Op 3/4 oktober 2011 heeft de gemeenteraad van Emmen besloten om definitief akkoord te gaan met de bouw van het nieuwe dierenpark DPE NEXT. Er was hierbij toen nog een klein voorbehoud, want er moesten nog wat kleine obstakels worden overwonnen en nog wat puntjes op de i worden gezet.

Een feestje op 3/4 oktober 2011 had dan ook een klein risico ingehouden, want stel dat de obstakels niet waren overwonnen? Bijna ondenkbaar met zulke bekwame bestuurders, maar gelukkig siert bescheidenheid deze mensen. En omdat het college er alles aan doet om de risico's bij dit project te beperken, werd er dan ook terecht op 3/4 oktober 2011 besloten het historische onomkeerbare besluit nog niet feestelijk te vieren. Tevens was een feestje toen ook ongepast geweest in verband met de gevoelens van  de tegenstanders en tegenstemmers, die tot 3/4 oktober 2011 nog geprobeerd hebben het besluit tegen te houden. Gelukkig hield het college ook met deze menselijke gevoelens rekening. Maar nu is dus het moment echt aangebroken, de schop voor het nieuwe dierenpark DPE NEXT kan in de grond, en het college is van mening dat hier een klein en bescheiden openingsfeest bij hoort. De gemeenteraad en u als burgers van Emmen bent hiervoor uitgenodigd op 19 maart2012 in de raadszaalvan de gemeente vanaf 19.30.

 

Het feestprogramma ziet er als volgt uit:

1) Openingswoord door burgemeester Cees Bijl

De burgervader zal kort terugblikken op de enorme prestatie die het college de afgelopen jaren heeft geleverd, om onder zeer en zeer moeilijke economische omstandigheden toch zoveel private partijen over te halen risico's te nemen om te investeren in het nieuwe dierenpark.

 

2) Uitleg financiën DPE NEXT door PvdA wethouder Bouke Arends

De wethouder zal met de kilo's en kilo's raadsstukkenvan de afgelopenjaren uitleggen, dat er sprake is geweest van maximaal transparantie en dat er gesproken kan worden van een verantwoord besluit met een evenwichtig risicoprofiel.

 

3) Voorstemmers 3/4 oktober:  complimenten van de fractievoorzitters

De fractievoorzitters zullen het college en hun eigen fracties uitgebreid complimenteren voor het nemen van verantwoordelijkheid in moeilijke tijden en aangeven dat de weg die nu wordt ingeslagen in meerdere opzichten een historische is. Dat de burgers ook de komende jaren er op kunnen rekenen dat zij hun controlerende taak net zo serieus zullen nemen dan de afgelopen jaren, zodat kostenoverschrijdingen zullen worden voorkomen.

 

4) Tegenstemmers 3/4 oktober: fractievoorzitters

Onduidelijk is nog of de fractievoorzittersvan de populisten, zij die volkomen onverantwoord steeds tegen hebben gestemd de afgelopen jaren, ook hun zegje mogen doen. Hun bijdragen zullen daarom vooraf worden gecontroleerd en alleen als hun bijdrage past binnen het communicatiebeleid Atalanta, waarbij sprake moet zijn van evenwichtige positieve boodschappen, zullen ook zij hun zegje mogen doen.

5) Napraten onder genot borrel en een hapje

Als columnisten van redactie BGE kunnen wij helaas op 19 maart 2012 niet bij de feestelijke opening aanwezig zijn, dus willen wij hierbij alvast graag onze bijdrage aan het openingsfeestje leveren.

 

Speech Redactie BGE

Steeds was BGE kritisch en stemde vanaf 2008 tegen, maar BGE heeft nooit haar zin gekregen.

Moeilijk vond BGE  steeds dat zowel het vorige als het voorliggende besluit steeds onomkeerbare besluiten werden genoemd.

 

De enorme creatieve mogelijkheden van kaderstellende indicatieve bedragen die door de jaren heen immuun blijven voor indexeringvan de inflatie, moeten wij nu bekennen, heeft BGE helaas niet tijdig ingezien.

BGE  vond een nieuw theater en een goed lopend dierenpark steeds belangrijker dan parkeergarages en een tunnel. Maar ja, toen dachten wij nog dat geld ook in Emmen schaars was en er prioriteiten moesten worden gesteld. Onduidelijk is hoe deze onjuiste aanname onze partij heeft kunnen binnendringen.

 

Hadden we ooit geweten dat een zelfstandig bedrijf zoveel overheidsgeld kan binnenhalen dan waren we nooit een politiek partij in Emmen begonnen, maar waren we een tweede dierenpark in Emmen gestart. 

Maar nu in de spiegel kijkend, waren we als partij de afgelopen jaren misschien iets te autistisch. En bij autisme heb je moeite met onder andere het betekenis geven aan woorden.

 

Bij autisme neem je woorden letterlijk en denk je dat aan voorwaarden moeten voldoen ook aan voorwaarden moeten voldoen betekent, of dat het er in ieder geval in de buurt moet komen of op moet lijken. Dat je dit ook heel anders kunt zien hebben wij de afgelopen jaren bij de besluitvorming over DPE NEXT en Atalanta mogen meemaken.

 

Door ons autisme hebben we een beperkt inlevings - en verplaatsingenvermogen. Mogelijk dat we het college en andere partijen die wel voorstemden dan ook te weinig complimenten hebben gegeven de afgelopen jaren. Maar ja, dat is nu eenmaal niet het sterkste punten van autisten.

 

Uiteraard dient alle lof op dit moment en de komende jaren naar het college en de fracties van PvdA, CDA en VVD te gaan. Als het niet te veel is gevraagd zouden we het wel waarderen als u als college in de communicatie naar de burgers ook zou aangeven dat DPE NEXT wordt gebouwd van belastinggeld van kiezers van BGE en andere partijen die hebben tegengestemd. Uiteraard zal hun bijdrage niet zo groot en belangrijk zijn als dievan de kiezersvan PvdA, CDA en VVD, maar toch.

 

Redactie BGE