Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 1854
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 2103
Gemeente Emmen mist Menger niet 1683
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 2940
Pottendijk - Windmolens 4064
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 5407
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3675
Op zoek naar 1 miljoen 2556
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2710
Facebook 2394
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2627
Handbalverenging E&O 2655
BGE stemde tegen de begroting 2014 2498
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2726
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2731
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2765
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2650
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2780
parkeergarage Westerstraat 2558
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2511
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2512
Pottendijk - autobanden in de grond 1391
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2450
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2430
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4587
Pottendijk Autobanden. 2679
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2409
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2349
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2687
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2456
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2344
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2185
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2556
Wmo cijfers in de begroting 2013 2003
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2040
De strijd binnen de politieke arena. 2326
De Spaarlamp 2396
Onjuist financieel kader WMO hulp 2519
Kosten i.v.m. vacature wethouder 3987
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3107
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2805
Gerard de Kleine aan de grond! 4792
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2007
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3305
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 5848
Column Vrijstaat Pottendijk 2552
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 4909
Financieel en sociaal onvoldoende 2498
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3011
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3640
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2544
BGE: Snel actie tegen kraker 2708
Opinie: Verhuizing dierenpark 2487
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2411
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2586
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2681
Toegangsprijzen DPE NEXT 2818
Theater ,,ARENA” Emmen 2540
Beletten spreken Wakker Emmen 2439
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4769
B6: Kadernota Economie 2434
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2407
Wabo wet 2150
Wabo lijst met aanvullingen 2427
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2571
Sportlandgoed Swartemeer. 2758
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2516
BGE draait nachtdienst mee met politie 2989
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2475
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2516
Wij wensen jullie 2157
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2675
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3034
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2562
Geen mandaat van de kiezers 2294
Of is het nivo gewoon zo laag? 2443
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2414
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2494
2e termijn begroting 2011 2251
1e termijn begroting 2011 2364
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2420
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2424
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2514
Stand van zaken Pottendijk 2446
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2724
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2674
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2861
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2367
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2391
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2329
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3537
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2481
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2498
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2278
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2365
KADERNOTA 2010 2377
Problemen parkeergarages voorkomen. 2658
BGE: reactie op bestuursakkoord 2285