Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 3187
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 3388
Gemeente Emmen mist Menger niet 2232
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 4215
Pottendijk - Windmolens 4589
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 5920
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3940
Op zoek naar 1 miljoen 2777
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2933
Facebook 2712
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2848
Handbalverenging E&O 2945
BGE stemde tegen de begroting 2014 2712
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3017
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 3012
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2965
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2860
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 3001
parkeergarage Westerstraat 2774
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2719
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2726
Pottendijk - autobanden in de grond 1584
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2665
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2633
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4902
Pottendijk Autobanden. 2892
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2614
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2564
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2916
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2671
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2540
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2382
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2752
Wmo cijfers in de begroting 2013 2200
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2235
De strijd binnen de politieke arena. 2539
De Spaarlamp 2616
Onjuist financieel kader WMO hulp 2734
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4345
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3341
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3036
Gerard de Kleine aan de grond! 5079
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2199
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3525
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6097
Column Vrijstaat Pottendijk 2740
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5130
Financieel en sociaal onvoldoende 2697
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3221
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3846
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2741
BGE: Snel actie tegen kraker 2903
Opinie: Verhuizing dierenpark 2680
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2607
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2780
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2871
Toegangsprijzen DPE NEXT 3016
Theater ,,ARENA” Emmen 2741
Beletten spreken Wakker Emmen 2650
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5090
B6: Kadernota Economie 2640
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2601
Wabo wet 2359
Wabo lijst met aanvullingen 2626
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2788
Sportlandgoed Swartemeer. 2971
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2712
BGE draait nachtdienst mee met politie 3187
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2668
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2722
Wij wensen jullie 2368
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2876
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3237
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2769
Geen mandaat van de kiezers 2490
Of is het nivo gewoon zo laag? 2636
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2619
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2703
2e termijn begroting 2011 2447
1e termijn begroting 2011 2563
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2614
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2622
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2712
Stand van zaken Pottendijk 2636
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2919
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2881
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3063
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2563
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2588
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2519
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3743
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2678
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2685
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2479
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2562
KADERNOTA 2010 2585
Problemen parkeergarages voorkomen. 2856
BGE: reactie op bestuursakkoord 2482