Seks verkoopt en ook wij als columnisten van Redactie BGE ontkomen niet aan deze ijzeren marketing- en PR-wet en willen daarom, ook al zijn hierover nog geen geruchten in omloop, hierbij de volgende verklaring afleggen, om bij voorbaat misverstanden te voorkomen: "Wij, columnisten van Redactie BGE, willen hierbij verklaren dat wij in zowel het recente verleden als het verre verleden, geen seks hebben gehad met Patricia Paay. En ook dat wij hier geen spijt van hebben".


 

U vraagt zich misschien af hoe dit zit met de Emmense politici. Heeft één van hen, of hebben meerderen van hen, wel seks gehad met Patricia Paay? Wie het niet heeft gehad schijnt namelijk tegenwoordig heel wat uit te leggen te hebben. Het zou ons niet verbazen als het nog een verkiezingsthema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2014 wordt. Gezien de human interest voorkeur van enkele regionale media kunt u het eigenlijk wel als zekerheitje noteren dat het een hot verkiezingsitem wordt. Als waarschuwing aan de jongste lijsttrekker bij de komende  gemeenteraadsverkiezingen, W. E. fractievoorzitter René van der Weide: "Patrica Paay valt tegenwoordig op jonge mannen. (Toyboys)". Tot zover deze wat gedwongen en ongebruikelijke inleiding, omdat seks nu eenmaal verkoopt.

 

Het is de taak van columnisten de maatschappij kritisch te volgen en indien nodig de absurditeit van bepaalde ontwikkelingen, voorvallen en nieuwsitems te benadrukken, uit te leggen en te vergroten. Maar wie het nieuws van de afgelopen weken heeft gevolgd zal het zijn opgevallen dat dat bijna niet meer nodig is. Sterker nog, dat dat bijna onmogelijk begint te worden. Want het blijkt dat het de heren en dames politici en journalisten tegenwoordig prima zelf afgaat. De absurditeit spat er tegenwoordig vanaf en hoeft niet meer door columnisten benadrukt te worden, te worden uitgelegd of te worden uitvergroot. Wij geven u een paar voorbeelden uit het landelijke en regionale nieuws van de laatste weken om u de ernst van dit probleem te laten inzien.

 

PvdA minister van onderwijs Jet Bussenmaker (Jettepet) vindt dat vrouwen meer economisch zelfstandig moeten worden en minder op de portemonnee van hun partner moeten teren. Dezelfde Jet Bussenmaker zorgde als staatsecretaris van VWS er voor, tezamen met onder andere haar PvdA collega's in de lokale gemeenteraden, dat vrouwen die werken als hulp in de huishouding minder zijn gaan verdienen de afgelopen jaren. En dat beleid wordt nog steeds doorgezet. Gelukkig heeft u kunnen lezen dat alle kritische journalisten in Nederland er direct bovenop zijn gesprongen en Jettepet en de partij van Jettepet om opheldering hebben gevraagd.

 

PvdA wethouder van Financiën Bouke Arends heeft in 2012 voor het derde achtereenvolgende jaar meer geld uitgegeven dan er is binnengekomen. Maar omdat het tekort minder groot is dan verwacht, noemt men dit na goed PvdA gebruik een overschot en geld overhouden. En onze regionale media, zoals Dagblad van het Noorden/RTV Drenthe, nemen dit klakkeloos over en hun lezers en luisteraars weten dan ook niet beter dan dat in Emmen er beter voorstaat dan welke andere gemeente dan ook, maar dat om onduidelijke redenen toch voor veel zaken geen geld meer beschikbaar is. Onze regionale media laten hun lezers en luisteraars hiermee bewust in verwarring achter. .

 

Onze ziekenhuizen in Nederland schijnen over de afgelopen jaren voor miljarden per jaar gefraudeerd te hebben met declaraties aan de zorgverzekeraars. En bijna iedereen die wat minder ingewijd is in de medische wereld, die betrokken is bij het algemeen belang van Nederland, die is hierover ernstig verbaasd, is boos en geschokt. Maar niets van dergelijke reacties van de zorgverzekeraars die de te hoge declaraties hebben betaald en voor miljarden schijnen te zijn opgelicht. Want waarom boos worden als je alles gewoon kunt doorbelasten aan de burgers. En minder omzet is minder macht, dus dat kan nooit handig zijn op de lange termijn, zo wordt er ongetwijfeld gedacht in de bestuurskamers van de zorgverzekeraars. En uiteraard waren het niet onze controlerende volksvertegenwoordigers en oplettende ambtenaren die deze fraude ontdekten. Die hadden belangrijker werk, zoals de hervormingsplannen van de zorg en het Zorgakkoord, om  de onbetaalbaar wordende zorg een halt toe te roepen. En ja, eerst de vraag stellen waarom de zorg onbetaalbaar aan het worden is, dat is iets dat je moeilijk van politici van VVD, CDA, PvdA en D66 kunt verwachten. Dan overvraag je ze.

