Als de zelfbenoemde, en enig en echte, lokale politieke kwaliteitscolumnisten van Redactie BGE, is ons gevraagd duiding te geven aan het populistische geroeptoeter van de lokale kwijlpartij LEF die aangevoerd wordt door onze eigen Harry in de Warry Leutscher. U weet wel, de lokale politieke partij LEF die zichzelf bij herhaling graag de enige kwaliteitspartij noemt, omdat...? Waarschijnlijk omdat niemand anders het doet.  

 

Tot onze verbazing lazen wij afgelopen donderdag 6 juni 2013 in het DvhN het volgende artikel van redacteur Gert Meijer:

 

"Harry Leutscher is door de leden van LEF benoemd tot lijsttrekker van de fractie voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Een verrassing was dat niet, want Leutscher – die nu de enige zetel van de partij bekleedt – was de enige kandidaat. LEF is de eerste van de huidige twaalf fracties in de gemeenteraad die bekendmaakt wie de verkiezingscampagne gaat leiden. Leutscher (49) begon bijna vier jaar geleden met LEF, nadat hij uit onvrede met de koers bij de VVD was opgestapt. De Emmer organisatieadviseur verwacht bij de komende verkiezingen meer zetels te halen, die hij vooral van de liberalen denkt af te pakken. "Minimaal drie, en we streven naar vijf". In dat geval zit een wethouderspost er ook in, waarvoor Leutscher een goede kandidaat zegt te hebben. Eerder werd al bekend dat Henk Eising de nieuwe voorzitter van LEF wordt."


Harry in de Warry roeptoetert altijd dat LEF een lokale partij is van verschillende landelijke politieke stromingen, maar als de aap echt uit de mouw komt, dan is het dus niet meer dan een club gefrustreerde VVD'ers en wil Harry de zetels vooral van de VVD afpakken. LEF staat dus eigenlijk voor Harry's Eigen VVD (HEV!). U als volger van de Emmense politieke vindt het waarschijnlijk raar dat onze Harry dan nooit in aanvaring komt met de Emmense VVD en het voornamelijk altijd eens is met het PvdA / CDA / VVD college. Deze kritische vraag  aan Leutscher van DvhN redacteur Gert Meijer, en het antwoord van onze Harry in de Warry, is in onze editie van het DvhN weggevallen, dus helaas moeten wij u hierop het antwoord schuldig blijven. Misschien dat de populist Leutscher inspeelt op de onderbuik gevoelens van landelijke VVD kiezers die ontevreden zijn over het huidige kabinetsbeleid. Mogelijk dat het antwoord op deze vraag wel in uw editie van het DvhN staat. Als dat laatste het geval is, laat het ons dan even weten. Wij horen u het al hardop denken bij deze kritische observatie van ons: "Alleen de kwaliteitscolumnisten van Redactie BGE hebben zo'n scherp oog."

 

Waar de VVD minder overheidsgeld in kunst en cultuur wil steken wil Harry's Eigen VVD in Emmen juist dat de gemeente meer geld in kunst en cultuur steekt. Dat kunst en cultuur hobby's van onze Harry zijn berust uiteraard op toeval, want wie wil tenslotte niet dat de politiek zijn of haar hobby's financiert. Ook vindt Harry's Eigen VVD dat overheidsgeld bedoeld is om veel reclame en promotie te maken. Bij Harry's eigen VVD noemen ze dit visie, terwijl anderen dit waarschijnlijk het verrijken van de reclamewereld noemen. In de perfecte wereld van Harry's LEF besteed een lokale overheid alleen geld aan reclame, promotie, dierenparken, kunst en cultuur. Maar tot die tijd moet er nog een extra kanaal worden gegraven zodat de LEF leden met hun plezierjachten dichter bij huis kunnen aanmeren.

