De fractie van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) is van mening dat bij alle in aanbouw zijnde parkeergarages en nog te bouwen parkeergarages in de gemeente Emmen voldoende aandacht moet worden besteed aan de bewegwijzering, het parkeergemak, de veiligheid en de toegankelijkheid voor gehandicapten.

Uit onderzoek uit 2009 door de ANWB bleek dat de meeste parkeergarages in Nederland op één of meerdere van deze punten een onvoldoende scoren.

Fractievoorzitter Wim Halm van BGE: "Het zou zonde zijn als wij in Emmen niet leren van de fouten en problemen elders in Nederland. Op dit moment zijn de problemen nog op een goedkope manier te voorkomen. En  gebruiksvriendelijke en goed bereikbare parkeergarages zullen de aantrekkelijkheid van het Emmen centrum vergroten."

De fractie van BGE zal daarom op 24 juni 2010 bij  het voorstel voor o.a. de bouw van een parkeergarage bij het Noorderplein in een motie aandacht vragen voor dit onderwerp, zodat problemen in Emmen worden voorkomen.

Fractie BGE.

klik op tekst.

Bijlagen:          1)  motie BGE parkeergarages

                      2) onderzoek 2009 ANWB parkeergarages