Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 1243
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 1865
Gemeente Emmen mist Menger niet 1465
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 2711
Pottendijk - Windmolens 3829
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 5177
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3538
Op zoek naar 1 miljoen 2428
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2602
Facebook 2248
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2522
Handbalverenging E&O 2515
BGE stemde tegen de begroting 2014 2392
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2549
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2560
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2643
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2557
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2663
parkeergarage Westerstraat 2451
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2399
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2423
Pottendijk - autobanden in de grond 1296
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2326
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2336
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4439
Pottendijk Autobanden. 2578
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2314
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2236
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2567
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2364
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2232
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2091
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2426
Wmo cijfers in de begroting 2013 1881
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 1930
De strijd binnen de politieke arena. 2223
De Spaarlamp 2293
Onjuist financieel kader WMO hulp 2383
Kosten i.v.m. vacature wethouder 3754
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 2974
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2675
Gerard de Kleine aan de grond! 4665
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 1913
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3205
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 5723
Column Vrijstaat Pottendijk 2431
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 4801
Financieel en sociaal onvoldoende 2396
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 2904
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3524
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2449
BGE: Snel actie tegen kraker 2604
Opinie: Verhuizing dierenpark 2360
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2276
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2490
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2585
Toegangsprijzen DPE NEXT 2723
Theater ,,ARENA” Emmen 2417
Beletten spreken Wakker Emmen 2341
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4600
B6: Kadernota Economie 2336
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2313
Wabo wet 2040
Wabo lijst met aanvullingen 2330
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2452
Sportlandgoed Swartemeer. 2627
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2416
BGE draait nachtdienst mee met politie 2843
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2342
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2381
Wij wensen jullie 2059
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2568
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 2726
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2410
Geen mandaat van de kiezers 2201
Of is het nivo gewoon zo laag? 2337
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2303
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2215
2e termijn begroting 2011 2139
1e termijn begroting 2011 2257
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2303
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2323
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2390
Stand van zaken Pottendijk 2307
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2601
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2565
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2756
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2260
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2288
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2233
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3428
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2380
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2393
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2166
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2257
KADERNOTA 2010 2243
Problemen parkeergarages voorkomen. 2559
BGE: reactie op bestuursakkoord 2172