Het jaar 2011 was een spectaculair politiek jaar in Emmen, waarbij zowel binnen als buiten de politieke arena gevechten zijn gevoerd die net onder deden voor een goed theaterstuk. Als burger van Emmen, en u zich niet alleen tot de regionale media hebt beperkt, bent u aan uw trekken gekomen. Toch is het te veel gevraagd om van belangrijke hoofdrolspelers te vragen altijd ruzie met elkaar te hebben, blijvend overhoop te liggen met onderwerpen of met u als burger en kiezer in conflict te zijn.

De boog kan niet altijd gespannen staan en er moet bijgetankt worden om van 2012 een nog boeiender politiek spektakelstuk te maken. Als columnisten van Redactie BGE zijn wij daarom de straat op gegaan en hebben de burgers gevraagd tussen welke Emmense politici er een verbroedering en verzoening moet komen en hoe zij deze dan graag zouden zien. Het gaat uiteraard maar om een tijdelijke verbroedering en verzoening, zodat de politieke degens weer fris tegen elkaar kunnen worden opgenomen.

Zoals de reclame voor "Echte boter" brengt de Emmense bevolking, in samenwerking met ons als columnisten van Redactie BGE,  een aantal Emmense politici weer tijdelijk bij elkaar. De Emmense bevolking gaf aan de komende tijd graag tijdelijk de volgende politieke verbroedering  en verzoening tussen de Emmense politici te willen zien.
 
 
Burgemeester Cees Bijl en Wakker Emmen fractievoorzitter Rene van der Weide

Burgemeester Cees Bijl en fractievoorzitter Rene van der Weide van Wakker Emmen kwamen in 2011 regelmatig met elkaar in botsing en dan met name bij de debatten over het Atalanta project en verhuizing nieuwe dierenpark. Zo typeerde Burgemeester Cees Bijl eind september 2011 het referendumverzoek van Wakker Emmen als: "Twee weken voor de bevalling wil Wakker Emmen de vraag stellen of mevrouw wel of niet zwanger zou moeten worden.". In de vergadering van 3 oktober 2011 pareerde Wakker Emmen fractievoorzitter Rene van de Weide door te stellen: " Wij zien dit toch anders. Volgens ons is er nog geen sprake van een zwangerschap, maar lukt het het dierenpark al een paar jaar niet om zelfstandig zwanger te worden. Het dierenpark vraagt daarom al een paar jaar om hulp van de gemeente en anderen om toch maar zwanger te worden."

De Emmense bevolking heeft daarom aangegeven dat het goed zou zijn als beide heren zich tijdelijk zouden verzoenen door tezamen op een aantal scholen seksuele voorlichting te geven. Volgens ons kunnen beide heren hier boeiend over vertellen en wie de jeugd nu aan zich bindt heeft straks de toekomst.

 
 PvdA wethouder Ton Sleeking en BGE fractievoorzitter Wim Halm


„Ik word uitermate moe van de verhalen die u afsteekt", zei wethouder Ton Sleeking in de commissievergadering van december aan het adres van BGE fractievoorzitter Wim Halm. Wel welstand (Sleeking) geen welstand (Halm), geen of later vergunningen voor vriendjes (Sleeking) gelijke spelregels voor iedereen (Halm), zo is in het kort samengevat de jarenlange strijd tussen deze beide heren het best te typeren.

De Emmense bevolking heeft daarom aangegeven dat het goed zou zijn als beide heren zich tijdelijk zouden verzoenen door tezamen twee modelwoningen te gaan bouwen. De ene woning volgens het regeltjes concept van wethouder Sleeking en de ander volgens het welstandsvrije kunstenaars denken van BGE fractievoorzitter Wim Halm. Beide heren krijgen zo meer begrip voor elkaar standpunt en na afloop kan de Emmens bevolking via een referendum kiezen wel concept, Sleeking of Halm, een ramp of een zegen is voor Emmen.
 

CDA en Wmo wethouder Henkie Abracadabra Jumelet en DOP fractievoorzitter Ton Schoo

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) liggen verantwoordelijk wethouder Henk Jumelet en DOP fractievoorzitter Ton Schoo met elkaar bij dit onderwerp overhoop. Het was Ton Schoo die in 2008 de dubieuze alfahulp constructie van Wmo Wethouder Henk Jumelet ontmaskerde en in 2011 was het weer DOP fractievoorzitter Ton Schoo, nu tezamen met Wakker Emmen, die de asociale inkomenseffecten van nieuwe voorgenomen beleid hulp bij het huishouden als eerste aan de kaak stelde. Verantwoordelijk CDA wethouder Henk abracadabra Jumelet zag dan ook geen andere kans dan om op het laatste moment de plannen in te trekken.

