Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 2030
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 2249
Gemeente Emmen mist Menger niet 1826
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 3084
Pottendijk - Windmolens 4195
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 5540
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3749
Op zoek naar 1 miljoen 2623
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2784
Facebook 2485
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2702
Handbalverenging E&O 2739
BGE stemde tegen de begroting 2014 2568
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2820
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2811
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2824
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2709
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2852
parkeergarage Westerstraat 2622
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2576
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2574
Pottendijk - autobanden in de grond 1451
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2520
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2495
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4675
Pottendijk Autobanden. 2744
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2472
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2414
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2754
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2518
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2402
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2243
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2615
Wmo cijfers in de begroting 2013 2059
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2098
De strijd binnen de politieke arena. 2390
De Spaarlamp 2463
Onjuist financieel kader WMO hulp 2584
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4112
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3179
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2873
Gerard de Kleine aan de grond! 4860
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2062
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3367
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 5924
Column Vrijstaat Pottendijk 2608
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 4972
Financieel en sociaal onvoldoende 2559
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3085
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3708
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2606
BGE: Snel actie tegen kraker 2767
Opinie: Verhuizing dierenpark 2543
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2475
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2646
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2738
Toegangsprijzen DPE NEXT 2879
Theater ,,ARENA” Emmen 2603
Beletten spreken Wakker Emmen 2507
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4853
B6: Kadernota Economie 2497
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2465
Wabo wet 2214
Wabo lijst met aanvullingen 2488
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2639
Sportlandgoed Swartemeer. 2833
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2585
BGE draait nachtdienst mee met politie 3058
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2542
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2589
Wij wensen jullie 2236
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2742
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3102
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2629
Geen mandaat van de kiezers 2360
Of is het nivo gewoon zo laag? 2507
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2480
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2556
2e termijn begroting 2011 2316
1e termijn begroting 2011 2433
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2485
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2491
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2578
Stand van zaken Pottendijk 2504
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2785
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2738
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2926
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2428
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2453
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2391
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3601
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2543
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2559
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2346
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2428
KADERNOTA 2010 2458
Problemen parkeergarages voorkomen. 2728
BGE: reactie op bestuursakkoord 2349