Als een buitenstaander, zoals een journalist of columnist, aan de politieke verantwoordelijken vooraf zijn of haar (privé) mening geeft en een oproep doet over een politieke kwestie, zich mengt in de actuele politiek, noemt men dit sinds de publicatie hierover in het DvhN van afgelopen maandag 12 december 2011:

 "Een Benakje plegen". Dit omdat RTV Drenthe verslaggeefster Margriet Benak aan de PvdA en VVD onderhandelaars in Tynaarloo een mail heeft gestuurd, waarin ze de heren oproept om: "Als de sodemieter aan tafel te gaan zitten met de benen omhoog" en o.a. omdat "De situatie in Tynaarlo niet meer aan de burgers is uit te leggen". Bestuurlijk Tynaarloo heeft op dit moment namelijk geen "echt" college meer, vanwege spanningen in de vorige / huidige coalitie. In Emmen hebben we wel nog een "echt" college, maar het begint er meer op te lijken dat voor Emmen alles beter is dan  het huidige college van PvdA / CDA / VVD dat er nu zit.  (De PvdA wethouders Bouke Arends / Ton SLeeking / Mariet Thalens, CDA wethouders Henk Jumelet / Jan Kuper, VVD wethouder Nynke Houwing en Burgemeester Cees Bijl PvdA).

Na alle schandalen van de afgelopen jaren, zie de vele columns van ons en andere lokale columnisten hierover alleen al dit jaar, komt nu als klap op de vuurpijl dat de provincie de gemeentelijke begroting 2012 en de meerjarenbegroting niet heeft goedgekeurd. Dit vanwege het feit dat een aantal ingeboekte bezuinigingen niet of onvoldoende zijn onderbouwd. Daarom voelen wij het als onze burgerplicht, nu eens niet achteraf commentaar en advies te geven, maar  vooraf een klemmende oproep te doen aan de belangrijkste betrokkenen in de gemeenteraad. Het gaat dan om de fractievoorzitters van de collegepartijen PvdA, CDA en VVD, die zo goed als kritiekloos met de begroting hebben ingestemd en het over een gebrek aan onderbouwing niet of bijna niet hebben gehad.

Dus daarom hier ons "Benakje" als columnisten van Redactie BGE.

 

Best fractievoorzitter van PvdA, CDA en VVD,

Beste Raymond (Wanders), Bouke Durk (Wilms) en Johan (Scheltens),

Zijn alle flaters van het huidige college nog wel uit te leggen aan de burgers van Emmen? Hopelijk houdt deze vraag jullie bezig.

Misschien zou het goed zijn als jullie eens als de sodemieter met elkaar om tafel gaan met de benen omhoog, want zo kan het toch niet langer doorgaan.

Als jullie je dan de vraag stellen of er binnen jullie partijen betere kandidaten beschikbaar zijn als wethouder dan de huidige wethouders, stel je dan ook de vraag of het eigenlijk wel veel slechter kan dan zoals het nu gaat? Het antwoord zal waarschijnlijk pijnlijk en confronterend zijn, maar doorgaan met de huidige club zal voor de burgers van Emmen nog veel pijnlijker uitpakken. En jullie doen het toch allemaal voor de burgers willen we hopen.

En neem bij de analyse ook het functioneren van Burgemeester Cees Bijl onder de loep. Als jullie eerlijk zijn,  zullen ook jullie moeten erkennen dat de glans er bij Cees er al een aantal jaartjes behoorlijk van af is. Voor jullie betekent dit dat je dan ook inhoud moet geven aan de gevleugelde uitspraak: "Politiek is niet voor bange mensen."  Cees houdt van ambitieuze en grote projecten, dus misschien is in de achterkamertjes te regelen dat hij een belangrijke rol krijgt bij de nieuw te bouwen schaatshal Thialf die in Heerenveen zal worden gebouwd. Het is maar een suggestie van onze kant, het belangrijkste voor de burgers van Emmen en voor jullie is hopelijk dat we vers bloed krijgen in de vorm van een nieuw burgemeester, zodat we in Emmen weer hoopvol de toekomst tegemoet kunnen zien. Emmen heeft volgens ons een krachtige nieuwe Burgemeester nodig met onderwijservaring. Op het gemeentehuis is naar wij hebben vernomen nog veel scholings- en ontwikkelingswerk te doen.

