Met onze vorige column hebben we getracht politiek Emmen op scherp te zetten in de hoop op een zinnig politiek debat bij de behandeling van de begroting 2012, en de bijbehorende bezuinigingsvoorstellen, op 7 en 10 november 2011. Helaas moeten we constateren dat we onze invloed als columnisten op politiek Emmen totaal hebben overschat. Wat betreft zelfoverschatting zouden we dan ook zo de politiek in Emmen in kunnen.

Tussen 12.30 en 13.00 op donderdag 10 november werd door een verduidelijkingvraag van Ton Schoo van de DOP pijn

lijk duidelijk dat het ene deel van de raad (W E, DOP, BGE, SP ) 1,5 dag uitvoerig was ingegaan op alle voorgestelde bezuinigingsmaatregelen en een andere  deel van de raad (PvdA, CDA, VVD, D66, Christen Unie,  LEF!, GroenLinks  ) in de veronderstelling leefde dat het ging om een vrije kuur. Een vrije kuur, waarbij  er geen concrete bezuinigingsvoorstellen ter besluitvorming voorlagen, maar waarbij het ging om kaderstellende bedragen en beleidsrichtingen waar later nog verder over gesproken zou worden. Het predicaat "open zwakzinnigeninrichting" in onze vorige column was dan ook niets te zwaar aangezet, maar eerder nog aan de erg milde kant.

Wel willen wij hierbij ons medeleven aan het ambtelijk apparaat betuigen. Doe je, waarschijnlijk naar beste vermogen, je best als ambtenaren om een paar honderd pagina's voorstellen aan de raad voor te leggen, heeft een groot deel van de raad niet het fatsoen zich hier in eerste instantie op te richten, maar vluchten zij in een overvloed aan eigen bedenkseltjes. Waarschijnlijk enerzijds om politiek te scoren voor de eigen achterban en anderzijds om niet te hoeven ingaan op de rijstebrij aan voorstellen, waar veelal geen chocola van te maken is.

Maar speciaal voor u hebben we de fractievoorzitters toch uitvoerig onder de loep genomen en beoordeeld met een cijfer voor hun optreden.  De bonuspunten en strafpunten zijn in de eindscore verwerkt.

 

Fractievoorzitter Raymond Wanders PvdA (cijfer 3, met 2 bonuspunten)

PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders leefde in de veronderstelling dat bij de begroting de kaders voor de Wmo werden vastgesteld. (Hoe zou hij ook kunnen weten dat je kaders bij de kadernota vaststel?) Hij had en heeft dan ook niet door dat er echte bezuinigingsvoorstellen werden vastgesteld. Uiterlijk vertoon lijkt bij hem voor de inhoud te gaan. De PvdA fractievoorzitter loopt dan ook altijd volgens de laatste mode gekleed. PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders maakte zich belachelijk door o.a. uitgebreid over I-PADS en energie zuinige verlichting te praten en niet in te gaan op de zeer grote gevolgen van het nieuwe Wmo beleid voor veel kwetsbaren. Wij zijn dan ook benieuwd of de PvdA achterban in december in opstand zal komen tegen de Wmo bezuinigingen. Omdat PvdA fractievoorzitter zich zo loyaal opstelde richting college, iets wat van hem in die positie verwacht mag worden, krijgt hij hier van ons 1 bonuspunt voor. Nog een extra bonuspunt krijg hij doordat hij volgens goed PvdA gebruik de eigen partij belachelijk maakt door woorden en daden niet met elkaar in overeenstemming brengen. En als columnisten waarderen wij dit kostelijk en vermakelijk PvdA gebruik, want dat vereenvoudigt ons werk van columnisten aanzienlijk.