 

Gezien het feit dat onze Harry in de Warry de afgelopen jaren heeft uitgeblonken door frequente afwezigheid bij raadsbijeenkomsten hadden wij gedacht dat Harry's goede voornemen zou zijn om vaker aanwezig te zijn en zich meer in te spannen voor zijn raadsvergoeding. En dat Harry ook openlijk zijn excuses zou maken aan de LEF kiezer voor zijn lanterfanten. Maar we hadden het kunnen weten, gelet op de visie van LEF: "LEF leden zijn alleen kritisch op anderen en niet op zichzelf."


Bij de missie van Harry's partij LEF staat onder andere het volgende: "Raadsleden, wethouders en bestuurders vervullen hun functie niet langer dan twaalf jaar." Nu is het gekke van deze missie dat de partij LEF niet gaat over de zittingsduur van raadsleden van andere partijen.Dat is de kiezer die daar over gaat. De kiezer die bij LEF naar eigen zeggen keizer is. Niet dus. LEF gaat echter alleen over de zittingsduur van haar eigen raadsleden. En Harry staat wel mooi voor een vierde keer op een kandidatenlijst van een politieke partij straks. LEF gaat echter wel over de zittingstermijn van een burgemeester. Maar hoewel LEF populistisch roeptoetert dat bestuurders niet langer dan 12 jaar zouden moeten zitten, stemde Harry in de Warry van LEF, hoewel burgemeester Cees Bijl er al 12 jaar had opzitten,  gewoon voor een derde ambtsperiode voor de Emmense PvdA burgemeester Cees Bijl. Harry in de Warry liet niet de missie van LEF leidend zijn, maar de onderbuik gevoelens van de meerderheid van de raad en de bevolking. Die wilden onze Cees nog wel een derde termijn. Wij horen u het al hardop denken bij deze analyse: "Alleen de kwaliteitscolumnisten van Redactie BGE hebben zo'n scherpe blik."


Grappig is wat Harry in een interview in het DvhN over W E en zichzelf aangeeft: "Zij (WE) zijn de lokale populisten, wij (LEF) de kwaliteitspartij. Ik (Harry Leutscher) heb geen fouten gemaakt.". Alles wat LEF mogelijk wel fout heeft gedaan, en wie maakt geen fouten, is dus gebeurd door de LEF (steun)fractie. Want onze Harry in de Warry is foutloos. Dat LEF zich de afgelopen 3,5 jaar niet eens heeft ingespannen om delen van het LEF verkiezingsprogramma waar te maken is aan iedereen te wijten, waarschijnlijk ook aan partijen als BGE, DOP en W E, maar zeker niet aan Harry Leutscher. Het LEF verkiezingsprogramma 2014 - 2018 zal dan ook de titel gaan dragen: "De Wereld Draait om Harry (DWDH)".

 

Wij vinden het wel sneu dat Harry na 3,5 jaar nog steeds zelf zijn partij "De kwaliteitspartij" moet noemen en dat anderen dit maar niet doen. Wij zouden u dan ook als lezer willen vragen een stukje naar de Miniman van het DvhN te sturen en LEF een kwaliteitspartij / kwijl partij te noemen, anders wordt het zo gênant en zielig.

 

Harry is er trots op dat hij de meeste moties heeft ingediend van alle kleine partijen. Harry merkt er in het DvhN wel bij op dat hij de uitwerking van de moties nog mist. De moties van Harry hebben dus niets veranderd, maar als man van de inhoud gaat het Harry daar niet om. Harry heeft maar mooi de meeste moties ingediend en daar kunt je toch mooi positief de campagne 2014 mee ingaan. Met Harry zijn motie dat het college van Emmen de schending van de mensenrechten in China moet aanpakken heeft Harry toch maar mooi laten zien een sociale man te zijn met internationale allure. Alleen de echte negatievellingen zagen in die motie van Harry meer grootheidswaan dan realisme.

