Column: Rapport parkeerkelder Westerstraat geen flauwekullie, het ligt hoofdzakelijk allemaal aan hullie van Strukton

Je kan van het Emmense college zeggen wat je wilt, maar ze zijn wel kritisch op zichzelf. Daarom hebben PvdA burgemeester Cees Bijl, de PvdA wethouders Bouke Arends - Ton Sleeking - en Mariet Thalens, de CDA wethouders Henk Jumelet en Bouke Durk Wilms en VVD wethouder Nynke Houwing dan ook een kritisch intern en extern onderzoek laten instellen naar de forse overschrijdingen in tijd en budget van de bouw van de nieuwe parkeerkelder aan de Westerstraat. Waar vind je in het openbare publieke bestuur nog bestuurders die zichzelf zo kritisch onder de loep durven te nemen. 

En vandaag, woensdag 18 september, was de grote dag dat de bevindingen van het onderzoek naar buiten kwamen. Voor allen betrokken sidderen of er schokkende dingen in voorkomen.

Ambtelijke en politieke rapporten willen voor u als leek nog weleens te moeilijk zijn en voorkomen moet worden dat u als inwoner van onze mooie gemeente zomaar een verkeerd, en zelfs negatief beeld, van ons PvdA / CDA / VVD college krijgt. Hierbij dan ook exclusief voor u als trouwe lezer van onze columns de publieksvriendelijke vertaling van de samenvatting van het Rapport  van het college over de bouw van de parkeerkelder Westerstraat met de belangrijkste conclusies. Het Rapport bestaande uit: Feitenrelaas, intern onderzoek / analyse en extern onderzoek / analyse. De belangrijkste bevindingen zijn:

·        Of het college fouten heeft gemaakt is niet beoordeeld. Maar dit college werkt in uitzonderlijk zware tijden, dus is er sprake van het feit dat het zittende college een uitzonderlijk goed college is. Dit is goed om te weten, zodat alle andere bevindingen van het rapport in de juiste context geplaatst kunnen worden. .

 

·        Hullie, die aannemer Strukton, is geen liefdadigheidsinstelling, en dat is niet eerlijk en daarom zijn de extra kosten van 3,4 / 3,6 miljoen hullie fout.

 

·        De belangrijkste oorzaak van de kostenoverschrijding is tijdsdruk en met tijdsdruk hebben ambtenaren en politieke bestuurders nu eenmaal geen ervaring. Dat zit nu eenmaal niet in de politieke en ambtelijke genen en erfelijke aandoeningen zijn niemand aan te rekenen. Tijdsdruk wordt bestuurlijk alleen gebruikt om oppositiepartijen niet teveel tijd te geven lastige vragen te stellen en acties voor te bereiden.

 

·        Het gaat er niet om dat problemen voorkomen hadden kunnen worden. Het gaat erom dat het college met een grote zak geld problemen oplost. Een oplossingsgericht imago mag dan ook een paar centen kosten. Daar straalt optimisme en daadkracht vanaf.

 

·        Ja wie had dat nu vooraf kunnen bedenken dat hullie van Strukton zomaar probeerden meerwerk binnen te slepen. Als ambtenaren kennen we alleen het principe hoe we moeten zorgen dat we steeds minder werk krijgen voor hetzelfde salaris of zelfs een hoger salaris.

 

·        Eigenlijk is er niet echt iets verkeerd gegaan bij de gemeente en gelukkig kan de gemeente dit als leermonument meenemen voor de geschiedenisboeken. Want leren betekent absoluut niet dat we bij alle andere projecten niet dezelfde of grotere overschrijdingen in tijd en budget zullen tegenkomen. Zelfs een uitmuntend college kan niet irreële verwachtingen waarmaken.

 

·        Het college heeft alles onder controle, ook als is de contractvorm  door ambtenaren  tijdens het project gewijzigd en had dit grote gevolgen voor de risico's die werden gelopen. En ook kende het college de ingrijpende consequenties hiervan niet. De echte risico's en de gerapporteerde risico's leven en leefden  dan ook op het gemeentehuis in gescheiden werelden aangaande risicomanagement en -beheersing. Er is en was er voor iedereen een eigen waarheid en werkelijkheid beschikbaar, zoals die hem of haar het beste uitkomt. Kwestie van maatwerk dus.

 

·        En hullie daar bij Strukton deden ook lang niet altijd aardig tegen ons van de gemeente. En voor die extra 3,4 of 3,6 miljoen moeten ze ons dan ook niet meer komen pesten.

 

·        Gezien alle moeilijke omstandigheden vindt de onafhankelijke externe zeer gerenommeerde adviseur  van ABC Management Groep, dat we het als gemeentelijke organisatie best goed hebben gedaan voor een groep mensen met weinig verstand van zaken die zich met miljoenenprojecten bezighouden. Maar laat voor de zuiverheid duidelijkheid zijn dat het handelen van ons als college nooit ter discussie staat en nooit onderwerp van onderzoek is geweest en zal worden.

 

·        Er kon niet worden voorzien dat als een belangrijke projectmedewerker van de gemeente een aantal maanden niet aanwezig is het werk toch gewoon moest doorgaan. Normaal is het geen enkel probleem als een ambtenaar er een paar maanden niet is of een paar maanden zijn werk niet doet. Kortom pure overmacht.

 

·        Eigenlijk is er niet vastgesteld wie schuldig is aan de niet gemaakte fouten, het liefst niemand natuurlijk, maar als het aan iemand ligt dan is het hullie van Strukton.

 

·        Natuurlijk hadden er andere keuzes gemaakt kunnen worden, maar voor het eindresultaat had dit weinig tot niets uitgemaakt. Onvoldoende verstand van iets hebben blijft onvoldoende verstand van iets hebben. En hullie van Strukton hebben dan ook niet aardig en vriendelijk tegen de gemeente gedaan.

 

·        Het college en de ambtenaren zijn dan misschien belangrijke dingen vergeten in het bestek, maar uiteindelijk had dit niets uitgemaakt voor het eindresultaat. Het bedrag dat is gereserveerd voor onvoorzien is gewoon een pot die toch op moet, dus waarom vooraf alles nauwkeurig controleren. En dan kan het natuurlijk ook een keertje hoger uitvallen. Je kan vooraf niet op de eurocent onnauwkeurig zijn.

Hopelijk stellen deze woorden van ons excellente college van B&W van de gemeente Emmen u als inwoner van de gemeente gerust. Want daar zijn ze voor bedoeld. Om rust en vertrouwen uit te stralen. Er lopen namelijk op dit oment nog een groot aantal bouwproject onder leiding van dit college. Projecten die complexer aan aard, waar groter bedragen mee zijn gemoeid en waar de factor tijd van een nog groter belang is. Het is dus fijn om nu als inwoner door het college gerust gesteld te zijn. Dat word nog lastig kiezen tussen PvdA - CDA en VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2013.

 

Namens  het Emmense college van B&W: "Slaap allen lekker verder, het komt allemaal goed."

Columnisten Redactie BGE

NB

Wij zijn net als u benieuwd of de meerderheid van de gemeenteraad net zo kritisch is over de problemen rondom de bouw van de Parkeerkelder Westerstraat als over de besteding van fractievergoedingen. Mocht dat zo zijn, waarschijnlijk niet, dan konden er weleens wethouders gaan sneuvelen.

 

Geruststellende woorden in een geruststellend optreden.

En voor de inwoners van Emmen die het liefst door het gesproken woord gerustgesteld willen worden door dit college. Kijk de aflevering van Drents Diep van 3 september nog eens na. http://www.rtvdrenthe.nl/video/drents-diep-71.