Judas Iskariot was volgens het Nieuwe Testament een van Jezus' twaalf apostelen. Judas Iskariot was degene die Jezus heeft "overgeleverd" (= verraden) aan de Romeinse autoriteiten, waarna Jezus gekruisigd werd. Om deze reden wordt zijn naam vaak gebruikt in uitdrukkingen die verraad aanduiden zoals een "een judas" of een "judaskus". 

Afgelopen week, 25 januari 2012, debatteerde de Provinciale Staten (PS) met Gedeputeerde Staten (GS) over de 12 miljoen extra steun (6 miljoen subsidie en 6 miljoen lening)  aan de gemeente Emmen die direct bestemd is voor het dierenpark voor de bouw van het nieuwe park DPE NEXT. Het definitieve besluit van PS zal op 1 februari 2012 genomen worden. 

Je kan met goede argumenten voor de Atalanta / DPE NEXT plannen  zijn en je kan met goede argumenten tegen de plannen zijn. Zo werkt dat nu eenmaal in de politiek. Provinciale Staten lijken verdeeld, maar er lijkt een kleine meerderheid te zijn voor dit belangrijke project waar honderden miljoenen mee gemoeid zijn. Geen stevige basis is onze mening, een in de afgelopen jaren afbrokkelende steun die te denken zou moeten geven, maar voor een democratisch besluit volstaat nu eenmaal een meerderheid.

De waarschijnlijke ja stemmers voor de extra 12 miljoen steun profileren zich graag als optimisten die het beste met Emmen en de inwoners van Emmen voor hebben, maar is dit werkelijk wel zo?

De voorstanders roepen bij regelmaat dat de extra 12 miljoen het laatste is waartoe de Provincie bereid is en dat er in de toekomst geen cent extra meer beschikbaar is. Dit is stoere maar verontrustende taal voor de inwoners van Emmen. Als de Provincie besluit het Atalanta / DPE NEXT avontuur te beginnen dat heeft zij ook de morele plicht richting alle inwoners van Emmen om het avontuur tot een goed einde te brengen. Dit kan door sturend toezicht te houden tijdens het gehele project, maar als zij hierin faalt dan is het hypocriet om de inwoners van Emmen de rug toe te keren door niet meer financieel te hulp te schieten in de toekomst. Want dan bloeden alle Emmenaren straks voor iets waar ze, door het weigeren van een referendum, geen enkele zeggenschap over hebben gehad.

En als de Provinciale Staten het plan met 12 miljoen subsidie al als erg risicovol bestempeld, moet zij de risico's niet zelf vergroten door van de 12 miljoen subsidie een bedrag van 6 miljoen om te zetten in een lening. Het risico wordt hierdoor alleen maar groter. Doet PS dit wel, dan zou als eis moeten worden opgenomen dat college van B&W van Emmen teruggaat naar de gemeenteraad van Emmen. Door alle problemen in Emmen zou het college dit namelijk zo maar eens kunnen vergeten.

Voor en tegenstanders / tegenstemmers lijken er weinig fiducie in te hebben dat DPE NEXT jaarlijks de benodigde 1,3 miljoen bezoekers zal trekken tegen een toegangsprijs van 30 euro per persoon. Vind je als PS het plan toch nog belangrijk genoeg dan is het vragen van aanpassing van de plannen naar een realistisch ambitieniveau, niet meer dan je bestuurlijke plicht. Toch ja stemmen, zonder aanpassingen te vragen, is dan volgens ons een vorm van bestuurlijke roekeloosheid en vandalisme. Ja, stemmen zou dan alleen nog verantwoord zijn met de borgstelling van bestuursaansprakelijkheid van de Ja stemmers, zodat het financiële leed later op hen kan worden verhaald.

Stimulans van de regionale werkgelegenheid tijdens de bouwwerkzaamheden wordt als een belangrijk argument genoemd door de voorstanders. Maar hoe is het hiermee gesteld en welke garanties zijn er? Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2012 is op 10 november 2011 de volgende motie van BGE door de gemeenteraad hierover aangenomen.

