Column: Atalanta; Journalistiek Emmen slaapt, onze Bouke is weer helemaal terug en raadsadviseur Twijnstra Gudde moet weg.

 

Bestuurders met een groot ego zijn gek op grote (megalomane) bouwprojecten. En vandaar dat in onze gemeente het Atalanta project is ontstaan, waarbij er een nieuwe dierenpark wordt gebouwd, een nieuw theater, een tunnel en een plein, diverse parkeerkelders en wat nog allemaal niet meer. Het is dan ook een project waar in totaal meer dan 500 miljoen mee is gemoeid.

Na een chaotische voorbereiding, extra tegenvallers bij het dierenpark, is het project voor de gemeente nu al tientallen miljoenen duurder dan oorspronkelijk gepland. Het waren dan ook meer doordruk besluiten, omdat de aanwezige informatie over kosten en dekking onvoldoende waren maar ja, zo gaat dat nu eenmaal met grote projecten. De belangrijkste betrokkenen worden er langzamerhand in gerommeld, tot er geen weg terug meer is of lijkt te zijn. Na het definitieve onomkeerbare besluit in december 2008, werd de gemeenteraad in dit proces geadviseerd door het specialistische adviesbureau Twijnstra Gudde, en na nog verschillende onomkeerbare tussenbesluiten werd begin 2012 uiteindelijk het laatste definitieve onomkeerbare besluit genomen. Ja, beste lezers, in de politiek, en zeker in politiek Emmen, kan het dat je meerdere keren een definitief onomkeerbaar besluit neemt. Het is zoiets als steeds weer een laatste waarschuwing geven.

 

En over waarschuwingen gesproken, raadsadviseur Twijnstra Gudde heeft de afgelopen jaren meerdere kritisch rapporten uitgebracht en kritische adviezen gegeven. Kern van deze rapporten en adviezen was dat de kwaliteit van de informatie ruim onvoldoende was om de besluiten te kunnen nemen die uiteindelijk toch zijn genomen.  En met een slechte voorbereiding is de kans groot dat straks tijdens de uitvoering de risico's zullen uitkomen. Dat het project dus langer zal duren, dat de kosten zullen worden overschreden, dat de verwachte dekkingen niet zullen worden binnengehaald, dat het uiteindelijke eindresultaat en de opbrengsten niet zal zijn wat er vooraf van werd verwacht en dat de burgers dus zullen moeten bloeden straks voor een financieel debacle. De waarschuwingen waren niet om te pesten, zoals sommigen mogelijk gedacht hadden, maar te zorgen dat een goede voorbereiding meer dan het halve werk is.

 

Met deze regelmatig terugkerende kritiek van een gerenommeerd bureau zoals Twijnstra Gudde, werd het de belangrijke politieke tegenstemmers van het Atalanta project, DOP en BGE, en de politieke tegenstander van het project, WE, wel erg gemakkelijk gemaakt. Je zou ook kunnen zeggen dat deze partijen het vooraf al bij het rechte eind hadden. Het is maar vanuit welk gezichtspunt je het bekijkt. En langzamerhand kwamen er steeds meer tegenstememmers bij, zoals GroenLinks, de SP, Christen Unie en de raadsleden Karel Eggen van D66 en Auke Oldenbeuving van het CDA. De steeds wederkerende kritiek, over de kwaliteit van de informatie, zal de belangrijkste bestuurlijke ego's in Emmen zeer hebben geraakt, maar waarschijnlijk het ego van de verantwoordelijk PvdA wethouder van Financiën, Bouke Arends, het meest. De belangrijkste kritiek van Twijnstra Gudde mag hij zich namelijk vanuit zijn portefeuille ook het meest aanrekenen en uiteraard heeft onze Bouke van alle grote bestuurlijke ego's in Emmen het grootste ego. Hij is niet voor niets de favoriet van de lokale en regionale columnisten. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen mei merkte onze Bouke van de PvdA dan ook nog fijntjes op dat in de geschiedenis van de gemeente Emmen nog nooit bestuurders zulke forse en moeilijke ingrepen hadden moeten doen dan de huidige bestuurders van gemeenten de afgelopen jaren hadden moeten doen. En van deze historische club bestuurders maakte hij, Bouke Arends, maar mooi onderdeel uit, hoorde je hem denken. Het verband dat sommige bestuurders in zware tijden leven door de eigen rotzooi die ze steeds weten te creëren, is een gedachtegang en theorie die onze Bouke principieel niet aanhangt. Maar dit terzijde.

