harrypigsel

Het is al weer een tijd geleden dat we elkaar gesproken hebben en het is goed dat we weer eens bijpraten, want er gebeurt genoeg in politiek Emmen.

Zo konden we op donderdag 24 mei 2012 in het DvhN het volgende lezen over onze Harry van LEF??: "Het klinkt als een wild plan en zo begon het ook, maar van het een kwam het ander. En dus stelt defractie van LEF! heel serieus voor om De Stip,de door de toyisten beschilderde gasbol aan de Dordsestraat, te verplaatsen naar het centrumvan Emmen."

 

Op vrijdag 25 mei 2012 konden we in het DvhN  het volgende lezen in een interview met Johan Stulen, voorzitter van Living Industries (beheerder van de gasbol), over dit onderwerp:  " Hallo Johan, wat dacht je toen je de uitspraken van Harry las? "Nou, ze kwamen mij bekend voor, haha. Ik heb ze namelijk zelf geopperd toen we maandagavond op het terras van Ten Cate zaten, na afloop van een Rotary-bijeenkomst. Harry was gelijk enthousiast. Ik had alleen niet verwacht dat hij er zo snel mee naar buiten zou komen, maar dat is prima hoor. Hoe meer lawaai er over De Stip is, hoe beter."

 

Dus op maandagavond  21 mei 2012 hoort onze Harry een ideetje op een terras van een lid van de Rotary en nog geen 3 dagen later is het een visie van de politieke club van Harry Leutscher. Ben je dan een loopjongen of ben je dan een loopjongen? Raadsleden mogen opereren zonder last of ruggespraak, dat is wettelijk zo geregeld, maar Harry heeft dit waarschijnlijk opgevat als zonder last van ruggengraat.  Maar als je de Rotary club beschouwt als de steunfractie van LEF!, heeft er wel degelijk ruggespraak plaatsgevonden en heeft het (K)LEF clubje van Harry best nog wel iets democratisch.

En ook over de nieuwe locatie heeft onze Harry nagedacht: "Leutscher denkt aan twee plekken. "Voor het wow-effect is het grote Willinkplein het mooiste. Maar als we de ondernemers in het oude centrum een handje willen helpen is de locatie van de huidige dierentuin misschien het beste." Nou wil het feit dat Harry in 2010, of 2011, pleitte voor meer woningbouw op de locatie van de huidige dierentuin. Dit zou moeten zorgen voor een betere dekking voor de gemeente van het Atalanta project. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat Harry in die dagen met een projectontwikkelaar vastgoed van de Rotary club op een terras heeft gezeten.

 

U denkt mogelijk aan belangenverstrengeling bij Harry's politieke handelen? Nou dat is geheel aan u en zover willen wij echt niet gaan. Maar het is nu ook weer niet zo dat we uw gedachtegang over Harry niet kunnen volgen.

En over de financiering van dit plan? Zowel onze Harry als Johan Stulen hebben hier nog niet over nagedacht. Behalve dan dat het de gemeente, direct of indirect (via aannemers van Atalanta project), geld moet gaan kosten. De raspopulist Leutscher kwam in de krant dan ook niet verder dan door te zeggen: "Als ik moet kiezen tussen een ton voor de verplaatsing of voor eigen nieuwe tafels en stoelen, dan is de keuze niet zo moeilijk." Maar ja onze Harry was dan ook in het verleden mede verantwoordelijk voor de financiele problemen bij DPE en CQ en Johan Stulen kon jaren terug de FC Emmen alleen in de been houden door miljoenen steun van de gemeente Emmen. Kortom de ex-VVD'er  Leutscher en de VVD'er Stulen, laten hun hobby's en werk  graag financieren door de overheid. Zal bij hen wel onder marktwerking overheid vallen.

