In juni 2011 besloot de meerderheid van de gemeenteraad om de FC Emmen (Stadion B.V.) uitstel van betaling te verlenen voor aflossing en rente voor de seizoenen 2010 / 2011 en 2011 / 2012. Niemand had toen kunnen vermoeden dat de FC Emmen ondanks dit gebaar van de lokale politiek begin 2012 in financieel zwaar weer zou komen en de toekomst als betaalde voetbal organisatie aan een zijden draadje zou komen te hangen. Maar de charme van de sport zijn de onverwachtste momenten. De ene keer zijn gaat het om hoogtepunten en de andere keer om dieptepunten.

Het is als het leven zelf en daarom houden zo velen van sport en de drama's die hier bij horen. Gaat de FC Emmen voor ons als burgers verloren? Is er een verkiezingscampagne voor de gemeenteraad in 2014 denkbaar zonder dat steun van de gemeente aan FC Emmen ter discussie staat? Volgens ons is er hoop voor de FC Emmen als alle betrokkenen, en met name de lokale politiek, het onderwerp maar vanuit het juiste perspectief benaderen. Met deze opbouwende column willen wij daar dan ook een bijdrage aan leveren.

Als we de verhalen van de huidige verantwoordelijken in  het DvhN mogen geloven heeft Gerrit Volkers, oud algemeen directeur van de FC Emmen,  de afgelopen 1,5 tot 2 jaar alles verkeerd gedaan en is hij de grootste zondebok. Positief is dat hij in ieder geval voor zijn centen heeft gewerkt ook al heeft het verkeerd uitgepakt. En als het klopt dat hij de enige zondebok is dan moet het mogelijk zijn geld terug te vorderen van andere betrokkenen zoals adviseurs, de accountant, leden van de raad van commissarissen en toezichthoudende wethouders, want dan hebben zij allemaal liggen te slapen. Dus het eerste bedrag dat noodzakelijk is voor de redding van FC Emmen moet eenvoudig terug zijn te vorderen op alle direct betrokkenen die hebben liggen te slapen. En mocht het Atalanta project en de bouw van DPE NEXT doorgaan dan gaat op slapende bestuurders een preventieve werking uit om beter op te letten wat de gemeente Emmen tientallen miljoen kan besparen. FC Emmen dient dan als bestuurlijke proeftuin voor bestuurdersaansprakelijkheid. Een win win situatie volgens ons met alle ambitieuze projecten die voor de komende jaren in de pijpleiding zitten.

Zou de gemeente Emmen de FC Emmen met 10 tot 20 miljoen financieel steunen dan wordt zelfs misschien het Atalanta project en de bouw van DPE NEXT financieel niet meer haalbaar omdat dan de bodem van de Emmense schatkist in zicht komt. Met een relatief klein bedrag kan zo dus een financiële ramp van honderden miljoen voor de gemeente worden voorkomen. Met deze argumentatie moeten zelfs fracties als  Wakker Emmen, DOP en BGE over te halen zijn om als gemeente nog eens opnieuw flink in de buidel te tasten voor FC Emmen. Het bedrag van 10 tot 20 miljoen moet dan wel geschonken worden en niet geleend, want met leningen blijf je maar geouwehoer houden zo leert de huidige situatie. De een zegt dat de huidige lening niet wordt terugbetaald doordat de stadionhuur te hoog is, volgens anderen zitten er gemiddeld te weinig toeschouwers voor zo'n duur stadion, anderen stellen dat er te weinig wordt gescoord en gewonnen en volgens weer anderen ligt het gewoon allemaal aan Gerrit Volkers en gaat Jacob Paas als nieuwe directeur gewoon alle problemen oplossen. Volgens ons moet je je als politiek zelf niet voor de gek houden door als overheid organisaties als een voetbalclub of dierenpark geld te lenen, want de praktijk leert dat je het geld toch nooit terug krijgt en dat je als geldverstrekker later zelfs nog de zwartepiet krijgt toegeschoven. Het is net als met vrienden, geef ze geld als ze er om vragen en leen ze geen geld, dan weet je tenminste zeker dat je er later geen trammelant over krijgt. En een goede relatie of vriendschap mag toch best wat kosten, omdat het per saldo altijd meer oplevert. Tenminste bij de juiste relaties en vriendschappen. En het is natuurlijk nu al een publiek geheim dat het nieuwe dierenpark in 2016 geopend wordt met de mededeling: "Zo'n nieuw park kun je niet met erfenissen uit het verleden opzadelen, dus schelden we de meer dan 30 miljoen aan leningen als gemeente kwijt." Of zijn er nog Emmenaren die denken dat het anders zal gaan?