 

Een verrassing op de politieke agenda of toch niet?

Op de agenda van de commissie BME van 13 juni 2013 stond tot onze grote verrassing en verbazing dan ook een voorstel om de raad tijdens de uitvoering de komende jaren te laten bijstaan door de kritische raadsadviseur Twijnstra Gudde. Een verlenging van het contract met een aangepaste opdracht, omdat het project in een andere fase zit. Bekwame bestuurders hebben geen last van een groot ego en omringen zich graag met kritische adviseurs. Zij doen gewoon hun voordeel met de kritische adviezen om hun projecten te laten slagen. Onbekwame bestuurders daarentegen omringen zich graag met meelopers en jaknikkers en zullen zich proberen te ontdoen van kritisch mensen. Wij hadden dus nooit verwacht dat onze bestuurders in Emmen met Twijnstra Gudde wilden doorgaan. Het had er dus alle schijn van dat wij als columnisten van Redactie BGE het dus een keertje bij het verkeerde eind hadden nu de verlening van het contract met Twijnstra Gudde op de agenda stond.  Nu is fouten maken menselijk, maar we hadden het als columnisten wel pijnlijk gevonden. Het had er dus alle schijn van dat onze bestuurders en politieke kopstukken in de raad toch niet de te grote ego's zijn die niet tegen kritiek kunnen en die kritische mensen proberen te lozen. Maar beste lezers, de adder zit hem  in het woordje "had". Het "had"" er alle schijn van, maar tijdens de commissievergadering werd duidelijk dat er alles in het werk wordt gesteld om de kritische raadsadviseur Twijnstra Gudde de deur uit te werken. Teleurstellend voor iedereen die hoopt dat het Atalanta project een succes wordt, ook voor ons, maar ook wel een opluchting voor ons als columnisten dat we nog steeds de objectieve kwaliteitscolumnisten zijn die we pretenderen te zijn. (Ja als je eenmaal het kunstje van de zelfverheerlijking van een aantal Emmense politieke kopstukken hebt afgekeken,  dan wordt het verslavend. Heerlijk om jezelf schaamteloos te complimenteren. We kunnen het u alleen maar aanraden. Het is goed voor je humeur en zelfvertrouwen.)

 

Het Twijnstra Gudde debat: Een doorzichtig één tweetje maar ook  hogeschool politiek.

Maar dan nu het politieke toneelstukje waar het in deze column over gaat. In een werkelijk prachtig en doorzichtig politiek één tweetje tussen collegepartijen in de raad (PvdA, CDA, VVD) en het  college, werd duidelijk dat men voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 nog van de kritische raadsadviseur Twijnstra Gudde af wil. 

VVD raadslid Robert Kochheim mocht tijdens de commissievergadering van 13 juni 2013 de aftrap geven voor dit  politieke één tweetje. Onze Robert begon dan ook met een verdraaiing van de feiten. Het project zit in een andere fase dus is het volgens hem de vraag of je op dezelfde weg moet doorgaan met dezelfde adviseur. Nu wil het feit dat in het voorgestelde raadsvoorstel om het contract te verlengen al rekening houdt met de andere fase waar het project zich bevindt en dat ook wordt voorgesteld dat de rol van Twijnstra Gudde een andere is. Het blijkt erg moeilijk voor de meeste raadsleden om direct deze ogenschijnlijke verdraaiingen te doorzien en te tackelen. VVD raadslid Robert Kochheim stelde dat in deze fase het belangrijkste was dat alles goed in de boeken komt, omdat het de exploitatie van de gemeente raakt. Als de VVD dit vindt, dan zegt ze nu al dat het project gegarandeerd succesvol wordt of dat als het een debacle wordt er toch niets meer aan is te doen. Dat alles wat in de voorbereiding niet goed is geregeld tijdens de uitvoering extra aandacht zal vergen om het project tot en succes te maken daar hoorde je deze VVD'er niet over. Onze Robert vond dan ook dat de Auditcommissie in overleg moest met de huisaccountant over wat zij meer konden doen. Het mooie van onze Robert van de VVD was dat hij erbij keek met een blik: "Ik ben hier ook maar voorgeknupt om de aftrap voor dit politieke spelletje te geven en ik weet zelf ook wel dat ik onzin loop te verkondigen. En als ik pech heb speel ik straks ook nog een hoofdrol in één of meerdere  columns over dit onderwerp."

