Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 3828
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 3982
Gemeente Emmen mist Menger niet 3675
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 4833
Pottendijk - Windmolens 5891
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 6556
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 4311
Op zoek naar 1 miljoen 3037
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 3205
Facebook 2986
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 3105
Handbalverenging E&O 3209
BGE stemde tegen de begroting 2014 2944
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3311
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 3335
Begroting 2014 Gemeente Emmen 3204
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 3121
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 3286
parkeergarage Westerstraat 3026
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 3000
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2974
Pottendijk - autobanden in de grond 1819
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2924
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2873
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 5247
Pottendijk Autobanden. 3164
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2856
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2806
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 3207
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2917
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2771
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2627
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 3041
Wmo cijfers in de begroting 2013 2499
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2464
De strijd binnen de politieke arena. 2801
De Spaarlamp 2876
Onjuist financieel kader WMO hulp 2999
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4613
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3610
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3340
Gerard de Kleine aan de grond! 5420
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2459
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3854
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6373
Column Vrijstaat Pottendijk 2970
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5435
Financieel en sociaal onvoldoende 2914
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3462
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 4530
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2965
BGE: Snel actie tegen kraker 3125
Opinie: Verhuizing dierenpark 2916
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2844
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2995
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 3107
Toegangsprijzen DPE NEXT 3240
Theater ,,ARENA” Emmen 2978
Beletten spreken Wakker Emmen 2908
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5332
B6: Kadernota Economie 2868
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2836
Wabo wet 2572
Wabo lijst met aanvullingen 2881
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 3016
Sportlandgoed Swartemeer. 3242
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2930
BGE draait nachtdienst mee met politie 3411
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2903
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2956
Wij wensen jullie 2599
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 3138
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3463
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 3035
Geen mandaat van de kiezers 2703
Of is het nivo gewoon zo laag? 2898
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2850
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2906
2e termijn begroting 2011 2675
1e termijn begroting 2011 2790
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2868
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2842
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2982
Stand van zaken Pottendijk 2853
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 3164
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 3152
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3291
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2792
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2848
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2734
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3959
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2883
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2935
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2675
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2782
KADERNOTA 2010 2814
Problemen parkeergarages voorkomen. 3130
BGE: reactie op bestuursakkoord 2713