Zoals belooft hier deel 3 uit de serie. Voor de inleidende uitleg van deze column, zie deel 1.
Op onze deel 1 en 2 in deze serie hebben wij veel kritiek gehad. Het belangrijkste punt van kritiek, zelfs van een vooraanstaand wethouder, was steeds weer: "Hoe kan het zijn dat PvdA wethouder Bouke Arends niet in deze serie columns voorkomt?" "Waarom wordt ik het hele jaar genoemd en op het eind van het jaar niet? En als echt populistisch columnisten is het een kwestie van, u vraagt, wij draaien.

PvdA wethouder Bouke Arends en BGE fractievoorzitter Wim Halm

PvdA wethouder en wolf Bouke Arends ontdeed zich van zijn schaapskleren toen BGE fractievoorzitter Wim Halm vroeg of de gemeente niet iets aan de kavelprijzen moest doen, omdat veel Nederlanders vanwege de goedkopere kavelprijzen net over de grens in Duitsland gingen wonen. De reactie van Arends, die vond dat deze Nederlanders in Duitsland parasiteerden, zorgde vervolgens weken voor veel tumult en aandacht in de media.

De Emmense bevolking, waarvan velen regelmatig naar Duitsland gaat om even boodschappen te doen en hierbij geen vijandigheid tegenover Emmenaren wil ervaren, heeft daarom aangegeven dat het goed zou zijn als beide heren op de Duitse tv een duet zouden zingen om te laten blijken dat we in Emmen van goede wil te zijn en dat de interne Emmense politieke ruzies geen betrekking hebben. Het nummer dat beide heren als duo moeten zingen is het schlagernummer, "Schön ist es auf der Welt zu sein", van Roy Black en Anita. Wilt u alvast een voorproefje hebben, klik dan op bijgaande link. Ter verhoging van uw feestvreugde kunt u er alvast de heren Arends en Halm bij denken.


http://www.youtube.com/watch?v=vGV8Hhhg9hQ&feature=related 


VVD fractievoorzitter Johan Scheltens en ????????????????????????????
 

Echt spetteren en knetteren, wil het met de volledig nieuwe VVD fractie onder leiding van hun fractievoorzitter Johan Scheltens nog steeds niet. Het wil met niemand een keer echt ruzie worden. Niet met het college, niet met de andere collegepartijen PvdA / CDA en niet met de oppositiepartijen. Hoogtepunt voor de VVD fractie, voor alle anderen een democratisch dieptepunt, was de kritiek van VVD fractievoorzitter Johan Scheltens op partijen die te veel vragen stellen aan het college, omdat toch wel erg veel kosten met zich meebrengt.

Maar diezelfde Johan Scheltens vraagt bij de begroting aan het college: En diezelfde Scheltens zegt en vraagt bij de begrotingsbehandeling op 7 november het volgende: " In het bezuinigingsvoorstel wordt fors gekort op het budget WWB-werkdeel. Uit de tekst hebben we geconcludeerd dat er voorstellen zijn ontwikkeld. Over hoe deze bezuiniging concreet kan worden ingevuld. Wellicht kan de wethouder daarover een tip van de sluier oplichten." En het antwoord op meer dan 5 miljoen van deze bezuiniging van CDA wethouder Henkie abracadabra Jumelet was: "Dat is maatwerk". En VVD fractievoorzitter Johan Scheltens nam hier genoegen mee. Genoegen met geen informatie en antwoorden krijgen van het college vertaalt Johan Scheltens naar dat een raad eigen niet of te veel zou moeten vragen. Waarschijnlijk beschouwen de VVD fractieleden hun raadsvergoeding als 90% kijk- luistergeld en is hun verkiezingsslogan voor 2014: "Zonder vragen met vertrouwen de toekomst tegemoet".

De Emmense bevolking heeft daarom aangegeven dat het goed zou zijn als VVD fractievoorzitter Johan Scheltens als gebaar naar alle politiek geïnteresseerde Emmenaren een jaar lang een radioprogramma bij Radio Emmen gaat presenteren met de titel: "Johan geeft antwoord op al uw politieke vragen".


Christen Unie fractievoorzitter Henk Huttinga en ???????????????????????????????

 

Echte strijd en politieke vijanden maken zit niet in het DNA van de Christen Unie en in die van Christen Unie fractievoorzitter Henk Huttinga. Het is dat we niemand onnodig willen kwetsen door hem of haar niet te noemen in deze rubriek, dus hebben we de Emmense bevolking gevraagd wat ze van de raadsnestor verwachten.


