"Dat er hulp komt voor het noodlijdende Dierenpark Emmen, is zeker. Maar hoe die hulp er precies uitziet, wordt pas dit najaar bekend. Dan komt het Emmer college van burgemeester en wethouders met een uitgewerkt voorstel om het dierenpark nu en in de komende jaren financieel in de benen te houden.

 

De Emmer raadsfracties bogen zich deze week over het hulpverzoek van de Emmer zoo. Die heeft tussen de 2 en 3 miljoen euro nodig om het huishoudboekje over 2010 sluitend te krijgen. Maar ook voor de komende jaren, totdat de geplande nieuwbouw aan de rand van het centrum klaar is, is schraalhans meester in het park. Wethouder Jan Kuper (CDA) vroeg en kreeg de ruimte om een gedegen hulpplan uit te broeden.

 

Het wachten is daarbij onder meer op het bedrijfsplan voor het nieuwe dierenpark, dat op 1 oktober klaar moet zijn. In de tussentijd kan de gemeente in geval van acute nood een restant van de hypotheek op de grond van het huidige dierenpark aanspreken om de dagattractie te helpen."We hebben12,5 miljoen gebruikt, maar uit mijn hoofd is de hypotheeksom ruim 16 miljoen euro. Daar zit nog wel enige ruimte in", stelde Kuper.  Om de voorbereidingen voor de nieuwbouw van het park wel in beweging te houden, willen burgemeester en wethouders een reeds eerder toegezegd voorschot van 1,2 miljoen euro beschikbaar stellen.

 

Dat geld is een voorschot op de gemeentelijke verplaatsingsvergoeding van 65,5 miljoen euro. Strikte voorwaarde is wel dat dit geld niet in de exploitatie van het park mag verdwijnen. Hoewel een ruime raadsmeerderheid de noodzaak inziet om steun te verlenen, wilden de meeste fracties daar wel voorwaarden aan verbinden."

 

Dit alles was te lezen in het DvhN van 12 juni 2010.

 

De opening van het nieuwe dierenpark staat gepland voor halverwege 2014. Een optimistische rekensom leert dan dat 4,5 jaar steun al snel tussen de 9 en 13,5 miljoen Euro zal gaan kosten. Waarschijnlijker is het dat het jaarlijks benodigde bedrag zal toenemen als meer mensen hun bezoek uit gaan stellen in verband met het nieuwe park.  Dan ga je dus al snel naar de 15 tot 20 miljoen Euro steun toe voor 4,5 jaar.

 

Loopt vervolgens de bouw van het dierenpark ook nog eens 1 tot 2 jaar vertraging op dan ga je naar een bedrag van 20 tot 30 miljoen Euro toe die het dierenpark nodig heeft om de periode tot de nieuwbouw te kunnen overbruggen. Waarschijnlijk is het dat de steun zal plaatsvinden door middel van het lenen van geld door de gemeente, waarbij met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de lening nooit zal worden terugbetaald.

 

En het alternatief? Bij monde van PvdA wethouder Bouke Arends horen wij bij herhaling dat er maar 2 mogelijkheden zijn. Of het nieuwe park komt er of het dierenpark wordt een veredeld hertenkamp. En de optie van een veredeld hertenkamp is  .........nooit als reële optie besproken, maar dient alleen als schrikbeeld om hiermee de enige optie te legitimeren voor het nieuwe dierenpark die valt te scharen onder de categorie "mooi, mooier, mooist" en "groot, groter, grootst."

 

Op zich is er nog niets mis mee dat het dierenpark voor haar overleving en nieuwe toekomst alleen voor die enige optie wilde gaan. Dit alles natuurlijk onder de voorwaarde dat zij in staat zijn de plannen zelfstandig te financieren. Of het dierenpark dit zal kunnen was al twijfelachtig en is op dit moment nog twijfelachtiger geworden of beter gezegd dat is vanaf het moment van verzoek om steun dus uitgesloten.