 

Een geheel ander onderwerp is de herbenoeming van Burgemeester Cees Bijl. In de commissievergadering van 16 mei 2012 gaf de fractie van Wakker Emmen aan, bij monde van hun commissielid Nico Schiphouwer, geen zitting te willen nemen in de vertrouwenscommissie die gaat over de herbenoeming van burgemeester Cees Bijl. En vele partijen in de raad vielen over de argumenten van Wakker Emmen heen, alsof wat Wakker Emmen zei erger dan erg zou zijn, alsof het erger was dan vloeken in de kerk. En de PvdA, die was van alle partijen die kritiek hadden het diepst verontwaardigd over het gedrag van Wakker Emmen. En u als liefhebber van politiek weet dat er niets leuker is dan diep en diep verontwaardigde PvdA'ers. Diep verontwaardiging bij PvdA'ers zijn wat amusementswaarde betreft vele malen leuker dan bijvoorbeeld diep verontwaardigde CDA'ers, VVD'ers of van welke andere partij dan ook. Waarschijnlijk komt dit doordat een PvdA'er eigenlijk nooit begrijpt dat er mensen zijn die het niet met hun eens zijn. Alle hulde dus voor Wakker Emmen commissielid Nico Schiphouwer. Het jennen van PvdA'ers kun je dus rustig aan de Schiphouwertjes overlaten gelet Nico's bijdrage en de hobby van Nico's broer, emmen.nu redacteur en columnist, John Schiphouwer.

 

Christen Unie fractievoorzitter Henk Huttinga vond dat Wakker Emmen rondom de herbenoeming van burgemeester Cees Bijl suggereerde dat de raad met iets verkeerds bezig is, terwijl de raad gewoon de wet uitvoerde. En zo waren er meer partijen in de aanval op Wakker Emmen die aangaven dat Wakker Emmen voorstelde zich niet aan de wet te houden. "Oh oh oh, dat kon toch echt niet", konden wij dan ook meerder keren verontwaardigd optekenen uit verschillende monden. En die wettelijke kritiek vonden wij toch wel erg selectief van een aantal partijen. Als vooraanstaande PvdA, CDA en VVD vrienden zich niet aan bestemmingsplannen of vergunningen houden, dan doen de college partijen hier bijna nooit moeilijk over. Rommelt het college wettelijk met de Wmo, ook dan kijken PvdA, CDA en VVD graag een andere kant op. Politiek Emmen is juist zo'n boeiend politiek theaterstuk, omdat men zo creatief met wetgeving en ook financiën omgaat. Dat is het sterke punt van Politiek Emmen en laten we dat gewoon koesteren.

 

BGE is in het verleden wel eens neergezet als een negatieve protestpartij die niet met oplossingen komt, maar wie op 16 mei 2012 de presentatie van BGE fractievoorzitter Wim Halm heeft gezien over de verbouwing van de raadszaal, die moet nu toch echt beter weten. Het verbouwingsvoorstel was door een werkgroep uitgewerkt op verzoek van de gehele raad, maar helaas kon niet iedereen zich dit meer herinneren. Het geheugenverlies van partijen als PvdA, CDA, VVD en LEF! begint echt chronische vormen aan te nemen, gezien het gemak waarmee zij hun verkiezingsbeloftes breken en hun eigen randvoorwaarden en harde eisen bij het Atalata en DPE NEXT project steeds bijstellen, maar dit geheel terzijde. Laten we echter het positieve benadrukken. De presentatie van onze grote leider en fractievoorzitter van BGE, Wim Halm, was veruit de meest positieve presentatie die de afgelopen 20 jaar in de raadszaal van Emmen heeft plaatsgevonden. Jammer was dan ook het negatieve commentaar van LEF! fractievoorzitter Harry Leutscher op het voorstel van zowel BGE als Wakker Emmen om de kosten van de verbouwing nog verder te drukken, door raadsleden op zaterdagmiddagen wat kluswerk te laten verrichten. Ja als je voorstelt dat raadsleden moeten werken, de handen uit de mouwen moeten steken, dan weet je dat je de populistische hoon van Leutscher kunt verwachten.

Harry Leutscher benadrukte tijdens het debat over de verbouwing van de raadszaal ook nog dat de kwaliteit van het politieke debat niet zit in de opstelling van de raadszaal, maar dat politieke partijen moeten kijken naar de kwaliteit van de kandidaten op hun lijst bij de verkiezingen. Harry heeft hier gedeeltelijk gelijk in vinden wij, maar toch vinden wij deze sneer niet leuk voor LEF! commissielid Arvid Lange. Die beste jongeman doet niet veel anders dan zoveel mogelijk zijn grote baas Leutscher te imiteren in zowel luiheid als arrogantie.

