Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 655
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 1318
Gemeente Emmen mist Menger niet 930
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 2155
Pottendijk - Windmolens 3386
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 4730
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3350
Op zoek naar 1 miljoen 2267
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2448
Facebook 2090
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2373
Handbalverenging E&O 2352
BGE stemde tegen de begroting 2014 2242
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2389
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2404
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2488
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2412
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2508
parkeergarage Westerstraat 2300
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2246
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2260
Pottendijk - autobanden in de grond 1144
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2165
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2182
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4261
Pottendijk Autobanden. 2417
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2156
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2075
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2403
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2206
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2076
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 1932
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2270
Wmo cijfers in de begroting 2013 1734
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 1778
De strijd binnen de politieke arena. 2066
De Spaarlamp 2126
Onjuist financieel kader WMO hulp 2223
Kosten i.v.m. vacature wethouder 3424
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 2781
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2503
Gerard de Kleine aan de grond! 4473
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 1764
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3044
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 5538
Column Vrijstaat Pottendijk 2268
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 4633
Financieel en sociaal onvoldoende 2245
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 2738
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3348
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2271
BGE: Snel actie tegen kraker 2435
Opinie: Verhuizing dierenpark 2190
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2117
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2324
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2433
Toegangsprijzen DPE NEXT 2582
Theater ,,ARENA” Emmen 2268
Beletten spreken Wakker Emmen 2186
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4427
B6: Kadernota Economie 2180
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2161
Wabo wet 1891
Wabo lijst met aanvullingen 2177
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2298
Sportlandgoed Swartemeer. 2452
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2268
BGE draait nachtdienst mee met politie 2694
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2193
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2234
Wij wensen jullie 1905
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2416
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 2573
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2256
Geen mandaat van de kiezers 2057
Of is het nivo gewoon zo laag? 2187
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2152
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2057
2e termijn begroting 2011 1984
1e termijn begroting 2011 2105
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2163
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2169
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2232
Stand van zaken Pottendijk 2157
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2454
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2420
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2603
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2109
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2139
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2083
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3282
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2230
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2239
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2011
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2098
KADERNOTA 2010 2089
Problemen parkeergarages voorkomen. 2418
BGE: reactie op bestuursakkoord 2018