Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 1758
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 2007
Gemeente Emmen mist Menger niet 1611
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 2858
Pottendijk - Windmolens 3980
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 5310
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3630
Op zoek naar 1 miljoen 2519
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2681
Facebook 2336
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2593
Handbalverenging E&O 2598
BGE stemde tegen de begroting 2014 2459
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2637
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2674
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2735
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2616
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2743
parkeergarage Westerstraat 2518
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2469
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2481
Pottendijk - autobanden in de grond 1363
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2414
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2395
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4513
Pottendijk Autobanden. 2645
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2377
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2309
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2651
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2417
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2313
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2158
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2531
Wmo cijfers in de begroting 2013 1978
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2009
De strijd binnen de politieke arena. 2288
De Spaarlamp 2361
Onjuist financieel kader WMO hulp 2481
Kosten i.v.m. vacature wethouder 3912
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3068
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2773
Gerard de Kleine aan de grond! 4763
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 1977
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3278
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 5811
Column Vrijstaat Pottendijk 2522
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 4880
Financieel en sociaal onvoldoende 2471
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 2985
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3607
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2517
BGE: Snel actie tegen kraker 2674
Opinie: Verhuizing dierenpark 2450
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2377
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2554
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2649
Toegangsprijzen DPE NEXT 2786
Theater ,,ARENA” Emmen 2508
Beletten spreken Wakker Emmen 2403
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4685
B6: Kadernota Economie 2400
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2378
Wabo wet 2125
Wabo lijst met aanvullingen 2393
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2538
Sportlandgoed Swartemeer. 2715
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2490
BGE draait nachtdienst mee met politie 2948
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2442
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2480
Wij wensen jullie 2118
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2633
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 2992
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2525
Geen mandaat van de kiezers 2259
Of is het nivo gewoon zo laag? 2408
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2380
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2457
2e termijn begroting 2011 2214
1e termijn begroting 2011 2327
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2379
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2387
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2475
Stand van zaken Pottendijk 2414
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2693
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2633
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2826
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2341
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2354
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2292
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3496
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2451
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2462
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2239
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2329
KADERNOTA 2010 2327
Problemen parkeergarages voorkomen. 2623
BGE: reactie op bestuursakkoord 2251