Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 3503
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 3665
Gemeente Emmen mist Menger niet 3341
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 4493
Pottendijk - Windmolens 5585
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 6217
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 4091
Op zoek naar 1 miljoen 2910
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 3069
Facebook 2845
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2979
Handbalverenging E&O 3076
BGE stemde tegen de begroting 2014 2832
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3150
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 3146
Begroting 2014 Gemeente Emmen 3087
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2991
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 3132
parkeergarage Westerstraat 2904
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2845
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2854
Pottendijk - autobanden in de grond 1700
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2787
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2750
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 5092
Pottendijk Autobanden. 3024
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2731
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2682
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 3038
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2784
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2647
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2496
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2870
Wmo cijfers in de begroting 2013 2319
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2341
De strijd binnen de politieke arena. 2664
De Spaarlamp 2739
Onjuist financieel kader WMO hulp 2862
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4472
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3472
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3169
Gerard de Kleine aan de grond! 5216
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2323
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3681
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6236
Column Vrijstaat Pottendijk 2850
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5259
Financieel en sociaal onvoldoende 2802
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3337
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 4372
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2844
BGE: Snel actie tegen kraker 3009
Opinie: Verhuizing dierenpark 2799
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2716
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2887
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2979
Toegangsprijzen DPE NEXT 3124
Theater ,,ARENA” Emmen 2854
Beletten spreken Wakker Emmen 2760
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5212
B6: Kadernota Economie 2745
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2714
Wabo wet 2462
Wabo lijst met aanvullingen 2735
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2897
Sportlandgoed Swartemeer. 3083
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2809
BGE draait nachtdienst mee met politie 3301
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2778
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2824
Wij wensen jullie 2484
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2997
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3350
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2892
Geen mandaat van de kiezers 2599
Of is het nivo gewoon zo laag? 2739
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2732
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2800
2e termijn begroting 2011 2554
1e termijn begroting 2011 2674
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2717
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2734
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2830
Stand van zaken Pottendijk 2749
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 3035
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 3004
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3168
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2683
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2726
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2631
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3847
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2783
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2795
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2578
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2669
KADERNOTA 2010 2700
Problemen parkeergarages voorkomen. 2971
BGE: reactie op bestuursakkoord 2599