Dat Robert als eerste het woord mocht voeren terwijl VVD commissievoorzitter Auk Nijhof het VVD raadslid Kochheim als laatste persoon noemde die het woord wilde voeren, was al een eerste signaal dat er sprake was van hogeschoolpolitiek.

Na Christen Unie fractievoorzitter Henk Huttinga en SP raadslid Harry de Jonge, die zich beiden konden vinden in het raadsvoorstel om op een gewijzigde manier met Twijnstra Gudde door te gaan, kwam CDA fractievoorzitter Auke Oldenbeuving aan het woord. En duidelijk werd dat er sprake was van een vooropgezet plan en dat ook onze Auke ook in het complot zat. Hij opende zijn bijdragen met de woorden: "Het is een andere fase dus willen we wat anders." Terwijl er dus eigenlijk al een ander voorstel voorlag.  En zo zocht onze Auke wel heel erg verdacht snel aansluiting bij de VVD. Alsof het van tevoren was afgesproken en de VVD move geen verrassing was. Onze Auke  uitte vervolgens al snel zijn twijfels over het voorliggende raadsvoorstel. En beroepspoliticus als onze Auke is, kwam hij met een eigen bedenksel waarom hij zo zijn twijfels had over het raadsvoorstel om door te gaan met raadsadviseur Twijnstra Gudde. Raadslid Oldenbeuving vroeg zich openlijk af of de thermometer waar Twijnstra Gudde over spreekt wel tijdig gereed kon zijn en suggereerde maar tegelijk dat het dus waarschijnlijk niet op tijd gereed kon zijn. Nou zou het een kleine moeite zijn geweest hier even navraag over te doen in de voorbereiding bij Twijnstra Gudde, maar dan loop je natuurlijk het risico dat men bij Twijnstra Gudde had gezegd dat het over een maand of over 2 maand gewoon klaar kan zijn. En dan kun je zo'n argument weer niet gebruiken om van Twijnstra Gudde af te komen. Twijnstra Gudde wordt dus eigenlijk verweten dat ze niet gewoon doorgaan met hun werk, zonder dat ze zekerheid hebben of hun contract wel wordt verlengd en de raad wel met Twijnstra Gudde door wil. Het zal wel onder het CDA motto zijn van: "Fatsoen moet je doen". en "Meer van de samenleving, minder van het CDA."  En onze Auke wilde ook een splitsing tussen enerzijds Financiën, Risico en  Planning en anderzijds de Kwaliteit van het project. Het onderdeel Financiën, Risico en Planning konden wel bij de accountant worden ondergebracht. En toen besefte onze Auke dat hij zo al vooruit liep op het VVD voorstel om de Auditcommissie te vragen wat de huisaccountant kan doen. Alsof het al geregeld was dat de huisaccountant het gaat doen.  En toen onze Auke van het CDA zich dat realiseerde herstelde hij zich dan ook door zich aan te sluiten bij het VVD voorstel om de Auditcommissie met de huisaccountant te laten praten. Maar de uitkomst is dus eigenlijk al wel bekend. Of denkt u als lezer iets anders? Dat de Auditcommissie vindt dat de huisaccountant toch niet geschikt  is of dat de huisaccountant  te duur zal zijn. Nee toch, er is toch niemand die dat denkt. En wat betreft het onderdeel Kwaliteit van het project? Volgens Auke was bijna iedere bedrijf hier beter geschikt voor dan Twijnstra Gudde. Voor de buitenstaanders van de politiek in Emmen. CDA fractievoorzitter Auke Oldenbeuving is één van de financiële specialisten van de raad die onder ander in zijn vorige functie van financieel directeur van de EMCO-groep de verliezen van dit bedrijf van 3 miljoen naar bijna 10 miljoen heeft doen oplopen. Dan weet u een beetje wat risicobeheersing bij deze financiële specialist inhoudt. Of het niet kinderachtig is om iemand met fouten uit het verleden te blijven achtervolgen denkt u nu misschien? Nee, niet als iemand niet laat zien er van geleerd te hebben, excuses aan de samenleving heeft aangeboden voor de verspilling van gemeenschapsgeld, en zijn handelen  ons weer miljoenen extra gemeenschapsgeld dreigt te gaan kosten.

