U als trouw lezer van onze columns zult het ongetwijfeld met ons eens zijn dat het Atalanta / DPE NEXT project en de ijdelheid van PvdA wethouder Bouke Arends tot de categorie van de leukste onderwerpen behoren voor columns over politiek Emmen. Maar ook de Wmo, het abracadabra beleid van CDA en Wmo wethouder Henk Jumelet en de onzin uitkramende PvdA raadsleden bij het Emmense Wmo beleid, beginnen meer en meer tot deze top categorie voor politieke columns te horen.

Sprak BGE commissielid Douw Douwstra nog over hinken op 2 gedachten bij het Emmense Wmo beleid, de praktijk heeft meer weg op hinken op 10 verschillende gedachten. En de kans dat twee debatterende raadsleden, of een raadslid die wil debatteren met de verantwoordelijk wethouder, het bij Wmo voorstellen over hetzelfde hebben, die kans is uiterst gering en dat is dan weer erg bevorderlijk voor de amusementswaarde van het politieke debat in Emmen. Of het ook goed is voor een goed en sociaal  Wmo beleid, voor een goede zorg voor ouderen en gehandicapten, of fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor thuiszorgmedewerkers? Sorry, daar gaan wij als columnisten niet over. Daar schijnen de Emmense raadsleden over te gaan of beter gezegd, vele raasleden doen een poging tot, om grip te krijgen op de Wmo abracadabra voorstellen van onze Henkie van het CDA. Behalve dan de raadsleden van de PvdA. PvdA raadslid Anita Louwes beperkt zich uitsluitend tot het uitkramen van volstrekte onzin en het uitdragen de absolute Wmo wijsheid in pacht te hebben.

 


Zo gaf PvdA raadslid Anita Louwes tijdens het Wmo debat van 12 juni 2012, over de wettelijke basistarieven hulp bij het huishouden / huishoudelijke verzorging, aan dat de PvdA het belangrijk vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Duidelijk is dat deze Bep van de PvdA niet begrepen heeft dat de PvdA in maart 2012 nog besloten heeft dat veel mensen met een hoger inkomen straks minder zullen gaan betalen voor de Wmo zorg, omdat er o.a. naar wens van de PvdA, van circa 80% de Wmo voorziening hulp bij het huishouden / huishoudelijke verzorging een algemene voorziening is gemaakt, met hierbij een maximale tariefbijdrage van 12 euro per periode. Een algemene voorziening, in tegenstelling tot een individuele voorziening, maakt het niet mogelijk een eigen bijdrage te heffen waar rekening wordt gehouden met hoogte van het inkomen en het vermogen. De gemeente Emmen accepteert hiermee circa 2 tot 3 miljoen aan eigen bijdrage per jaar mis te lopen, zo kunnen we uit de jaarrekening 2011 en het bezuinigingsvoorstel van maart 2012 opmaken. (Ja wij lezen de jaarstukken in tegenstelling tot veel raadsleden wel. Maar BGE columnist wordt je in tegenstelling tot PvdA raadslid dan ook niet zomaar.) Die 2 tot 3 miljoen inkomsten waar de gemeente Emmen vrijwillig van afziet, o.a. op aandringen van de PvdA, komen ten goede aan het Rijk en aan Wmo gebruikers met een hoog inkomen en een redelijk vermogen. En als je 2 tot 3 miljoen minder krijgt, dan is het logisch dat je de mensen die het werk doen, de Wmo hulpen in het huishouden / thuiszorgmedewerkers, mensen die nu al niet de hoogste salarissen krijgen, fors gaat korten op hun salaris. Want anders klopt het gemeentelijk huishoudboekje van de Wmo straks weer niet en de rekening van het bevoordelen van de rijkere Wmo gebruikers moet toch ergens worden neergelegd. En als Partij van de Afbraak Arbeidsvoorwaarden Arbeiders, leg je die rekening dan bijvoorkeur neer bij de thuiszorgmedewerkers.

 

Wmo wethouder Henkie abracadabra heeft het steeds over 2 knoppen waar hij aan kan draaien bij de Wmo hulp bij het huishouden / huishoudelijke verzorging / schoonmaakondersteuning, namelijk de geïndiceerde uren en het uurtarief. Maar onze Henkie vergeet gemakshalve hierbij een derde knop van de eigen bijdragen. Maar ja, de titel abracadabra wethouder krijg je van ons dan ook niet zomaar.

