Als columnisten Redactie BGE hadden we aan het partijbestuur en de fractie ons stoppen als columnisten deze zomer ruim van tevoren aangekondigd. Wij vonden het tijd worden dat andere partijen het stokje van ons zouden overnemen en we wilden wat meer in de anonimiteit opereren, wat vaker in string of tanga zonnen om onze bleke imago kleur te geven en om tijd besteden aan ons privé leven.

Maar gezien de uiterst moeilijke omstandigheden waarin de gemeente Emmen en het gemeente bestuur zich momenteel bevindt, in Emmen staat dan wel alles op de rails alleen loopt het spoor van die rails richting afgrond, willen wij niet weglopen voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook de redacties van verschillende lokale en regionale media schijnen er bij onze partijleider op aangedrongen te hebben dat wij onze columns voortzetten, zolang  het hun mensen nog ontbreekt aan kwaliteit, mentaliteit en tijd voor het kritisch volgen van de Emmense politiek. En ja, als er van verschillende kanten een zo klemmend beroep op je wordt gedaan, de economische omstandigheden en het politieke klimaat zwaarder zijn dan ooit eerder in de geschiedenis is voorgekomen, dan zie je af van je columnistenwachtgeld of een landelijke carrière en  blijf je de Emmense samenleving dienen.

 

Iemand die afgelopen week wel heeft aangegeven de Emmense politiek definitief te verlaten is CDA wethouder Jan Kuper. Zo gaf hij in zijn brief aan burgmeester Cees Bijl aan:

 

"Na een zorgvuldig afwegingsproces ben ik tot deze conclusie gekomen. Na 25 intensieve jaren in het bedrijfsleven en bijna 9,5 minstens zo intensieve jaren in het openbaar bestuur, vind ik het tijd om iets anders te gaan doen. Het openbaar bestuur was een verrijkijking voor mijn leven. Ik dank de drie Colleges, de Gemeenteraden en niet in het minst de gemeentelijke organisatie, dat ze mij in de gelegenheid hebben gesteld om op geheel eigen wijze me dienstbaar te maken voor de Emmense samenleving. Ik kijk met gepaste trots terug op al het goeds dat tot stand is gebracht. Ook beschouw ik het als een voorrecht dat ik deelgenoot heb mogen zin van degenen die het aangedurfd hebben om het Atalantaprogramma met de overige centrumvernieuwingsplannen in uitvoering te brengen."

 

Volgens Jan heeft Jan hard gewerkt en waren het intensieve jaren. Jan werkte volgens hemzelf wel 50 tot 70 uur per week. En wij, en met ons vele anderen, altijd maar denken dat Jan de kantjes er vanaf liep. Blijkbaar zagen wij dit al die jaren verkeerd, want Jan zegt het toch zelf dat hij een harde werker is en dan moet het wel waar zijn, want Jan Kuper staat en stond erom bekend nooit zomaar wat te roepen. Hierbij willen wij dan ook onze excuses maken voor het feit dat wij wethouder Kuper regelmatig hebben neergezet als een misschien wel erg luie wethouder. Oké, wij zagen Jan wel eens op een terras zitten onder werktijd, maar waarschijnlijk hebben wij toen de verkeerde conclusie getrokken en was hij toen gewoon aan het werk. En dat Jan in commissievergaderingen regelmatig voor de beantwoording van vragen schutterde en een beroep moest doen op zijn ambtenaren, ook in dossiers waar hij volgens hemzelf dag en nacht in crisistijd bovenop zat, was waarschijnlijk toch geen gebrek aan dossierkennis. Het was vast Jan zijn managementstijl om zo de ambtenaren dichter bij de gemeenteraad en de burger te brengen. Wij zijn geen politici en durven wel onze fouten toe te geven. Dus sorry Jan, dat wij ten aanzien van je luiheid en gebrek aan dossierkennis vaak te kritisch op je waren.

Wethouder Kuper gaf in het DvhN aan dat je hier snel weggezet wordt als graaier. Hier wordt dan het gebruik maken door hem van de wachtgeldregeling mee bedoeld. Jan legt in het DvhN artikel uit welke verschillende scenario's er waren om te vertrekken, welke financiele (wachtgeld) consequenties dit voor hem zou hebben en dat hij niet voor het voor hem financieel voordeligst moment is vertrokken. Duidelijk is dat de gemiddelde Emmense wethouder meer wachtgeld scenario's kent en uitwerkt dan dat ze bij belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld et Atalanta project, vooraf verschillende scenario's uitwerken.  

 

Wethouder Jan Kuper is bang dat hij als "grote graaier" straks zal worden herinnerd. Die angst is volgens ons onterecht. Met debacles op zijn naam als EMCO-groep, BVO Emmen, EBR, Rundedal en niet vergeten het Dierenpark, zal Jantje meer de geschiedenisboeken ingaan als "de grote klaaier". Een rekensom van deze debacles zullen we hier niet voor u maken, maar laten we het er op houden dan Jan zijn bijdrage voor Emmen "onbetaalbaar" was. Dat het voor Emmen voordeliger is dat Jan zich nergens meer mee bemoeit dan dat hij politiek actief zou blijven.

 

Jan staat zich er graag op voor dat hij iemand is uit "het bedrijfsleven" en dat hij absoluut geen politicus is en ook niet iemand die van politieke spelletjes houdt. En er is een grote groep mensen,  zoals bijvoorbeeld DvhN redacteur Marc Bootsgezel en Wakker Emmen fractievoorzitter Rene van der Weide, die in dit door Jan zelf bedachte zelfbeeld van Jan geloven. Graag willen we bij het afscheid van CDA wethouder Jan Kuper op deze misverstanden ingaan.

