kloothommelsAfgelopen week bleek uit o.a. 3 artikelen dat de journalistieke koers van het DvhN haar lezers structureel terroriseert door ze met onvolledigheden en onwaarheden bewust dom te houden. Of zou het zo zijn dat de betreffende journalisten het allemaal niet meer begrijpen en we onbewust door hen dom worden gehouden?

 

Het begon op maandag 5 december 2011 met het artikel "PvdA wil hulp (HH1) in nieuw jasje" van DvhN redacteur Marc Bootsgezel.

Het gaat om een alternatief bezuinigingsplan van de PvdA, maar op geen enkele wijze wordt duidelijk waar mensen dan de pijn gaan voelen bij het nieuwe voorstel. Uit niets wordt duidelijk wat de inkomenseffecten zijn in dit nieuwe voorstel en dus of mensen straks voordeliger of nadeliger uit zijn dan in de huidige situatie en hoeveel. Het voorstel van de PvdA zou niet leiden tot ingewikkelde berekeningen zo konden we lezen, maar het vragen om een eenvoudig rekensommetje om het de lezer uit te leggen, was blijkbaar een journalistiek te moeilijke klus. Je PvdA vrienden val je dan ook vooral niet lastig met vragen, zal DvhN redacteur Marc Bootsgezel waarschijnlijk gedacht hebben.

Ook konden we lezen dat veel partijen tegen de voorgestelde plannen waren van het college. Echter in de gemeenteraad hebben zich hier nog maar 3 partijen kritisch over uitgelaten en 4 partijen hebben tegen de plannen gestemd bij de begroting (W.E, DOP, SP, BGE). De PvdA heeft op 10 november 2011 gewoon voor de voorgestelde Wmo bezuinigingsmaatregelen van het college gestemd. Maar met dit voor stemmen hebben ze nu dus grote moeite. Normaal zou je in het politiek dan het college, en in dit geval verantwoordelijk CDA wethouder Henk Jumelet, moeten aanvallen. Maar bij de PvdA hebben ze blijkbaar hele andere opvattingen van wat politiek bedrijven is.

"Wij zijn niet tegen een eigen bijdrage, maar denken dan eerder aan het niveau van twee keer de bijstandsnorm. Dat is veel eenvoudiger dan alle percentages waar het college mee komt." zo  stelde PvdA raadslid Anita Louwes. Waarschijnlijk heeft men de stukken die W.E en DOP hierover rond hebben gestuurd aan raadsleden niet gelezen. Uit deze stukken blijkt namelijk dat je geen inkomensgrenzen mag stellen voor Wmo voorzieningen. En zoals bij meerdere onderwerpen in Emmen het geval is,  bevindt de gemeente zich weer eens op een wettelijk zeer hellend vlak.

"Vrijdag werd bekend dat het college het voorstel heeft ingetrokken". Dat is het enige dat het DvhN lezer wordt verteld over de uitstel van zeer ingrijpende maatregelen. Er wordt geen enkele poging gedaan om de lezer hier meer over te vertellen. Blijkbaar komt er geen enkele journalistieke argwaan naar boven over het hoe en waarom voorstellen, waarbij mensen soms 10 tot 20 keer meer gaan betalen dan nu het geval is, zo plotseling op het laatste moment worden afgeblazen.

Woensdag 7 december 2011 was er een interview te lezen van DvhN redacteur Jan Willem Horstman met oud PvdA wethouder Piet Snel over het roze hotel drama van de gemeente Emmen uit de jaren tachtig / negentig. Het roze hotel heeft de gemeente in die tijd 1,3 miljoen gulden gekost. Omgerekend is dat nu ongeveer een 0,5 miljoen euro. PvdA wethouder Piet Snel kostte dat toen niet zijn politieke kop, maar op de vraag van Jan Willen Horstman of hij hier in de huidige tijd het politieke debat hierover zou hebben overleefd? Was zijn antwoord: "Nee, dat denk ik niet. De verhoudingen in de politiek zijn tegenwoordig scherper."  Wij van Redactie BGE vielen bij het lezen hiervan, en denkend onder andere aan miljoenen debacles als DPE, Delflanden, EBR, Rundedal en Delflanden waarbij er geen wethouder ook maar in zwaar weer kwam, dan ook rollebollend en schuddebuikend van het lachen over de vloer. In de huidige tijd als wethouder sneuvelen over een miskleun van 0,5 miljoen euro, hoe bedenk je het. Voormalig wethouder Piet Snel leefde vroeger al niet echt in de politieke werkelijkheid, maar heden ten dage dus al helemaal niet meer. En een redacteur die is ingewijd in de Emmense politiek, zoals van Jan Willem Horstman verondersteld mag worden, weet dat een dergelijke opmerking van oud wethouder Piet Snel kant nog wal raakt en had de beste man, zeker gezien zijn leeftijd, tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. Maar eigenlijk getuigt het al van weinig realiteitszin om voormalig wethouder Piet Snel te vragen of hij in de huidige tijd zou sneuvelen. Want niemand weet meer wat je in godsnaam in Emmen nog moet uithalen als wethouder om weggestuurd te worden.

Zaterdag 10 december 2011 schreef DvhN redacteur Marc Bootsgezel een achtergrond artikel met de titel "Wat wil de provincie met nieuwe zoo?" In het artikel denkt Marc Bootsgezel de DvhN lezer inzicht te geven in het handelen van de Provincie inzake de extra steunverlening aan het nieuwe dierenpark. Marc Bootsgezel laat zien dat hij niets van dit dossier weet en begrijpt en dan ook nog niet een beetje niets, maar echt HELEMAAL NIETS.