 


De PvdA in Emmen vindt fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden van groot belang volgens de woorden van PvdA raadslid Anita Louwes. Kunnen de arbeidsvoorwaarden gegarandeerd worden binnen het voorgestelde tarief van 15,85 per uur was dan ook een PvdA vraag aan Wmo wethouder Jumelet op 12 juni 2012. Echter de PvdA kwam eind 2011 met een eigen initiatiefvoorstel, afkomstig van PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders en PvdA raadslid Anita Louwes, waarbij een tarief van 15 euro per uur werd gehanteerd. Dus 0,85 euro minder per uur. Toen vroeg de PvdA zich echter helemaal niet af of voor 15 euro per uur wel fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden kunnen worden gehanteerd. Maar het initiatiefvoorstel van de PvdA eindigt dan ook met de bronvermelding: " Bron: Persoonsvolgend budget voor ondersteunende diensten van Facilitas Middelburg, auteur C. de Jonge, 30-08-2010". Met knip en plakwerk gaan pronken met andermans veren, blijft dan ook altijd een gevaarlijke bezigheid en voor dat je het weet zet je jezelf als partij publiekelijk voor schut en wordt er een column over je geschreven.

 


Waarschijnlijk hebben de Emmense CDA en VVD wethouders de extra 0,85 euro per uur voor de poorten van de PvdA hel in het Emmense college van B&W weggesleept en was het tarief, als het aan de PvdA wethouders Bouke Arends, Ton Sleeking en Mariet Thalens had gelegen, gewoon 15 euro per uur gebleven. Want PvdA'ers denken altijd de wijsheid in pacht te hebben en houden er daarom nu eenmaal niet van dat anderen aan hun voorstellen gaan sleutelen.

 

Volgens PvdA raadslid Anita Louwes is schoonmaakondersteuning er voor mensen die regie kunnen voeren over hun leven en voor mensen die dat niet kunnen blijven er andere vormen van hulp beschikbaar. U zult zich nu misschien afvragen over welke andere vormen het dan gaat voor de mensen die niet zelf regie kunnen voeren over hun eigen leven. We nemen er het, ook door de PvdA goedgekeurde, bezuinigingsvoorstel van maart 2012 even bij. Hierin staat het volgende: "Indien de algemene voorziening schoonmaakondersteuning onvoldoende compensatie biedt, kan een individuele aanvraag schoonmaakondersteuning (eventueel inclusief regie) worden ingediend. / Het is echter mogelijk om HH2 te scheiden in schoonmaakondersteuning en regie. /  In de praktijk blijkt dat mensen met een HH2 indicatie vaak ook andere hulp over de vloer krijgen in de vorm van persoonlijke verzorging, Awbz begeleiding etc. In feite is hier sprake van dubbele (of meer) ondersteuning. De hulp bij het huishouden die op basis van een HH2 indicatie wordt geleverd, is in de praktijk vaak niet anders dan bij HH1.   " Mensen die geen regie kunnen voeren krijgen dus straks ook gewoon schoonmaakondersteuning, eventueel aangevuld met ????. De nieuwe wijze van aanvulling van regie staat echter niet in de stukken. Kortom, mevrouw Louwes van de PvdA heeft geen idee waar ze in maart 2012 mee heeft ingestemd. Terecht dat de PvdA fractie zich dan ook zorgen maakt over de laaggeletterdheid in onze mooie gemeente. Omdat kritiek ook opbouwend moet zijn, zouden we tegen de PvdA fractie willen zeggen: "Wijs bij de aanpak van laaggeletterdheid niet eerst naar anderen, maar begin bij uw eigen partij en fractieleden."

 

 

 

De PvdA Emmen had een klein verkennend onderzoekje gedaan naar de tarieven, volgens Mevrouw Louwes van de PvdA. Helaas werden de uitkomsten van dit onderzoekje niet met de andere leden van commissie samenleving en het aanwezige publiek gedeeld. Wij vragen ons af of de PvdA Emmen ook op bezoek is geweest bij de prominente Emmense PvdA leden Gezienes Evenhuis (voorzitter FNV lokaal Emmen) en Henk Jeurink (secretaris FNV lokaal Emmen). Zij stuurden de gemeenteraad op 27 maart 2012, namens FNV lokaal, een brief over dit onderwerp met daarin de volgende passages: "Bovendien stelt het college voor het uurloon van 22 euro terug te brengen naar 17 euro. Van de Abvakabo FNV begrepen wij dat met dit tarief de CAO VVT simpelweg niet kan worden nageleefd. Het komt ons voor dat u in de voorbereiding van uw besluitvorming meer te doen staat dan het herverdelen van de gekrompen Wmo-koek. Volgens onze bescheiden mening ontkomt u er niet aan een uitzetting van middelen voor een aan alle kanten sociaal verantwoorde uitvoering van de Wmo. Op zijn minst verwachten we van de raad van de gemeente Emmen een politieke discussie  over de hoogte van het budget die nodig is om verder als sociaal verantwoorde gemeente door het leven te gaan." Wie had het ooit gedacht dat mensen met een sociaal hart ooit zouden terugverlangen naar oud PvdA wethouder Gezienes Evenhuis. Hieruit blijkt maar weer dat in PvdA bolwerk Emmen alles mogelijk is. Alles behalve dan een echt sociaal beleid en een PvdA fractie die weet waar ze het over heeft.

