Geacht college,

 

Burgerbelangen Gemeente Emmen heeft de laatste jaren meerdere malen gevraagd naar de stand van zaken op de Pottendijk. De eerste serie vragen zijn al meer dan  4 jaar geleden gesteld. Omdat wij niet spontaan op de hoogte zijn gehouden door het college over de stand van zaken bij de Pottendijk hebben wij de volgende vragen:

 

 

BGE heeft vernomen dat er nog steeds sprake is van permanente bewoning bij de Pottendijk:

Vraag 1:

Heeft het college de laatste jaren gecontroleerd of er sprake is van permanente bewoning op de Pottendijk? Zo ja, hoe, wanneer en hoe vaak heeft de controle plaatsgevonden en wat waren de bevindingen? Zo nee, waarom heeft er na signalering van BGE over dit probleem nog geen controle plaatsgevonden?

 

Het is voor BGE onduidelijke welke gemeentelijke visie op dit moment voor de Pottendijk van toepassing is.

 

Vraag 2a:

Wat is op dit moment de visie van de gemeente op de recreatie mogelijkheden bij de Pottendijk?

 

 

Vraag 2b:

In welk document is deze visie vastgelegd en wanneer is dit officieel besloten?

 

BGE heeft vernomen en geconstateerd dat er al geruime tijd camperovernachtingen op de Pottendijk plaatsvinden.

 

Vraag 3a:

Is er in deze visie over Pottendijk iets geregeld over camperplaatsen? Zo ja wat is hierover geregeld?

 

Vraag 3b:

Heeft de gemeente Emmen vergunningen voor camperstaanplaatsen en / of de aangebrachte voorzieningen voor deze camperstaanplaatsen bij de Pottendijk verleend? Zo ja, wanneer heeft dit plaatsgevonden, om hoeveel staanplaatsen voor campers gaat het dan en om welke voorzieningen gaat het?

 

Vraag 3c:

Hoeveel overnachtingen zijn er gemeld bij de afdeling belastingen van de gemeente in verband met de toeristenbelasting in 2006, in 2007, in 2008 en in 2009?

 

In het verleden is er een verzoek geweest aan de gemeente tot medewerking van de gemeente van de heer Thedinga voor de realisatie van de "Thedinga Test Track"

 

Vraag 4:

Wat is op dit moment de stand van zaken van deze aanvraag?

 

 

Graag zien wij de beantwoording van onze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet.

 

Hoogachtend,

Wim Halm Fractievoorzitter BGE