 

 

Bij het frauduleuze declaratie gedrag van ziekenhuizen schijnen dubieuze advies bureaus een belangrijke rol te spelen. Gelukkig hoeven wij ons in Emmen geen zorgen te maken over dubieuze adviesbureaus , want de gemeente Emmen laat zich bij het nieuwe Wmo beleid adviseren door het zeer integere en betrouwbare bureau Scio. En het bureau Scio heeft het college van Emmen en verantwoordelijk CDA wethouder Henk Jumelet er van verzekerd dat de Rechtbank in Assen het nieuwe Emmense Wmo beleid allemaal niet begrijpt. Besturen is erg eenvoudig, je hoeft zelf weinig na te denken, zolang je maar met de goede bureaus in huurt. En dat kun je het college in Emmen wel toevertrouwen. En als het niet zo was, dan hadden onze kritische regionale journalisten er al lang bovenop gezeten of hadden college partijen PvdA, CDA en VVD allang aan de bel getrokken.

 

Sinds het nieuw indicatie systeem voor de indicering van de AWBZ zorg in 2010 is ingevoerd, zijn bijna alle licht gehandicapte mensen spontaan zwaar gehandicapt geworden. Er wordt namelijk gewerkt met een zogenaamd omgekeerd Lourdes toegangsprotocol. Met als gevolg een explosieve stijging van de zorgkosten, zodat politici eindelijk het bewijs hebben dat zorgkosten onbeheersbaar dreigen te worden. Het laatste wat je namelijk wilt is dat je als politicus ongelijk krijgt. En vanwege het geweldige controle systeem van onze Tweede Kamer is dit na 3 jaar niet zelf ontdekt door de Tweede Kamer, maar is het door de media ontdekt. De mensen van de media moeten tenslotte ook werk hebben. 

 

Maar omdat elk nadeel zijn voordeel heeft zijn er in de zorg straks ongetwijfeld veel leuke banen te vergeven aan politici en tegen al die extra miljarden kan er dan een paar euro op het wachtgeld worden bespaard. Kijk naar onder andere oud D66 politicus Roger van Boxel, oud VVD politici Frank de Grave en Hans Wiegel, oud PvdA politicus Wouter Bos en noem ze allemaal maar op. Mooie baantjes in de zorg of tegen de zorg aan. De wereld van de zorg heeft haar eigen "zorgwekkende" logica, waarbij binnen de bestuurslagen goed voor elkaar wordt gezorgd. Net zoiets als dat het dierenpark goed zorgt voor oud CDA wethouder Jan Kuper die het dierenpark in moeilijke tijden met een riante lening heeft geholpen en nu, als dank of vanwege zijn expertise, als adviseur door het dierenpark wordt betaald. De een ziet het als vriendjespolitiek en de ander ziet het als expertise niet verloren te laten gaan.  

 

De gemiddelde rondreizend Pool en Bulgaar komt in ons land makkelijker in aanmerking voor kindertoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag dan de gewone Nederlander in aanmerking komt voor de gewone of bijzondere bijstandsuitkering in zijn of haar gemeente. En omdat onze Tweede Kamer controleert op hoofdlijnen, vindt zij het belangrijker of de verantwoordelijk VVD staatsecretaris Frans Weekers  het wel of niet wist, of zou moeten weten, dat er sprake was van grootschalige fraude met toeslagen, dan dat de al jarenlange bekend zijnde fraude nooit is aangepakt, maar zich jaren heeft kunnen voordoen en het de Nederlandse belasting betaler mogelijk honderden miljoenen heeft gekost.


Een van de slogans van de VVD is “ Meer straf en minder begrip voor criminelen” . En daarom verdedigde VVD minister Henk Kamp het niet aanpakken van de toeslagenfraude van  VVD staatssecretaris Frans Weekers met de uitleg: "Er gaat ook heel veel goed bij de belastingdienst." Benieuwd of de gemiddelde crimineel hiermee bij de rechtbank wegkomt of dat de belastingdienst dit accepteert van een belastingplichtige die bij zijn aangifte per ongeluk een komma verkeerd heeft gezet?

