Voorzitter, naar de verkiezingen van 3 maart 2010 vond op 31 maart 2010 de huwelijksvoltrekking in Emmen plaats tussen PvdA, CDA en VVD.

 

De zes weken na de huwelijksvoltrekking worden de Wittebroodsweken genoemd. Een periode waarin het kersverse bruidspaar niet mag worden gestoord door visite en anderen.

 

Het heeft er alle schijn van dat de Wittebroodsweken van dit college wat langer dan 6 weken duren, want wij mogen en kunnen vandaag bij de kadernota geen discussie voeren over te maken keuzes door dit college want keuzes worden nog niet gemaakt.  Wij mogen als partijen in de raad het getrouwde stel als verlaat huwelijksgeschenk vandaag alleen voorstellen aandragen voor bezuinigingen.

Een kans die wij als BGE  niet voorbij willen laten gaan.

 

 

Bij het zoeken naar bezuinigingen willen wij als BGE het college dan ook de volgende denkrichtingen meegeven.

 

Vereenvoudiging en vermindering van regelgeving:

Zeker in tijden waarin de financiële middelen van de gemeente beperkt zijn zou nog meer werk gemaakt moeten worden van vereenvoudiging en vermindering van regelgeving. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor ondernemerschap voor bedrijven en burgers en tegelijkertijd kan er een besparing worden bereikt doordat er minder ambtenaren noodzakelijk zijn. Concreet zouden wij het college de volgende suggesties willen meegeven:

·        schaf regels af die niet te controleren zijn of te handhaven

·        denk na over afschaffing of vereenvoudiging van de welstandscommissie

·        verruim de vestigingsmogelijkheden bij de Nijbracht

·        verminder inhuur van externen

 

Vermindering van het aantal ambtenaren:

Bij de EMCO hebben wij kunnen zien dat in een korte periode met circa 30% minder ambtenaren een veel betere prestatie kon worden geleverd.  Het CDA claimde in de verkiezingstijd dat dit voor een groot deel een CDA verdienste was van wethouder Jumelet.

Wethouder Jumelet noemde de gehanteerde werkwijze bij de EMCO Muggen en stelde dat de gemeentelijke organisatie ook meer moest gaan Muggen. In de kadernota vinden wij er helaas nog weinig over terug.

 

Wij verwachten van het college bij de begroting dat het college inhoud heeft gegeven aan het Muggen in de gemeentelijke organisatie. Mocht dat niet zo zijn dan zullen wij bij de begroting voorstellen om de gemeentelijke organisatie  eens door de heer Mug te laten doorlichten.

Herbezinning project Atalanta  (dierenpark / theater / centrum)

Steeds vaker heeft BGE het gevoel dat de oorspronkelijke uitgangspunten uit het oog worden verloren bij dit project.

 

Het oorspronkelijke uitgangspunt is dat er een oplossing moet komen voor de problemen met het dierenpark en dat er een oplossing moet komen voor de oplossing van het theater.

Steeds meer lijkt het er op dat subsidies, parkeergarage, een tunnel en een plein een doel op zich zijn geworden en dat problemen van dierenpark en theater niet meer centraal staan.

Straks zitten wij met een tunnel,  met een plein en een aantal parkeergarages en is het geld voor het theater en dierenpark op.

 

Steeds vaker krijgen wij het gevoel dat ijdelheid en prestige het gezond verstand in de weg lijkt te staan en een casino politiek wordt gevoerd. We gokken het erop dat het lukt en als het niet lukt dan ................................dan moeten anderen maar zien hoe ze het later oplossen.

 

Bij de begrotingsbehandeling in november zijn we bijna 2 jaar verder na het historisch besluit van 18 december 2010. De omstandigheden zijn in 2 jaar fors veranderd. Misschien is het goed dan ook nog eens een herbezinning  plaatsvindt over het project Atalanta

 

Inzicht in besteding en effecten van subsidies

BGE zou graag meer inzicht willen hebben in  de totale subsidieverstrekkingen en het beoogde en behaalde effect van deze subsidies.

 

Tot slot voorzitter

Het huwelijk van PvdA, CDA en VVD is in Emmen nu bijna 3 maanden onderweg.

Kijken we naar de kadernota als product van dit huwelijk dan komen wij tot 2 tussentijdse conclusies:

1.     De buitenkant van het huwelijk, de kaft van de kadernota, ziet er stralend uit.

2.     Aan de binnenkant van het huwelijk, de inhoud van de kadernota, is nog weinig gewerkt.

 

Wij gaan er als BGE vanuit dat de Wittebroodsweken bij de begroting achter de rug zijn en dat er met de begroting 2011 een gedegen inhoudelijk stuk ligt.

 

Fractie BGE raadsvergadering 24 juni 2010