Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad
Onderwerp:  aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan

Geacht college,
Laaggeletterdheid en het zoveel mogelijk bestrijden hiervan is een onderwerp waar alle politieke partijen in Emmen zich bewust van zijn.
Op 3 november 2008 heeft de PvdA fractie in Emmen een initiatiefvoorstel "Aanvalsplan laaggeletterdheid"  op de agenda gezet.

Op 24 september 2009  heeft de voltallige gemeenteraad er mee ingestemd dat dit plan door het college verder wordt uitgewerkt.

Gezien de aard van de problematiek en de voltallige politieke steun hadden wij verwacht dat dit onderwerp voortvarend zou worden opgepakt. Echter tot op dit moment hebben wij als BGE nog maar weinig gehoord en gezien.
Onze vragen zijn dan ook:

Vraag 1:
Wanneer kunnen wij als raad de uitwerking van het initiatiefvoorstel "Aanvalsplan laaggeletterdheid" tegemoet zien?
Vraag 2a:
Welke activiteiten  heeft de gemeente in 2008, 2009 en 2010 verricht ter bestrijding van laaggeletterdheid?
Vraag 2b:
Welke kosten waren hiermee gemoeid?
Vraag 3:
Staan er nog concrete activiteiten van de gemeente, gericht op de bestrijding van laaggeletterdheid,  voor 2010 en 2011 gepland? En zo ja om welke activiteiten gaat het dan?

Graag zien wij de beantwoording van onze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet.

Hoogachtend,
Wim Halm Fractievoorzitter BGE