Zoals beloofd hier deel 2 uit de serie. Voor de inleidende uitleg van deze column, zie deel 1.

Voorzitter van Jong Wakker Emmen Sandro Slijepčević en PvdA wethouder van onderwijs en jeugdzaken Mariet Thalens

 

PvdA wethouder Mariet Thalens schijnt niet alleen voor het serveren van de koffie en de cake en de getalsmatige meerderheid van de PvdA bij het college te mogen aanschuiven, maar is ook nog verantwoordelijk voor onder andere onderwijs en jeugdzaken. De emotionele betrokkenheid van Mariet hierbij gebeurt op de automatisch piloot onder het motto: "Ik ben van de PvdA,  dus oh oh oh wat ben ik betrokken en is het goed wat ik doe."

Als het om passie en betrokkenheid gaat dan gaat onze voorkeur, en waarschijnlijk ook die van de Emmense bevolking, meer uit naar de voorzitter van Jong Wakker Emmen Sandro Slijepčević. Alle hulde en lof aan deze jonge hond van Wakker Emmen.

De Emmense bevolking heeft daarom aangegeven dat het goed zou zijn als Mariet en Sandro eens een maand tezamen op pad gaan langs de middelbare scholen om te praten over jeugdbeleid. Ook zou de Emmense jeugd graag zien dat Mariet zou gaan twitteren. Iets dat voor een wethouder Jeugdzaken toch wel minimaal verplicht zou moeten worden gesteld. Kan Sandro vervolgens weer eenvoudig met haar het twitterdebat aangaan en kunnen wij daar weer columns over schrijven.

 
emmen.nu redacteur John Schiphouwer en D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen
 
  

Dit najaar was er een mode en / of jurkengala in Emmen waar emmen.nu redacteur John Schiphouwer in zijn column geëmmer verslag van deed. Onze John, bekend om zijn oog voor vrouwelijk schoon, had alleen PvdA raadslid Willem Meijer gesignaleerd en gaf hier commentaar op. Via twitter konden wij vernemen dat ook D66 fractievoorzitter in haar mooiste jurk aanwezig was geweest en zei gaf dan ook aan John Schiphouwer aan dat hij nog wat met haar goed te maken heeft. De Emmense bevolking en ook wij van Redactie BGE zijn het hier helemaal mee eens.

De Emmense bevolking heeft daarom aangegeven dat het goed zou zijn als John Schiphouwer, gekleed in een galajurk, een avond gaat stappen in Emmen met D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen, die ook gekleed dient te gaan in galajurk. U zult ze straks ongetwijfeld herkennen in tijdens het uitgaan en u hoeft ze na het lezen van dit verhaal dus niet om tekst en uitleg te vragen. Wij van Redactie BGE zullen dan die avond met mevrouw Schiphouwer elders gaan stappen anders is het voor haar zo sneu. Of dit idee van het volk komt of van onszelf laten we hierbij even buiten beschouwing.

CDA fractievoorzitter Bouke Durk Wilms en PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders

 

De beide leiders van de 2 grootste collegepartijen, PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders en CDA fractievoorzitter Bouke Durk Wilms blinken uit in het verdedigen van het college, zonder zich ook maar een keer te bekommeren over de controlerende taak, een taak die ook hun fracties heeft. We gaan akkoord met de voorwaarden, ook als is niet aan de voorwaarden voldaan, maar toch vinden we dat er voldoende aan de voorwaarden is voldaan. Dit was op 3/4 oktober, waarbij het definitieve besluit over het Atalanta project het verhuizing dierenpark werd genomen,  een mooi voorbeeld en hoogtepunt van hoe beide heren in de politiek staan. Ze zijn in hun volgzaamheid naar het college dan ook volledig in- en uitwisselbaar. Het zou ze sieren als ze in de huidige situatie eens wat vaker de straat op gingen om hun keuzes aan de Emmense bevolking uit te leggen.

De Emmense bevolking heeft daarom aangegeven dat zei graag de komende tijd op straat uitleg willen hebben van beide fractievoorzitter, en hun partijen, over het Atalanta project en de verhuizing van het nieuwe dierenpark. En hierbij zou het volk ook graag zien dat er uitleg wordt gegeven over wat nu het verschil is tussen PvdA en CDA.

CDA wethouder Jan Kuper en CDA wethouder Jan Kuper

 

Deze CDA brokkenpiloot eerste klas had ons beloofd de actieve politiek in maart 2010 te verlaten, het CDA heeft met deze belofte zelfs 9 zetels binnengehaald, maar om onduidelijke redenen denkt CDA wethouder Jan Kuper dat het huidige college niet bekwaam genoeg is Emmen in de afgrond te storten, zonder dat hij hier een actieve bijdrage aan levert. Omdat Jan zijn wereld alleen om Jan lijkt te draaien en hij van de PvdA en CDA een blanco cheque heeft om politieke blunders uit te halen heeft Jan geen politieke vijanden meer. Kuper proberen weg te sturen als raad mag dan ook met recht een "Mission Impossible" heten.

De Emmense bevolking heeft daarom maar één wens ten aanzien van deze wethouder: "Dat Jan Kuper zijn belofte van voor de verkiezingen van maart 2010 zo snel mogelijk waarmaakt."

De Melkkoeien volgens LEF! en LEF! fractievoorzitter Harry Leutscher

 

Misschien bent u een LEF! kiezer en heeft u in maart 2010 op LEF! gestemd vanwege onder andere de volgende verkiezingsbelofte: "Gaan de lasten voor de inwoners en de ondernemer nog meer omhoog? ‘Als het aan LEF! ligt niet. Inwoners en de ondernemer zijn toch zeker geen financiële melkkoeien voor de gemeente. We moeten daarom ook kijken naar alle subsidies aan bedrijven, organisaties en instellingen. Ook op dat punt moet je durven bespreken wat belangrijk is en wat niet."
Nog nooit in de democratische geschiedenis van Nederland is er een partij geweest die er zo weinig aan doet om ook maar iets van haar verkiezingsbeloften waar te maken als LEF! en LEF! fractievoorzitter Harry Leutscher.

De Emmense bevolking heeft daarom maar één wens ten aanzien van deze LEF! en LEF! fractievoorzitter Harry Leutscher: "Ga minimaal aan de LEF! kiezers je inzet en stemgedrag van de afgelopen bijna 2 jaar uitleggen. Dat is pas lef hebben vindt zowel de Emmense bevolking als wij van Redactie BGE.

Redactie BGE
NB
Het schijnt dat het voor politici erger is om niet genoemd te worden dan om genoemd te worden. Daarom komt er ook nog een deel 3 in deze serie. Houdt de website dus in de gaten.