 

Fractievoorzitter Bouke Durk Wilms van het CDA (cijfer 1,5)

Zou je iemand moeten uitleggen wat kleurloos en zielloos is, dan kun je gewoon naar CDA fractievoorzitter Bouke Durk Wilms wijzen en zeggen: "Zo ziet kleurloos en zielloos er in het echt uit". Het CDA is op weg naar de nul zetels en in deze column nog meer kritiek uiten op Bouke Durk en zijn CDA fractie zou mogelijk zodanige sympathie voor het CDA kunnen opleveren dat het streven naar nul zetels niet wordt gehaald. En als columnisten van Redactie BGE willen wij hier straks niet de schuld van krijgen. Dus we laten het hier maar bij. Trouwens wist u dat de koers om op nul zetels uit te komen van het CDA de titel mee heeft gekregen "Werk in uitvoering". Nul zetels halen gaat dus blijkbaar ook nog niet vanzelf, daar moet hard aan gewerkt (geklungeld) worden.

 

Fractievoorzitter Rene van de Weide van W.E (cijfer 9, met 1 bonuspunt )

Na een wat minder geslaagde 1e termijn, herstelde dit raadslid uit de jeugdopleiding van BGE zich voortreffelijk in zijn 2e termijn. W.E fractievoorzitter Rene van der Weide was in 2e termijn dan ook goed in staat om kort en bondig zijn punten te maken en het deed de collegepartijen pijn dat hij op hun verzoek toch met een tegenbegroting kwam. Na eerst van erg goedkoop te spreken, draaiden de collegepartijen alsnog bij en gaven de fractievoorzitter van W.E hiervoor nog openlijk hun waardering. De ene bonuspunt krijgt hij van ons dan ook voor het laten draaien van de mening van een aantal partijen voor zijn tegenbegroting. Daar gaat het bij debatteren om, namelijk iemand van mening kunnen laten veranderen.  Een minpuntje was het  niet steunen van de BGE motie, maar om niet van rancune uit het verleden beschuldigd te worden, wilde onze partijleider niet toestaan dat wij hier een strafpunt voor zouden toekennen.

 

Fractievoorzitter Johan Scheltens VVD (cijfer 2, met 1 strafpunt)

Johan Scheltens wilde de eerste aanzet geven om de vrijheid van de raad om vragen aan het college te stellen in te perken. Scheltens weet blijkbaar niet dat de tweede V van de VVD voor vrijheid staat. Dezelfde Johan Scheltens klaagt wel regelmatig over de onduidelijke cijferbrij en andere onduidelijke stukken, maar heeft blijkbaar niet door dat vragen stellen veelal gerelateerd is aan, nauw verband houdt  met, de mate van onduidelijkheid van de stukken van het college. Hoe lang de VVD zich dan ook nog wenst belachelijk te maken om VVD wethouder Nynke Houwing op het pluche te houden is een vraag die de VVD fractie zich zou moeten stellen. Het ene strafpunt krijgt hij van ons voor zijn poging om het vragen stellen van anderen te bekritiseren. Want had de VVD zich de vraag in 2008 gesteld of het dierenpark zich de komende jaren wel financieel zelfstandig kan redden, dan had dit Emmen veel geld kunnen besparen. Niet vragen als daar wel aanleiding toe is getuigt dan ook van weinig verantwoordelijkheidsgevoel bij de VVD.

 

 

 

Fractievoorzitter Carmen Hoogeveen D66 (cijfer 3,5, met 2 strafpunten en 1 bonuspunt)

D66 zegde in 2006 toe dat zij als kritische 40e raadslid zouden gaan opereren toen ze niet werden gekozen in de gemeenteraad. Hier hebben ze echter nooit werk van gemaakt. Vanaf 2010 zijn ze weer met 2 raadsleden vertegenwoordigd. De fractie van D66 beschikt in potentie over veel kwaliteit, maar duidelijk is dat de samenleving weinig heeft aan talenten die niet echt lijken te willen werken. De bijdrage van Carmen Hoogeveen had een hoog Havo gehalte algemene economie en maatschappijleer. Kritisch op de voorliggende stukken ingaan was blijkbaar te veel gevraagd. De slogan "Het gaat er niet om wat je zegt en opschrijft, maar wat je doet" klonk verstandiger dan hij in werkelijkheid was. Bij een begroting gaat het er nu eenmaal om wat je gaat doen, omdat het over de toekomst gaat. Maar ook gedurende het jaar maakt D66 er weinig werk van om te controleren wat er van plannen is terecht gekomen. Omdat Carmen Hoogeveen over voldoende talent beschikt zijn we extra kritisch geweest in de beoordeling over haar en heeft ze 2 strafpunten van ons gekregen. Omdat wij positief ingesteld columnisten zijn krijgt Carmen van ons ook 1 bonuspunt in de hoop dat haar dit zal aansporen haar politieke talenten ook te gaan gebruiken.

