December 2011 wordt naar alle waarschijnlijkheid een politiek gedenkwaardige maand in de gemeente Emmen. Het kan bijna niet anders dan dat het of de laatste politieke dagen van de PvdA Emmen worden of die van Wmo wethouder Henk Jumelet. Misschien dat u zich als lezer afvraagt hoe wij tot een zo'n scherpe uitspraak durven te komen?

Wij kunnen niet anders dan tot die conclusie komen naar het lezen van de Wmo stukken die voor december op de politieke agenda staan. Nog nooit hebben wij stukken gezien die zo dom, zo slecht, zo arrogant, zo asociaal en zo minachtend zijn voor zowel burgers als voor de gemeenteraad.

En omdat zelfs wij niet denken dat ambtenaren op het gemeentehuis in Emmen zo dom, zo arrogant, zo asociaal en zo minachtend richting burgers en raad zijn, kan het haast niet anders dan dat ambtenaren "heeeeel er graag" van  Wmo wethouder Henk Jumelet af willen en ze hopen dat hij met een motie van dubbel wantrouwen zal worden weggestemd.

U wilt natuurlijk nu tekst en uitleg en onderbouwing van ons en daar heeft u ook zeker recht op. Wel willen wij u hierbij van tevoren waarschuwen dat de tekst en uitleg zeer misselijkmakend kan zijn en dus niet goed is voor uw gezondheid. Wij zullen, rekening houdend met uw gezondheid als leer,  het aantal voorbeelden uit de stukken dan ook beperken.

Het begint allemaal al met de inspraaktermijn voor burgers voor het beleidsplan Wmo. Burger konden tot 23 november 2011 hun zegje doen, maar het college heeft het plan al op 8 november vastgesteld. Het zelfs net doen alsof burgers serieus genomen worden is blijkbaar teveel. Duidelijk zal en zou moeten worden dat het college de burgers NIET serieus neemt. Als je het zo open en opzichtig doet dan doe je dit natuurlijk met een reden. Dan ga je er vanuit dat de gehele raad een dergelijke schoffering van burgers niet zal pikken en alleen daarom de verantwoordelijk wethouder wegstuurt. Maar we zullen zien in december of dat ook daadwerkelijk het geval is.

Dan ontkomen we er ook niet aan om inhoudelijke op de Wmo voorstellen in te gaan met een aantal voorbeelden. Zo moeten mensen met een handicap en ouderen met een beperking bij de aanschaf van hun kleren er rekening mee houden dat deze zo min mogelijk gestreken hoeven te worden. (De extra kosten van strijkvrije kleding wordt echter niet door de gemeente vergoed)  De letterlijke tekst in de stukken is: "Wat betreft de kleding wordt uitgegaan van een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de keuze van kleding, die in principe niet hoeft te worden gestreken."

 

Als u niet gehandicapt bent zult u als inwoner van Emmen altijd een administratie van uw uitgaven moeten bewaren voor het geval u op een dag toch gehandicapt mocht raken. Want er staat letterlijk in de stukken: " Er wordt geen voorziening verstrekt voor zover er aan de zijde van de belanghebbende geen sprake is van aantoonbare extra kosten in vergelijking met de situatie voorafgaand aan het optreden van de beperkingen." Als u dus door een motorongeluk in een rolstoel komt  kunt u het geld dat u voorheen aan de motor kwijt was dus gebruiken voor het zelf aanschaffen van een rolstoel. Daarvoor hoeft u dan niet bij de gemeente aan te kloppen.

 

 

 

Dat de ambtenaren er bewust een flut stuk van hebben gemaakt en er vanuit gaan dat het niet wordt goedgekeurd door de gemeenteraad blijkt wel uit het feit dat er geen enkele poging wordt gedaan om duidelijk aan te geven welke inkomensnorm er wordt gehanteerd om niet voor voorzieningen in aanmerking te komen. Zo spreek met de ene keer van de bijstandsnorm, dan weer over verzamelinkomen, dan weer over bruto inkomen als norm,  dan weer over netto inkomen als norm, dan alleen norminkomen  en ga zo maar door. De Fracties van Wakker Emmen, DOP en BGE hebben bij de begroting al aangegeven het absurd te vinden dat mensen straks honderden tot duizenden euro's meer kwijt zijn voor hulp bij het huishouden en dat voor deze groep een forse stapeling van lasten dreigt, maar de voorliggende stukken lezend kan het ook nog veel erger uitvallen dan door de 3 partijen aangegeven.

 

De gemeente zegt in haar propaganda naar buiten wel heel mooi dat zij uitgaat van de mogelijkheden van mensen en niet van de beperkingen, maar in de stukken staat toch heel iets anders, namelijk: "Bij het compenseren van beperkingen die een aanvrager ondervindt in zijn maatschappelijke participatie wordt ook rekening gehouden met de keuzes die de aanvrager maakt in het leven, waarbij verwacht mag worden dat een aanvrager geschikte keuzes maakt rekening houdend met de beperkingen die horen bij de individuele omstandigheden van de aanvrager." Kortom, als u gehandicapt bent moet u niet te veel willen in het leven, tenminste niet als het de gemeente geld gaat kosten.

 

 

Wij weten niet hoe het u vergaat, maar wij kokhalzen nu al bij het opsommen van enkele voorbeelden zoals we hiervoor gedaan hebben. Dus als u het niet erg vindt laten we het in deze column bij deze voorbeelden. En natuurlijk, hopelijk, is het allemaal niet echt en alleen een spel van ambtenaren om wethouder Jumelet weg te krijgen, maar toch begint onze maag regelmatig te draaien.