De PvdA fractie heeft voor de verkiezingen aangegeven dat de FC Emmen financieel niet meer gesteund wordt door de gemeente. Maar iedereen weet dat dat maar een politieke belofte was en bovendien een PvdA-belofte, dus weinigen zullen deze serieus nemen en hopelijk doet de PvdA fractie dit zelf ook niet. Zitten we met de gemeentelijke woonlasten misschien aan de hoge kant per huishouden, per vierkante meter gemeentegrond blijkt het, volgens PvdA wethouder Arends, reuze mee te vallen en krijgen we er sociaal veel voor terug. Met een beetje creatieve argumentatie van PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders valt een forse steun aan de FC Emmen dus goed uit te leggen. Voor het aantal vierkante meters gemeentegrond zou Emmen eigenlijk twee profclubs moeten hebben dus één profclub moeten we dan echt als een basisvoorziening zien. Volgens ons zou PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders een dergelijk standpunt best geloofwaardig kunnen verdedigen.

Volgens ons kan CDA fractievoorzitter Bouke Durk Wilms volstaan door te zeggen: "Als partij van het radicale midden vinden wij dat we moeten kiezen om FC Emmen voor 20 miljoen te steunen, zodat we de samenleving van Drenthe via sport verbinden." Misschien dat u als lezer zich nu afvraagt wat we in vredesnaam bedoelen met het radicale midden en met dat kiezen en verbinden? Wij willen opmerken dat wij deze vraag van u aan ons wat kinderachtig en onsportief vinden, muggenzifterij, want vorige week hebben we niemand van u gehoord toen het landelijke CDA het over het radicale midden had en over kiezen en verbinden.

Met de nieuwe Wet Werk en Bijstand (WWB) kunnen bijstandsgerechtigden tot een maatschappelijke tegenprestatie verplicht worden en dit lijkt ons dan ook een populair onderwerp voor de lokale VVD. Wij verwachten dan ook dat VVD fractievoorzitter Johan Scheltens met het voorstel zal komen om bijstandsgerechtigden te verplichten de thuiswedstrijden van FC Emmen te bezoeken, zodat alle stoeltjes in het UNIVE stadion een gelijkmatig slijtage patroon zullen krijgen. Niets is slechter voor de sfeer en ambiance in een stadion dan stoeltjes met een ongelijkmatig slijtagepatroon. En de VVD weet dat dit ondernemers afschrikt als potentieel sponsor. Als echte ondernemerspartij wil je dit niet. Contacten leggen, borrelen en interessant doen als ondernemer en sponsor is alleen leuk als voldoende andere mensen je zien, pas dan ben je belangrijk, dus is een overheidssteun van 10 to 20 miljoen aan een betaald voetbal organisatie gerechtvaardigd.

Maar 10 tot 20 miljoen van de gemeente is onvoldoende als we willen dat de FC Emmen op termijn mee gaat doen in de Eredivisie. Dus een financiële injectie van het lokale bedrijfsleven is ook zeker noodzakelijk. Nu schijnt de nieuwe beoogd algemeen directeur van de FC Emmen, Jacob Paas, geen geldmagneet te zijn als het om potentiële sponsors gaat. Wij denken dat zijn benoeming dan ook iets te voorbarig is. Wij vinden dan ook dat wie aan de redding van FC Emmen mee wil betalen als sponsor of investeerder ook mag mee bepalen welke mensen de kar moeten gaan trekken. Wij vinden dat alle potentiële geldschieters uitgebreid aan het woord moeten komen in het DvhN zodat hun ego wordt gestreeld en zij waar krijgen voor hun zuur verdiende geld. Vervolgens kunnen wij als bevolking dan controleren of de man die het meeste geld toe heeft gezegd het ook voor het zeggen krijgt.

