Krantplaatje

 

Wij als columnisten van Redactie BGE hebben wel eens kritiek op de verslaggeving van het DvhN. Maar de commissievergadering van 13 maart 2012 over het nieuwe Wmo beleid schoonmaakondersteuning, deed ons voor de zoveelste keer beseffen dat regionale journalisten het ook niet altijd even gemakkelijk hebben om eerlijk en objectief verslag te doen van een commissievergadering of van een raadsvergadering van de Emmense politiek.  

 

Zo twitterde CDA wethouder Henk Jumelet op 14 maart: "Lees DvhN over de commissievergadering samenleving: verslag van het begin vd vergadering. Reden: journalisten moeten op tijd thuis zijn."

 

 

We delen deze kritiek van de wethouder niet en ook begrijpt de wethouder waarschijnlijk niet voor welke dilemma DvhN journalist Gert Meijer stond om, met enig respect en fatsoen, verslag van de betreffende vergadering te doen. De wethouder en de collegepartijen mogen hun handen dan ook dichtknijpen dat er nog zo'n beschaafd stuk van is gemaakt.

 

 

Een volgend artikel in het DvhN was meer op zijn plaats geweest.

 

Waarschuwing vooraf: Voor mensen die afhankelijk zijn van Wmo voorzieningen kunnen de volgende stukken een onthutsend beeld  geven en een kwetsend gevoel geven over hoe serieus er door bepaalde partijen met hun belangen en afhankelijkheid wordt omgesprongen. Maar aan de andere kant gaan we er vanuit dat de echte Wmo klanten zo druk bezig zijn met het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid, dat ze helemaal geen tijd hebben om de flauwe en populistische columns van ons te lezen.  

 

 

 

WMO WETHOUDER MAG BLIJ ZIJN DAT MEERDERHEID RAAD WMO PLANNEN NIET BEGRIJPT

 

Wmo wethouder Henk Jumelet mag blij zijn dat de meerderheid van de raad akkoord lijkt te gaan met het Wmo bezuinigingsvoorstel "schoonmaakondersteuning als algemene voorziening". Een voorstel, zo blijkt uit het debat dat daarover is gevoerd,  dat door de meeste partijen wel wordt gesteund, maar niet of nauwelijks wordt begrepen. ( en / of niet is gelezen.)

 

"Heeft u ook iets met het initiatiefvoorstel van de PvdA gedaan?" Zo vroeg PvdA raadslid Anita Louwes de wethouder. Wethouder Henk Jumelet hield zich wijselijk stil en dacht waarschijnlijk: "Je kunt toch lezen Miep. En als je dingen herkent hebben we er iets mee gedaan en als je ze niet terugvindt, dan niet." Kortom PvdA raadslid Anita Louwes begrijpt óf de stukken niet en / of heeft ze niet echt gelezen. Maar het hinderde haar overigens niet om enige vorm van bescheidenheid te tonen in het debat.

 

 

"Als mensen zelf kunnen aangeven wat er moet gebeuren dan is het een algemene voorziening en als ze dit niet kunnen is het een individuele voorziening." Zo gaf VVD raadslid Auk Nijhof haar visie en de VVD visie weer. En ze zette dit kracht bij door aan te geven dat ze jarenlang praktijkervaring heeft met indiceren in de zorg. Tja, zoals mevrouw Nijhof stelt  staat het echter niet in de plannen, zo staat het ook niet in de wet, het komt er niet eens in de buurt, maar toch legde de VVD de plannen zo uit en daarom kan de VVD zich vinden in de plannen. Als je zelfstandig onzin kan uitkramen kun je voor de VVD raadslid worden en als je ook nog door ambtenaren geproduceerde onzin kunt reproduceren,   dan kun je het zelfs schoppen tot wethouder voor de VVD, zullen we maar zeggen. Waar het vrije liberale marktdenken allemaal niet toe kan leiden. Ook nu hield Wmo wethouder Henk Jumelet zich weer wijselijk stil. Hij zal wel gedacht hebben: "Ik vind het belangrijker dat ze mijn plannen steunen dan dat ze mijn plannen begrijpen."

 

 

Zowel CDA raadslid Froukje van Wieren en PvdA raadslid Anita Louwes gaven zonder blikken of blozen aan dat ze blij waren dat de voorgaande plannen, plannen die ze bij de begroting in november 2011 nog gewoon kritiekloos steunden, niet zijn doorgegaan. Toegeven in het verleden iets niet helemaal goed te hebben gezien als PvdA en CDA:  Ho maar. Nu als PvdA en CDA extra kritisch zijn op de voorliggende plannen om niet weer een flater te staan:  Ho maar.

 

 

CDA raadslid Froukje van Wieren vond het keukentafelgesprek van cruciaal belang bij de invoering van schoonmaakondersteuning als algemene voorziening en vroeg zich ook af hoe snel het nieuwe beleid en de herindicaties door de ambtelijke organisatie kunnen worden ingevoerd. Maar wat valt er aan de keukentafel te bepraten, wat is er moeilijk aan een herindicatie, wat moet je met de vraag achter de vraag,  als je bij het beleid als uitgangspunt neemt dat voor 80% van de mensen maximaal 2,5 uur de standaard norm zal zijn. En ook nu hield Wmo wethouder Henk Jumelet zich weer wijselijk stil. Het CDA maakt zich ook zorgen over de communicatie van de plannen naar de burgers. Zouden de burgers het allemaal nog wel begrijpen? Want het is best wel ingewikkeld allemaal. De zorg van de burgers: Zouden de (CDA) raadsleden het allemaal nog wel begrijpen? Kwam niet bij het CDA op.