De Emmense bevolking heeft dan ook gevraagd of Christen Unie fractievoorzitter Henk Huttinga zich de vraag zou willen stellen hoe hij zijn rol ziet in aanloop van de naderende bestuurscrisis. Want het is al lang niet meer de vraag of we er een krijgen in Emmen, maar alleen nog maar wanneer. Het is een moedige vraag en verzoek van de Emmense bevolking en we wensen de raadsnestor dan ook veel wijsheid toe. Blijvend partij kiezen voor het huidige college zou een functioneren in de politiek na de bestuurscrisis weleens kunnen bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. En een vertrek van de Christen Unie fractievoorzitter zouden wij als Redactie BGE betreuren. Maar Henk, geen keuze maken hierin is ook een keuze maken.

SP fractievoorzitter Wim Moinat en ?????????????????????????????????

 


De SP stemt regelmatig tegen voorstellen waarvan je van hen dit mag verwachten en waaruit ook uit oogpunt van gezond verstand het ook niet anders zou moeten, maar toch blijft de felle bijbehorende bewoording en toonzetting van de SP hierbij achter en met name bij die van SP fractievoorzitter Wim Moinat. Dat de SP fractievoorzitter het wel kan blijkt uit zijn tweet van 27 december 2011 aan PvdA wethouder Bouke Arends: " @BoukeArends 'SP is tegen elke bezuiniging', Bouke je kletst uit je nek! Als er bezuinigd moet worden dan wel verantwoord en sociaal #sp"

De Emmense bevolking zou dan ook graag zien dat de SP man zich verzoent met de rol de bij een lokale SP voorman hoort en dat hij zich gaat afvragen of hij niet aan zijn stand verplicht is om minimaal 4 keer in 2012 het geluid van partijen als Wakker Emmen, DOP of BGE in de raadszaal te overtreffen. Zet hem op Wim zouden we willen zeggen, je kunt het.

Wakker Emmen raadslid Hendrikus Velzing en PvdA wethouder Bouke Arends

 

De rivaliteit tussen Wakker Emmen en de PvdA, die tussen Wakker Emmen raadslid Hendrikus Velzing en PvdA wethouder Bouke Arends, krijgt nog een extra dimensie en glans door de sportieve rivaliteit tussen de handbalverenigingen  Hurry Up (Velzing)  en E&O (Arends). En hoewel van Arends bekend is dat hij E&O supporter is, en die vrijheid hoort hij en ieder ander ook te hebben, moet hij als wethouder sport ook voor Hurry Up zijn. Voor de niet handballiefhebbers en volgers onder u, dat is zoiets als een Feyenoorder die ook verplicht voor Ajax moet zijn.

De Emmense bevolking zou graag zien dat de rivaliteit tussen beide heren eenmalig wordt doorbroken door een gezamenlijk dansoptreden voorafgaande aan de eerste ontmoeting tussen E&O en Hurry Up. De Emmense bevolking zou graag zien dat zij dan met elkaar de Tango zouden dansen, zoals Rutger Hauer en Derek de Lint dit deden in de film "Soldaat van Oranje". Wilt u alvast een impressie hebben klik dan op bijgaande link en probeer u alvast de heren Velzing en Arends erbij voor te stellen..

http://www.youtube.com/watch?v=iInpgnzUZws

Voor iedereen die niet genoemd is in de delen 1,2 of 3: "Soms zit het mee, soms zit het tegen".

Ook journalistiek Emmen was het afgelopen jaar regelmatig een keer onderwerp van een van onze columns. Op het verzoek aan hen een foto te sturen voor een column over tijdelijke politieke verzoening en verbroedering wilden ze echter niet meewerken. Er wil volgens hen tussen ons niets te verzoenen of te verbroederen, zij zagen onze columns als een gratis en nuttig advies ter verdere kwaliteitsverbetering van de Emmense politieke journalistiek. Wij vinden dat de heren hiermee aantonen over een sportief karakter en incasseringsvermogen  beschikken en willen ze hiermee complimenteren.

Redactie BGE

NB
De griffie die het werk van alle partijen in de raad even goed dient te ondersteunen, schijnt het aan de ene kant als een compliment te zien dat zij niet in de columns in deze serie zijn genoemd en op foto getoond, maar zouden het aan de andere kan ook wel jammer vinden dat zij als waterdragers zo weinig in de schijnwerpers staan. Wij zouden u dan ook willen oproepen eens een gedicht over de griffie te schrijven. De beste 5 zullen we dan op de BGE website plaatsen en alle anderen zullen we de griffie doen toekomen. De beste 5 krijgen tevens een bos bloemen van de fractie.