Het lijkt er op dat de PvdA in Emmen en in het bijzonder PvdA wethouder Bouke Arends er alles aan doet om de kloof met de gewone burgers in stand te houden of zelfs te vergroten.

Op  augustus 2010 maakte PvdA wethouder Arends zich op zijn Twitter pagina zorgen over een eventueel kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV.

Volgens hem verdwijnen hierdoor de waarden "Liberté, égalité en, fraternité  in bruin gedachtegoed van minderwaardigheid en achterlijkheid. Nederland 2010!"

 

(NB: De begrippen staan voor vrijheid, gelijkheid en broederschap en komen uit het Frans.)

Of wij deze zorg van de heer Arends delen willen wij nu even in het midden laten. Wat ons zorgen baart is dat een vooraanstaand politicus als de heer Arends die in 2008 met de PvdA fractie is gekomen met initiatiefvoorstel "Aanvalsplan laaggeletterdheid" zich uitdrukt in het Frans. Als je overtuigt bent van het feit dat er veel laaggeletterdheid in Nederland en in Emmen is, is  het goed dat je hier als partij iets aan wilt doen. Compliment dus voor de PvdA en de heer Arends  voor hun plan. Maar zo'n aanvalsplan is dweilen met de kraan open als de grootste partij van Emmen, of één van haar kopstukken, zich niet altijd uitdrukt in de Nederlandse taal.

Misschien dat u nu denkt  "ach je mag je toch wel 1 keer als politicus uitdrukken in een andere taal". Helaas was het niet de eerste keer dat de heer Arends zich uitdrukte in een buitenlandse taal. Bij de behandeling van de begroting 2009 op   november 2008 was zijn bijdrage in 2e termijn gedeeltelijk in het Engels.

Citaat Bouke Arends, 6 november 2008:

"nu met een citaat van de man die dinsdag 4 november jongstleden geschiedenis schreef door op die dag gekozen te worden tot 44e president van de Verenigde Staten van Amerika, Barack Obama. Het citaat is nog zo pril dat spreker het nog niet heeft kunnen vertalen in het Nederlands. Het luidt als volgt: "Tonight we proved once more that the true strength of our nation comes not from the might of our arms or the scale of our wealth, but from the enduring power of our ideals: democracy, liberty, opportunity and unyielding hope.(-) This is our time, to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids; to restore prosperity and promote the cause of peace; to reclaim the American dream and reaffirm that fudamental truth, that, out of many, we are one; that while we breathe, we hope. And where weare met with cynicism and doubts and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sum s up the spirit of a people: Yes we can."

Gezien de ijdelheid van Bouke  Arends ligt het voor de hand dat hij zichzelf een beetje (boel) aan  Barack Obama wilde spiegelen. Maar zeg nu eerlijk, als je je als politicus uitdrukt in het Engels en in het Frans, maak je je dan echt zorgen om laaggeletterdheid of ben je dan het aantal laaggeletterden aan het vergroten?

En hoe zit het nu met het initiatiefvoorstel "Aanvalsplan laaggeletterdheid" van de PvdA Emmen zult u zich afvragen?

Op 3 november 2008 heeft de PvdA fractie in Emmen een initiatiefvoorstel "Aanvalsplan laaggeletterdheid"  op de agenda gezet. Op 24 september 2009  heeft de voltallige gemeenteraad er mee ingestemd dat dit plan door het college verder wordt uitgewerkt.  Maar nu bijna 2 jaar later ligt er nog geen enkel voorstel bij de raad.

BGE vindt het onderwerp te belangrijk om er alleen op papier goede sier mee te maken naar de buitenwereld met dit onderwerp. Voor bestrijding van de werkloosheid en verschillende maatschappelijke problemen is het belangrijk dat het aantal laaggeletterden in Emmen wordt verminderd en dat er werk wordt gemaakt van het initiatiefvoorstel "Aanvalsplan laaggeletterdheid". De fractie van BGE heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college waarin wordt gevraagd hoever het staat met de plannen voor bestrijding van de laaggeletterdheid.

Redactie BGE