En de gemeente raad van Emmen wensen wij veel sterkte toe in 2011.