Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 1002
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 1655
Gemeente Emmen mist Menger niet 1255
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 2502
Pottendijk - Windmolens 3693
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 5049
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3465
Op zoek naar 1 miljoen 2365
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2544
Facebook 2185
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2465
Handbalverenging E&O 2450
BGE stemde tegen de begroting 2014 2329
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2482
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2501
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2585
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2506
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2606
parkeergarage Westerstraat 2395
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2339
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2363
Pottendijk - autobanden in de grond 1237
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2261
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2275
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4372
Pottendijk Autobanden. 2514
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2251
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2168
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2502
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2304
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2169
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2027
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2369
Wmo cijfers in de begroting 2013 1827
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 1872
De strijd binnen de politieke arena. 2160
De Spaarlamp 2227
Onjuist financieel kader WMO hulp 2326
Kosten i.v.m. vacature wethouder 3602
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 2897
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2606
Gerard de Kleine aan de grond! 4589
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 1860
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3141
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 5649
Column Vrijstaat Pottendijk 2375
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 4733
Financieel en sociaal onvoldoende 2342
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 2847
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3467
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2389
BGE: Snel actie tegen kraker 2545
Opinie: Verhuizing dierenpark 2298
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2215
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2428
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2526
Toegangsprijzen DPE NEXT 2668
Theater ,,ARENA” Emmen 2359
Beletten spreken Wakker Emmen 2279
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4529
B6: Kadernota Economie 2275
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2256
Wabo wet 1978
Wabo lijst met aanvullingen 2269
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2393
Sportlandgoed Swartemeer. 2566
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2358
BGE draait nachtdienst mee met politie 2783
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2283
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2328
Wij wensen jullie 2001
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2505
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 2662
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2345
Geen mandaat van de kiezers 2143
Of is het nivo gewoon zo laag? 2279
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2245
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2156
2e termijn begroting 2011 2075
1e termijn begroting 2011 2197
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2247
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2256
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2331
Stand van zaken Pottendijk 2246
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2544
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2507
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2696
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2198
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2230
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2176
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3379
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2323
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2335
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2108
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2193
KADERNOTA 2010 2179
Problemen parkeergarages voorkomen. 2506
BGE: reactie op bestuursakkoord 2113