Toon # 
Titel Hits
Gemeente Emmen faalt in parkeerbeleid 2976
Geen leges verschuldigd bij overjarig bestemmingsplan 2488
Gemeente Emmen mist Menger niet 2042
Openbare toiletten Emmen / Klazienaveen 4017
Pottendijk - Windmolens 4425
Afscheid gemeenteraad Wim Halm 5762
Flauwe NIET Antwoorden van Accountant Deloitte op makkelijke vragen Halm 3855
Op zoek naar 1 miljoen 2715
Halm vraagt opheldering aan Deloitte Accountants B.V. 2873
Facebook 2617
Wim. Halm geen lijsttrekker BGE 2788
Handbalverenging E&O 2855
BGE stemde tegen de begroting 2014 2648
Emmen en Klazienaveen geen openbare toiletten 2933
Fonds voor lokale en regionale journalistiek 2926
Begroting 2014 Gemeente Emmen 2906
VOORAL GEEN FOUTEN TOEGEVEN. De GROTE BOZE BUITENWERELD 2794
BGE vraagt of Strukton bereid is om mee te werken aan onderzoek van de gemeenteraad 2942
parkeergarage Westerstraat 2705
Provincie / Gedeputeerde Staten van Drenthe,vragen millieuprobleem Pottendijk 2660
Problemen parkeergarage Westerstraat, extra krediet en externe beoordeling 2659
Pottendijk - autobanden in de grond 1524
Pottendijk - aanwezigheid autobanden in de grond 2597
Bestuursakkoord 2020-2014, alternatieven bij raadsvoorstellen 2572
Halm vraagt opheldering aan Pieter Sijpersma (hoofdredactie) DvhN over journalistiek Pottendijk. 4806
Pottendijk Autobanden. 2825
BGE vindt dat je gebieden met krimp niet extra hard moet treffen. 2550
Zandverstuivingen aan Kerkhoflaan/Angelsloërdijk en Emmalaan. 2497
B.G.E. spreekt zorgen uit over Pottendijk 2849
Kritiek op gecreëerde Wmo onzekerheid 2612
(hoofdpijndossier)_ Pottendijk 2485
Onveilige situatie door ontbreken verlichting bij de brug 2327
Begroting 2013: Vijf partijen werken samen en komen met alternatieven 2697
Wmo cijfers in de begroting 2013 2135
Aanbesteding aan thuiszorgorganisaties 2173
De strijd binnen de politieke arena. 2474
De Spaarlamp 2555
Onjuist financieel kader WMO hulp 2673
Kosten i.v.m. vacature wethouder 4275
Invulling vacature wethouder (raadsvergadering 13 september 2012). 3277
Vertrek van wethouder Jan Kuper. 2968
Gerard de Kleine aan de grond! 4969
Uitvoeringskrediet project Hondsrugwegtunnel + bijlagen 2143
Vangrail langs de Zuidbargerstraat ter hoogte van de Rondweg 3462
Gert Meijer journalist of selectieve muggenziftende belangenbehartiger ? 6035
Column Vrijstaat Pottendijk 2687
Wim Halm schonk zo maar 50.000 Euro aan de gemeente/provincie! 5069
Financieel en sociaal onvoldoende 2638
De parasieten zitten Bouke Arends wel héél erg hoog. 3163
"Blut und boden" theorieën van Bouke Arends 3786
Bijdrage Wim Halm (BGE) Begroting 2012 2682
BGE: Snel actie tegen kraker 2842
Opinie: Verhuizing dierenpark 2619
Is het onwil? Is het onkunde? Is het minachting van de gemeenteraad? 2548
handhaving Sportlandgoed Swartemeer 2722
Stoppen met subsidie voedselbank asociaal 2809
Toegangsprijzen DPE NEXT 2950
Theater ,,ARENA” Emmen 2680
Beletten spreken Wakker Emmen 2587
Opinie: Hoe wordt je de meest rancuneuze pias van Emmen? 4993
B6: Kadernota Economie 2581
B5: Actualisatie beleidskader ”van schuldhulp naar schuldendienstverlening” 2545
Wabo wet 2303
Wabo lijst met aanvullingen 2567
Lezen, begrijpen, zo nodig interpreteren eventueel navragen en dan pas citeren. 2729
Sportlandgoed Swartemeer. 2910
Twitterbericht van 28 maart 2011 over bijstandsgerechtigden 2653
BGE draait nachtdienst mee met politie 3129
BGE: Raadsvergadering 31 maart 2011 2610
BGE - 20 december 2010 - steunvraag DPE 22 miljoen - bedrijfsplan DPE NEXT 2663
Wij wensen jullie 2310
Rol directie Dierenpark bij bedrijfsplan DPE NEXT 2814
Illegaal wonen en illegaal kamperen / overnachten op de terreinen van Pottendijk 3179
KINDERACHTIG GEDOE……………………………….. 2710
Geen mandaat van de kiezers 2429
Of is het nivo gewoon zo laag? 2580
art. 38 RvO Raad over de stand van zaken Pottendijk 2556
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel (art. 38 RvO). 2642
2e termijn begroting 2011 2393
1e termijn begroting 2011 2505
Opinie: Verhuizing dierenpark - gevaarlijk spel van directie dierenpark 2558
Opinie: Wachtgeldwethouders CDA en PvdA meten met 2 maten 2567
Beroep op wachtgeldregeling door (oud)wethouders / declaraties leden college 2650
Stand van zaken Pottendijk 2580
Overlast aan de splitting in Barger Oosterveld 2858
Slechte staat van onderhoud voetpad Knotwilgenlaan in Emmer-Compascuum 2818
overlast vloeibare compost / mest als pestwapen 2999
Handhaving bestemmingsplannen perifere detailhandel / Nijbracht 2503
PvdA (taal)kloof met de gewone burger 2529
Aanpak laaggeletterdheid / stand van zaken aanvalsplan 2464
Goede grap Wakker Emmen, maar slechte promotie voor (Wakker)Emmen 3672
PvdA en CDA leggen (tijd)bom onder project Atalanta? 2618
Regionale werkgelegenheid bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2632
BGE vraagt naar inzet regionale bedrijven bij bouw parkeerkelder Willinkplein 2423
Noorderplein de nieuwe trekpleister van Emmen 2507
KADERNOTA 2010 2533
Problemen parkeergarages voorkomen. 2799
BGE: reactie op bestuursakkoord 2426