De fractie van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) heeft aan het college van B & W vragen gesteld over de inzet van regionale bedrijven en leerwerkplaatsen voor langdurig werklozen en vroegtijdig schoolverlaters bij de bouw van de parkeerkelder Willinkplein. (kosten ca. 15 miljoen euro)

Door het college is aangegeven dat dergelijke bouwprojecten een stimulans zijn voor de regionale werkelijkheid en dat dit extra wenselijk is gezien de economische crisis. Ook is er op 18 december 2008 een amendement aangenomen dat bij de aanbesteding criteria moeten worden opgenomen die moeten waarborgen dat er bij de bouw ook gebruik wordt gemaakt van  regionale bedrijven en dat er leer- werkplaatsen zijn voor  langdurig werklozen en voortijdig schoolverlaters.

Het is aan de vooravond van nog meer grote bouwprojecten in Emmen goed om te weten wat van al deze voornemens terecht is gekomen en of regionale bedrijven, langdurig werklozen en voortijdig schoolverlaters meeprofiteren van de bouwwerkzaamheden in Emmen centrum.

Wim Halm.