Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 4654
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 4350
Gemeente Emmen mist Menger niet 4061
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 5172
Pottendijk - Windmolens 6286
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 6926
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 4616
Op zoek naar 1 miljoen 3192
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 3384
Facebook 3144
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 3251
Handbalverenging E&O 3355
BGE stemde tegen de begroting 2014 3063
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3451
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 3454
Begroting 2014 Gemeente Emmen 3353
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 3287
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 3428
parkeergarage Westerstraat 3168
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 3124
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 3084
Pottendijk - autobanden in de grond 1959
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 3060
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 3014
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 5419
Pottendijk Autobanden. 3311
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2990
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2946
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 3354
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 3078
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2925
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2758
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 3228
Wmo cijfers in de begroting 2013 2677
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2604
De strijd binnen de politieke arena. 2965
De Spaarlamp 3034
Onjuist financieel kader WMO hulp 3163
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4790
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3800
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3528
Gerard de Kleine aan de grond! 5671
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2595
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3998
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6522
Column Vrijstaat Pottendijk 3114
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5604
Financieel en sociaal onvoldoende 3081
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3627
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 4698
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 3096
BGE: Snel actie tegen kraker 3260
Opinie: Verhuizing dierenpark 3062
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2977
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 3138
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 3241
Toegangsprijzen DPE NEXT 3381
Theater ,,ARENA” Emmen 3114
Beletten spreken Wakker Emmen 3044
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5484
B6: Kadernota Economie 3012
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2961
Wabo wet 2721
Wabo lijst met aanvullingen 3015
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 3164
Sportlandgoed Swartemeer. 3432
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 3063
BGE draait nachtdienst mee met politie 3568
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 3050
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 3093
Wij wensen jullie 2738
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 3349
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3634
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 3202
Geen mandaat van de kiezers 2866
Of is het nivo gewoon zo laag? 3066
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2993
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 3042
2e termijn begroting 2011 2851
1e termijn begroting 2011 2957
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 3029
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2979
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 3136
Stand van zaken Pottendijk 2988
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 3319
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 3306
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3432
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2930
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2984
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2857
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 4111
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 3017
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 3066
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2805
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2968
KADERNOTA 2010 2979
Problemen parkeergarages voorkomen. 3284
BGE: reactie op bestuursakkoord 2856