Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 3587
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 3764
Gemeente Emmen mist Menger niet 3454
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 4593
Pottendijk - Windmolens 5672
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 6339
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 4151
Op zoek naar 1 miljoen 2941
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 3111
Facebook 2880
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 3010
Handbalverenging E&O 3109
BGE stemde tegen de begroting 2014 2860
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3198
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 3230
Begroting 2014 Gemeente Emmen 3115
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 3028
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 3193
parkeergarage Westerstraat 2931
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2912
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2886
Pottendijk - autobanden in de grond 1727
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2825
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2782
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 5141
Pottendijk Autobanden. 3060
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2768
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2711
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 3095
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2818
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2678
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2533
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2939
Wmo cijfers in de begroting 2013 2366
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2368
De strijd binnen de politieke arena. 2696
De Spaarlamp 2770
Onjuist financieel kader WMO hulp 2897
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4508
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3505
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3224
Gerard de Kleine aan de grond! 5294
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2372
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3760
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6269
Column Vrijstaat Pottendijk 2881
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5328
Financieel en sociaal onvoldoende 2831
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3365
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 4424
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2878
BGE: Snel actie tegen kraker 3039
Opinie: Verhuizing dierenpark 2831
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2752
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2914
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 3026
Toegangsprijzen DPE NEXT 3155
Theater ,,ARENA” Emmen 2890
Beletten spreken Wakker Emmen 2825
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5244
B6: Kadernota Economie 2788
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2755
Wabo wet 2493
Wabo lijst met aanvullingen 2795
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2936
Sportlandgoed Swartemeer. 3142
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2845
BGE draait nachtdienst mee met politie 3331
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2822
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2869
Wij wensen jullie 2516
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 3045
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3377
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2942
Geen mandaat van de kiezers 2624
Of is het nivo gewoon zo laag? 2811
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2767
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2828
2e termijn begroting 2011 2585
1e termijn begroting 2011 2704
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2782
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2763
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2891
Stand van zaken Pottendijk 2776
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 3072
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 3063
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3211
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2713
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2771
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2660
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3887
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2811
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2866
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2603
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2698
KADERNOTA 2010 2735
Problemen parkeergarages voorkomen. 3008
BGE: reactie op bestuursakkoord 2637