Voorzitter,

 

Digitaal communiceren waarom is het niet mogelijk om de antwoorden op schriftelijke vragen digitaal te ontvangen. 

Op een aantal zaken wil BGE in tweede termijn graag reageren.

Het duikteam Emmen. Wat gebeurt er als de deelnemende gemeenten niet kunnen of willen betalen voor de inzet van het Emmens duikteam

 

Burgemeester Bijl / Wethouder Thalens

Volgens Burgemeester Bijl wordt bij deze bezuinigingen niemand ontzien.

Wethouder Thalens durft nog steeds met droge ogen te beweren dat er niet wordt bezuinigd op onderwijs.

 

Graag wil BGE beide leden van het college serieus blijven nemen.

Zou het college in 2e termijn willen aangeven of beiden nog steeds dezelfde mening zijn toegedaan als in de 1e termijn, want het kan niet beide waar zijn.

 

Wethouder Kuper

Wethouder Kuper vindt de parkeernota een goed voorbeeld van een kort, bondig en duidelijk beleidsstuk. De raad was het hier in grote meerderheid niet mee eens en in het Dagblad van het Noorden werd nog een geheel stuk geweid aan het debat over de parkeernota en dat het geen goed stuk was.

Graag uitleg van de wethouder of hij de parkeernota nog steeds een voorbeeld vindt van een kort, bondig en duidelijk beleidsstuk?

 

Wethouder Kuper gaf aan "lid van 1 politieke partij al teveel te vinden". Graag uitleg van de wethouder of hij namens een partij in het college zit of niet?

De wethouder mag graag roepen dat hij geen politicus is. Kan de wethouder dan misschien aangeven waarom hij al 7 jaar zo gehecht is aan het wethouders  pluche en geen baan zoekt buiten de politiek?

 

Wethouder Jumelet

Wethouder Jumelet verwees bij de discussie over CQ naar het rapport van Hordijk & Hordijk. Alleen dat rapport is niet in ons bezit.

Het kan niet de bedoeling zijn dat het college zich in discussie beroept op stukken die de raad niet kent of de geheim moeten blijven. Niet bij CQ en niet bij Atalanta.

Graag antwoord van de wethouder wanneer wij het rapport Hordijk & Hordijk kunnen krijgen? Meer hoeven wij niet te weten.

 

Wethouder Jumelet gaf aan liever uit te gaan van wat mensen nodig hebben dan in plaats van waar mensen recht op hebben. Dat klinkt sympathieker dan het lijkt voor BGE. Maar gaat het CDA dan straks bepalen wat mensen nodig  hebben? Wij denken niet dat dit goed is voor het gevoel voor eigenwaarde en zelfrespect van mensen. Dan is BGE toch meer voorstander van de lijn dat bij rechten ook plichten horen.

 

Om in de lijn van nodig hebben van de wethouder nog even door te gaan.

Hadden de CDA wachtgeldwethouders hun wachtgeld wel echt nodig? En wie heeft dat toen bepaald? Of geldt hier gewoon "we hadden er recht op"

 

Mensen moeten iets terug doen voor hun uitkering volgens wethouder Jumelet. BGE zou daarom graag willen weten of dit ook gaat gelden voor wethouders die nu wachtgeld ontvangen? Graag een reactie van het college.

 

 

Wethouder Thalens

Wethouder Thalens vindt dat er niet bezuinigd wordt op onderwijs.

Waarom staan er dan toch bezuinigingsmaatregelen bij onderwijs genoemd?

En de wethouder  gaf toch aan dat bijvoorbeeld de Open Universiteit minder  geld krijgt.

Of bedoelt de wethouder dat ze denkt dat de bezuinigingen geen gevolgen zullen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs?

 

En wat vindt wethouder Thalens dat er van de andere PvdA verkiezingsbeloften terecht is gekomen. Geen bezuiniging op Armoede- en werkgelegenheidsbeleid, zorg (WMO) en welzijnsvoorzieningen.

 

Of betekent het dat als deze zaken bij een CDA wethouder zijn ondergebracht de PvdA niets te verwijten is? En durft ze dit dan met droge ogen te zeggen.

 

Wethouder Arends vindt zichzelf wel verantwoordelijk voor de problemen van het dierenpark, maar vindt zichzelf niet schuldig. Dat konden we via RTV Drenthe vernemen.

