Column: Wat u al lang vermoedde, de VVD is kampioen van de ideeën armoede.

 

Na 3,5 jaar winterslaap in de gemeenteraad van Emmen is de Emmense VVD fractie plotseling begonnen met de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. En de voorkeurvan de VVD gaat dan uit om met krachtige taal de indruk van daadkracht te wekken. De VVD slogans doen bij iedere zelfstandig nadenkend mens dan ook altijd de lachrimpels activeren en ook nu is dat weer het geval. Dit weekend kwam de Emmense VVD fractie namelijk met een persbericht met weer prachtige inhoudsloze corpsbal kretologie.

Zo wil de Emmense VVD in eigen vlees gaan snijden. Er gaat geen integriteitschandaal voorbij in het openbaar bestuur of in 1van de 3 gevallen is er wel een VVD'er bij betrokken, dus zo'n voorstel door de VVD heeft op zichzelf al iets verdachts. In hun persbericht geeft de VVD Emmen het volgende aan:"De VVD Emmen gaat tijdens de Algemene Beschouwingen het voorstel doen om diep te snijden in eigen vlees. De VVD wil dat de onkostenvergoedingen voor Gemeenteraadsleden wordt opgeheven. Immers, inmiddels wordt met de beschikbaar gestelde iPad digitaal vergaderd en steeds minder gereisd. Daarmee wordt direct al € 185.000,- op jaarbasis bespaard."

 

Dus niet gewoon snijden in eigen vlees, maar echt DIEP snijden in eigen vlees, zodat het lijkt of het echt zeer doet. Wilt u trouwens weten wat digitaal vergaderen per iPad is, dan moet u echt bij de Emmense VVD fractie zijn, want wij kunnen ons daar niet echt een voorstelling van maken. Bij de behandeling van de begroting van afgelopen maandag 4 november bleek trouwens dat via de onkostenvergoeding voor raadsleden lang geen € 185.000,- is te besparen. Maar voor het doen van krachtdadige spreuken is je huiswerk doen voor de VVD club, onder leiding krachtpatser Johan Scheltens, dan ook geen vereiste. Het gaat alleen om imago. Als geen andere partij beheerst de VVD de klucht van de gebakken lucht. Op hun website heeft de VVD het bedrag bijgesteld naar € 35.000,- , maar omdat de VVD Emmen zo correct en ijverig is hebben ze het bedrag van € 185.000,- maar in de kop van hun artikel laten staan. De VVD iPad paste het niet automatisch aan zullen we maar zeggen.  

 

De Emmense VVD fractie is er ook erg trots op dat zij zelf de jaarlijkse fractievergoeding die zij krijgen, circa  € 15.000, niet gebruikt. Maar de vraag is of dit echt een reden is om trots op te zijn. Want eigenlijk zegt de VVD hiermee dat ze absoluut niet meer kan doen, of wil doen, dan ze nu doet. Dus met extra geld of extra zetels zal er niet meer ingezet worden om het liberale VVD gedachtegoed te verwezenlijken in Emmen. Je zal er maar trots op zijn als VVD'er. Duidelijk wordt wat u al lang vermoedde, de VVD is kampioen van de ideeën armoede. Ja leuke slogans kunt u ook gerust aan ons als columnisten van Redactie BGE overlaten. Omdat alleen kritiek wel erg gemakkelijk is, willen wij de VVD fractie hierbij een aantal suggesties doen, over hoe zij meer invulling kunnen geven aan hun rol als volksvertegenwoordigers, en hierbij ook gebruik kunnen maken van hun fractievergoeding, om uiteindelijk de Emmense samenleving en democratie te versterken. Dus VVD raadsleden Johan Scheltens, Robert Kochheim, Auk Nijhof, Fenna Aldershof  en Harko Naber, opgelet. Hierbij en aantal gratis suggesties om eens echt aan het werk te gaan als volksvertegenwoordiger:

 

·        Maak als VVD fractie zelf meer werk van de controlerende taak bij grote projecten. Inhuur van een externe deskundige was hierbij een optie geweest.  Mogelijk had dit het debacle van de extra 2,6 miljoen voor de parkeergarage Westerstaat voorkomen. Dat was al gauw een besparing geweest van 13 keer alle jaarlijkse fractievergoedingen bij elkaar. En ja daar moet je ook werk voor doen. En nee, je kan daarbij niet volstaan met naar je iPad te turen.

