Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 3312
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 3499
Gemeente Emmen mist Menger niet 3179
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 4329
Pottendijk - Windmolens 5415
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 6035
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 4004
Op zoek naar 1 miljoen 2837
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2993
Facebook 2776
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2903
Handbalverenging E&O 3005
BGE stemde tegen de begroting 2014 2768
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3076
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 3071
Begroting 2014 Gemeente Emmen 3023
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2925
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 3062
parkeergarage Westerstraat 2836
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2779
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2786
Pottendijk - autobanden in de grond 1638
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2720
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2684
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4978
Pottendijk Autobanden. 2954
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2668
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2615
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2971
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2718
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2590
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2434
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2797
Wmo cijfers in de begroting 2013 2251
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2284
De strijd binnen de politieke arena. 2594
De Spaarlamp 2674
Onjuist financieel kader WMO hulp 2791
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4405
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3400
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3099
Gerard de Kleine aan de grond! 5135
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2255
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3620
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6158
Column Vrijstaat Pottendijk 2793
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5186
Financieel en sociaal onvoldoende 2747
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3274
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 4312
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2789
BGE: Snel actie tegen kraker 2956
Opinie: Verhuizing dierenpark 2736
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2658
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2835
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2921
Toegangsprijzen DPE NEXT 3066
Theater ,,ARENA” Emmen 2790
Beletten spreken Wakker Emmen 2702
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5147
B6: Kadernota Economie 2687
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2654
Wabo wet 2406
Wabo lijst met aanvullingen 2673
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2840
Sportlandgoed Swartemeer. 3024
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2753
BGE draait nachtdienst mee met politie 3238
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2720
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2767
Wij wensen jullie 2424
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2932
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3289
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2822
Geen mandaat van de kiezers 2543
Of is het nivo gewoon zo laag? 2684
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2675
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2747
2e termijn begroting 2011 2498
1e termijn begroting 2011 2615
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2661
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2677
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2767
Stand van zaken Pottendijk 2692
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2975
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2933
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3112
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2621
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2666
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2576
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3795
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2729
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2734
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2529
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2614
KADERNOTA 2010 2640
Problemen parkeergarages voorkomen. 2912
BGE: reactie op bestuursakkoord 2535