Het tegenovergestelde van uitzichtloos lijden is volgens ons uitzichtvolle lol. En volgens ons krijgen we deze maand weer een uitzichtvolle maand Wmo lol in de gemeenteraad van Emmen. Op de politieke agenda staat de omvorming van "hulp bij het huishouden als individuele voorziening" naar "schoonmaakondersteuning als algemene voorziening". Dit alles gebeurt onder het motto's "meer eigen verantwoordelijkheid”, "kantelen en maatwerk" en "bezuinigingen zijn echt noodzakelijk".

 

 

Nu had het college eind 2011 ook al een Wmo plan voor het veranderen van hulp in het huishouden als individuele. De individuele voorziening hulp bij het huishouden zou toen veranderen in een "algemeen voorliggende voorziening ". Maar de knappe Wmo koppen die zich bezighouden met het Wmo beleid op het gemeentehuis hebben deze plannen nog eens goed tegen het licht gehouden en kwamen toen tot de conclusie dat de plannen nog veel beter konden. De plannen zijn toen op het laatste moment ingetrokken. Ook was er bij de toenmalige plannen nog een klein probleempje, namelijk dat het wettelijk niet mocht, maar een kniesoor die daar in politiek en creatief Emmen op let. Innovatie houdt tenslotte ook in dat je je niet laat gijzelen door wat de wet voorschrijft. Wmo wethouder Henk Jumelet zei onlangs bij politiek café van radio Emmen, waar hij de Wmo plannen toelichtte, dat hij achteraf blij was dat de vorige plannen niet zijn doorgegaan, want de huidige plannen zijn, door voortschrijdend inzicht, nog veeeele malen beter dan de vorige plannen. En het vorige plan was eigenlijk al briljant.

 

 

Wij zullen u kort uitleggen wat de huidige nieuwe plannen inhouden. Als u nu 1 of 1,5 uur hulp bij het huishouden krijgt per week, dan krijgt u bij het nieuwe beleid straks 2,5 uur hulp. Als u nu 4,  5 of 6 uur hulp bij het huishouden krijgt per week, dan krijgt u straks ook 2,5 uur hulp. Dit ingenieuze nieuwe Wmo beleid wordt door de beleidsmakers uitgelegd als het bieden van maatwerk. Maatwerk dat tevens zorgt voor minder bureaucratie, waardoor meer geld wordt besteed aan de echt zorg.

 

 

Misschien moeten een aantal mensen van u nu denken aan de legendarische woorden uit het verre verleden van Henry Ford, oprichter van autofabriek Ford: "Any cusomer can have a car painted in any colour he wants as long as it is black". Het zien van overeenkomsten tussen de woorden van Henry Ford en het nieuwe Wmo beleid valt volgens de beleidsregels Wmo geheel onder uw eigen verantwoordelijkheid.

 

 

Het huidige Wmo plan in voor een groot deel gebaseerd op een initiatiefvoorstel van de PvdA fractie. PvdA raadslid Anita Louwes was ook aanwezig bij de uitzending van politiek café van radio Emmen en gaf ook uitleg over de nieuwe Wmo plannen en hoe de PvdA de invulling hiervan ziet. Zo gaf ze aan dat als mensen op vakantie gaan, de mensen de 2,5 uur voor hulp bij het huishouden / schoonmaakondersteuning in de vakantieperiode  ook mogen inzetten om de tuin door een derde te laten onderhouden. Normaal kunnen deze mensen met beperking kennelijk de tuin wél onderhouden, maar ja mensen met een beperking hebben in tegenstelling tot gezonde mensen wél een probleem om de tuin zelf te onderhouden in de vakantie. En alleen de knapste PvdA koppen in Emmen,die denken op een creatieve manier met de problemen van deze mensen mee. Als columnisten horen wij daar niet bij, want wij waren nooit op een dergelijk  idee gekomen.

 

 

Nu bij vakanties niet betalen voor hulp in het huishouden en straks wel betalen als gemeente en dit dan scharen onder de noemer bezuinigingen. Onze koudwatervrees voor de bezuinigingen zijn meteen weggenomen en wij kijken dan ook al reikhalzend uit naar nieuwe bezuinigingsvoorstellen op andere beleidsterreinen. 