 

·        Jullie zouden als VVD fractie ook de gehele raadsperiode met eigen ideeën kunnen komen en niet alleen een half jaar voor de verkiezingen. Ja schrik niet, bij het dualisme mogen ook collegepartijen een eigen inbreng hebben. En nee, het is niet erg dat de grote baas, PvdA wethouder Bouke Arends, dan een keer boos wordt.

 

·        Jullie hadden als VVD fractie ook zelf onderzoek kunnen laten doen naar de juiste wettelijke toepassing van het Wmo beleid voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. Daar hadden jullie extern advies over kunnen inwinnen en dan hadden jullie hier de oppositiepartijen mee om de oren kunnen slaan. Of weten jullie wel dat een en ander niet deugt, maar maakt het jullie allemaal niets uit? Misschien omdat de rijkeren worden bevoordeeld.

 

·        Jullie zouden als VVD fractie ook werk kunnen maken van handhaving van regels die de meer een specifieke groep rijkere Emmenaren aangaat. Eerlijke concurrentie is goed voor de economie. Stoere handhavingstaal alleen gericht op mensen die gebruik maken van de bijstand,  die hierbij mogelijk bewust of onbewust iets fout doen, is politiek en anderzijds misschien wel erg armoedig.

 

·        Jullie zouden als VVD fractie een kantoor kunnen huren en spreekuur voor de inwoners kunnen houden. Wekelijks of zelfs dagelijks. Dan zouden jullie merken dat vastgesteld beleid en uitvoering van beleid in Emmen vaak gescheiden werelden zijn.

 

·        Jullie zouden als VVD fractie mensen kunnen helpen die vastlopen in de ingewikkelde regelgeving van de overheid. Jullie zouden hiermee de mensen helpen en ook als VVD fractie zelf inzicht krijgen in welke regelgeving vereenvoudigd moet worden. En ja, bij dualisme maag je met eigen ideeën komen en mag je kritisch vragen stellen. En ja vragen stellen kost geld, maar geen vragen stellen vaak nog veel meer.

 

·        Jullie zouden als VVD is werkbezoeken kunnen brengen aan bedrijven, organisaties en dorpen. Zou je inspiratie kunnen opdoen die jullie in de raad kunnen gebruiken. Ja dat kost tijd en nee je kan het niet met de iPad doen. Sorry.

 

·        Jullie zouden advertenties kunnen plaatsen om de inwoners en jullie kiezers te vertellen wat jullie allemaal doen en vooral niet doen. Het eerlijke verhaal zou Diederik zeggen. En dan bedoelen wij de gehele raadsperiode.

 

·        Jullie zouden als VVD de knelpunten van gemeentelijke democratie eens in kaart kunnen brengen, omdat jullie als landelijk grootste in 2010 met minste aantal kandidaten op de kieslijst hadden. En hiervan wilden een aantal zelfs niet eens in de raad. Waarom is raadslid zijn voor veel mensen blijkbaar niet meer aantrekkelijk. Dat is misschien DIEP kijken in de eigen ziele roerselen en iets minder populistisch dan DIEP in eigen vlees snijden.

  

Volksvertegenwoordiger zijn kan dus veel meer zijn dan twee keer per maand naar een iPad turen  en een paar vergaderingen op het gemeentehuis bijwonen. En ja dat is allemaal niet gratis, dat is gewoon eerlijk en fatsoenlijk werken voor je raadsvergoeding en ja daar kan en moet je waarschijnlijk ook je fractievergoeding voor gebruiken.