 

Na deze tweede aanval om Twijnstra Gudde te lozen was duidelijk de verbazing en ergernis van Christen Unie fractievoorzitter Henk Huttinga af te lezen. Maar deze verbazing en ergernis wist hij, beschaaft als onze Henk is,  verbaal  te verbergen. Maar zijn gezichtsuitdrukking liet dus weinig aan de verbeelding over. Raadsnestor Huttinga, en vicevoorzitter van de klankbordgroep Atalanta,  merkte fijntjes op dat de constructie om via de Auditcommissie het gesprek met de huisaccountant aan te gaan praktische haken en ogen heeft, omdat op korte termijn, in augustus, het contract met Twijnstra Gudde afloopt. Niemand reageerde echter direct hierop. Ook niet CDA fractievoorzitter Auke Oldenbeuving, die zich kort er voor nog zo bezorgt had gemaakt of de thermometer van Twijnstra Gudde wel op tijd af zou zijn. Dus echt haast om voor Twijnstra Gudde een vervangende externe adviseur te aan te trekken, die zich ook nog zal moeten inwerken,  lijkt er niet te zijn. Duidelijker en duidelijker werd dat het alleen ging om van de raadsadviseur Twijnstra Gudde af te komen. 

 

D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen had nog geen 1 minuut nodig om zich bij het standpunt van de VVD aan te sluiten. Je hebt snel en kordaat en verdacht  snel en kordaat. Mooie Carmen liet zien niet echt op de hoogte te zijn, omdat ze niet wist dat het raadsvoorstel afkomstig was van de klankbordgroep Atalanta, waar ook de D66 fractie één afgevaardigde in heeft. D66 is dus niet een partij van het andere JA, maar van het gemakkelijke JA. Ja, als we maar bij de gevestigde kliek mogen horen. En als je binnen een minuut zo gemakkelijk raadsadviseur Twijnstra Gudde aan de kant schuift, zonder je in te spannen er iets van kwaliteit voor terug te krijgen, dan maak je je als partij en persoon knap mooi belachelijk. Onderwijspartij D66 houdt in de praktijk niet echt van nadenken weten we nu. Zonde dus van al dat extra geld aar onderwijs als je er later in de praktijk toch niets mee doet. Ook nadenken over de toekomst lijkt niet aan D66 besteedt niet. Hoe als raad het Atalanta project wel tot een succes te maken was een vraag die de D66 fractie niet beantwoorden.

 

De bijdrage van PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders was een beetje een chaotische van de hak op de tak bijdrage. De PvdA fractievoorzitter refereerde onder andere aan de offerte van Twijnstra Gudde waarin stond dat het project in een andere fase zit. En omdat het project in een andere fase  is dat weer min of meer de schuld van Twijnsta Gudde, en kunnen ze nu geen raadsadviseur meer zijn. Twijnstra Gudde is er zich dus bewust van dat er in deze fase iets anders wordt verwacht, maar PvdA Raymond Wanders legde dit gewoon uit als zijnde, andere fase, dus andere adviseur. Stiekem  hopen we dan ook dat de PvdA slogan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zal zijn: "Andere tijden, tijd voor andere collegepartijen." Later gaf Wanders aan niet te weten of Twijnstra Gudde wel de juiste adviseur is voor dit moment. Dat betekent dat Twijnstra Gudde ook wel de juiste adviseur kan zijn, maar dat alleen Wanders dit nog niet weet. Maar blijkbaar wil hij ook geen poging doen dit eerst voor zichzelf na te gaan. Tevens gaf Wanders aan dat Twijnstra Gudde wel hun rol wil gaan wijzigen op advies van de klankbordgroep en ondermeer de fractie van de PvdA, maar gaf hij ook weer aan dat Twijnstra Gudde dit blijkbaar niet doet of per definitie niet geschikt is, omdat zij in de vorige fase al adviseur was. Hoe dan ook moest niet het beeld ontstaan dat de PvdA bewust van Twijnstra Gudde af wil. U begrijpt de PvdA gedachtegang misschien niet meer, maar de voltallige PvdA fractie schijnt het allemaal nog wel te kunnen volgen. Fractielid van de PvdA wordt je dan ook niet zomaar. En dat Twijnstra Gudde voor het ontwikkelen van een nieuwe thermometer circa 25.000 euro in rekening wil brengen. Onze Raymond had hier zijn twijfels bij, want Twijnstra Gudde adviseerde toch al een aantal jaren. Dus als de adviseur iets anders wil doen omdat de raad iets anders vraagt en het project  in een andere fase zit, wordt de adviseur weer verweten niet op dezelfde voet door te gaan en voor deze verandering kosten moet maken. Ook moest volgens de PvdA voorman verbinding worden gezocht met et dierenpark, waarbij onduidelijk bleef of Twijnstra Gudde dit niet wilde doen of niet kon doen. Maar het was wel een reden om niet met Twijnstra Gudde door te gaan. Kortom Wanders profileerde zich als een echte beroeps lulkoek zwetser en het zou ons verbazen als hij uiteindelijk niet als PvdA wethouder eindigt.