Volgens Marc is een definitief besluit van de provincie deze maand nodig, omdat anders de Emmer gemeenteraad niet het definitieve ja-woord kan geven aan de nieuwbouw. Het is Marc dan ook volledig ontgaan dat de gemeenteraad op 3/4 oktober al een definitief ja-woord heeft gegeven aan de nieuwbouw en dat hier alleen op wordt teruggekomen, als niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, van de financiering van DPE NEXT door Provincie en private partijen. Maar dit besluit viel rond 2.00 in de nacht van 4 oktober, dus is het Marc mogelijk ontgaan, omdat hij niet zo lang mag opblijven. (Kinderlijk schrijven vraagt waarschijnlijk een kinderlijke leefwijze en dus op tijd naar bed.) Dus beste DvhN lezer: "Er staat en stond helemaal geen besluit meer op de agenda van de gemeenteraad van Emmen over een definitief ja of nee over het nieuwe dierenpark".

Marc Bootsgezel stelt in het artikel ook dat het niet het college van B&W van Emmen is dat uitstel wil van de besluitvorming door de provincie, ook al geeft het college dit zelf wel per brief aan bij de provincie.  En het college van Emmen wil deze maand ook echt geen hom of kuit, zoals door onze Marc wordt beweerd, als het om de provinciale steunverlening aan het dierenpark gaat. Het college van Emmen wil in dit dossier maar 1 ding, namelijk dat zij NIET meer terug hoeft naar de gemeenteraad, omdat alle financiering door Provincie en externe financiers NIET voldoet aan de voorwaarden, zoals door de gemeenteraad op 3/4 oktober gesteld.

Dat Marc Bootsgezel door het college van Emmen gehersenspoeld is blijkt wel uit zijn bewering: "B en W willen niets liever dan dat provincie klare wijn schenkt, desnoods onder de ontbindende voorwaarde dat de private financiering van de zoo verantwoord is." Wij weten niet hoe het u verging toen u deze onzin tekst las, maar bij ons was het alsof we PvdA wethouder Arends hoorden praten. Marc Bootsgezel vindt het dus merkwaardig dat de provincie zelf dingen wil kunnen beoordelen en het niet wil overlaten aan het college van Emmen. Gelukkig lijkt men bij de provincie niet zo dom als fracties van PvdA, CDA (- 1), VVD, D66 (-1) en LEF! in Emmen hebben gedaan.

Marc Bootsgezel geeft aan niet te begrijpen van de provinciale koers om 12 miljoen subsidie te veranderen in 6 miljoen subsidie en 6 miljoen lening en ook het spel rond uitstel besluitvorming is niet aan Marc besteed. Dit is jammer, want het zijn allemaal signalen dat het project niet haalbaar lijkt en niemand hier straks de schuld van wil hebben en dus worden met politieke kronkelzetten de ballen heen en weer gekaatst en het zwarte pietenspel ingezet. ("Trek jij de stekker er maar uit."  "Nee doe jij dat maar". "Nee ik vind het een heel mooi project dus ik doe het niet." "Wij gaan de bevolking niet vertellen dat er niet goed nagedacht is over dit project, dus onze voorkeur gaat uit naar het zoeken van een zondebok". "Kunnen we Wakker Emmen niet de schuld geven? Dat alle negatieve publiciteit van hun uiteindelijk de mooie plannen hebben gedwarsboomd". "Aan dat laatste had ik nog niet gedacht, maar lijkt me een goed idee en gaan om als plan B werk van te maken."  "Neem dan ook gelijk die Ton Schoo en Wim Halm mee als zondebokken." "Wordt het dan niet te opvallend? "Ach ze lezen hier in Emmen het DvhN maar, dus mensen weten niet beter, dus daar prikken ze nooit doorheen."  etc. etc.)

En onze lieve en naïeve Marc Bootsgezel gelooft ook nog dat de financiering van 30 miljoen door private partijen rond is. Beste Marc,  jij moet toch weten hoe uitbundig betrokken partijen positief nieuws brengen als hier ook maar de geringste mogelijkheid voor is. Dus zolang het rond zijn van de 30 miljoen private financiering zo bescheiden wordt gevierd met de buitenwereld, zou het zomaar kunnen dat er wat adders onder het gras zitten. Maar adders onder het gras is misschien meer iets voor een echte krant en voor echte journalisten.

U als lezer van onze columns gaat financieel zware tijden tegemoet. Betaalt u voor het DvhN om echt nieuws te lezen, dan weet u waar u dus op kunt besparen. Bent u liefhebber van betaalde onzin, dan kunt u natuurlijk ook gewoon uw abonnement op het DvhN aanhouden.

Redactie BGE

 

NB

Natuurlijk waren er nog veel meer DvhN onzin artikelen dan de 3 die door ons worden aangehaald, maar DvhN redacteuren schijnen er moeite mee te hebben dat onze columns te lang zijn en we zouden het zonde vinden als zij deze column niet zouden lezen.

Of wij hier wekelijks of tweewekelijks een vaste column over het DvhN gaan maken? Het zou zomaar kunnen.

Of het belang van BGE niet wordt geschaad door de forse kritiek op het DvhN? BGE streeft ernaar het algemeen belang te dienen en heeft al lang geaccepteerd dat dit dan persoonlijke en partijbelangen kan schaden.