 

Het dierenpark heeft geld nodig van de gemeente Emmen om te overleven en of dit nu voor het oude park is of het nieuwe is eigenlijk lood om oud ijzer. Met de verstrekking van steun financiert de gemeente Emmen ook het nieuwe park, ook al zal het college dit ontkennen of anders uitleggen.

 

Maar welke andere alternatieven zijn er dan voor het dierenpark? Die zijn er toch niet zullen veel bestuurders roepen. Als dit werkelijk zo is dan is er sprake van een staaltje zeer maatschappelijk onverantwoord ondernemen. Je vraagt je af wat de denkwijze van de directie van het dierenpark in deze is. Dachten zij dat ze het gewoon zelfstandig zouden redden om een nieuw park op te zetten van 150 miljoen Euro ook al wisten ze dat ze jaren in een neerwaartse spiraal zaten en de bodem van hun schatkist de laatste jaren steeds meer in zicht kwam.

 

Of dacht de directie van het dierenpark dat als de trein eenmaal op gang was de gemeente toch geen andere keus meer zou hebben dan het dierenpark te steunen. Wie weet welke van de twee gedachten het is geweest die mag het zeggen, maar met beide gedachten en bijbehorende handelswijze wordt een meer dan gevaarlijk spel gespeeld.

 

Op dit moment hebben nog alle leden van de gemeenteraad veel sympathie voor het dierenpark Het gaat dan zowel om de voor- als tegenstanders / en de voor- tegenstemmers van het huidige Atalanta project. Op dit moment hebben de meeste inwoners van Emmen ook nog steeds veel sympathie voor het dierenpark. En de sympathisanten zijn over het algemeen ook nog eens van mening dat de gemeente best wat geld mag steken in het dierenpark. De brede steun en sympathie van politici en inwoners voor het dierenpark staat nu op het spel en dat is volledig terecht, omdat de directie van het dierenpark bezig is hun zin door te drijven ten koste van zowat alles.

 

De directie van het dierenpark lijkt een zodanige situatie gecreëerd te hebben met de plannen voor het nieuwe dierenpark dat er voor politiek Emmen geen weg meer terug lijkt de komende jaren.  Zeer waarschijnlijk is het dat er de komende jaren steeds weer een situatie zal ontstaan waarbij er weer meer geld van de gemeente bij moet, omdat er geen weg terug is, omdat er geen andere alternatieven zijn.

 

Het zal dan om bedragen gaan van ettelijke tientallen miljoenen of nog veel meer, bedragen die niet zijn opgenomen in het huidige bedrag van 80 miljoen die de gemeente in het Atalanta project wil steken. Geld dat niet aan andere voorzieningen zal kunnen worden besteed en dus ten koste van andere voorzieningen zal gaan.

 

En de grote winnaar over een aantal jaren als het nieuwe park is gerealiseerd lijkt dan? Het dierenpark, want zij hebben hun plannen uiteindelijk dan toch maar mooi gerealiseerd? En de schaduwkant van deze overwinning? Het grootste gedeelte van de inwoners van de gemeente Enmen zal geen enkele sympathie meer voor het dierenpark meer kunnen opbrengen, omdat zij jarenlang de politiek hebben gegijzeld en alleen aan het eigen belang hebben gedacht. Het dierenpark Emmen is niet meer de trots van Emmen maar de nieuwe vijand van de inwoners van de gemeente Emmen.

 

Is er op dit moment dan niets meer aan te doen zullen een aantal mensen nu denken? Gelukkig wel. Als de directie van het dierenpark verstandig is en de sympathie van de Emmense bevolking wil behouden stopt zij met het gijzelen van de gemeenteraad en legt zij de raad aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar een aantal bedrijfsplannen voor en laat zij vervolgens de raad de keuze maken. Regel 1 van goed risicomanagement is namelijk dat je zorgt dat je altijd keuzemogelijkheden blijft behouden, zodat je voorkomt dat je in een situatie komt waarbij alleen een blanco cheque nog de enige mogelijkheid is om verder te gaan.