 

Als u zich misschien nog afvraagt of de Emmense Wmo voorstellen wettelijk wel mogen? De gemeente Emmen is een in zichzelf gekeerde organisatie die vindt zijn onder en boven de wet staat, dus die vraag houdt helaas te weinig mensen in politiek Emmen bezig.

 

Nu is er wel al een kleine tegenvaller voor de ambtenaren die Wmo wethouder Jumelet weg willen hebben. Alleen de fracties van Wakker Emmen, DOP en BGE waren bij de begroting kritisch over de Wmo bezuinigingsvoorstellen. De rest van de raad wilde er toen nog niet op ingaan, maar pas in december of zij  vonden het allemaal wel best. Maar de sleutel tot het wel of niet wegsturen van wethouder Jumelet ligt natuurlijk bij de collegepartijen PvdA, CDA en VVD, dus wordt het belangrijk hoe zij zich in december zullen opstellen.

 

VVD fractievoorzitter Johan Scheltens gaf bij de begroting al aan grote moeite te hebben met kritisch nadenken en het stellen van vragen. En ook handelt de VVD naar het motto "De VVD is goed voor Nederland, maar dan wel alleen voor de mensen met wie het al zeer goed gaat." Dus vanaf VVD kant hoeven we geen rekening te houden dat de verantwoordelijk Wmo wethouder wordt weggestuurd.

 

Het CDA doet er alles aan om op nul zetels uit te komen en met het voorgestelde  Wmo beleid gaat dat zeker lukken. Dus ook van die kant geen hulp voor de ambtenaren die CDA wethouder  Henk Jumelet weg willen hebben. CDA fractievoorzitter Bouke Durk Wilms gaf  vorige week via twitter zelfs aan dat Henk Jumelet op een afdelingsvergadering vertelde over hoe sociaal Emmen is. Hij sloot af met een vraagteken, dus net als u en wij,  zijn ook hij en de CDA leden waarschijnlijk niets wijzer geworden van Wmo wethouder Henkie abracadabra Jumelet en weten ze niet hoe asociaal Emmen gaat worden.

 

Alle hoop van de ambtenaren is dus gevestigd op de fractie van de PvdA in Emmen. Wie de PvdA landelijk volgt zal er 100% van overtuigd zijn dat de PvdA Emmen de plannen rigoureus naar de prullenbak verwijst en  verantwoordelijk Wmo wethouder Henk Jumelet zal wegsturen. Want wees eerlijk, mensen met iets meer dan 110% van de bijstandsnorm als sterkste schouders beschouwen, ze honderden tot duizenden euro's meer laten betalen dan nu, ze behandelen als minderwaardige mensen, ze volledig uitkleden en geen enkele kans geven een volwaardig en zelfstandig bestaan op te bouwen, dat  is PvdA onwaardig. Zou de PvdA Emmen de voorstellen wel steunen dan zal het 100% zeker het einde zijn van de PvdA in Emmen. (Johan Cruijff zou vast zeggen "Elk nadeel heb natuurlijk ook weer z'n voordeel")

 

Nu is er bij de PvdA fractie in Emmen wel een probleem. Zo is het woordvoerderschap schap voor sociale onderwerpen, zoals de Wmo,  in handen van de kwebbelende dames Bep en Toos. (U kent de dames wel uit de Dik Voormekaar Show). Voor de buitenstaanders die mogelijk niet begrijpen wie wij met Bep en Toos bedoelen, het gaat dan om de PvdA raadsleden Marja Meulenbelt en Anita Louwes. Je hebt in het leven mensen die heel dom zijn en je hebt mensen die heel arrogant zijn, maar bij deze Bep en Toos van de PvdA worden domheid en arrogantie op een unieke wijze gecombineerd. De kans dat ze de Wmo voorstelen dan ook zullen begrijpen achten wij dan ook niet zo groot. En Wmo wethouder Henk Jumelet heeft nog eens extra zijn best gedaan om deze dames te paaien (= zand in de ogen te strooien) door veel aandacht te besteden aan de stokpaardjes van deze dames. Het gaat dan om mantelzorg en zorgvrijwilligers. De kans is dan ook groot dat Bep en Toos van opwinding in de raadszaal zullen wippen en kirren in plaats van fel van leer te trekken tegen  wat voor de PvdA onacceptabele plannen zouden moeten zijn.

 

Wilt u het voorgestelde Wmo beleid er niet door hebben, wilt u dat het de ambtenaren lukt om Wmo wethouder Jumelet door de raad te laten wegsturen of wilt u dat de PvdA in Emmen blijft bestaan: "Trek dan tot 6 december 2011 bij de PvdA fractie aan de bel."

 

Redactie BGE

 

NB

Het zou natuurlijk ook mooi zijn voor de democratie als partijen als SP, D66, Christen Unie, GroenLinks en LEF zich in deze materie zouden laten gelden, maar tot op heden lijkt het deze partijen wat teveel werk. Maar misschien kunt u als lezer ook deze fracties aansporen en aanmoedigen, want geef je mensen aandacht dan gaat er vaak iets moois bloeien. Trek dus ook bij deze fracties aan de bel.

 

Hierbij willen we ook een verzoek doen aan journalistiek Emmen. Omdat de Wmo plannen waarschijnlijk niet echt zijn, maar alleen bedoeld zijn om wethouder Jumelet weg te krijgen is het misschien beter er niets over te publiceren. Want je zet Emmen anders toch wel erg op de landelijke kaart van asociale gemeenten en dat is weer niet goed vanuit oogpunt van City Marketing. Een ander boeiend onderwerp dat in december op de politieke agenda staat.