Het virus van PvdA wethouder Bouke Arends, namelijk het streven naar een gesloten samenleving waarbij o.a. Nederlanders die over de grens in Duitsland wonen daar ook zouden moeten werken en gebruik moeten maken van voorzieningen, lijkt te zijn overgeslagen naar een meerderheid van de gemeenteraad. Dit concluderen wij tenminste uit het debat over de nota arbeidsmarktbeleid, zoals dat 6 december 2011 heeft plaatsgevonden in de commissie Samenleving.

 

Een belangrijk probleem dat werd besproken was de toenemende arbeidsmobiliteit onder met name hoger opgeleiden. Veel hoger opgeleiden die werken in Emmen, wonen in de regio Zwolle en Groningen, en PvdA wethouder Bouke Arends zou graag zien dat deze mensen ook in Emmen kwamen wonen en wil hier werk van maken. En een meerderheid lijkt de gedachte van de wethouder te steunen.

Opmerkelijk is dat volgens de cv van diezelfde PvdA wethouder Bouke Arends, hij zelf sinds de start van zijn arbeidsleven in 1990,  steeds werkzaam is geweest buiten de gemeentegrenzen van Emmen, waarbij hij vanaf 1999 tot 2010 werkzaam is geweest in het Overijsselse Nijverdal. Met zo'n verleden zou je toch verwachten dat je wat realistischer bent ten aanzien van het onderwerp arbeidsmobiliteit en dat je accepteert dat dit hoort bij een open samenleving en dat dit nu eenmaal voor- en nadelen heeft. Maar zoals het bij meer populisten het geval is, ja ook PvdA wethouder Arends is een populist, gaan ze bij het oplossen van problemen graag uit van een sterk gesimplificeerde werkelijkheid.

Maar van de PvdA wethouder verwachten wij ook eigenlijk niets anders meer, daarom is hij voor ons als columnisten ook een van de favoriete lijdende onderwerpen / voorwerpen. Kwalijker is dat veel partijen in de raad op 6 december 2011 tijdens de commissievergadering meegingen in de gesimplificeerde werkelijkheid van de PvdA wethouder. Veel partijen vinden het dan ook dat Emmen moet proberen te zorgen dat hoger opgeleiden die hier werken ook in Emmen komen wonen. Omdat politici de chronische aanleg hebben niet in de spiegel te kijken, willen we voor hen even een aantal praktijkvoorbeelden van de huidige raad, zonder het streven hierbij volledig te zijn, op een rijtje zetten.

 PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders woont in gemeente Emmen en werkt in Meppel.

D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen woont in gemeente Emmen en werkt in Hoogeveen

VVD raadslid Robert Kochheim woont in gemeente Emmen en werkt in Den Haag

GroenLinks fractievoorzitter Jan Dijkgraaf woont in Emmen en werkt in Ede.

CDA raadslid Hermien Plas Kerperin woont in gemeente Emmen en werk in Groningen (volgens linkedin)

Zomaar een aantal voorbeelden van hoger opgeleide politici uit de gemeenteraad van Emmen die als ze akkoord gaan met het Emmense streven, voor zichzelf een ander beleid voorstaan dan voor anderen. En dan maar piekeren als raadslid hoe het komt dat de politiek aan geloofwaardigheid inboet. Moeilijk, moeilijk en moeilijk. En hoe zou het toch komen dat veel mensen politici verwijten niet te leven in de realiteit? Moeilijk, moeilijk en moeilijk.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat raadsleden elkaar na de begrotingsbehandeling van 10 november elkaar zo hebben gemist dat ze elke gelegenheid op 6 december hebben aangegrepen om weer eens lekker vrijblijvend met elkaar te kletsen. En er was tijd genoeg, want de vergadering begon een uur eerder en andere zware onderwerpen waren van de agenda gehaald. En het onderwerp arbeidsbeleid, ach iedereen weet dat het belangrijk is, maar iedereen was er ook wel van overtuigd dat de rol van de overheid hierbij zeer beperkt is. Als het dan ook nog niet wenselijk en mogelijk is periodiek te evalueren, dan kletst het gewoon lekker weg met elkaar.

Als columnisten hadden wij op ons verlanglijstje aan de Sint staan dat de Emmense politiek zich de komende maanden weer veelvuldig belachelijk maakt, zodat we er leuke columns over kunnen schrijven. Wel hadden wij hierbij aangetekend dat dit belachelijk maken eens zou gaan gebeuren vanuit het gegeven een politieke acceptatie dat we leven in een open samenleving en niet vanuit een sterk vereenvoudigde en gesimplificeerde werkelijkheid. U ziet, het lijkt erop dat de Sint maar de helft van onze wensen heeft willen vervullen. Waarschijnlijk zijn we met onze column de laatste tijd te ondeugend geweest. Of zou de Sint misschien genieten van politiek Emmen dat besmet is met het virus van een gesloten samenleving van wethouder Bouke Arends? Het virus dat nu lijkt te zijn overgeslagen op een meerderheid van de raad.

Redactie BGE

NB

Misschien vragen politici zich nu af of je er dan niet naar moet streven om te zorgen dat hoger opgeleiden die hier werken hier ook gaan wonen? Ja, je kan en mag er wel naar streven om een aantrekkelijke gemeente te zijn om te wonen, maar doe dit dan niet onder het motto van arbeidsmarktbeleid. En ken ook je beperkingen als overheid. En richt je niet alleen op mensen die hier moeten komen wonen, maar zorg dat je aantrekkelijker wordt voor mensen die hier nu al wonen. Zij maken dan wel reclame voor Emmen.

 

Klik hier voor de E-Mails.