 

 

PvdA raadslid Anita Louwes vroeg zich ook af of er met de invoering van de tariefsbijdrage niet zinloos geld wordt rond gepompt  als mensen deze via de bijzondere bijstand weer terugvragen. Merkwaardig genoeg vroeg de PvdA zich dit niet af toen ze wilden dat mensen ook voor hulpmiddelen een eigen bijdrage gingen betalen. En als mevrouw Louwes de plannen had gelezen, dan had ze kunnen lezen dat het wettelijk maximum niet wordt overschreden, zoals dit ook nu al voor mensen geldt, dus verandert er in dit opzicht niets ten opzichte van de huidige situatie. Wie nu terugvraagt bij de bijzondere bijstand zal straks ook terugvragen.

 

 

 

Om een echt inhoudelijk debat te vermijden is het altijd verstandig iets te roepen over het belang van goede communicatie. Dat deden dan ook meerder partijen. Kortom, als het beleid mislukt, dan ligt het nooit aan de inhoudelijke beleidskeuzes, maar aan de communicatie van het beleid. Politiek is in de praktijk dan ook veel eenvoudiger dan het vaak vanaf de buitenkant lijkt. Al zie je dit vaak pas als je het door hebt.

 

 

 

Bij zoveel onzin was de bijdrage van BGE commissielid Douwe Douwstra het meest wijs. Namens BGE gaf hij kort en krachtig aan dat: de plannen zoals ze voorliggen wettelijk niet kunnen. Het niet duidelijk is wat de raad nu wel of niet precies vaststelt en waar de raad wel of niet over gaat en dat dit het debat onzinnig maakt. Als er voor bezuinigingen gekozen wordt, de mogelijkheden gezocht moeten worden binnen de normale wettelijke kaders.

 

 

 

W.E fractievoorzitter Rene van der Weide gaf de wijze van communicatie van het college over de Wmo plannen het predicaat: "Hardleers en autistisch". En over het gebruik van het woord "autistisch" maakten Wethouder Jumelet en de raadsleden van PvdA, CDA en VVD zich vervolgens drukker dan over de kwaliteit van hun eigen inbreng en het niet inhoudelijk reageren van de wethouder op vragen en opmerkingen en de kwaliteit van de voorliggende plannen. Een wijze van reageren die men ook wel bij autisten terug ziet. Maar waarmee wij natuurlijk niet willen zeggen dat, het wel maar ook weer niet willen zeggen dat het niet,  het geval is of zou zijn. De interpretatie laten wij, geheel volgens het nieuwe Wmo beleid, aan de eigen verantwoordelijkheid van u als lezer over.  

 

 

 

Heeft u het clowneske Emmense Wmo circus op 13 maart 2012 gemist? De voorstelling is nog na te kijken en te luisteren op de website van de gemeenteraad. En voor de echte liefhebbers van het clowneske Emmense Wmo circus: Er staat voor donderdag  29 maart 2012 weer een voorstelling gepland. (Maar is niet voor niets aangekondigd de maand van de uitzichtvolle Wmo lol)

 

 

 

Had DvhN redacteur Gert Meijer een artikel met een strekking geplaatst, zoals hiervoor door ons beschreven, dan had hij waarschijnlijk een fikse uitbrander van zijn hoofdredacteur gekregen. Ook hadden veel PvdA, CDA en VVD kiezers hun abonnement op het DvhN opgezegd, omdat zij het zouden zien als het in diskrediet brengen van hun partij en hun vertegenwoordigers. En dat terwijl er geen woord van gelogen zou zijn.

 

 

Misschien dat DvhN redacteur Gert Meijer eerder weg is gegaan bij de commissievergadering van 13 maart 2012. Maar dit was dan vast niet om eerder thuis te zijn, zoals wethouder Jumelet via twitter suggereert. Hou het met zoveel onzin, en zonder luiers, maar eens zo lang droog als serieus journalist.

 

 

Kortom, als wethouder Jumelet en de collegepartijen Wmo lol willen maken staan zijn ze hier vrij in. Maar ga niet klagen dat de krant hier niet aan meedoet. Journalistiek is nu eenmaal, anders dan politiek,  een serieuze aangelegenheid. In de serieuze journalistiek moet dagelijks rekening gehouden worden met lezers en in de machtspolitiek hoeft maar 1 keer per vier jaar rekening gehouden te  worden met kiezers.  

 

 

Redactie BGE

 

 

NB

 

Ja het kan dus echt, een stuk schrijven over de Emmense Wmo , zonder de naam Ton Schoo. Al moet gezegd worden dat zijn opmerking: "Emmen bedenkt een nieuw woord, schoonmaakondersteuning, en denkt vervolgens dat het zich niets van de wet hoeft aan te trekken." Het hele Wmo plan en het debat hierover misschien wel het beste samenvat.