Maandag 19 maart 2012 is, met een stemverhouding van 25 voor en 13 tegen, het finale besluit genomen om in Emmen een nieuw dierenpark te gaan bouwen. Tenminste dat denken alle burgers, alle journalisten, het college en de voor- en tegenstemmers in de gemeenteraad.

 

Van de voorstemmers in de gemeenteraad is echter nu al duidelijk dat de meesten van hen geen idee hebben waar ze nu precies voor hebben gestemd.

Zo twitterde voorstemmer en CDA fractievoorzitter BoukeDurk Wilms op 20 maart 2012: "En dan nu met z'n allen de schouders eronder om dpe emmen een successtory te maken i.p.v. zeer diepe wensput." Maar als deze Schoonebeekse Ja-knikker de voorliggende stukken had bestudeerd en ook de voorgaande besluiten, dan zou hij moeten weten dat met zijn ALLEN de schouders eronder zetten niet kan, mag en wenselijk wordt geacht door onder andere ook het CDA.

 

Het dierenpark is een zelfstandig bedrijf, zo is door de raad besloten, en ondanks de tientallen miljoenen van de gemeente heeft de gemeenteraad afgezien van doorslaggevende zeggenschap. Dus het is niet aan ons allen om er een succes van te maken, dit ligt vanaf 20 maart2012 in handen van de directie van het dierenpark en een beetje aan het college. En het is ook onsportief om nu te gaan roepen dat we er met z'n ALLEN de schouders onder moeten gaan zetten. De bevolking mocht toch ook van het CDA  vooraf, via een referendum, niets vinden van de Atlantaen DPE NEXT plannen.

 

Op 19 maart 2012 probeerden ook LEF! fractievoorzitter Harry Leutscheren D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen, als voorstemmers, aan sympathieke politiek te doen. Zie dienden een motie in waarin zei pleiten voor een integratievan de huisvesting van CQ en Centrum voor de Kunsten in het nieuw te bouwen stadstheater.  Echter dit besluitvormingsstation is op 3/4 oktober 2011 reeds gepasseerd toen zijzelf, en de meerderheid van de raad, instemden met het verstrekken van het krediet voor het nieuwe te bouwen theater en de (vage) voorwaarden die hieraan werden verbonden.

 

De voorwaarden houden in ieder geval in dat de raad niet meer gaat over de invulling van het nieuwe theater. Dit ligt nu in handen van het college in samenspraak met de directie van het nieuwe dierenpark. Benieuwd of iemand zich dit zal herinneren als over de motie in april 2012 verder zal worden gesproken.  Als u de zet van LEF! fractievoorzitter Harry Leutscheren D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen onder symboolpolitiek wil scharen is dit geheel aan u. Wij houden het maar gewoon bij sympathieke politiek.

 

PvdA voorstemmer en fractievoorzitter Raymond Wanders gaf aan dat, de toekomstige extra werkgelegenheid voor de inwoners van Emmen,  de belangrijkstereden voor de PVDA is om zoveel geld te investeren als overheid in het dierenpark en om akkoord te gaan met de risico's die hier bijhoren. PvdA fractievoorzitter Wanders gaf tevens aan de zelfstandigheid van het dierenpark te respecteren en dat het aan de directie van het dierenpark is, welke bedrijven zij straks inschakelen voor de verschillende werkzaamheden. Als het park straks eenmaal open is en extra personeel nodig heeft, kunnen dit inwoners van Emmen zijn, maar dus ook inwoners van andere gemeenten.

Veel conclusies van raadsadviseur Twijnstra Gudde zijn de afgelopen 1,5 week over tafel gegaan, maar wij denken toch dat dit de belangrijkste is:

 

"Wij zijn van mening dat het de raad ontbreekt aan begrijpelijke informatie....................."

 

Nee stemmen is misschien makkelijk en getuigt van onvoldoende bereidheid tot het nemen van  verantwoordelijkheid, maar is volgens ons nog altijd moeilijker en van meer verantwoordelijkheid getuigen, dan ja stemmen tegen een voorstel waarvan je laat zien het totaal niet begrepen te hebben.

 

D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen stemde voor, onder andere omdat ze verwacht dat het nieuwe park straks meer patatbakkers nodig heeft. Voor het aantal koekenbakkers in Emmen had ze gewoon nee kunnen stemmen, want met 25 raadsleden die voorstemden, kunnen we gerust spreken van een koekenbakkers - overschot of zelfs koekenbakkers- plaag in Emmen. En dan tellen we de 7 leden van het college voor het gemak nog niet eens mee.

 

Dat er op 19 maart 2012 iets is besloten over DPE NEXT is duidelijk. Wat er precies besloten is, daar zijn zelfs de zeer verantwoordelijke en zeer deskundige ja stemmers het niet over eens. Of u dit als burger van Emmen geruststelt? Wij gaan als columnisten van Redactie BGE alleen over het voor u leuker maken van de politiek in Emmen. Wij gaan niet over het makkelijker te begrijpen maken van de Emmensepolitiek of over het geruststellen van de Emmensebevolking.

 

Redactie BGE

 

NB

Minsten zo interessant dan wat er is gezegd of wie iets heeft gezegd, is wat er niet is gezegd en wie niets heeft gezegd. Wij vonden het dan ook zeer opmerkelijk dat burgemeester Bijl voor het eerst in dit dossier zich wel erg stil heeft gehouden.

 

PvdA wethouder Bouke Arends gaf op 19 maart 2012 in het DvhN aan dat het huidige college er niet meer zit als het nieuwe park klaar is. Als dit nog geen stimulans is voor de felste criticaster in de raad, defractie van Wakker Emmen, om te zorgen dat DPE NEXT ruim voor de geplande opleveringsdatum (eind 2015) gereed is, dan weten wij het ook niet meer.