Nou moet gezegd worden  dat Carmen ook weinig hulp heeft van haar elitaire fractiegenoot Karel Eggen. Zeker 2 keer sloeg deze schoolmeester met interrupties de plank volledig mis. Zo was het uitleggen van de inkomenseffecten van het Wmo beleid te moeilijk. Beste Karel theorie, als iets te moeilijk is om uit te leggen weten praktijkmensen dat het dan ook te moeilijk is om uit te voeren. Het voorstel van BGE om te kijken of WWB'ers straks wel kunnen profiteren van de extra werkgelegenheid bij alle bouwwerkzaamheden was volgens Karel ook niet een goed voorstel. Beste Karel als je het in theorie hebt over extra werkgelegenheid in Emmen , moet je er voor zorgen dat het in de praktijk ook kan worden uitgevoerd. Het BGE voorstel is een voorbeeld van de D66 stokpaardje, "gaan doen".

 

Fractievoorzitter Ton Schoo van de DOP (cijfer 8, met 2 bonuspunten en 1 strafpunt)

Heeft deze week al voldoende positieve, en terechte, aandacht gehad van columnist David Sibum van de Zuidenvelder. Daarom van onze kant maar een kort commentaar. Ton Schoo was helder en goed te begrijpen in zijn bijdragen, zoals we van hem gewend zijn. Van ons krijgt hij 2 bonuspunten voor zijn verduidelijkingvraag die hij donderdag rond 12.30 stelde. Werkelijk geniaal, want door het antwoord op deze vraag werd duidelijk dat vele partijen geen idee hadden dat er concrete voorstellen ter besluitvorming voorlagen. Ton Schoo krijgt van ons een strafpunt voor het niet steunen van de motie van BGE, want de motie was niet voor of tegen Atalanta, maar moet duidelijkheid geven of het argument van het college voor extra lokale werkgelegenheid wel kan worden waargemaakt. En de strafpunt wordt ook gegeven omdat onze grote partijleider Wim Halm dit wilde.

Fractievoorzitter Wim Moinat van de SP (cijfer 4, na aftrek van 2 strafpunten)

SP fractievoorzitter Wim Moinat stond in zijn eerste termijn stil bij veel echte problemen van echte mensen. Daar hoort politiek over te gaan. Om onduidelijke redenen ging hij echter voorbij aan een onderwerp waarvan verwacht mag worden dat een SP voorman hier een groot probleem van maakt, namelijk de enorme bezuinigingen op de Wmo. Hier krijg hij van ons 1 strafpunt voor. De tweede strafpunt krijgt hij van ons, doordat hij zich in 2e termijn liet vervangen door zijn college SP raadslid Marika Vrolijk. Ieder vogeltje zingt misschien zoals hij of zij gebekt is, maar als je na de bijdrage bijna een hekel aan vogeltjes krijgt terwijl je er van houdt, dan kies je niet de goede vorm om je boodschap over te brengen.

 

 

Fractievoorzitter Henk Huttinga Christen Unie (cijfer 4, na aftrek van 2 strafpunten)

In onze ogen is Henk Huttinga  veruit de meest getalenteerde en bekwame van alle raadsleden. Daarom bekijken en beoordelen wij zijn bijdragen dan ook extra streng. Wat ons betreft is de wet dat politici behoren te presteren naar de vermogen die ze hebben meegekregen, dan ook al ingegaan. Het is prachtig dat Henk vanuit zijn sociale hart opkomt voor een organisatie die 13 asielzoekers opvangt, maar als je dan tegelijkertijd over de gevolgen heen stapt van ingrijpende maatregelen die duizenden burgers van Emmen zeer zwaar raken, dan is dit onwaardig voor de Christen Unie en onwaardig voor iemand van het statuur van Henk Huttinga. Ook als financieel specialist had de kritiek wel een paar pondjes meer gemogen. Hopelijk heeft Henk in 2012 wel voldoende tijd om met de kwaliteit te komen die we van hem gewend zijn en gaat hij weer presteren naar het vermogen dat hij bezit.

