Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 459
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 1116
Gemeente Emmen mist Menger niet 739
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 1957
Pottendijk - Windmolens 3195
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 4525
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3230
Op zoek naar 1 miljoen 2150
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2345
Facebook 1982
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2264
Handbalverenging E&O 2244
BGE stemde tegen de begroting 2014 2146
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2288
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2304
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2384
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2312
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2398
parkeergarage Westerstraat 2201
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2141
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2151
Pottendijk - autobanden in de grond 1049
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2062
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2082
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4152
Pottendijk Autobanden. 2312
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2054
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 1969
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2301
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2110
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 1981
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 1834
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2170
Wmo cijfers in de begroting 2013 1641
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 1687
De strijd binnen de politieke arena. 1970
De Spaarlamp 2025
Onjuist financieel kader WMO hulp 2124
Kosten i.v.m. vacature wethouder 3252
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 2664
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2401
Gerard de Kleine aan de grond! 4367
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 1671
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 2948
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 5428
Column Vrijstaat Pottendijk 2175
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 4543
Financieel en sociaal onvoldoende 2144
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 2607
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3231
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2151
BGE: Snel actie tegen kraker 2331
Opinie: Verhuizing dierenpark 2075
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2011
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2225
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2332
Toegangsprijzen DPE NEXT 2489
Theater ,,ARENA” Emmen 2184
Beletten spreken Wakker Emmen 2091
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4331
B6: Kadernota Economie 2089
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2065
Wabo wet 1800
Wabo lijst met aanvullingen 2092
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2210
Sportlandgoed Swartemeer. 2357
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2183
BGE draait nachtdienst mee met politie 2615
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2104
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2143
Wij wensen jullie 1812
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2334
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 2487
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2172
Geen mandaat van de kiezers 1974
Of is het nivo gewoon zo laag? 2096
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2067
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 1966
2e termijn begroting 2011 1901
1e termijn begroting 2011 2005
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2074
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2087
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2141
Stand van zaken Pottendijk 2065
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2368
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2335
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2525
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2021
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2050
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 1999
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3197
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2142
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2149
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 1918
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2003
KADERNOTA 2010 1992
Problemen parkeergarages voorkomen. 2329
BGE: reactie op bestuursakkoord 1926