Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 3392
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 3571
Gemeente Emmen mist Menger niet 3247
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 4399
Pottendijk - Windmolens 5486
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 6111
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 4037
Op zoek naar 1 miljoen 2869
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 3022
Facebook 2803
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2930
Handbalverenging E&O 3034
BGE stemde tegen de begroting 2014 2793
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3104
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 3096
Begroting 2014 Gemeente Emmen 3049
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2952
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 3086
parkeergarage Westerstraat 2862
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2806
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2815
Pottendijk - autobanden in de grond 1664
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2746
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2712
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 5025
Pottendijk Autobanden. 2980
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2694
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2641
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2998
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2741
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2611
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2457
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2820
Wmo cijfers in de begroting 2013 2274
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2305
De strijd binnen de politieke arena. 2619
De Spaarlamp 2697
Onjuist financieel kader WMO hulp 2815
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4429
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3427
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3124
Gerard de Kleine aan de grond! 5160
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2282
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3641
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6187
Column Vrijstaat Pottendijk 2817
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5209
Financieel en sociaal onvoldoende 2768
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3300
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 4334
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2810
BGE: Snel actie tegen kraker 2977
Opinie: Verhuizing dierenpark 2760
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2679
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2851
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2941
Toegangsprijzen DPE NEXT 3087
Theater ,,ARENA” Emmen 2812
Beletten spreken Wakker Emmen 2720
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5166
B6: Kadernota Economie 2708
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2675
Wabo wet 2427
Wabo lijst met aanvullingen 2694
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2861
Sportlandgoed Swartemeer. 3044
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2772
BGE draait nachtdienst mee met politie 3258
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2738
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2787
Wij wensen jullie 2442
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2951
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3309
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2849
Geen mandaat van de kiezers 2561
Of is het nivo gewoon zo laag? 2701
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2692
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2763
2e termijn begroting 2011 2517
1e termijn begroting 2011 2635
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2680
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2697
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2790
Stand van zaken Pottendijk 2710
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2996
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2954
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3131
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2644
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2683
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2595
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3813
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2747
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2752
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2546
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2633
KADERNOTA 2010 2659
Problemen parkeergarages voorkomen. 2933
BGE: reactie op bestuursakkoord 2557