halverwege 2015 het bedrag van 22 miljoen volledig is opgebruikt en we nog een half jaar moeten tot en met opening nieuwe park. Is het dan jammer maar helaas?

·    En als het nieuwe park toch pas halverwege 2016 opent en de 22 miljoen eind 2015 nog niet is opgebruikt?  Is het dan ook jammer maar helaas, want de steun loopt maar tot en met 2015?

En natuurlijk kan zich al veel eerder een situatie voordoen dat het dierenpark het ook met de 22 miljoen niet redt.

Graag een reactie van het college hoe hard of principieel alle "harde" voorwaarden zijn en hoe principieel het college zelf wil zijn?

Voordat ik verder ga over het raadsvoorstel DPE NEXT wil ik citeren uit de bijdragen van BGE van 18 december 2008:

Bij goed risicomanagement zouden aan het echt onomkeerbare moment van vandaag in de ogen van de fractie drie voorwaarden verbonden moeten zijn:

 

1.

Het project is onomkeerbaar als het dierenpark de totale financiering rond heeft en de verplichtingen is aangegaan met derden om het nieuwe dierenpark te gaan bouwen. Het is in de ogen van de fractie onzinnig als de gemeente al definitieve verplichtingen aan gaat als het dierenpark de financiering niet rond heeft.

 

2. Als tot aan het moment dat het dierenpark begint te bouwen er nieuwe inzichten zijn waaruit blijkt dat de dekking van de gemeente van € 80 miljoen of dekking van andere partijen er toch niet is of ontoereikend zou zijn, zou er alsnog een nieuwe afweging

gemaakt moeten worden.. Het kan dan nog steeds, dus zou het dom zijn dit uit principiële overwegingen niet te doen.

 

3. Voldaan moet worden aan een sluitende overall-financiering met zicht op de gevolgen voor de exploitatie van het complex straks. Is de dierentuin wel in staat het geheel te dragen?

 

BGE heeft in 2008 daarom tegen gestemd, omdat toen nog geen onomkeerbaar besluit genomen kon worden vanwege slechte financiele onderbouwing. Dat betekent niet dat BGE vindt dat het geen mooi plan is, of dat het  iets moois zou kunnen worden. BGE wilde alleen een onomkeerbaar besluit nemen als aangetoond zou zijn dat de plannen financieel haalbaar zouden zijn en de risico's aanvaardbaar en beheersbaar zijn.

Die voorwaarden heeft de meerderheid van de raad toen niet willen stellen. Het resultaat is dat de raad een adviesbureau Twijnstra Gudde heeft, die de raad dan ook met regelmaat op zaken zoals deze  wijst. Het resultaat is ook, dat we over de haalbaarheid van het project na 2 jaar tijd nog weinig wijzer zijn geworden, en dat de gemeentelijk bijdrage aan het dierenpark fors.. hoger wordt.

BGE trekt hier de conclusie uit dat we er ernstig rekening mee moeten houden dat het gehele project Atalanta niet haalbaar zal zijn. Dat betekent dat je ook moet nadenken over alternatieven. Twijnstra Gudde noemt het terugvalscenario's. Sommige partijen noemen dit een plan B en BGE heeft het in september van dit jaar meerdere keuzemogelijkheden genoemd. En weer andere partijen zullen het weer een andere naam geven.

Graag zou ik willen weten van het college of wij nu het spel "Alles of niets" aan het spelen zijn bij het dierenpark. Als een DPE NEXT met internationale allure en dat 1,4 miljoen bezoekers moet trekken straks in 2011 niet haalbaar lijkt te zijn.En als het verhaal van wethouder Arends klopt dat ook een dierenpark op de huidige locatie niet haalbaar is in de toekomst, omdat dit nog duurder is dan op de Es.

Is het dan zo dat we dan eind 2011 de situatie kan ontstaan dat we zeggen "jammer maar helaas, en einde dierenpark in Emmen"? Als ik de verhalen van het college mag geloven dan kan het daar dus op uidraaien en dat zou ik jammer vinden.

Dat we dus maar 2 mogelijkheden hebben:

1.      Of het mooiste dierenpark van West Europa of de hele Wereld

2.      en als dat niet kan, dan helemaal geen dierenpark meer.

Als je nu dan ook geen rekening gaat houden om op hoofdlijnen alternatieven te gaan zoeken, dan kunnen we nu ook hard op weg zijn over een jaar geen dierenpark meer te hebben. Ik heb overwogen met een motie hierover te komen, maar ik wil de bal toch eerst neerleggen waar hij hoort en dat is bij het college en de directie van het dierenpark.

Mijn vraag aan het college is dan ook, bent u bereid om samen met het dierenpark nu al een aantal keuzemogelijkheden uit te werken die eventueel gebruikt kunnen worden als DPE NEXT 7.0 niet haalbaar mocht zijn.

 

Voorzitter,

Ik denk dan aan de volgende keuzemogelijkheden

1.  Het dierenpark als een veredeld hertenkamp voortzetten.

2.  Het dierenpark op de huidige locatie voortzetten met alleen een  grote onderhoudsbeurt en wat kleine vernieuwingen.

3.  Het dierenpark op de huidige locatie voortzetten met een grote onderhoudsbeurt en een aantal grote vernieuwingen.

4.  Het dierenpark verplaatsen naar de Es, maar nieuwbouw niet te grootschalig maken.

 

Als DPE NEXT 7.0 dan gedurende 2011 niet haalbaar is kunnen we wel verder met het sterker en mooier maken van Emmen.

Iets wat alle partijen willen in Emmen en iets dat ook noodzakelijk is.

Als u hier niet toe bereid bent kan ik niet anders concluderen dan dat u gaat voor "Alles of niets" en het is zeer goed denkbaar dat we straks En geen dierenpark meer hebben en geen nieuw theater zullen hebben en waren alle mooie Atalanta dromen alleen maar bedrog.

 

Wim Halm

Fractie Burgerbelangen Gemeente Emmen