Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 2161
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 2379
Gemeente Emmen mist Menger niet 1947
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 3207
Pottendijk - Windmolens 4321
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 5660
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3807
Op zoek naar 1 miljoen 2673
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2831
Facebook 2551
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2747
Handbalverenging E&O 2799
BGE stemde tegen de begroting 2014 2611
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2875
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2867
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2869
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2754
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2903
parkeergarage Westerstraat 2664
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2621
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2616
Pottendijk - autobanden in de grond 1489
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2560
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2536
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4743
Pottendijk Autobanden. 2786
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2510
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2458
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2804
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2564
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2445
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2287
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2657
Wmo cijfers in de begroting 2013 2100
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2143
De strijd binnen de politieke arena. 2436
De Spaarlamp 2516
Onjuist financieel kader WMO hulp 2635
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4199
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3233
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2927
Gerard de Kleine aan de grond! 4918
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2111
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3422
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 5986
Column Vrijstaat Pottendijk 2648
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5023
Financieel en sociaal onvoldoende 2601
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3129
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3746
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2646
BGE: Snel actie tegen kraker 2805
Opinie: Verhuizing dierenpark 2584
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2516
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2688
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2775
Toegangsprijzen DPE NEXT 2915
Theater ,,ARENA” Emmen 2644
Beletten spreken Wakker Emmen 2551
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4928
B6: Kadernota Economie 2542
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2507
Wabo wet 2263
Wabo lijst met aanvullingen 2533
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2683
Sportlandgoed Swartemeer. 2871
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2623
BGE draait nachtdienst mee met politie 3096
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2577
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2634
Wij wensen jullie 2277
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2784
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3147
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2672
Geen mandaat van de kiezers 2400
Of is het nivo gewoon zo laag? 2544
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2523
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2607
2e termijn begroting 2011 2356
1e termijn begroting 2011 2470
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2525
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2530
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2619
Stand van zaken Pottendijk 2548
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2826
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2788
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2969
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2472
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2494
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2432
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3641
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2583
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2597
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2389
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2476
KADERNOTA 2010 2499
Problemen parkeergarages voorkomen. 2765
BGE: reactie op bestuursakkoord 2390