In de concept reactie van de gemeente aan de provincie, de reactie waarvan  het huidige college wil dat jullie hiermee instemmen, wordt een gebrek aan onderbouwing en inhoud voor de zoveelste keer afgedaan met een  verwijzing naar de procedure. Dit patroon van politieke geneuzel en gevlucht in procedures is volgens ons bij dit college al te lang gaande. Maandag 19 december2011 is dus een mooi moment om hiermee te stoppen, door niet aan het verzoek van het college te voldoen door het voorstel niet te ondertekenen. Ook zonder begroting 2012, zal het jaar 2012 echt wel aanbreken.

Hopelijk komen jullie bij de benen op tafel sessie ook tot de conclusie dat jullie met jullie kritiek op partijen als Wakker Emmen, DOP en BGE, dat zij te veel vragen stellen en dat dit veel geld kost, de plank mis hebben geslagen. Met de huidige koers hebben in 2014 Wakker Emmen, DOP en BGE tezamen straks 32 zetels en dat zouden wij als columnisten voor een gezonde democratie een ongezonde zaak vinden. Natuurlijk speelt hier ook eigen belang van onze kant een beetje mee, omdat het in een dergelijk situatie moeilijk zal zijn nog geloofwaardige columns te maken. (Jullie zien dus dat niets menselijks ons vreemd is.)

Mochten jullie je als fractievoorzitters afvragen wat "het volk van Emmen" echt wil? Zoals elke bevolking draait alles om hoop en zeker als de kerstdagen eraan komen. Met een motie van wantwouwen richting dit voltallige college op 22 december 2011, geven jullie de burgers van Emmen dan ook weer echte hoop.

Als jullie je als fractievoorzitters van de coalitie  afvragen wat we dan straks met 6 wachtgeldwethouder aanmoeten? Het schijnt dat er bij het huidige dierenpark volop vacatures zijn in de schoonmaak. En zoals dit college steeds aangeeft: "Bij geld voor een (wachtgeld)uitkering, mag een maatschappelijke tegenprestatie worden verlangd". En na jaren van stront veroorzaken vinden wij stront opruimen wel een passende tegenprestatie.

Voor alle duidelijkheid, de nood is in Emmen tenslotte hoog.  Deze column en oproep is zowel op persoonlijke titel, als ook als Columnisten Redactie BGE geschreven. Maar hopelijk komt het inhoudelijke alarmsignaal over en vallen jullie niet over onze mogelijk onzuivere rol bij dit "Benakje".

Redactie BGE

 

NB

Voor alle raadsleden van PvdA, CDA, VVD, D66, Christen Unie, GroenLinks en LEF! die voor de begroting 2012 en de bezuinigingsmaatregelen hebben gestemd. Een slechte onderbouwing herken je als je na vele pagina's lezen niets wijzer bent geworden. Geen onderbouwing herken je als er wel miljoenen staan, maar het bij de toelichting blanco is. U bent ons verder geen dank verschuldigd voor deze uitleg.

En voor journalist Martin Laning die voor RTV Drenthe verslag deed over de problemen rond de door de provincie afgekeurde begroting 2012 van de gemeente Emmen en hierbij volledig de plank weer eens missloeg. Ons advies is, eerst informeren (=lezen of luisteren), vervolgens nadenken (= hersencellen gebruiken) en daarna commentaar geven en vragen stellen. Ook al moet gezegd worden dat een paar minuten kunnen kletsen, zonder dat je weet waar het echt over gaat,  op zich ook een bijzondere gave is. Maar de bijdrage die hij over dit onderwerp heeft gemaakt zou zelfs de weinig strenge selectienormen van het DvhN niet overleven. In deze moeten we eerlijk zijn, wij streven objectiviteit na en het dienen van het algemeen belang van Emmen,  en is het: DvhN 10 - RTV Drenthe 0. Mocht iemand zich afvragen: "Moet deze harde kritiek richting Martin Laning nu echt?" Jawel, zeker als iemand zich na vele tikken over de neus zo arrogant blijft opstellen en neerbuigend is richting anderen. Het is dan niet anders.