Ook verwachten wij een actievere bijdrage van de oud  inwoner van Drenthe en huidig hoofdredacteur van Voetbal International, Johan Derksen, bij de redding van de FC Emmen. Dat de problemen bij de FC Emmen de afgelopen week niet werden genoemd op tv bij Voetbal International  vinden wij dan ook echt niet kunnen en Johan Derksen heeft dus nog wat goed te maken. Hij mag positief zijn over de FC Emmen, het mag ook op zijn eigen wijze krenkend negatief zijn, zolang wij (=de FC Emmen), maar worden genoemd, zodat we het gevoel hebben dat wij belangrijk zijn en bij het betaald voetbal  wereldje horen. Johan Derksen zou dan ook een gebaar moeten maken door een uitzending van Voetbal International te laten plaatsvinden in het stadion van de FC Emmen en hij zou het dan minimaal een half uur moeten hebben over de problemen bij de FC Emmen. Hij mag Rene van der Gijp natuurlijk meenemen, maar als Emmen voor Rene van der Gijp te ver is,  denken wij dat een discussie over de toekomst van de FC Emmen tussen prominent sportbestuurder en Wakker Emmen raadslid Hendrikus Velzing en PvdA wethouder van sport Bouke Arends minimaal dezelfde amusementswaarde zal hebben of misschien nog wel meer. Ook lopen er ook rond FC Emmen bestuurders van het type  Steven Ten Have rond waar door Johan Derksen sappige verhalen van zijn te maken, dus met de kijkcijfers komt het ook helemaal goed.

Bij ambitie hoort hoop en bij voetbal zorgen opvallende transfers meestal voor deze hoop. Nu is het bij de huidige problemen van de FC Emmen bijna niet aan de buitenwereld uit te leggen dat we in Emmen op zoek zijn naar geschikte voetbalbestuurders en we hier oud directeur Betaald Voetbal van de KNVB Henk Kesler rond hebben lopen als projectdirecteur voor de bouw van een nieuw dierenpark ( dieren-belevenissen-familie-attractie-park) . Volgens ons zou het dan ook een logische stap zijn als een en ander met elkaar geïntegreerd zou worden en Henk Kesler gedeeltelijk getransfereerd wordt naar de FC Emmen. Dit alles onder het motto: "Gelukkig heeft hij ook of heeft hij meer verstand van voetballen."  Daar moet toch een mouw aan te passen zijn dachten wij zo.

Van onze lokale componist, schrijver en zanger, Daniel Lohues, verwachten wij een nieuw clublied voor de FC Emmen. Omdat je kunstenaars alle vrijheid moet geven, geen aanwijzingen of voorwaarden van onze kant, en vertrouwen we er helemaal op dat dit goed komt.

Mocht de zoektocht naar nieuwe bestuurders voor de FC onverwachts toch problemen opleveren, iets dat wij niet verwachten, dan lijkt ons Leonie Pluyter een zeer geschikte kandidaat. Leonie is FC Emmen fan en regelt de activiteiten van de Businessclub Drenthe (sponsorclub FC Emmen). Wij kennen Leonie alleen via twitter, maar geen twitteraar in Nederland die zo onverwoestbaar positief en lief  is als deze dame. Dat moet wel een enorme stimulans zijn voor alle FC Emmen voetballers, werknemers en vrijwilligers op en om het voetbalveld.

Zoals al eerder gezegd, de charme van sport zijn de verrassingen. Hopelijk heeft deze column u als lezer dan ook verrast en gaan we tezamen met de FC Emmen spannende tijden tegemoet met niet alleen dieptepunten, maar ook hoogtepunten. Maar het kan ook totaal anders gaan lopen dan zoals door ons hiervoor geschetst. Dat er een suikeroom de reddende hand toesteekt tot het einde van het seizoen. De FC Emmen alsnog de nacompetitie haalt en deze met een doelpunt in blessuretijd ook wint en naar de Eredivisie promoveert. Dat de bevolking bij de huldiging van de selectie op het stadhuis massaal is uitgelopen en Burgemeester Bijl, die in de rood wit uitgedoste massa allemaal PvdA kiezers ziet,  in een daad van vreugde en onbezonnenheid uitroept: "Volgend jaar worden we kampioen van Nederland en zet FC Emmen onze gemeente pas echt op de kaart en het jaar daarop gaan we Europa in. En de gemeente Emmen kan niet meer zonder de FC Emmen, dus blazen we het Atalanta project en de bouw van een nieuw dierenpark af."

Politiek en topsport is niet voor laffe mensen, dus wie weet.

Redactie BGE

NB

Als het Atalanta project en bouw van het nieuwe dierenpark toch doorgaat is het misschien een optie om een nieuw voetbalstadium van de FC Emmen te bouwen midden in het park. Een wedstrijd bezoeken wordt dan gegarandeerd een belevenis en een dergelijk concept is gegarandeerd uniek in de hele wereld. Bijkomend voordeel is dat FC Emmen tientallen miljoenen kan worden toegeschoven, omdat dit bij overschrijdingen van honderden miljoenen voor Atalanta amper zal opvallen.