Volt trots was vanaf 27 juli 2010 op de website van de gemeente Emmen het volgende nieuwsbericht te lezen:
Gemeente Emmen zaterdag 31 juli op tv

De gemeente Emmen komt zaterdag 31 juli om 18.55 uur op Nederland 1 in het Vara-programma ‘Alles draait om geld’. Dit programma gaat over de psychologie achter geld en financiën. In de uitzending van zaterdag aanstaande komt de gemeente Emmen aan bod.

Er zijn een aantal grote projecten van de gemeente Emmen te zien over woonwijken, glastuinbouw en de dierentuin.
Je zou dus mogen verwachten dat het college van B&W van de gemeente Emmen op positieve manier op de landelijke televisie te zien zou zijn, want anders schrijf je niet zo'n bericht.

PvdA Wethouder Ton Sleeking , die door de Vara was ondervraagd, zal  tijdens de uitzending raar hebben opgekeken want de werkelijkheid van de TV uitzending was geheel iets anders.  Er werd niets positiefs over  de gemeente Emmen verteld.  De partij Wakker Emmen bracht vier mislukte projecten onder de aandacht waar sprake was van geld over de balk gooien en / of geldverspilling. Iets waar het college blijkbaar geen rekening mee had gehouden gezien hun bereidwillige medewerking om zich in een tv programma voor gek te zetten. Het ging om de volgende 4 projecten:

1. Het mislukte project van het IT atelier
2. Het mislukken van het tuinbouwgebied " Rundedal"
3. Het maar niet vol krijgen van de woonwijk "Delftlanden" en de bijbehorende  marketing slogan "Donen Derken Deven in de Delftlanden"
4. De financiële problemen van Dierenpark Emmen

Het was aandoenlijk om PvdA wethouder Ton Sleeking de slogan "Donen Derken en Deven in de Delftlanden" te zien uitlegen. Hij keek er nogal ongemakkelijk bij toen hij zei "Het is om mensen aan het denken te zetten".  Als BGE denken wij echter dat het beter was geweest een campagne te bedenken om mensen naar Emmen te krijgen.  Nog beter was het geweest om beter over deze nieuwe woonwijk na te denken. Maar het is goed dat iemand die  zoveel belastinggeld (enkele tonnen) uitgeeft voor een debiele slogan die Emmen waarschijnlijk meer  kwaad dan goed heeft gedaan, dat hij  dit publiekelijk moet uitleggen. Eigen schuld dikke bult dus.

Hoewel de woonwijk Delftlanden tot nu toe geen succes is maakte Wakker Emmen het wel erg bont. Zij deden of er geen enkele woning in de Delftlanden stond terwijl dit niet het geval is. Er zijn zeker wel diverse woningen gebouwd en bewoond en ook zijn er twee scholen. Eind 2009 woonden er  circa 640 mensen in de Delftlanden. Maar ook met deze feiten is de Delflanden tot nu toe een mislukking,  omdat de geplande aantallen bij lange na niet zijn gehaald.. Dus overdrijving en onjuiste voostelling van zaken was niet nodig.  Met hun actie negeerde Wakker Emmen dus de huidige bewoners van de Delflanden en dus burgers van de gemeente Emmen. De vraag is dus of  Wakker Emmen de feiten niet kent of dat zij hun eigen partijpromotie belangrijker vinden dat het belang en de promotie van de gemeente Emmen

Conclusie: 
Het was een goede grap van Wakker Emmen om het college van B&W te laten meewerken om zichzelf (onbewust) te kijk te zetten op de landelijke TV.
Het was goed dat de  verkwisting van belastinggeld bij een aantal gemeentelijke projecten onder de aandacht werd gebracht. Hopelijk houdt dit  het college scherp en leert men van fouten.
 Het tv-item was een slechte promotie voor de gemeente Emmen.
Met de onjuiste voorstelling over de wijk Delflanden lijkt partijpromotie voor Wakker Emmen belangrijker dan  het belang van de gemeente Emmen. (Hopelijk een beginnersfout van een nieuwe politieke partij.)

Vervolg:
Het zou kunnen dat het college van B&W extra geld voor promotie wil uittrekken om de imago schade ontstaan door  de actie van Wakker Emmen teniet te doen.  We zullen zien.

Redactie BGE