 


Nu wil het dat het PvdA lid in de Tweede kamer die het woord voert over de Wmo, uit Drenthe komt. Het gaat om Agnes Wolbert, die bij de komende landelijke verkiezingen op plaats 22 van de kandidatenlijst van de PvdA staat. Van mevrouw Wilbert is het volgende artikel van 24 mei 2012 te lezen op de website van de landelijke PvdA: " De positie van mensen die huishoudelijk hulp verlenen is de afgelopen jaren steeds verder verslechterd. Ik kom daarom met een initiatiefwetsvoorstel om de positie van deze zogeheten alfahulpen aanzienlijk te verbeteren. Zo wil de Partij van de Arbeid dat zij in loondienst komen. Dat is meer dan ooit nodig nu de tarieven in de thuiszorg door de crisis opnieuw onder druk staan.  Als mensen die hulp nodig hebben om in hun eigen huis te kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld mensen met een beperking of ouderen, wordt dat geregeld door de gemeente in het kader van de Wmo. Alfahulpen nemen een deel van dit werk voor hun rekening. In sommige gemeentes wordt het huishoudelijke werk zelfs voor het overgrote deel door alfahulpen uitgevoerd. De alfahulpen, bijna alleen maar vrouwen, doen prima werk, maar ze doen dat onverzekerd en bouwen geen pensioen op. Alfahulpen zijn nooit zeker van werk en komen ook nooit een stapje verder: opleiding, bijscholing of omscholing als je te oud wordt voor zwaar lichamelijk werk is er allemaal niet bij.  Ik verwacht dat door de bezuinigingen het aantal alfahulpen in de zorg gaat toenemen. Zij zijn immers het goedkoopst voor degene die de zorg moet inkopen, vanwege het ontbreken van verzekeringen en pensioenen. De PvdA wil dat de kansen voor mensen met het laagste inkomen aanzienlijk worden verbeterd. Ik hoop met mijn wetsvoorstel te bewerkstelligen dat alfahulpen recht krijgen op basiszekerheden als verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid en het opbouwen van een fatsoenlijk pensioen.

 

Het tarief voor Alfahulpen ligt rond de 15 euro per uur of iets daaronder. Volgens de landelijke PvdA kun je hier geen goede arbeidsvoorwaarden voor realiseren, maar de Emmense PvdA heeft hier geen tot weinig moeite mee en gaat de huidige tarieven van ca 21 / 22 euro per uur terugbrengen naar 15,85 euro per uur . Nu de Emmense tarieven in de thuiszorg dus fors worden verlaagd, zullen de hulpen in de huishouding / medewerkers huishoudelijke verzorging, er nog eens 20 tot 30% in hun inkomen straks op achteruit gaan. Landelijk zegt de PvdA dit een probleem te vinden, maar de PvdA in Emmen lijkt hier weinig tot geen moeite mee te hebben

 

"Nederland Sterker & Socialer" is een of dé verkiezingsslogan van de landelijke PvdA voor de verkiezingen van 12 september 2012. Als u gebruik maakt in Emmen van Wmo hulp in het huishouden of werkt als hulp in het huishouden in Emmen, dat weet u dat het Sterker & Socialer niet op u betrekking heeft en de PvdA zich alleen in theorie om u bekommert en niet in de praktijk. U kunt natuurlijk ook een hekel hebben aan mensen die het ene zeggen en vervolgens iets anders doen. In beide gevallen zou u ons commentaar als een verkapt stemadvies kunnen zien, maar misschien vindt u weer hele andere dingen belangrijk en heeft u geen moeite met het gedraai van de PvdA.

 


Columnisten Redactie BGE


 

NB

 

PvdA wethouder Bouke Arends verwijt bijna elke politieke tegenstander die met hem van mening verschilt een gebrek aan dossierkennis en het verwarren van feiten met meningen. Feit is in ieder geval dat het beleid van de PvdA in Emmen niet overeenkomt met het landelijk beleid en feit is ook dat PvdA wethouder Bouke Arends zowel landelijk als in Emmen politiek actief is voor de PvdA. Dat wij vinden dat de PvdA Emmen over de Wmo veel onzin uitkraamt mag zuiver gezien geen feit worden genoemd, maar is slechts onze bescheiden mening.  Maar wel een mening die we feitelijk zo goed mogelijk met argumenten en voorbeelden hebben proberen te onderbouwen.