Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 4349
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 4129
Gemeente Emmen mist Menger niet 3814
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 4981
Pottendijk - Windmolens 6047
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 6698
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 4410
Op zoek naar 1 miljoen 3094
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 3258
Facebook 3048
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 3154
Handbalverenging E&O 3266
BGE stemde tegen de begroting 2014 2995
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3362
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 3383
Begroting 2014 Gemeente Emmen 3261
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 3177
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 3334
parkeergarage Westerstraat 3079
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 3045
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 3014
Pottendijk - autobanden in de grond 1868
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2972
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2921
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 5304
Pottendijk Autobanden. 3220
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2899
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2856
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 3260
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2975
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2826
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2676
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 3104
Wmo cijfers in de begroting 2013 2566
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2517
De strijd binnen de politieke arena. 2863
De Spaarlamp 2937
Onjuist financieel kader WMO hulp 3056
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4677
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3663
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3405
Gerard de Kleine aan de grond! 5498
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2507
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3901
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6429
Column Vrijstaat Pottendijk 3031
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5495
Financieel en sociaal onvoldoende 2977
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3520
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 4585
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 3013
BGE: Snel actie tegen kraker 3175
Opinie: Verhuizing dierenpark 2970
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2892
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 3046
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 3154
Toegangsprijzen DPE NEXT 3294
Theater ,,ARENA” Emmen 3033
Beletten spreken Wakker Emmen 2957
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5390
B6: Kadernota Economie 2924
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2883
Wabo wet 2626
Wabo lijst met aanvullingen 2927
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 3062
Sportlandgoed Swartemeer. 3303
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2975
BGE draait nachtdienst mee met politie 3460
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2947
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 3005
Wij wensen jullie 2653
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 3187
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3508
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 3093
Geen mandaat van de kiezers 2764
Of is het nivo gewoon zo laag? 2952
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2900
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2947
2e termijn begroting 2011 2735
1e termijn begroting 2011 2852
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2913
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2896
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 3036
Stand van zaken Pottendijk 2904
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 3216
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 3204
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3342
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2835
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2893
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2774
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 4007
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2927
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2979
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2720
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2838
KADERNOTA 2010 2882
Problemen parkeergarages voorkomen. 3192
BGE: reactie op bestuursakkoord 2768