Constaterende dat:

  • er de komende jaren in het centrum van Emmen veel bouwwerkzaamheden zullen plaatsvinden in het kader van Centrum Vernieuwing Emmen (CVE), waaronder het project Atalanta, de bouw van DPE NEXT vallen
  • deze bouwwerkzaamheden extra tijdelijke werkgelegenheid met zich mee zullen brengen
  • de gemeente een aantal van de projecten (mede) financiert met als doel extra werkgelegenheid voor de korte en lange termijn

 

Overwegende dat:

  • de gemeente Emmen onvoldoend in staat is te profiteren van de extra werkgelegenheid  als de beschikbare aanbod van mensen in de bijstand niet of onvoldoende past bij de soort vraag aan arbeidskrachten, dat zal ontstaan

 

Verzoekt het college:

  • in beeld te brengen of het aanbod van werkzoekenden in de bijstand qua opleiding (en / of werkervaring) zodanig is dat deze mensen kunnen voldoen, en zo kunnen profiteren, van de toenemende vraag aan het soort arbeidskrachten die de werkzaamheden in het centrum van Emmen (CVE, Atalanta en DPE NEXT) de komende jaren met zich mee zullen brengen
  • aan te geven welke maatregelen zij gaat nemen als blijkt dat het aanbod van werkzoekenden in de bijstand niet of onvoldoende past bij de aard van verwachte vraag, zodat deze groep wel kan profiteren van de toenemende vraag aan arbeidskrachten
  • de raad hierover voor 1 mei 2012 schriftelijk verslag te doen

 

Dat deze BGE motie noodzakelijk was bleek wel, want het college wilde deze motie niet overnemen. Normaal was het geweest dat het college het antwoord op de motie al lang beschikbaar had en de motie niet noodzakelijk zou zijn. Provinciale Staten zou er dan ook verstandig aan doen om zelf te controleren of de bouwwerkzaamheden wel daadwerkelijk een stimulans voor de regionale werkgelegenheid zullen zijn en dit zelf als controleerbare voorwaarde moeten opnemen. Beter goed gejat dan slecht bedacht, dus doe uw voordeel er mee zouden we aan alle fracties in de Provinciale Staten willen zeggen.

 

Geachte Provinciale Staten,

Akkoord gaan met de 12 miljoen extra steun geeft u een zware morele verplichting om dit minimaal onder de juiste voorwaarden te doen, zodat uw steun geen Atalanta Judaskus voor de inwoners van Emmen zal blijken te zijn in de komende jaren. Uw ja is dus vele malen goedkoper dan u de nee stemmers verwijt, als u de huidige voorwaarden / plannen niet aanpast.

Bent u van plan niet akkoord te gaan, dwing dan de ja stemmers minimaal om kleur te bekennen en hun op hun nu op hun verantwoordelijkheid te wijzen, door nu de voorwaarden aan te passen en aan te vullen en dat er ook een Provinciale verantwoordelijkheid blijft voor de komende jaren.

U kunt uw verantwoordelijkheden voor de komende jaren niet volledig overleveren aan het college van B&W en gemeenteraad van Emmen, want dat is verraad aan de inwoners van Emmen. Inwoners die in 2011 op u, of u nu voor- of tegenstemmer bent, hebben gestemd en op u blijven rekenen en u zullen blijven aanspreken.

Veel sterke en wijsheid namens alle inwoners van Emmen.

Redactie BGE

NB

Bij het vragenhalfuurtje van 26 januari 2012 bleek bij de antwoorden van het college op vragen van PvdA raadslid Jan Hulsegge, dat de planning van de verbouwing van het gemeentelijk trouwpaviljoen toch veel moeilijker is voor het ambtelijk apparaat dan aanvankelijk gedacht. De verbouwing zal al gauw een jaar vertraging oplopen. Gelukkig heeft het huidige college meer verstand van Atalanta en DPE NEXT en / of gaat het hierbij om veel minder ingewikkelde zaken?  Wij kennen onze verantwoordelijkheid wel. Dat u dus als Provinciale Staten straks niet zegt dat u door ons als columnisten niet tijdig en volledig door ons bent geïnformeerd. Luister de vragen en het antwoord hierop dus nog even na voor u op 1 februari 2012 een definitief besluit neemt.