 

De gemeente Emmen heeft de bouwplannen van de aannemer die de Hondsrugwegtunnel voor de gemeente Emmen afgekeurd. Dit, zo gaf verantwoordelijk PvdA wethouder Ton Sleeking aan, omdat bepaalde garanties ten aanzienvan de veiligheid niet door de aannemer konden worden gegeven. En toen dit bekend werd hebben onze kritische regionale kwaliteitsjournalisten aan het college gevraagd waarom een dergelijk probleem in deze fase van het project zich nog kan voordoen. Waarom dit niet eerder kon worden afgetikt? Uiteraard was het antwoord van het college dermate geruststellend dat u er in de media er niets over heeft kunnen terug vinden en u nu onnodig ongerust bent over de bekwaamheid van het Emmense PvdA, CDA en VVD college.

 

De VVD Emmen maakte onlangs haar concept kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Volgens de VVD zelf is er sprake van een mix van sterke kandidaten. Niet een mix van jong en oud, een mix van mannen en vrouwen of een mix van mensen met verschillende achtergrond. Nee de VVD spreekt van een mix van sterke kandidaten. Wie op een VVD feestje een mixje Bacardi Cola bestelt krijgt dan waarschijnlijk ook alleen Bacardi of Cola, maar nooit beiden in één drankje. Gelet op de vele bezopen VVD ideeën zal het wel alleen Bacardi zijn dat er geschonken en gedronken wordt.

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat gemeenten straks bij langdurige zorg de mantelzorg, hulp van familie / vrienden / kennissen, verplicht kunnen stellen. Laten we zeggen dat als  u zorg nodig heeft de gemeente uw buurman of buurvrouw verplicht u te douchen en aan te kleden of dat omgekeerd, u uw buurman of buurvrouw hierbij helpt. U vraagt zich misschien nu even af of dit echt waar is. Verschillende, als betrouwbaar staande media, maakten hier in ieder geval melding van. Er lopen dus politici en beleidsambtenaren los rond in Nederland, mensen die dus niet in een inrichting zitten, in wiens wereldbeeld en mensbeeld deze oplossingen passen. Zoals eerder aangegeven is het aantal mensen met een zware handicap, waarschijnlijk geestelijke handicap, in de afgelopen jaren sterk toegenomen en u hoeft nu dus maar één keer te raden in welke beroepsgroep de meeste van deze mensen werkzaam zijn.

 

CDA raadslid Herrry Thole probeert de Emmense belastingbetaler gerust te stellen. Emmen is volgens onze Herry is het om woonlasten gaat lang niet zo duur als het in de portemonnee voelt van de Emmenaren. De lasten in Emmen vallen mee in Emmen, zo konden we lezen op de voorpagina van de Zuidenvelder. Emmen staat dan wel op nummer 2 van de duurste gemeenten bij de ranglijst van de 35 grootste gemeenten in Nederland, maar tegen over het minder ruimte in de portemonnee heeft u als Emmenaren wel meer riolering en groen. Ter geruststelling geeft Herry aan dat het voor de zuiverheid beter is de woonlasten in Emmen te vergelijken met de omringende gemeenten. En dan staan we volgens Herry in Emmen gelukkig weer op nummer 1 en is Emmen duurder dan de gemeente Coevorden, Borger Odoorn en Vlagtwedde. Als u hierin een bevestiging ziet dat het dus niet meevalt in Emmen, is het misschien een suggestie om onze Herry van het CDA wat bijscholing te geven of de berichten van Herry maar niet al te serieus te nemen.

 

Wij van columnisten Redactie BGE, en wij denken dat we gerust namens alle columnisten in Nederland kunnen spreken, wij willen alle politici en journalisten hierbij dan ook waarschuwen:  "Als jullie zo doorgaan en ons als columnisten overbodig maken, dan gaan wij als columnisten massaal de politiek of de journalistiek in."  Wij als columnisten van Redactie BGE twijfelen hierbij nog of wij onze wijsheid dan ten dienste zullen stellen van de fractie van BGE of van die van de Emmense Christen Unie onder aanvoering van raadsnestor Henk Huttinga.

 

Columnisten Redactie BGE

 

NB

 

Meer dan 100 beleidsambtenaren denken nu al meer dan 60 dagen na over de volgende vraag van onze grote leider, BGE fractievoorzitter Wim Halm:" ." Kan het college aangeven waarom er van haar voornemen om raadsvoorstellen te voorzien van alternatieve mogelijkheden niets of nauwelijks iets is terechtgekomen de afgelopen 3 jaar? ". Het is nog vertrouwelijk maar de slogan van BGE voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zal dan ook zijn: "Laat Halm met vragen de gemeentelijke organisatie uitdagen / plagen".