Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 349
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 864
Gemeente Emmen mist Menger niet 606
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 1866
Pottendijk - Windmolens 3099
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 4394
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3155
Op zoek naar 1 miljoen 2085
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2287
Facebook 1924
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2203
Handbalverenging E&O 2183
BGE stemde tegen de begroting 2014 2092
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2233
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2242
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2323
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2226
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2340
parkeergarage Westerstraat 2136
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2084
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2084
Pottendijk - autobanden in de grond 998
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2007
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2025
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4051
Pottendijk Autobanden. 2252
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 1998
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 1912
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2239
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2050
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 1923
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 1776
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2110
Wmo cijfers in de begroting 2013 1586
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 1633
De strijd binnen de politieke arena. 1914
De Spaarlamp 1962
Onjuist financieel kader WMO hulp 2064
Kosten i.v.m. vacature wethouder 3148
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 2590
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2338
Gerard de Kleine aan de grond! 4198
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 1617
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 2892
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 5318
Column Vrijstaat Pottendijk 2119
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 4487
Financieel en sociaal onvoldoende 2090
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 2543
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3168
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2087
BGE: Snel actie tegen kraker 2269
Opinie: Verhuizing dierenpark 2018
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 1956
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2172
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2272
Toegangsprijzen DPE NEXT 2438
Theater ,,ARENA” Emmen 2133
Beletten spreken Wakker Emmen 2038
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4272
B6: Kadernota Economie 2035
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2010
Wabo wet 1747
Wabo lijst met aanvullingen 2038
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2154
Sportlandgoed Swartemeer. 2294
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2132
BGE draait nachtdienst mee met politie 2562
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2052
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2085
Wij wensen jullie 1759
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2282
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 2437
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2118
Geen mandaat van de kiezers 1924
Of is het nivo gewoon zo laag? 2037
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2013
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 1913
2e termijn begroting 2011 1849
1e termijn begroting 2011 1951
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2019
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2035
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2086
Stand van zaken Pottendijk 2005
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2312
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2277
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2469
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 1966
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 1993
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 1946
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3137
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2085
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2094
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 1865
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 1948
KADERNOTA 2010 1937
Problemen parkeergarages voorkomen. 2280
BGE: reactie op bestuursakkoord 1866