 

Harry Leutscher is van huis uit jurist en mag de titel Mr. (Meester in de Rechten) voeren. Een dergelijke kwaliteit in de gemeenteraad is geen overbodige luxe bij een college dat van juridisch experimenten houdt, zult u waarschijnlijk nu denken. Helaas heeft de gemeenteraad in de praktijk weinig aan deze kwaliteit van onze Harry. Harry's werkmotto is namelijk: "Kritisch lezen is goed, maar het college blindelings vertrouwen is veel minder werk" . En zo ging onze Meester in de Rechten, Harry in de Warry, dan ook klakkeloos akkoord toen het college eind 2011 besloot een inkomensgrens toe te passen voor de toelating tot de huishoudelijke verzorging in de Wmo. Dat dit wettelijk niet mocht stond in de wettekst, en de populisten van W E, DOP, BGE en SP gingen hier dan ook niet mee akkoord. Deze politieke hobby juristen hadden wel opgemerkt wat onze ”echte ” jurist Leutscher was ontgaan. En het college moest de plannen begin 2012 ook weer terugtrekken, vanwege het ontbreken van een wettelijke basis voor dit beleid. Uit het interview in het DvhN kunnen we zelfs opmaken dat Harry de bijdragen van anderen bij het Wmo beleid laakbaar vindt en dat Harry trots is op zijn eigen (geen) bijdrage en (geen) inbreng.

 

LEF populist Harry Leutscher vindt zichzelf een man van de hoofdlijnen en de inhoud. En Harry zou Harry niet zijn als hij niet van de daken zou schreeuwen dat hij eigenlijk de enige is die over de exclusieve gave beschikt in hoofdlijnen te debatteren en zich alleen op de inhoud richt. Zo verweet onze Harry dat onze grote leider en BGE fractievoorzitter, Wim Halm, bij zijn bijdrage over de jaarstukken 2012 niet inging op de inhoud en niet met ideeën kwam, maar zich alleen op de betrouwbaarheid van de cijfers en informatie richtte. Nu wil het echter dat het bij de jaarrekening juist niet gaat om de inhoud. Als je denkt dat de cijfers betrouwbaar zijn, kun je ook instemmen als je tegen het beleid bent of tegen delen van het beleid. Dit is een kwestie van zuiver je rol kennen en je hiertoe beperken. Onze Harry in de Warry, die het graag over zuivere politiek heeft, inhoud en hoofdlijnen zegt voorop te stellen, blijkt het echter vaak niet te begrijpen. Als Leutscher het over hoofdlijnen heeft gaat het dus meestal alleen over wat het snappertje van Harry Leutscher snapt. En als je door de arrogantie van onze Harry heen kijkt, blijkt het snappertje van Harry niet al te groot te zijn. En als Harry het wel snapt of zou kunnen snappen, dan is er weer de pech dat Harry niet de moeite heeft genomen de stukken te lezen. Harry zoekt dus duidelijk vaak de grens op in onze democratie, om te kijken met hoeveel niks doen je nog wordt geaccepteerd door de lokale journalistiek en de meerderheid van de collega raadsleden. Dat Harry deze weken zo volop in de belangstelling staat, voorspelt dan ook weinig goeds.

 

Harry heeft het alleenrecht op fatsoen. Daarom had onze Harry in de Warry ernstige bezwaren tegen de minder vleiende woordkeuze  van een insprekende vakbondsbestuurder op 11 juni 2013. Deze kwam inspreken over de misstanden waar bijstandsgerechtigden mee te maken hebben bij het Trainings en Diagnose Centrum (Het TDC) van de EMCO. Bij het TDC zouden bijstandsgerechtigden geholpen moeten worden naar echt werk. De vakbondsbestuurder deed er volgens onze Harry niet goed aan de letterlijke woorden te citeren die mensen tegen hem hadden gebruikt. Harry's voorkeur gaat duidelijk uit naar gefilterde positieve informatie. Zo weet de LEF politicus tenminste hoe iets echt onder mensen leeft. Harry maakt zich dan ook meer zorgen over de mensenrechten in China dan over de rechten van mensen met een bijstandsuitkering in Emmen. Zou het zwartboek van de FNV over de misstanden bij het TDC maar voor 10% waar zijn, dan had dit normaal gesproken een wethouder de kop gekost. Maar we leven in Emmen al lang niet meer in normale tijden. Dit bleek nog eens extra door de bijval die onze Harry kreeg van D66 raadslid Karel Eggen. U weet wel, onze Karel, de man die volledig aselect altijd alleen maar mensen tegen komt die geen problemen hebben en waarbij de gemeente altijd alles goed heeft gedaan. Positieve Karel kent de crisis dan ook alleen als woord, dat voorkomt in kranten en beleidsstukken, maar niets te maken heeft met echte mensen of mensen in het echt. Maar deze column gaat, spijtig genoeg voor Karel, hoofdzakelijk over LEF en Harry Leutscher. En Karel heeft tenslotte al voldoende aandacht gehad in onze vorige column. Wel wordt steeds duidelijker dat Karel zijn ego voldoende groot is voor een eigen partij. Of Karel dezelfde statistiekopleiding heeft gevolgd als CDA raadslid Herry Thole is ons niet bekend.

