Geacht college,

Bij verschillende bouwprojecten die de gemeente de afgelopen tijd heeft uitgevoerd of de komende jaren nog gaat uitvoeren t is bij de besluitvorming ook steeds het argument genoemd van stimulering van lokale en/ of regionale werkgelegenheid. 

De parkeerkelder Willinkplein is een voorbeeld van zo´n bouwproject. De parkeerkelder Willinkplein nadert bijna de voltooiing. Hier ging een bedrag mee gemoeid van 14,75 miljoen Euro. Besluitvorming over deze parkeerkelder heeft plaatsgevonden op 26  februari 2009. Dit is 2 maanden nadat bij het project Atalanta een amendement is aangenomen ter stimulering van de lokale - regionale werkgelegenheid bij bouwplannen die betrekking hebben op Emmen centrum.

 

De tekst van het amendement, van 18 december 2008  ter stimulering van de lokale - regionale werkgelegenheid luidde als volgt.

Constaterende dat:

De plannen voor centrumontwikkeling kansen bieden om een extra impuls te geven aan de regionale werkgelegenheid. Besluit derhalve het voorgestelde besluit aan te vullen met de volgende tekst: In de aanbesteding voor het ontwikkelen van het centrum in het bestek criteria op te nemen waardoor de regionale werkgelegenheid gestimuleerd en gewaarborgd wordt,

Door:  

·         inzet regionale bedrijven

·         inzet van leerwerkplaatsen voor langdurig werklozen

·         realiseren van leerling-werkplaatsen met onder andere inzet van voortijdig schoolverlaters

 

BGE heeft daarom de volgende vragen:

Vraag 1a:

Zijn bij de aanbesteding van de parkeerkelder Willinkplein eisen gesteld aan de inzet van regionale bedrijven? Zo ja wat waren deze eisen, zo nee waarom is dit niet gebeurd?

Vraag 1b:

Indien er eisen gesteld zijn bij de aanbesteding aan de inzet van regionale bedrijven, wat was het totaalbedrag dat direct of indirect aan regionale bedrijven aan opdrachten  is toegekend?

Vraag 2a:

Zijn er bij de aanbesteding van de parkeerkelder Willinkplein eisen gesteld ten aanzien van de inzet van leerwerkplaatsen voor langdurig werklozen? Zo ja wat waren deze eisen, zo nee waarom is dit niet gebeurd?

Vraag 2b:

Indien er wel eisen zijn gesteld bij de aanbesteding ten aanzien van de inzet van leerwerkplaatsen voor langdurig werklozen. Hoeveel inzet van langdurig werklozen was er vooraf gepland bij de bouw van de parkeerkelder en hoeveel langdurig werklozen zijn er tot en met eind juli 2010 daadwerkelijk ingezet?

 Vraag 3a:

Zijn er bij de aanbesteding van de parkeerkelder Willinkplein eisen gesteld ten aanzien van de inzet van leerwerkplaatsen voor vroegtijdig schoolverlaters? Zo ja wat waren deze eisen, zo nee waarom is dit niet gebeurd?

Vraag 3b:

Indien er wel eisen zijn gesteld bij de aanbesteding ten aanzien van de inzet van leerwerkplaatsen voor vroegtijdig schoolverlaters. Hoeveel inzet van vroegtijdig schoolverlaters was er vooraf gepland bij de bouw van de parkeerkelder en hoeveel vroegtijdig schoolverlaters zijn er tot en met eind juli 2010 daadwerkelijk ingezet?

Graag zien wij de beantwoording van onze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Wim Halm Fractievoorzitter BGE