 

LEF! Fractievoorzitter Harry Leutscher sloot zich bij de collegepartijen aan en wilde ook naar een ander type adviseur. Omdat Harry zijn presentielijsten van de klankbordgroep Atalanta niet heeft ingeleverd bij ons, willen we hier dan ook niet te veel over Harry's inbreng kwijt. Iemand die zich zo weinig inzet zou te veel aandacht geven van ons mogelijk te populistisch van ons vinden. En dat risico willen we als columnisten van Redactie BGE uiteraard niet lopen. Ook wij doen aan risicomanagement.

 

De toekomstige wethouder van geheime informatie, DOP fractievoorzitter Ton Schoo, gaf met zijn inbreng een boeiend kijkje in de politieke keuken. Het raadsvoorstel om het contract te verlengen met Twijnstra Gudde is in overleg met de klankbordgroep Atalanta opgesteld. En ook met de kritiek van  verschillende partijen op de eerde adviezen van Twijnstra Gudde is in de nieuwe opdrachtformulering voor Twijnstra Gudde rekening gehouden. In de klankbordgroep hebben alle partijen een afgevaardigde, maar de verschillende gedachten van VVD, CDA, PvdA, D66 en LEF! over een andere raadsadviseur of andere invulling door de raadsadviseur, schijnen niet of onvoldoende vertaald te zijn in het besproken raadsvoorstel. Zo'n klankbordgroep waar bepaalde partijen in aanwezigheid van Twijnstra Gudde niet de juiste vragen aan Twijnstra Gudde durven te stellen, zodat ze de antwoorden van Twijnstra Gudde altijd als onvoldoende kunnen afdoen, aan zo'n klankbordgroep  heb je dus niet echt iets. Of zou iedereen het in grote lijnen eens zijn geweest met het voorliggende raadsvoorstel, maar is er van hogere hand later ingegrepen? U mag één keer raden. U verdenkt  het college en dan met name PvdA wethouder Bouke Arends. Wij denken dat u vaker een gokje zou moeten wagen.

 

W.E. raadslid Hendrikus Velzing bevestigde de inkijk die Ton Schoo ons gaf over de klankbordgroep Atalanta en dat het voorliggende raadsvoorstel tot stand was gekomen na inbreng van alle partijen in de klankbordgroep.

 

Christen Unie fractievoorzitter Henk Huttinga gaf nog aan dat een nieuwe adviseur ook hoge aanloopkosten verbonden zijn, want de nieuwe adviseur zal in het project eerst moeten inwerken. En dat zal niet voor niets zijn en zal tijd in beslag nemen, zo gaf de Christen Unie fractievoorzitter, en vicevoorzitter van de klankbordgroep Atalanta aan. Niemand was het met hem oneens in deze, maar hogere kosten van een andere adviseur zijn blijkbaar geen probleem.

 

Auke Oldenbeuving benadrukte dat hij en zijn fractie absoluut geen kritiek hebben op Twijnstra Gudde. Integendeel, maar dan begint het. Maar ja, andere fase is ander type advies (lees andere adviseur). Hij voegde er naast eerdere opsplitsing in  twee onderdelen delen nog een derde onderdeel, naar aanleiding van de inbreng van LEF! Fractievoorzitter Harry Leutscher, aan toe. Het derde onderdeel is dan  van technisch bouwkundige en juridische aard. Ook ging onze Auke nu wel in op de noodzaak van snelheid om door te gaan, maar snelheid mag volgens hem weer geen reden zijn om met Twijnstra Gudde door te gaan. Met snelheid als argument kun je dus alle kanten op, want in zijn eerste onderbouwing vroeg onze Auke zich af of Twijnstra Gudde de thermometer wel tijdig gereed zou hebben. Als u de gedachtegang van het CDA nog kunt volgen dat behoort u misschien wel tot de groep kiezers die het CDA straks met 2 zetels in de raad laat terugkeren. CDA fractievoorzitter benadrukte nogmaals de rol voor de Auditcommissie en de bekwaamheid op dit gebied van de Auditcommissie. Dat hij zelf in de Auditcommissie zit zal hier ongetwijfeld niets mee te maken hebben.