 

 

De huidige hulpen in de huishouding gaan straks een aantal euro's per uur minder verdienen, omdat ze niet meer onder de CAO van de thuiszorg zullen vallen, maar onder de CAO van de schoonmaak. Maar omdat ze het totale nieuwe Wmo beleid zo goed in elkaar vinden zitten, hebben ze er vrijwillig van afgezien hun zegje te doen, door het gebruik maken van de wettelijk verplichte inspraak voor het nieuwe Wmo beleid. Met zulke opofferingsgezinde mensen in de thuiszorg / algemene schoonmaakondersteuning, mogen we ons in Emmen dan ook de handen dichtknijpen. Alleen een man van het statuur en het fatsoen van dominee en wethouder Henk Jumelet krijgt zoiets voor elkaar, zonder dat er maatschappelijke onrust ontstaat.

 

Er wordt bij regelmaat gezegd dat er een forse kloof en vertrouwensbreuk is tussen politiek en burgers. Gelukkig laat het nieuwe Wmo beleid zien dat het ook anders kan. Er is zoveel vertrouwen van de politiek in het nieuwe Wmo beleid, dat je straks geen bezwaar meer kunt maken bij een afwijzing voor schoonmaakondersteuning, omdat het een algemene voorziening is en geen individuele voorziening meer. De PvdA / CDA / VVD politiek gaat er gewoon vanuit dat u als cliënt van de Wmo meer dan tevreden zult zijn over het nieuwe Wmo beleid.

 

 

Het nieuwe Wmo beleid is zo geweldig dat de adviesraden van het college, de seniorenraad en de Wmo raad, hun goedkeuring en instemmening al hebben gegeven aan de plannen. Deze adviesraden vinden dat ze zo op een goede manier voor de doelgroep (gebruikers van Wmo voorzieningen)  zijn opgekomen en vinden het dan ook niet noodzakelijk dat de doelgroep via inspraak nog zelf een zegje kan doen. Dan neem je als deskundige adviesraad in moeilijke tijden echt je verantwoordelijkheid en weetje dat je geen tijd moet verspillen aan woorden, maar dat het nu om daden gaat. Eigenlijk is behandeling in de gemeenteraad dan ook volledig overbodig en zou het Wmo beleidsstuk als hamerstuk kunnen worden afgehandeld. 

 

 

Eigenlijk zijn er volgens ons, als columnisten van Redactie BGE, nog maar 2 goede redenen voor de gemeenteraad om in maart toch niet akkoord te gaan met de veranderingen bij de hulp in de huishouding:

 

 

1. Er dreigt een grote kloof te ontstaan binnen de afdeling Wmo tussen de sectie regie / beleidsvoorbereiding Wmo en de sectie uitvoering Wmo. Dit nieuwe Wmo beleid is zo briljant dat er een grote kans is dat de mensen die het moeten uitvoeren het niet op tijd zullen begrijpen en kunnen uitleggen aan de mensen. En ook briljant beleid is gedoemd te mislukken, als je geen mensen hebt die  het goed kunt uitleggen.

 

 

2. Omdat het tweede Wmo plan zoveel beter is dan het eerste Wmo plan, zou het toch eigenlijk wel zonde zijn als er niet nog een derde en vierde Wmo plan "hulp bij het huishouden" zou komen. Want deze plannen zullen ongetwijfeld nog beter zijn.

 

 

CDA en Wmo wethouder Henk Jumlet mag een aantal partijen, waaronder ook BGE, gemist hebben bij de inzameling van handtekeningen voor het behoud van de Belastingdienst in Emmen, wij hebben als columnisten van Redactie BGE tezamen met de fractie BGE onze tijd goed besteed door de nieuwe Wmo plannen te bestuderen. En om in wethouder Jumelet zijn eigen woorden te blijven: "Henkies Wmo plannen verdienen weer alle respect."

 

Redactie BGE