Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 4950
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 4627
Gemeente Emmen mist Menger niet 4331
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 5449
Pottendijk - Windmolens 6545
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 7164
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 4762
Op zoek naar 1 miljoen 3298
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 3493
Facebook 3255
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 3342
Handbalverenging E&O 3446
BGE stemde tegen de begroting 2014 3166
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 3568
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 3569
Begroting 2014 Gemeente Emmen 3437
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 3374
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 3542
parkeergarage Westerstraat 3260
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 3233
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 3167
Pottendijk - autobanden in de grond 2027
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 3147
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 3119
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 5525
Pottendijk Autobanden. 3407
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 3118
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 3037
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 3468
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 3157
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 3011
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2843
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 3338
Wmo cijfers in de begroting 2013 2787
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2691
De strijd binnen de politieke arena. 3045
De Spaarlamp 3126
Onjuist financieel kader WMO hulp 3257
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4881
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3895
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 3628
Gerard de Kleine aan de grond! 5759
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2666
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 4087
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6611
Column Vrijstaat Pottendijk 3190
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5690
Financieel en sociaal onvoldoende 3154
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3710
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 4787
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 3177
BGE: Snel actie tegen kraker 3323
Opinie: Verhuizing dierenpark 3130
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 3048
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 3201
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 3317
Toegangsprijzen DPE NEXT 3457
Theater ,,ARENA” Emmen 3179
Beletten spreken Wakker Emmen 3116
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 5590
B6: Kadernota Economie 3077
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 3037
Wabo wet 2792
Wabo lijst met aanvullingen 3077
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 3225
Sportlandgoed Swartemeer. 3499
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 3146
BGE draait nachtdienst mee met politie 3630
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 3112
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 3165
Wij wensen jullie 2814
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 3449
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3711
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 3277
Geen mandaat van de kiezers 2949
Of is het nivo gewoon zo laag? 3149
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 3080
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 3119
2e termijn begroting 2011 2921
1e termijn begroting 2011 3034
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 3111
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 3061
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 3213
Stand van zaken Pottendijk 3061
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 3398
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 3376
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 3528
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2996
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 3056
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2930
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 4189
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 3089
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 3144
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2869
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 3040
KADERNOTA 2010 3045
Problemen parkeergarages voorkomen. 3357
BGE: reactie op bestuursakkoord 2939