UNO en Twijnstra Gudde rapport - Voorwaarden raadsvoorstel DPE NEXT

 

 

Geacht college,

 

In de route naar besluitvorming over  DPE NEXT op 20 december 2010 mis ik een rol voor de directie van het dierenpark.

 

Graag zou ik o.a. willen weten van de directie van het dierenpark:

  • Wat zij van het UNO rapport en Twijnstra Gudde rapport in zijn algemeenheid vinden?
  • Of zij de genoemde kostenbesparingen zoals door UNO genoemd haalbaar achten?
  • Hoe zij aankijken tegen de haalbaarheid van de genoemde dekking / financiering en de voorwaarden zoals  genoemd door UNO en zoals genoemd in het raadsvoorstel?
  • Hoe zij aankijken tegen de genoemde voorwaarden van de gemeente?

 

Als er geen rol weggelegd is voor de directie van het dierenpark tot en met de besluitvorming van 20 december 2010 dan lijkt het er op dat wij als gemeente het dierenpark niet meer steunen, maar dat wij als gemeente het dierenpark zijn geworden en er een directie is die de plannen gewoon moet uitvoeren. En ik dacht nu juist dat wij allen hadden gesteld dat het dierenpark een zelfstandig bedrijf is en als zodanig moet opereren. Als de insteek voor DPE NEXT nu geheel veranderd is dan is het goed dat wij als raad dit weten en ook weten waarom de insteek nu geheel anders is. Dan lijkt mij ook dat dit gevolgen heeft voor de steunverlening aan DPE tot en met 2015.

 

De raad moest op 18 december 2008 een besluit nemen zodat het dierenpark met de plannen aan de gang kon en financiers kon gaan zoeken. Uit het bedrijfsplan DPE NEXT, het UNO rapport, Twijnstra Gudde rapport en het raadsvoorstel maak ik op dat er nog geen Euro cent zeker is als dekking dan de 65 miljoen verplaatsingsvergoeding van de gemeente. Graag zouden wij van de directie van het dierenpark dan ook willen weten:

  • Welke inspanningen zij hebben verricht na 18 december 2008 om aan extra middelen te komen en waarom dit tot op heden nog niet gelukt is? Ik lees dit nergens.
  • Waarom de heer Arends in zijn hoedanigheid van voormalig President Commissaris van het dierenpark in januari van dit jaar roept dat er al 100 miljoen binnen is aan dekking en waarom deze 100 miljoen aan dekking er nu niet is?

Vraag:

Graag zou ik van u vernemen of er nog een rol weggelegd is voor de directie van het dierenpark richting de besluitvorming van 20 december 2010 en of wij als raad nog in de gelegenheid worden gesteld om vragen aan de directie van het dierenpark te kunnen stellen. Als er geen rol weggelegd voor de directie van het dierenpark zou ik graag gemotiveerd willen weten waarom niet?

 

Suggestie:

Misschien is het een idee dat de directie van het dierenpark ook aanwezig is op 14 december 2010 bij de commissievergadering en de raad de gelegenheid krijgt om hen vragen te stellen.

 

Graag zie ik zo spoedig mogelijk uw antwoord op mijn vraag tegemoet.

 

Hoogachtend,

 

Wim Halm  fractievoorzitter BGE