College maakt politiek in Emmen ongeloofwaardig
Het gebruik van de wachtgeldregelingen door de Emmense wethouders Jan Kuper (CDA) Henk Jumelet (CDA) en Mariet Thalens (PvdA) maken de politiek in de gemeente Emmen ongeloofwaardig.  Deze 3 wethouders blijken hun regulieren salaris aan te vullen of aangevuld te hebben met wachtgeld op het moment dat ze parttime zijn gaan werken. 

Zowel de PvdA en het CDA streven volgens hun verkiezingsprogramma een streng beleid na als het om uitkeringen gaat. Beiden partijen benadrukken dat mensen die recht hebben op een uitkering ook plichten hebben.

In het verkiezingsprogramma van de PvdA Emmen staat te lezen: "Bijstand is slechts een tijdelijke inkomensoverbrugging. We menen dat iedereen de plicht heeft om naar vermogen een bijdrage te leveren aan de samenleving.  We doen daarbij een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid om voor een inkomen te zorgen. Degene die geen baan kan vinden, gaat een opleiding volgen." In het verkiezingsprogramma van het CDA Emmen staat te lezen: "Want tegenover het recht op een uitkering staat de plicht van de uitkeringontvangers om zo snel als mogelijk uit de uitkeringssituatie te geraken door een aanbod van werk of scholing te accepteren."

Dit college van PvdA, CDA en VVD kwam in juni in dit jaar met 2 mededelingen naar buiten over  hun strenge beleid voor mensen met een uitkering:  Het eerste bericht luidde:  "Werkplein Zuidoost-Drenthe heeft van ruim 250 jongeren de uitkering geblokkeerd. Deze jongeren zijn niet op komen dagen tijdens de manifestatie ‘Pak je kans!’ op 19 mei, terwijl de bijeenkomst een verplicht karakter had."  Het tweede bericht luidde:  "De Sociale Recherche van het opsporingssamenwerkingsverband Zuid-Drenthe en Noordwest-Overijssel heeft in 2009 een bedrag van € 712.000,- aan bijstandsfraude opgespoord."
Als je richting anderen een dergelijk beleid uitvoert en uitdraagt, zowel als partij en als college, en vervolgens vindt dat je zelf gebruik kunt maken van een wachtgeldregeling op een manier zoals die niet is bedoeld , dan meet je duidelijk met 2 maten en ben je bezig de politiek in algemene zin ongeloofwaardig te maken en dien je niet het algemeen belang. 

Ook al valt de wethouders  formeel misschien niets te verwijten in deze zaak, ze hadden moeten begrijpen dat niet alles wat formeel mag ook wenselijk is. En dat wij als raadsleden het gebruik van de wachtgeldregelingen in de krant moeten lezen wekt minimaal de indruk dat dit college het niet zo nauw neemt met hun actieve informatieplicht richting de raad. Waarschijnlijk vertrouwen we als raad het college nog te veel en vragen we nog te weinig.

Wim Halm fractievoorzitter Burgerbelangen Gemeente  Emmen