 

Er zou eind van het jaar of begin volgend jaar dan ook de volgende keuzemogelijkheden aan de raad moeten worden voorgelegd:

 

1.      Het dierenpark als een veredeld hertenkamp voortzetten.

2.      Het dierenpark op de huidige locatie voortzetten met alleen een grote onderhoudsbeurt

3.      Het dierenpark op de huidige locatie voortzetten met een aantal vernieuwingen.

4.      Het dierenpark verplaatsen naar de Es, maar nieuwbouw niet te grootschalig maken.

5.      Het dierenpark verplaatsen naar de Es en het uitvoeren volgens de nu voorliggende plannen.

 

Al deze opties zullen dan hun voor- en nadelen hebben, een eigen financieel plaatje kennen, zullen hun eigen risico's hebben en zullen in meer of mindere mate bijdragen aan de economie van de gemeente Emmen. En dit zal ook inzichtelijk op papier moeten staan, waarbij het dus niet automatisch hoeft te zijn dat de duurste optie de beste is voor de gemeente Emmen. En waarschijnlijk zullen ook ambitieuze inwoners van Emmen tevreden zijn als het nieuwe dierenpark Emmen niet het mooiste dierenpark van de wereld is, maar zijn zij ook tevreden met een dierenpark dat op plaats 20, 30 of 40 op de wereldranglijst staat.

 

Als dan alsnog door de meerderheid van de raad voor de huidige plannen (optie 5) wordt gekozen en na enige tijd blijkt dat de gemeente Emmen alsnog financieel fors moet bijspringen, dan is de directie van het dierenpark in deze minder te verwijten. De politiek heeft dan bewust voor een bepaalde optie met bijbehorende risico's gekozen en niet de directie van het dierenpark. En de inwoners van Emmen hebben hun vertegenwoordigers in de raad bewust kunnen kiezen, zoals het hoort in een volwassen en open democratie.

 

Bij de huidige gijzeling dierenpark / gemeenteraad is er een rol weggelegd voor zowel de gijzelnemer (directie dierenpark) en de gijzelaar (de gemeenteraad). De gijzelaar is meestal onschuldig aan de ontstane gijzeling, maar dat gaat in dit geval niet op voor de gemeenteraad. Als de directie van het dierenpark niet zelf de maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om de gemeenteraad een aantal keuzes voor te leggen dan zou de gemeenteraad die keuzemogelijkheid zelf moeten afdwingen. Als de meerderheid van de gemeenteraad dit niet doet dan spelen ook zij een gevaarlijk spel, want dan laten zij zien dat zij niet meer zijn dan een stelletje slapjanussen die zich bewust of onbewust laten gijzelen. De afrekening zal dan hopelijk plaatsvinden bij de volgende verkiezingen in 2014.

 

Hierbij wordt dus nadrukkelijk een beroep gedaan op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de directie van het dierenpark. Het zou de directie van het dierenpark sieren als zij aan deze oproep gehoor zouden geven, zodat de sympathie van de Emmense bevolking voor het dierenpark niet op het spel wordt gezet. En dan zien we wel voor welke optie de meerderheid van gemeenteraad zal kiezen. Misschien kan er zelfs een referendum worden uitgeschreven om de Emmense bevolking erbij te betrekken. Beter een minder groot en duur park dat gedragen wordt door de Emmense bevolking dan een groot en duur park dat alleen nog maar op de sympathie van enkele bestuurders kan rekenen.

 

Nu maar hopen dat de directie van het dierenpark echte maatschappelijke verantwoordelijkheid toont en komt met een nieuwe openingszet. Er staat tenslotte veel op het spel, en dat is meer dan alleen geld of het verwezenlijken van het nieuwe dierenpark. En als de directie niet de verantwoordelijkheid voelt om met een nieuwe openingszet te komen dan ligt morele plicht vervolgens bij de collegefracties PvdA, CDA en VVD.

Als ook zij verzaken hun bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen dan zal hopelijk de oppositie gezamenlijk eisen dat er eind van dit jaar of begin volgend jaar echte keuzemogelijkheden op tafel liggen voor het dierenpark.

 

Wim Halm fractievoorzitter Burgerbelangen Gemeente Emmen