De fracties van de PvdA, CDA en VVD zijn druk in de weer voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Emmen. Prachtig hoe PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders, CDA fractievoorzitter Bouke Durk Wilms en VVD fractievoorzitter Johan Scheltens er zaterdag 2 juni 2012 in het DvhN er als de kippen bij waren om hun mening te geven over de verhuisplannen van het Scheper Ziekenhuis. En omdat samen strijden belangrijk is voor PvdA, CDA en VVD, heeft er uiteraard niet eerst overleg plaatsgevonden met andere fracties, maar start iedere partij bijvoorkeur zijn eigen actie. Want als politieke partij roep je wel graag samen, maar laat je natuurlijk geen kans voorbijgaan je te profileren. Het resultaat voor je partij is namelijk altijd belangrijker dan het resultaat van het onderwerp waar je je voor inzet. Toen de Christen Unie enkele maanden geleden het behoud van het belastingkantoor in Emmen aankaartte, wis de PvdA Emmen niet hoe snel ze het onderwerp moest overnemen om er goede sier mee maken.

Maar wij als columnisten van Redactie BGE steunen de PvdA, CDA en VVD in hun strijd voor het behouden van een volwaardig ziekenhuis in onze gemeente. Als inwoners van Emmen straks een rolberoerte of een hartverzakking krijgen van de fors verhoogde gemeentelijke lasten, omdat het Atalanta en DPE NEXT project gierend uit de klauwen is gelopen, dan hoor je als financieel bloedende inwoner van Emmen straks niet ook nog eerst een half uur langer dan nu het geval is, vervoerd te worden naar een ver weggelegen ziekenhuis. Wij hopen dat de fracties van PvdA, CDA en VVD dit extra argument meenemen bij hun lobby in Den Haag. Tevens zouden wij er dan voor willen pleiten dat als je 7,50 euro liggeld per dag betaalt voor je ziekenhuisopname, dat je dan de extra gemeentelijke Atalanta / DPE  NEXT belasting van 10 euro per dag niet hoeft te betalen. (Ja we zullen het toekomstige debacle echt met elkaar moeten betalen en dus zullen de lasten gaan stijgen.) Dus bij het Scheper Ziekenhuis kunnen ze alvast een paar extra bedden klaarzetten, want u en wij zullen elkaar daar in de nabije toekomst vast regelmatig tegenkomen. U herkent ons dan aan de oranje BGE outfit.

 

Volgens mensen zoals PvdA wethouder Bouke Arends, VVD fractievoorzitter Johan Scheltens, Christen Unie fractievoorzitter Henk Huttinga en PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders, is het voor iedere Emmenaar duidelijk dat de gemeente Emmen in het jaar 2011 ca. 23 miljoen heeft ingeteerd op haar financiele reserves. Volgens deze heren blijkt dat duidelijk uit de volgende twee zinnen uit het persbericht van het college: " Het financiële jaar 2011 heeft de gemeente Emmen afgesloten met een voordelig resultaat van ruim € 1,5 miljoen. Dit resultaat is behaald door een combinatie van bezuinigingen en inzet van reserves." Toen u dit las als burger van Emmen dacht u waarschijnlijk gelijk: "Tjonge jonge jonge, 23 miljoen interen op de reserves, het is met wat."  Als u dit NIET direct dacht, tja dan begrijpt u weinig van de duidelijke en transparante communicatie van dit college. Dan verdient u beslist extra geestelijk zorg vanwege uw verstandelijke en of psychische beperking. Hopelijk blijft deze vorm van zorg wel in de eigen regio.

Columnisten Redactie BGE

 

NB

Waar staan de Columnisten van Redactie BGE in de discussie over de herbenoeming van burgemeester Cees Bijl zult u zich misschien afvragen? Als columnisten Redactie BGE staan wij nog volledig neutraal in de herbenoeming van burgemeester Cees Bijl. Wij laten onze mening afhangen van de barbecue waarvoor alle  lokale columnisten  deze zomer zijn uitgenodigd bij onze burgemeester. Valt dat een beetje mee, dan mag Cees van ons betreft blijven. Maar als het tegenvalt? Dan zult u dat in de verschillende regionale columns te weten komen.