Burgerbelangen Gemeente Emmen heeft bij de kadernota aangegeven dat er fors bezuinigd kon worden door vereenvoudiging en vermindering van regelgeving, het verminderen van het aantal ambtenaren en een herijking van het subsidiebeleid. Hier heeft het college helaas weinig mee gedaan.

Het college van PvdA, CDA en WD heeft er voor gekozen om op alles te bezuinigen waarvan men voor de verkiezingen zei niet op te bezuinigen. De PvdA beloofde niet te bezuinigen op armoede- en werkgelegenheidsbeleid, zorg (WMO), onderwijs en welzijnsvoorzieningen. Het CDA beloofde niet te bezuinigen op sociaal- en minimabeleid, veiligheid, onderhoud wegen en openbaar groen.

 De WD beloofde niet te bezuinigen op veiligheid en stimulering, economie en onderwijs en beloofde de lasten voor de burgers niet te verzwaren.
Op al die zaken wordt nu wel bezuinigd en fors ook. Hier komt nog eens bij dat wij vinden dat de burgers niet goed en eerlijk zijn voorgelicht over de bezuinigingsmaatregelen.

BGE is dan ook van mening dat dit college geen mandaat heeft van de kiezers voor de huidige begroting en bezuinigingen. Wij hebben daarom tegen de begroting gestemd en aangegeven dat er eigenlijk er maar 3 mogelijkheden zijn. 1) Een nieuwe begroting die voor 80% recht doet aan de verkiezingsprogramma van de PvdA, CDA en VVD 2) Een college van andere partijen 3) een referendum onder de bevolking.

Wim Halm
Fractievoorzitter Burgerbelangen Gemeente Emmen