Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 3148
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 3354
Gemeente Emmen mist Menger niet 2199
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 4177
Pottendijk - Windmolens 4556
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 5880
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3924
Op zoek naar 1 miljoen 2765
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2921
Facebook 2691
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2836
Handbalverenging E&O 2924
BGE stemde tegen de begroting 2014 2697
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3000
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2992
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2951
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2840
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2992
parkeergarage Westerstraat 2762
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2707
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2708
Pottendijk - autobanden in de grond 1572
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2654
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2621
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4887
Pottendijk Autobanden. 2880
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2599
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2552
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2905
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2656
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2532
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2369
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2738
Wmo cijfers in de begroting 2013 2187
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2222
De strijd binnen de politieke arena. 2518
De Spaarlamp 2602
Onjuist financieel kader WMO hulp 2722
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4329
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3323
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3023
Gerard de Kleine aan de grond! 5062
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2187
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3514
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6083
Column Vrijstaat Pottendijk 2729
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5114
Financieel en sociaal onvoldoende 2683
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3209
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3832
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2726
BGE: Snel actie tegen kraker 2886
Opinie: Verhuizing dierenpark 2666
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2595
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2769
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2861
Toegangsprijzen DPE NEXT 3004
Theater ,,ARENA” Emmen 2730
Beletten spreken Wakker Emmen 2636
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5062
B6: Kadernota Economie 2629
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2589
Wabo wet 2348
Wabo lijst met aanvullingen 2610
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2778
Sportlandgoed Swartemeer. 2961
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2699
BGE draait nachtdienst mee met politie 3176
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2657
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2713
Wij wensen jullie 2357
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2860
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3228
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2758
Geen mandaat van de kiezers 2476
Of is het nivo gewoon zo laag? 2624
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2609
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2692
2e termijn begroting 2011 2436
1e termijn begroting 2011 2553
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2604
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2613
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2700
Stand van zaken Pottendijk 2625
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2905
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2871
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3050
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2547
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2577
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2508
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3729
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2667
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2670
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2467
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2552
KADERNOTA 2010 2576
Problemen parkeergarages voorkomen. 2849
BGE: reactie op bestuursakkoord 2468