 

Dat Jan uit het bedrijfsleven komt willen we niet bestrijden, maar het beeld dat hij hiermee steeds wil uitdragen, namelijk dat hij daadkrachtig en deskundig is, past toch echt niet bij de verdiensten van Jan Kuper voor de Emmense samenleving. Zo lagen de problemen van de EMCO-groep volgens Jan Kuper bij de WSW medewerkers die te veel zouden verdienen en die te verwend waren, een te warme deken, terwijl later onder leiding van EMCO-directeur Johan Mug bleek dat er gewoon 30 tot 40% te veel ambtenaren rondliepen. Ook kwam Jan niet op het idee om vooraf onderzoek te doen of het dierenpark Emmen de eigen toekomstplannen wel zou kunnen financieren, voordat de gemeente  een onomkeerbaar besluit zou nemen over de verhuisplannen. De gemiddelde huisvrouw had dit wel gedaan.

 

Een echte politicus is ijdel, heeft weinig zelfkritiek, geeft nooit zijn fouten toe en als ie begint te wauwelen dan kan de gemiddelde burger er geen touw aan vastknopen. Volgens ons voldoet Jan Kuper voor meer dan 100% aan deze eigenschappen en is hij dus een echte politicus. Oké, Jan gebruikt bij zijn wauwelen te pas, maar meer nog te onpas, allerlei bedrijfskundige en bedrijfseconomische termen, maar dat maakt hem voor ons niet minder een echte politicus.

 

Het beeld dat wel klopt is dat Jan Kuper een echte pragmaticus is. Nu de op drijfzand gebouwde Atalanta plannen van honderden miljoenen moeten worden waargemaakt, stapt Jan Kuper op. Dan ben je inderdaad een echte pragmaticus.

 

De CDA fractie heeft ook al aangegeven dat de huidige CDA fractievoorzitter Bouke Durk Wilms de opvolger zal worden van CDA wethouder Jan Kuper. Wij willen hier nadrukkelijk stellen dat deze voordracht door de CDA fractie niet met ons als columnisten van Redactie BGE is overlegd. Niets is erger voor columnisten dan dat kleurloze personen in de politiek op vooraanstaande posities komen. Wij verdenken de CDA fractie er dan ook van dat ze ons als columnisten met deze move bewust een hak willen zetten. Liever hadden wij gezien dat de CDA fractie bijvoorbeeld CDA raadslid Froukje van Wieren als wethouderskandidaat naar voren had geschoven. Een beetje kinderlijke stijl zou prima passen bij een zeer kinderlijk en kinderachtig college. Bouke Durk Wilms gaf in juli bij de kadernota aan dat de CDA koers is: "Minder van de overheid en meer van de samenleving." Bouke Durk Wilms ziet de overheid en de samenleving dus als gescheiden werelden. Hij zal zich dan waarschijnlijk ook als een vis in het water voelen bij dit college en bij de huidige ambtelijke organisatie die beiden ook aanhanger zijn van deze gescheiden werelden. 

 

Wij zijn wel weer blij dat CDA raadslid Auke Oldenbeuving is gestegen in de politieke pikorde en fractievoorzitter wordt van de CDA fractie. Auke vindt zichzelf principieel en iemand met een rechte rug. Zo heeft hij o.a. in maart tegen de steun aan het dierenpark gestemd. En politici die van zichzelf vinden dat ze principieel zijn en een rechte rug hebben, fractiediscipline een vies woord vinden, daar gaan wij als columnisten, en u als lezer van onze columns, ongetwijfeld nog veel plezier aan beleven. Gelukkig is Auke Oldenbeuving volgens hemzelf ook meer een debater dan Bouke Durk Wilms. Maar dat kan natuurlijk ook al gauw want de meest gebruikte zin in de afgelopen vier jaar door Bouke Durk Wilms als fractievoorzitter was: "Wij kunnen ons in grote lijnen vinden in het standpunt van de fractie van de PvdA." Kortom, niets anders dan lof dus van onze kant voor de nieuwe rol die Auke Oldenbeuving krijgt.  

 

Aan de soap Jantje Kuper stopt, Jantje stopt toch nog niet, Jantje gaat door, Jantje stopt, Jantje blijft op aandringen van, Jantje stopt bijna maar gaat op verzoek van nog even door, lijkt eindelijk een einde te komen. Voor u als burger en lezer van onze columns is er echter nog een belangrijke taak weggelegd. Volgens het CDA moet iemand die een uitkering van de gemeente krijgt, en wij zouden niet weten waarom een wachtgelduitkering hier niet onder valt, een verplichte tegenprestatie leveren. Dus als u nog leuke klusjes voor Jan Kuper weet dan kunt u deze mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. <!-- document.write('</'); document.write('span>'); //-->

Columnisten Redactie BGE

 

NB

 

Volgens CDA wethouder Kuper is op 19 maart 2012 het definitieve en onomkeerbare besluit genomen over  het Atalanta-project en DPE NEXT. Volgens burgemeester Cees Bijl is eind 2007 en eind 2008 al twee keer het principiële onomkeerbare besluit genomen. Volgens ons als columnisten zal het onomkeerbaar zijn dat er nog wel een paar extra centen / miljoenen van u en ons in deze projecten gaan.