 

In een interview in het DvhN met DvhN redacteur Gert Meijer, van 12 juni 2013, gaf LEF lijsttrekker Harry Leutscher aan dat het college veel te terughoudend en risicomijdend is.

Nu is in onze editie weggevallen dat het risicovolle gedrag van Leutscher in zijn eerdere bestuursfuncties bij CQ en het Dierenpark Emmen, de gemeenten de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro extra heeft gekost. Tientallen miljoenen euro die de gemeente in deze tijd in andere zaken had kunnen investeren. Helaas hebben wij deze kritische kanttekening niet in onze editie van het DvhN kunnen terugvinden. Soms verdenken wij het  DvhN van een complot om speciaal aan alle columnisten een niet kritische editie van het DvhN te verstrekken, zodat onze hobby, kritische columns schrijven over politiek Emmen, niet in gevaar komt. Nu moeten we er wel de kanttekening bij plaatsen dat met name laag opgeleiden en aanhangers van populistische partijen in complottheorieën schijnen te geloven. Het DvhN zou dus ook gewoon een weinig kritische krant kunnen zijn, met luie redacteuren, maar dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen.

 

Populisten en andere onfatsoenlijke mensen herken je onder andere aan hun woordkeuze , volgens onze Harry in de Warry. De populist  Leutscher heeft het graag over woordkeuze en taalgebruik, zodat het niets doen van hem niet de aandacht krijgt. "Burgers en ondernemers zijn geen melkkoeien. Het Rijk moet bij de decentralisatie van taken naar de gemeente de boel niet zomaar over de schutting gooien". Het zouden volgens Harry zomaar kreten kunnen zijn van de in de ogen van onze Harry in de Warry  lokale populisten van W E. En als W E ze zou gebruiken zou onze Harry in de Warry moord en brand schreeuwen en er schande van spreken. De werkelijkheid is echter dat dit uitspraken zijn van de pas herkozen LEF lijsttrekker zelf. U vindt dit meten met 2 maten van onze Harry schokkend? Dan bent u toch wel een beetje naïef. Harry komt van oorsprong uit de VVD, en daar krijgen ze het meten met 2 maten vanaf de eerste dag van het VVD lidmaatschap met de paplepel ingegoten. VVD politici willen niet voor niets dat de voor tientjes frauderende bijstandsgerechtigden tien keer harder worden gestraft en aangepakt dan de voor honderden miljoenen frauderende bankiers of bestuurders in de zorg. En Harry's LEF is uiteindelijk niets anders dan Harry's Eigen VVD (HEV!). Integriteit schijnt voor vele van deze groep politici een papiertje of zoiets te zijn waar je wel of geen handtekening onder kunt zetten en dat je dan wel of niet integer bent. Uiteraard ligt het aan ons dat we het nu waarschijnlijk iets simpeler voorstellen dan is bedoeld, maar wij zijn dan ook maar columnisten van een lokale populistische  partij.