 

Fractievoorzitter Wim Halm BGE (cijfer 10, waarvan 3 bonuspunten)

Wie met 1 opmerking PvdA wethouder Arends zodanig op de kast krijgt dat de krant hierover een week lang gevuld is, die  is wat ons betreft de absolute uitblinker van de algemene beschouwingen. Alleen hiervoor heeft hij van ons al 3 bonuspunten gekregen. Verder wist de BGE fractievoorzitter met een aantal korte opmerkingen goed de vinger op de zere plek te leggen. Hopelijk deelt BGE fractievoorzitter Wim Halm onze complimenten met het complete team dat hem ondersteunt.

 

Fractievoorzitter Jan Dijkgraaf van GroenLinks  ( cijfer 9, waarvan 9 bonuspunten )

Hartstikke goed hoe Jan Dijkgraaf Emmen in internationaal verband een gezicht wil geven door o.a. de problematiek inzake Tibet en Palestina. Wij vinden dat Jan dan ook benoemd zou moeten worden als een permanent reizend raadslid, die voor Emmen overal internationale contacten onderhoud. Als columnisten hebben wij naar aanleiding van een column van maanden geleden nog wat goed te maken met Jan, vandaar de positieve beoordeling met 9 bonuspunten.

 

Fractievoorzitter Harry Leutscher van LEF! (beoordeling niet mogelijk)

"LEF! zet de boel op zien kop!" was de slogan voor de verkiezingen van Harry Leutscher zijn partij. Zolang wij zelf niet op onze kop gaan staan kunnen wij hier in de bijdragen van Leutscher niets van terugvinden. Speciaal voor Leutscher zullen wij een raadsvergadering een keer op onze kopstaand gaan volgen, hopelijk kan dan alsnog een (positieve of negatieve) beoordeling plaatsvinden. Zelf hebben we een beetje het idee dat onze Harry gefrustreerd is dat hij niet de verwachtte 10 zetels heeft gehaald in 2010.

 

Moeten we het hier nog over PvdA wethouder Bouke Arends hebben? Nou vooruit dan, omdat u het zo graag wilt. Arends vond dat Nederlanders die in Duitsland net over de grens wonen parasiteren, door gebruik te maken van de Nederlandse voorzieningen. In zijn toelichting gaf Arends in 2e termijn aan dat hij het woord parasiet niet had genoemd, zoals het in de krant stond vermeld. Waarschijnlijk zijn mensen die voor hun beroep voetballen voor de PvdA wethouders ook geen voetballers.

En omdat PvdA wethouder Bouke Arends deze week zo heerlijk ruzie maakte op twitter met W.E raadslid Hendrikus Velzing, sluiten we, onder het motto "beter goed gejat dan slecht bedacht", af met de volgende tweet van het W.E raadslid Velzing: "Met de PvdA Emmen aan de macht gaat langzaam het licht uit. NU wil PvdA spaarlampen, zodat ze langer aan de macht kunnen blijven.

Redactie BGE

 

NB

Misschien is het een idee om als raad 10 punten te pakken uit een begroting waar iedereen iets van moet zeggen en dat iedere partij nog maximaal 5 eigen punten mag aandragen. Natuurlijk maakt dit het er voor columnisten niet leuker op, maar het zou de raadsleden sieren om ook aan de burger te denken die de politiek volgen en de journalisten die er een verslag over moeten maken. Maar zoals we in het begin als aangaven, wij van Redactie BGE overschatten onze invloed op de politiek in Emmen, dus zal het er wel niet van komen.