 

BGE commissielid Douw Douwstra is op dit moment nog van zijn verbazing aan het bijkomen van het zo openlijk en opzichtig proberen te lozen door PvdA, CDA, VVD, D66 en LEF! van raadsadviseur Twijnstra Gudde. Vanwege deze verbazing viel hij tijdens de commissievergadering dan ook volledig stil en had zodoende dus ook geen inbreng. Via deze column moeten we het dus een beetje goed maken, ook al moeten we erbij zeggen dat ook onze monden tijdens de commissievergadering open vielen van verbazing. Wij hebben als columnisten van Redactie BGE  echter het voordeel dat we de opnamebanden van de commissievergadering nog eens kunnen nakijken, voordat wij onze bijdrage in columnvorm geven. 

 

Aan het eind van het debat wilde CDA fractievoorzitter Auke Oldenbeuving, en tevens lid van de Auditcommissie, graag dat de raad / commissie de Auditcommissie aan het werk zou zetten. En onze Auke gaf als lid van de Auditcommissie alvast  aan deze handschoen graag op te willen pakken. Echter durfde geen van de andere tegenstanders van raadsadviseur Twijntra Gudde deze voorzet in te koppen al probeerden LEF! fractievoorzitter Harry Leutscher, VVD raadslid Robert Kochheim en PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders wel iets wat er op leek, maar het niet echt was. Wie gelukkig  op het eind van het debat wel durfde en op een juiste manier wist  te reageren was Christen Unie fractievoorzitter Henk Huttinga, tevens vicevoorzitter van de klankbordgroep Atalanta.. Raadsnestor Huttinga wilde niet dat het vervolg in de Auditcommissie verder ging, maar vond het zuiverder dat de klankbordgroep, waar alle partijen in zijn vertegenwoordigd, het onderwerp eerst weer opnieuw zouden bespreken. Uiteindelijk ging iedereen akkoord met dit voorstel. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.  

 

U bent als lezer het spoor mogelijk bijster, daarom proberen wij het voor u samen te vatten:   

Voor de meerderheid van de raad, PvdA, CDA, VVD, D66 en LEF!, is elk argument acceptabel om van de kritische raadsadviseur Twijnstra Gudde af te komen. En uiteraard heeft dit niets te maken met de kritische adviezen van Twijnstra Gudde van de afgelopen jaren.

 

Het echte voorwerk van de raad bij het Atalanta project  moet worden  verschoven van de klankbordgroep Atalanta, waar alle partijen in zijn vertegenwoordigd, naar de Auditcommissie, waar maar 4 of 5 partijen in zijn vertegenwoordigd.

 

De raad is unaniem van mening dat het de raadsleden aan kennis, kunde en ervaring ontbreekt voor een dergelijk groot project als Atalanta. En daarom vinden PvdA, CDA, VVD, D66 en LEF! dat er daarom een belangrijk rol is weggelegd voor de uit raadsleden bestaande Auditcommissie, die het weer met de accountant moeten regelen. Succes dus gegarandeerd. In de Auditcommissie hebben raadsleden dus wel de juiste kennis, kunde en ervaring, maar die hebben ze niet in hun rol van raadslid. Ja, sommige mensen gaan wel erg zuiver met hun verschillende petten om.

 

De meerderheid van de raad, PvdA, CDA, VVD, D66 en LEF!, vinden wel dat er een onafhankelijke raadsadviseur moet blijven voor de raad, maar de huisaccountant die ook het college dient, is op zich ook wel weer onafhankelijk genoeg. Ook al dient de huisaccountant straks de belangen van meerdere partijen. Ach, en als straks bij forse kostenoverschrijdingen het Atalanta project fors duurder wordt, is het zo mooi geregeld dat er dan sprake is van gemeenschappelijk falen. En het voordeel van gemeenschappelijk falen is dat niemand echt heeft gefaald. Ook dat is een vorm van goed risicomanagement.

