BGE vraagt met spoed aandacht van het College voor overlast voor bewoners aan de Splitting in Barger Oosterveld door bezoekers van de Murpy's Pub

 

 

Geacht College,

 

Burgerbelangen Gemeente Emmen krijgt de laatste tijd veel klachten binnen van geluidsoverlast bij horecabedrijf Murphy's Pub aan de Splitting 55 in Barger Oosterveld.

 

Omwonenden geven o.a. aan dat tot laat in de nacht alcohol gedronken wordt onder het rokersafdakje /terrasje van Murphy's Pub dat gepaard zou gaan met veel lawaai en geschreeuw dat meer dan goed hoorbaar is voor omwonenden en die zij als overlast ervaren. Ook geven zij aan dat auto’s en motoren die met veel lawaai in de nacht vertrekken. Het omwonenden geven aan dat de grootste overlast die zij ervaren plaatsvindt door de Muziek in de kleine uurtjes, omdat de nooduitgangen dan open staan.

 

 

Ik heb dit probleem reeds mondeling aangekaart bij het college, maar de burgemeester gaf aan niet op de hoogte te zijn van de problemen.

 

Een omwonenden vertelde mij vandaag 28 augustus het volgende verhaal. Afgelopen nacht (van 27 op 28 augustus 2010)  werd de buurt weer opgeschrikt door een auto die geparkeerd stond voor het horecapand. De bestuurder zat achter het stuur en was in slaap gevallen met een nog draaiende motor maar dan wel vol gas. Een omwonende heeft de politie gebeld en toen die ter plaatse kwam was de motor inmiddels afgeslagen.  De politie probeerde de man wakker te krijgen door op het dak van de auto en het raam te slaan. In de wagen was een grote rook ontwikkeling te zien. Vervolgens heeft de politie het portierraam ingeslagen en trof een bijna naakte man aan in de auto.  De man is midden in de nacht vertrokken zonder auto.

Mij is verteld dat de gemeente een aantal weken geleden geluidsmetingen heeft gedaan ter plaatse. Hier zouden omwonenden nog geen terugkoppeling van hebben gekregen.

 

Omwonenden geven aan het probleem al meerdere keren te hebben aangekaart bij gemeente en politie. Hen zou het advies gegeven zijn om oordopjes in te doen. Ook plaatselijk belang

zou aandacht hebben gevraagd voor het probleem.

 

 

Verzoek aan het college:

Wij zouden het college willen vragen zo spoedig mogelijk met omwonende en Murphy's Pub contact op te nemen om een oplossing voor de problemen te zoeken.

 

 

Ook hebben wij nog de volgende vragen:

1.         Was het college voor 27 augustus 2010 op de hoogte van de overlast van Murphy's         Pub die bewoners van de Splitting ervaren? Zo ja welke actie heeft het college toen ondernomen?

2.         Is de rookruimte / overkapping en terras van Murphy's Pub vergunningsplichtig? En zo   ja heeft Murphy's Pub hier een vergunning voor?

3.         Welke regels gelden er voor het gebruik van nooduitgangen? Mogen deuren        nooduitgangen worden opengezet, zonder dat er een noodsituatie is?

4.         Zijn er in de afgelopen tijd geluidsmetingen gedaan door de gemeente Emmen bij           Murphy's Pub? Zo ja wanneer is dit gebeurd en wat waren de uitkomsten?

 

 

Graag zouden wij zien dat u het aan het door ons gedane verzoek zo spoedig mogelijk gehoor geeft.  Ten aanzien van de door ons gestelde vragen hopen zij zo spoedig mogelijk een antwoord van u te krijgen.

 

Hoogachtend,

 

Wim Halm Fractievoorzitter BGE