Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 3666
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 3835
Gemeente Emmen mist Menger niet 3538
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 4691
Pottendijk - Windmolens 5742
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 6411
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 4216
Op zoek naar 1 miljoen 2975
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 3148
Facebook 2913
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 3045
Handbalverenging E&O 3142
BGE stemde tegen de begroting 2014 2890
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3237
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 3272
Begroting 2014 Gemeente Emmen 3146
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 3056
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 3228
parkeergarage Westerstraat 2963
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2945
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2917
Pottendijk - autobanden in de grond 1758
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2860
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2814
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 5173
Pottendijk Autobanden. 3100
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2794
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2743
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 3137
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2853
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2712
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2567
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2975
Wmo cijfers in de begroting 2013 2404
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2403
De strijd binnen de politieke arena. 2734
De Spaarlamp 2809
Onjuist financieel kader WMO hulp 2932
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4545
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3544
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3270
Gerard de Kleine aan de grond! 5334
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2401
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3794
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6304
Column Vrijstaat Pottendijk 2911
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5364
Financieel en sociaal onvoldoende 2860
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3401
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 4469
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2908
BGE: Snel actie tegen kraker 3069
Opinie: Verhuizing dierenpark 2862
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2787
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2946
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 3057
Toegangsprijzen DPE NEXT 3185
Theater ,,ARENA” Emmen 2922
Beletten spreken Wakker Emmen 2857
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5272
B6: Kadernota Economie 2815
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2784
Wabo wet 2520
Wabo lijst met aanvullingen 2829
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2965
Sportlandgoed Swartemeer. 3176
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2875
BGE draait nachtdienst mee met politie 3360
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2853
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2901
Wij wensen jullie 2546
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 3081
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3409
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2975
Geen mandaat van de kiezers 2654
Of is het nivo gewoon zo laag? 2843
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2795
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2857
2e termijn begroting 2011 2615
1e termijn begroting 2011 2733
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2814
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2794
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2924
Stand van zaken Pottendijk 2801
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 3104
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 3095
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3237
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2743
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2797
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2689
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3911
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2839
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2893
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2631
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2728
KADERNOTA 2010 2762
Problemen parkeergarages voorkomen. 3043
BGE: reactie op bestuursakkoord 2666