De Emmense bevolking heeft daarom aangegeven dat het goed zou zijn als beide heren zich tijdelijk zouden verzoenen door in januari 2012 gezamenlijk als boodschappendienst voor de Wmo te gaan functioneren. Zo kunnen ze de gevolgen van het intrekken van de indicatie hulp bij het boodschappen door Wmo wethouder Jumelet verzachten en krijgen ze nieuwe energie om in 2012 het Wmo gevecht weer met elkaar aan te gaan.
 
PvdA voorzitter Jaap Gernaat en Wakker Emmen raadslid Hendrikus Velzing


Er wordt gezegd dat alleen vrouwen meerdere dingen tegelijk kunnen en dat mannen dit niet kunnen. Via hun twitteraccount kunnen we echter dagelijks getuige zijn dat dit deze wetenschappelijk bewering voor PvdA voorzitter Jaap Gernaat en Wakker Emmen raadslid Hendrikus Velzing niet opgaat.  De dames Gernaat en Velzing laten de wereld dan weten dat ze met alles tegelijk bezig kunnen zijn en dat ze zelfs tijd hebben om via twitter met elkaar heftig van mening te verschillen.

De Emmense bevolking heeft daarom aangegeven dat het goed zou zijn als beide dames tezamen een aantal cursussen Multitasken zouden geven voor ambtenaren op het gemeentehuis in Emmen en aan Emmense ondernemers. Het zal Emmen verder helpen en het zorg er voor dat beide dames meer begrip voor elkaar krijgen, wat een mogelijke coalitie PvdA / Wakker Emmen vanaf 2014 ten goede komt.
(Multitasken is het uitvoeren van meerdere handelingen en processen op hetzelfde moment.)

 
VVD wethouder Nynke Houwing en GroenLinks fractievoorzitter Jan Dijkgraaf

VVD wethouder Nynke Houwing heeft milieu in haar portefeuille en dan kan het niet anders dan dat het regelmatig botst en schuurt met GroenLinks fractievoorzitter Jan Dijkgraaf. Een Rechts en Links milieu gaan in de politiek nu eenmaal traditiegetrouw erg moeizaam met elkaar om, zoals ook bij de behandeling van de bomenverordening maar weer eens bleek tussen wethouder Nynke Houwing en GroenLinks fractievoorzitter Jan Dijkgraaf.

 

De Emmense bevolking heeft daarom aangegeven dat het goed zou zijn als de VVD wethouder  en de GroenLinks fractievoorzitter 1 dag gezamenlijk bomen zouden gaan kappen en 2 dagen gezamenlijk bomen zouden gaan planten. Ook wil het volk graag dat beiden in BargerCompascuum op Rosenmontag, verkleed als Rechtse vlinder en als Linkse vlinder, meedoen aan de Carnavals optocht aldaar. Pas na het bomen kappen en planten mogen beiden beslissen wie als Rechtse en als Linkse Vlinder gaat, want dan kan links zich hopelijk beter in leven rechts en omgekeerd.   

 
Misschien dat u nu denkt wat een rare verzoenings- en verbroederingswensen hebben die columnisten van Redactie BGE. Fout, het is niet wat wij willen, maar  wat het Emmense volk wil. Wij zijn niet meer dan populistische columnisten die schrijven wat het volk wil. En het schijnt dat alle politici de dingen wil doen die het volk wil, dus moet het goed komen zouden wij zo zeggen.
Nog een goed einde van het jaar toegewenst en een voorspoedig begin van 2012. Als alle politici met de genoemde verbroedering en verzoening weer energie hebben getankt, zal 2012 een spetterend politiek jaar worden en zullen wij elkaar via onze columns ongetwijfeld weer tegenkomen.
Redactie BGE


NB
Het schijnt dat het voor politici erger is om niet genoemd te worden dan om genoemd te worden. Daarom komt er de komende dagen ook nog een deel 2 en 3 in deze serie. Houdt de website dus in de gaten.