BGE vraagt zich af of deze lijn ook in andere gevallen gaat gelden.

 

Mag iemand die verantwoordelijk is voor verkeerd gebruik van zijn PGB straks zelf bepalen of hij ook schuldig is aan deze fout? En mag hij of zij dan ook zelf bepalen of er een sanctie volgt en welke sanctie dit is?

Mag iemand die verantwoordelijk is voor het verstrekken van verkeerde informatie bij aanvraag van een uitkering straks zelf bepalen of hij schuldig is aan deze fout? En mag hij of zij dan ook zelf bepalen of er een sanctie volgt en welke sanctie dit is?

 

Graag een reactie van het college.Of geldt in Emmen dat de gewone man keihard wordt aangepakt en blijft voor de elite die er een potje van heeft gemaakt nog steeds gelden dat de rode loper uitgaat.

 

De heer Leutscher van LEF!

 

Voorzitter,

 

Dan wil ik ook nog een speciaal woordje richten tot de heer Leutscher van LEF!

Het is helaas noodzakelijk, omdat de heer Leutscher niets lijkt te leren van gemaakte fouten uit het verleden. En dan kan het gevaarlijk worden voor de toekomst van de gemeente Emmen. Als dat niet zo was geweest had ik er niets van gezegd.

 

De heer Leutscher wil het nu al graag hebben over de periode na Atalanta. Het UNO rapport heeft aangegeven dat de problemen van het dierenpark mede veroorzaakt zijn doordat de focus op de verhuizing was gericht en niet op het huidige park. De heer Leutscher vindt onderwijs belangrijk, maar lijkt weinig van eigen fouten te leren.

 

De heer Leutscher werpt zich op als de expert op het gebied van het snijden in de kosten bij de overheid.

Waarom snijden in de kosten nooit  is gelukt bij CQ en het dierenpark is tot nu noch een raadsel. De heer Leutscher was hier toch echt medeverantwoordelijk voor. En zelf een half jaar vooruit kijken lukte bij CQ en dierenpark niet.

En wat hadden wij in Emmen toch mooie plannen, kunnen realiseren als CQ en het dierenpark niet zoveel extra geld hadden gekost. Ook plannen van LEF!.

 

LEF! kan zich in grote lijn wel vinden in de bezuinigingsvoorstellen.

Maar LEF! vond bij de verkiezingen toch dat de parkeertarieven niet omhoog konden, want ondernemers en consumenten waren volgens LEF! geen melkkoe. Of is hier sprake van geheugenverlies? De parkeertarieven gaan toch echt omhoog.

 

Uit de LEF! verkiezingskrant:

 

Gaan de lasten voor de inwoners en de ondernemer nog meer omhoog?

‘Als het aan LEF! ligt niet. Inwoners en de ondernemer zijn toch zeker geen financiële melkkoeien voor de gemeente. We moeten daarom ook kijken naar alle subsidies aan bedrijven, organisaties en instellingen. Ook op dat punt moet je durven bespreken wat belangrijk is en wat niet.

 

Is ook hier weer last van geheugenverlies? De lasten gaan omhoog bij deze begroting. De subsidies zijn niet onder de loep genomen. Dus de politiek wat opschudden betekent dan dat je er iets over moet zeggen meneer Leutscher.

 

Mocht het college nog op zoek zijn naar geschikte locaties voor een windmolenpark dan zou ik ze willen adviseren deze windmolens in de buurt te plaatsen van de luchtballonnetjes en luchtkastelen van de heer Leutscher

 

 

Moties  en amendementen

 

Iedereen moet volgens de gemeenteraad efficiënter werken en meer samenwerken. Volgens mij zouden dan ook moties en amendementen vooraf op elkaar afgestemd moeten worden en eventueel gezamenlijk worden ingediend.

En het helpt dan als je ze eerder naar andere partijen stuurt.

 

Voorzitter,

 

Ik hoop dat de fracties van PvdA, CDA en VVD in hun 2e termijn nog ingaan op de verkiezingsbeloftes die zij hebben gedaan en de begroting zoals die nu voorligt.

 

Als ze lef hebben zeggen ze dat van hun verkiezingsbeloftes weinig is terecht gekomen.

 

redactie BGE