 

Volgens VVD raadslid Robert Kochheim is de uit raadsleden bestaande Auditcommissie een volledig onafhankelijke commissie. Dus wie weet worden zij de nieuwe onafhankelijke raadsadviseur voor het Atalanta project. De onderwerpen integriteit en belangenverstrengeling kun je best aan een VVD'ers overlaten dus. Dan hoor je nog eens (on)zinnige dingen.

 

Hoewel het dierenpark volgens de voorstemmers van Atalanta een zelfstandig bedrijf is, is de bewaking van de kwaliteit van uitvoering van ook het dierenpark plotseling een thema waar de raadsadviseur zich de komende periode mee moet bezighouden. Tenminste zolang het Twijnstra Gudde het niet is. Of het is juist een belangrijke reden om van Twijnstra Gudde af te komen, omdat die dat niet wil, niet kan of van de raad niet mag.

 

De raad moet een andere adviseur krijgen bij dit project, omdat er een andere fase is aangebroken, maar het college kan gewoon met dezelfde adviseur UNO blijven doorgaan. Of zou het college nog in een andere fase zitten? Dat ze in een andere wereld leven was al bekend.

 

Er is wel spoed om van Twijnstra Gudde af te komen, maar niet om een nieuwe raadsadviseur binnen te halen. Een nieuwe adviseur die zich ook nog moet inwerken.

 

De huisaccountant gaat alle extra werk straks voor niets doen of in ieder geval voor een veel lager bedrag dan Twijnstra Gudde. Of het maakt niet echt wat uit wat de huisaccountant voor zijn extra werkzaamheden in rekening zal brengen.

 

Twijnstra Gudde schiet duidelijk tekort omdat ze hun vervolgwerk, zoals een thermometer, nog niet gereed hebben, ook al weet de raad niet of ze wel met Twijnstra Gudde willen doorgaan.

 

Mocht u alleen prijs stellen op een beknopte  conclusie / samenvatting:

Het is duidelijk dat PvdA, CDA en VVD dit niet alleen zelf hebben bedacht om van Atalanta raadsadviseur Twijnstra Gudde af te komen. Hier is van hogerhand door het college  ingegrepen. En wij moeten ons al sterk vergissen als wij niet de hand van PvdA wethouder Bouke Arends hierin herkenden. Onze Bouke die zich al een tijdje ergert aan de kritiek van de raadsadviseur, en zich eigenlijk ergert aan iedereen die kritisch is over zijn persoon als wethouder of zijn plannen. Kortom, onze Bouke is na zijn ziekteperiode weer helemaal terug, maar dan wel veel meer gelouterd dan ooit tevoren. Gaven we in januari 2011 in één van onze columns nog aan, "Arends nog lang geen Evenhuis", onze Bouke heeft met de poging om Twijnstra Gudde te lozen laten zien de afgelopen jaren veel bijgeleerd te hebben. Onze Bouke laat tegenwoordig het vuile politieke handwerk door anderen doen. Niks anders dan oprechte hulde en lof van onze kant voor dit snelle leerproces van ons favoriete lijdend onderwerp voor onze columns. Onze Bouke begint dus steeds meer de sluwheid van voormalig PvdA wethouder Gezienes Evenhuis te vertonen. Wel werd het toneelstukje om Twijnstra Gudde te lozen een beetje erg opzichtig en doorzichtig opgevoerd. Maar ja, alles kan ook niet direct gelijk 100% perfect zijn. Aan die Bouke gaan zijn politiek tegenstanders de komende jaren nog een vette kluif hebben.

 

