Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad
Onderwerp: Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum

Geacht college,
Burgerbelangen Gemeente Emmen heeft van omwonenden aan de Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum meerdere meldingen gekregen over de slechte staat van onderhoud van het voetpad dat daar ligt. De slechte staat van onderhoud, waarbij de tegels los / scheef liggen gen en of/ ontbreken, zorgt voor gevaarlijke situaties voor de omwonenden.

Het probleem zou door omwonenden al meerdere keren zijn aangekaart bij de gemeente en er zou door het college bij monde van wethouder Holman toezeggingen zijn gedaan om de problemen aan te pakken. Er is echter nog niets veranderd aan de staat van onderhoud van het voetpad.

Graag zouden wij als BGE antwoord willen hebben op de volgende vragen:
Vraag 1;
Is het College op de hoogte van de slechte staat van onderhoud van het voetpad aan de Knotwilgenlaan?
Vraag 2:
Heeft de gemeente plannen om op korte termijn de problemen van het voetpad aan de Knotwilgenlaan aan te pakken? Zo ja, op welke termijn gaat dit gebeuren? " Zo nee waarom niet?"
 
Vraag 3:
Heeft het College toezeggingen gedaan aan de omwonenden van de Knotwilgenlaan? Zo ja welke toezeggingen zijn door het college gedaan? En wat is de reden dat er tot op dit moment nog niets is gebeurd?
Vraag 4:
Wat is het bestaande beleid van de gemeente voor onderhoud van voetpaden waarbij sprake is van slecht en achterstallig onderhoud met als gevolg gevaarlijke situaties voor de omwonenden?
Vraag 5:
Is het College bereid de omwonenden over de stand van zaken actief te (laten) informeren ?
Graag zien wij de beantwoording van onze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet.

Hoogachtend,
Wim Halm Fractievoorzitter BGE

Klik op foto voor vergroting.