Voorzitter,

 

Bij het voorstel voor de ontwikkelingen bij het Noorderplein zien wij als BGE  een aantal plussen en minnen.

 

Als eerste een aantal belangrijke de minnen:

·        Een flat en een parkeerdek van iets meer dan 20 jaar oud wordt afgebroken.

·        Wat is de waarde van het feit dat de parkeergarage pas na 15 jaar rendabel is?

·        Waarom wordt een deel uit de BAR gefinancierd en niet alles uit het SIOF?

·        Het wel beslissen over een tweede parkeergarage terwijl er nog geen nieuwe parkeernota is vastgesteld.

·        Onduidelijk is of de gemeente bij dit plan nog extra risico's loopt? Misschien kan het college hier nog iets over zeggen.

 

 

Dan de plussen van het plan:

·        De financiën zijn beter inzichtelijk gemaakt dan bij het eerste voorstel het geval was.

·        Het Noorderplein krijgt een forse en noodzakelijke impuls.

·        Het maakt de komst van de Media Markt in Emmen mogelijk.

 

Naast de plussen en minnen heeft de fractie van BGE 2 belangrijke zorgen.

 

Onze eerste zorg zijn de parkeertarieven:

Je kan je nu rijk rekenen bij de exploitaties van parkeergarages en er mooie sommen bij maken, maar bij onze Duitse buren in Meppen  wordt ingezet op gratis parkeren, en je ziet er vele Emmenaren die daar hun bootschappen doen.

 

Voorzitter ik hoop dat het uurtarief niet zal leiden tot het parkeren tot in de verre woonomgeving.

 

 

Graag zouden wij als BGE het college verzoeken de parkeernota zo spoedig mogelijk aan de raad voor te liggen, zodat wij een discussie kunnen starten over de parkeertarieven.

 

Onze tweede zorg is de kwaliteit van alle parkeergarages:

Uit onderzoek uit 2009 van de ANWB blijkt dat er nogal wat problemen zijn bij de meeste parkeergarages in Nederland.

 

Gelukkig verkeren wij in Emmen ons in een situatie dat wij op eenvoudige manier op dit moment nog kunnen leren van de fouten die men elders in Nederland heeft gemaakt en de problemen die men hierdoor tegenkomt.

 

Om te zorgen dat bij de bouw alle parkeergarages in Emmen geleerd wordt van de fouten die elders in Nederland zijn gemaakt hebben wij als BGE hier over een motie opgesteld die wij hierbij willen indienen.

 

De motie wordt mede ingediend namens de fracties van   DOP en de SP..........

 

Onze vraag aan het college is of zij bereid zijn de motie over te nemen.

 

Bij de afweging van de plussen en minnen heeft bij BGE de plussen de doorslag gegeven en zullen wij instemmen met het voorgenomen besluit.

 

Het College heeft de motie overgenomen.