  

Onze Harry in de Warry wil graag dat de positieve dingen ook benadrukt worden, dus we willen in deze column ook niet alleen kritisch en negatief over de populist Leutscher zijn. Vindt u het belangrijk dat een raadslid graag en vaak uitgebreid uit eten gaat en stelt u er prijs op hiervan door middel van tekst en foto's (via twitter) op de hoogte te worden gehouden, dan is er voor u geen beter raadslid om op te stemmen dan LEF fractievoorzitter Harry Leutscher. Harry ziet zijn partij LEF als de VVD 2.0 en bij de VVD zien ze de partij LEF als VVD 0,5 of VVD Light.

 

Bent u bang dat een raadslid teveel tijd in zijn raadswerk steekt en ziet u graag dat hij zich elders in de wereld ontspant en daar de economie stimuleert. Ook dan is LEF fractievoorzitter Harry Leutscher een prima raadslid om op te stemmen. De kans dat Harry overspannen wordt van zijn raadswerk is dan ook nihil. En dat scheelt onze gemeente weer mooi in de zorgkosten.

 

Niemand in de gemeenteraad van Emmen praat makkelijker over het Emmen van over 10 of 20 jaar dan onze Harry. Vooruit kijken is dan ook Harry's sterke punt. Dat je voor deze benaderingswijze het niet nodig hebt om de raadsvoorstellen te lezen is een toevallig bijkomend voordeel voor het "ijverige" raadslid Leutscher. Knap is dat onze Harry nu al weet dat hij tegen het verkiezingsprogramma van W E is, ook al heeft deze partij haar verkiezingsprogramma nog niet vastgesteld. Kun je dan vooruit kijken in de toekomst, ben je dan visionair, of niet? En ook heb je dan principes. Zou W E het verkiezingsprogramma 2010 - 2014 van LEF overnemen, dan ook zou onze Harry natuurlijk tegen zijn. Want Harry is nu eenmaal visionair populistisch principieel. En hoewel de LEF politici de afgelopen 3,5 jaar weinig tijd hadden om in de politiek te steken, kan Harry ons ter geruststelling wel al melden dat ze een kandidaat wethouder hebben, zolang deze maar niet hoeft te werken en / of samen te werken in het college met W E. Zo'n geniaal organisatorisch bedenksel kan dan ook alleen maar komen van iemand die in het dagelijks leven, zoals Harry Leutscher, organisatieadviseur is. En wat als de kiezer een college met LEF en W E wil? Het antwoord op deze vraag is in onze editie van het DvhN weggevallen. Mocht DvhN redacteur Gert Meijer in uw editie van het DvhN het antwoord wel hebben opgeschreven, laat het ons dan even weten.

 

Een lastige afweging voor ons is of je het privé leven van een politicus bij een column moet betrekken of niet. Op zich zijn wij hier als columnisten niet echt voorstander van, maar Harry brengt in het DvhN zelf zijn Chinese toyboy Tommy Tao in stelling. En een problematisch privé leven hoeft bekwaam en adequaat politiek besturen ook niet in de weg te staan. Wij willen dan ook volstaan met de parallellen die wij zien tussen Hary's Leutscher politieke leven en zijn privé leven.  Harry Leutscher lijkt in zijn privé leven net zo trouw te zijn aan zijn partners dan hij als politicus is aan zijn politieke partijen en de door hem onderschreven partijprogramma's. Het is aan u of u in onze Harry in de Warry een echt ras opportunist ziet of iets anders. Het is aan u of u Harry betrouwbaar genoeg vindt om u stem op uit te brengen in 2014. Het laatste wat wij zouden willen is u beïnvloeden. 

 

LEF denkt de komende verkiezingen 3 tot 5 raadszetels te behalen. Dat moet lukken volgens ons als je zoals als LEF heeft gedaan fanatiek oppositie hebt gevoerd tegen partijen als W E, DOP, BGE en tegen insprekers in de commissie.


Columnisten Redactie BGE, de enige en echte kwaliteitscolumnisten met LEF in politiek Emmen

 

NB

Onze excuses aan de columnisten David Sibum van de Zuidenvelder en John Schiphouwer van emmen.nu. Maar wij willen net als onze Harry ook wel eens voelen hoe het is om jezelf zo schaamteloos te complimenteren en te profileren ten koste van anderen.