Wie dit toneelstukje mogelijk niet door hadden en dus lagen te slapen, hoe opzichtig het dan ook werd gespeeld, zijn de politieke journalisten in Emmen. Op radio, tv, websites en krant werd dan ook op geen enkele manier aandacht besteed aan deze fantastische hogeschoolpolitiek in de raadszaal van de gemeente Emmen. Een bijdrage met de strekking, "Raad probeert kritische raadsadviseur te lozen", zou toch eigenlijk wel op zijn plaats zijn geweest. Een mogelijke oorzaak hier voor kan zijn dat journalisten al jaren te veel op de volledige kant en klare persberichten van de gemeentelijke afdeling communicatie en voorliegen teren. En ja, als je te lang niet meer zelfstandig nadenkt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor je vermogen om zelfstandig te kunnen observeren en beoordelen van politieke debatten en ontwikkelingen. Dit schijnt op termijn echt zeer ernstige vormen aan te kunnen nemen. Wat een ander oorzaak kan zijn van de mediastilte is dat er wel kritische stukken zijn gemaakt, maar dat deze zijn geweigerd door de betreffende hoofdredacties, omdat het niet paste in bijvoorbeeld het goednieuws cultuur van de eigen nieuwsorganisatie. In ieder geval heeft u de afgelopen week bij RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden (DvhN) wel de ontknoping van de verkiezing van "Het Leukste Dorp van Drenthe” kunnen volgen, maar niets over de hogeschoolpolitiek in de gemeenteraad van Emmen. Wat ons betreft wordt het dan ook tijd dat RTV Drenthe en het Dagblad van het Noorden (DvhN) voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, de verkiezing van, "De leukste gemeenteraad van Drenthe", gaan houden. Wedden dat de raad van Emmen hoge ogen zal scoren.

 

Het goede nieuws is dat de meerderheid van de raad nog openlijk kleur moet gaan bekennen om van raadsadviseur Twijnstra Gudde af te komen. En tevens om een nieuwe constructie voor een andere vorm van advies, door een andere adviseur voor de raad, moet gaan bedenken. Voor wie deze hogeschool politiek in Emmen dus afgelopen week heeft gemist, ook journalistiek Emmen dus, dit politieke (toneel)spel krijgt dus nog een vervolg en is nog niet definitief ten einde. Wij verheugen ons nu al op het vervolg en hopelijk verheugt u zich er net zo op als ons.

 

Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010, december 2009, gaf raadsadviseur Twijnstra Gudde aan zich grote zorgen te maken of het dierenpark wel voldoende financiële middelen had om de periode tot aan de verhuizing eind 2015 zelfstandig en zonder steun te overbruggen. Dat deze zorgen terecht waren, en dat er toen al grote problemen waren, wisten PvdA en CDA toen vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen nog net geheim te houden. Kort na de gemeenteraadsverkiezingen kwam echter naar buiten dat het dierenpark in grote financiële nood verkeerde en moest de gemeente alleen al voor meer dan 20 miljoen overbruggingssteun verlenen. Dat een aantal partijen nu raadsadviseur Twijnstra Gudde onopzichtig opzichtig proberen te lozen, en dat er in maart 2014 weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn, heeft uiteraard niets met elkaar te maken. Maar wij willen als columnisten nu eenmaal graag onze columns in historisch perspectief plaatsen. De geschiedenis kan ons tenslotte van de benodigde inzichten voorzien. En de geschiedenis wil zich nog weleens, hoewel vaak in een iets andere vorm, herhalen.

 

Mocht er nog een zondebok worden gezocht om uit de politieke impasse te komen bij dit onderwerp, om gezichtsverlies te voorkomen, dan zouden we willen voorstellen de griffie de schuld te geven. Dat zij de uitkomst van de klankbordgroep verkeerd hebben begrepen en zodoende een ondeugdelijk raadsvoorstel hebben geproduceerd. De Griffie had dan ook de niet uitgesproken kritiek van partijen beter moeten raden, voordat zij het raadsvoorstel opstelden. Gedachten kunnen lezen is iets dat je van een griffie zou mogen verwachten. U ziet maar weer, wij denken als columnisten graag in oplossingen. Wij zijn dus niet de negatieve columnisten zoals sommigen ons graag willen neerzetten.

 

 

 

Columnisten van Redactie BGE

  

NB

Nog nooit hebben columnisten in politiek Emmen hun werk onder zulke zware en moeilijke omstandigheden moeten doen als de afgelopen jaren in politiek Emmen. En nog nooit hebben columnisten zo vaak in columns de Emmense politieke elite de weg van het gezond verstand moeten voorhouden. Hopelijk houdt u hier als lezer rekening mee als u weer eens columns leest van bijvoorbeeld John Schiphouwer van emmen.nu, van David Sibum van de Zuidenvelder en natuurlijk onze columns van Columnisten Redactie BGE. Het zijn dus niet alleen voor bestuurders, zoals onze Bouke wil doen geloven, historisch zware tijden, waarbij uitzonderlijke prestaties moeten worden geleverd. De columnisten hebben het misschien wel het zwaarst van allemaal. Het is iets dat gewoon maar eens gezegd moeten worden.