 

Andere fracties die in 2010 hun fractievergoedingen niet of nauwelijks hebben gebruikt, die eind 2010 minimaal nog meer dan de helft van hun fractievergoeding in kas hadden zijn:

 

a. PvdA fractie op € 28.357,- *

b. CDA fractie op € 14.193,- *

c. SP fractie op € 7.044,- *

d. ChristenUnie fractie op € 6.005,- *

e LEF! op € 5.916,- *

f. D66 op € 5.026,- *

 

* Bedrag op 31-12-2010 nog in kas.

 

En laten de meeste van deze partijen nu ook uitblinken in onder een weinig kritisch opstelling richting college en in het niet stellen van kritische vragen aan het college. En ook op  andere gebieden is het meer passiviteit dan activiteit. Hopelijk doet niet alleen de fractie van de VVD met deze column ideeën op, maar ook de fracties van PvdA, CDA, SP, CU, LEF! en D66. Wat onze ideeën betreft zouden we tegen de VVD en de andere genoemde fracties willen zeggen: "Niet doorschuiven, maar nu nog aanpakken."

 

Hierbij willen wij dan ook de burgercampagne starten.

 

"Oh jee, oh jee, help raadsfracties met een gebrek aan ideeën als burger mee." 

 

U vindt als  burger hun mailadressen om uw ideeën op te sturen op:   http://www.gemeenteraademmen.nl/achtergrond/smoelenboek.html

 

"Ook het Digitaal Jongeren Platform ontkomt volgens de VVD niet aan bezuinigingen. Immers, de voor dat doel benodigde internetsite is niet eens in de lucht. Dus kan aan de werking en de noodzaak ervan getwijfeld worden." Wij zouden zeggen beste VVD fractie, probeer gewoon eens: http://www.djp-emmen.nl/DJP/  De fractie van het CDA heeft de VVD inmiddels gewezen op de onjuistheden van het VVD geroeptoeter en hun een cursus aangeboden, zodat zij zelf kunnen blijven pronken dat ze zuinig met hun fractievergoeding zijn. http://www.emmen.nu/nieuws/regio/297016/vvd-fractie-emmen-even-abuis.html  Om in VVD termen te blijven: Aan het nut van de VVD fractie voor de Emmense politiek zou dus oprecht  getwijfeld kunnen worden. Waarschijnlijk ziet men bij de VVD  de reguliere raadsvergoeding als een soort iPad vergoeding en niet iets waar voor gewerkt moet worden.

 

"Bezuinigen en strak financieel beleid is de VVD wel toevertrouwd."  En toch zijn er dit jaar bij het college met de VVD voor circa 2 miljoen aan bezuinigingen waar nog maatregelen voor bedacht moeten worden. En ook geeft dit college al jaren veel meer geld uit dan er binnen komt. De VVD mag dan vertrouwd zijn met bezuinigingen en strak financieel beleid. Aan de Emmense VVD lijkt maar weinig toevertrouwd.

 

Ter afsluiting nog een staaltje VVD humor. "Volgens de VVD moet de Emmense samenleving sowieso minder subsidieafhankelijk worden. Immers, de VVD acht subsidies dodelijk voor het eigen initiatief. "  En het klikt misschien raar, maar toch denken wij dat de VVD Emmen voorstander zal zijn van de plaatsing van windmolens in de gemeente Emmen. Windmolens die meer op subsidie draaien dan op wind. Maar ja, de VVD fractie schijnt een iPad in gebruik te hebben met maar een kort geheugen.

 

Dit DIEPE snijden in de Emmense VVD was even noodzakelijk. Nu maar kijken of het heilzaam werkt.

 

Uw columnisten van Redactie BGE

 

NB

 

"En je bent dus een Oen, als je op 19 maart 2014 stemt op raadsfracties die vinden dat ze niets met hun fractievergoedingen moeten doen."