Als u nog tot de kleine groep mensen behoort die de politiek in Emmen volgt, die de gemeentelijke website leest of de gemeentepagina, die raadsvoorstellen en beleidsstukken nog weleens doorbladert, dan verdient u van ons een dikke pluim voor uw doorzettingsvermogen.

Het zal u dan zijn opgevallen dat vaag taalgebruik meer en meer de overhand heeft gekregen de laatste jaren en dat je na het lezen daarom zo goed als niets wijzer bent geworden. Het vage taalgebruik (= vaagtaal) is een soort politieke Bargoens (=dieventaal) waarbij de burgers en raadsleden worden voorgelogen en bedrogen door het college. Er is zelfs een complete  afdeling Communicatie en Voorliegen opgetuigd die dit alles in goede banen moet leiden.

Wie desondanks als partij via vragen meer duidelijkheid probeert te krijgen, die komt bedrogen uit, want ook bij de antwoorden is vaagtaal de regel in plaats van de uitzondering, en worden partijen van antwoorden niets wijzer. Vele partijen zijn dan ook al met het stellen van vragen gestopt, maar sommige partijen zijn nog zo idealistisch en hopen op een dag toch nog antwoorden te krijgen waar ze wijzer van worden. De laatste groep is hierom te prijzen.

Haalt men miljoenen uit de reserves dan wordt dit doodleuk en met droge ogen bezuinigen genoemd in Emmen. Met financieel abracadabra, wat geschuif en wegstrepen,  kan men in Emmen miljoenen bezuinigen, zonder dat er daadwerkelijk iets hoeft te veranderen. En dit alles doet men met een overtuiging alsof het doodnormaal is,  en wie dit niet begrijpt probeert men het gevoel te geven dat hij of zij volkomen achterlijk is.

Bezit u een geheugen van meer dan 3 hersencellen dan komt u in elk stuk minimaal een aantal tegenstrijdigheden tegen. En wie hier wat van zegt, die doet volgens de machthebbers met zijn of haar toonzetting aan verruwing van de politieke omgangsvormen en wordt verzocht een aantal toontjes lager te zingen. Geheugenverlies maakt het dan ook draaglijker om in de Emmense politiek mee te doen of om de politiek te volgen.

Transparant wil men in Emmen ook graag zijn. Als er 100 euro wordt bespaard  door het in gebruik nemen van een nieuwe veilige nietmachines dan wordt uitvoerig aangegeven dat ambtenaren hiermee minder in eigen voet of hand zullen schieten met het nieuwe nietpistool. Dat dit daarom pleisters bespaart en dat dit ook nog eens nietjes bespaart. Van zoveel transparantie kwijlt de meerderheid van politiek Emmen dan ook. Maar zegt een bureau als Twijnstra Gudde dat ondanks honderden pagina's papier alle relevante informatie ontbreekt om een verantwoord besluit te kunnen nemen als het om tientallen miljoenen gaat, dan blijkt dit voor de meerderheid van de raad aan dovemans oren bestemd. Bij transparant gaat het in Emmen om kwantiteit en niet om kwaliteit.

Maar ondanks alle transparantie blijft het normaal dat bezuinigingsvoorstellen van miljoenen niet worden onderbouwd. En waarom zou je ook als je al tijden zodanig probeert te schrijven dat je er vanuit mag gaan dat de meerderheid van de raad, door schade en schande wijs geworden,  niet eens meer een poging doet om de stukken echt te gaan lezen.

Echte hoogtepunten van de zelfoverschatting en zelfingenomenheid op het gemeentehuis is als er sprake is van nieuw beleid waarbij men met eigen zeer innovatieve creaties en bedenksels komt. Het nieuwe Wmo beleid is hier een mooi voorbeeld van. We zullen u de inhoudelijke details besparen, daar zijn andere partijen beter in, maar het gaat volgens de volgende principes te werk. Je zegt gewoon met een vanzelfsprekendheid dat hout ook metaal is en dat je daarom hout kunt lassen. Dat je plastic kunt solderen als je het Tin noemt. Of je zegt dat het om een Emmens model gaat en dat daarom de landelijke wetgeving niet van toepassing is. Zeker raadsleden van PvdA, CDA en VVD kwijlen en soppen dan van opwinding bij zoveel vernuft van hun college.

De gemeente Emmen is een lerende organisatie die als enige ter wereld over de gave beschikt te leren, zonder ooit ook maar te iets evalueren. Voor evalueren is men in Emmen dan ook allergisch. 

U vraagt zich misschien nu af hoe politiek Emmen zo heeft kunnen afglijden dat het is gaan lijken op een open zwakzinnigeninrichting? Hier zijn volgens ons een aantal oorzaken voor.

Zo kun je bij een verklaring voor deze ontwikkeling niet heen om de hoogste ambtenaar van de gemeente Emmen, gemeentesecretaris Arjen Meeuwe. Het gedrag van deze hoogste ambtenaar vertoont veel gelijkenissen met autisme of met aan autisme verwante stoornissen. Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, de communicatie en zich steeds herhalend gedrag. Vroeger dacht men dat alleen mensen met een verstandelijke handicap autistisch konden zijn. Tegenwoordig wordt autisme als grotendeels onafhankelijk van de intelligentie beschouwd. Bij herhaling wijst deze hoogste  ambtenaar bij problemen dan ook op procedures die door andere moeten worden gevolgd, zodat hij het blijft snappen. En ook dient iedereen in 1 toonsoort, en zeker niet een onafhankelijke en kritische,  zijn bijdrage te leveren in politiek Emmen, zodat onze Arjen niet te veel in de war raakt. 

Ook kunnen we niet om het zittende college heen. Als we ons de vraag zouden stellen of deze mensen ergens ander een net zo'n riant salaris zouden kunnen verdienen dan ze nu doen als wethouder  of burgemeester, dan is het antwoord voor het hele stelletje brekebenen gewoon NEE en nog eens NEE. Met hun kwaliteiten zouden ze ergens anders nog niet de helft verdienen dan ze nu doen. Oké, misschien dat een Bouke Arends ergens anders nog een goed betaalde baan kan krijgen. Maar dat is dan niet vanwege zijn kwaliteiten, maar omdat het voor veel organisaties die afhankelijk zijn van overheidssubsidies  aantrekkelijk is om een hoge PvdA bestuurder in dienst te hebben, zodat het subsidie-infuus van de overheid geen gevaar loopt. En was burgmeester Cees Bijl een echte wonderboy of hoogvlieger  geweest dan had hij al lang een vervolgstap in zijn carrière gemaakt.  De leden van het college zul je dus ook erg moeilijk weg krijgen en vrijwillig opstappen zal alleen gebeuren als men de periode tot pensionering met wachtgeld kan overbruggen.

Gebrek aan inhoud en het verlangen naar vaag taalgebruik en inhoudsloosheid wordt ruimschoots gecompenseerd door aandacht voor uiterlijk en het ophouden van de schone schijn op het gemeentehuis van Emmen. Wil je als ambtenaar carrière maken, dan kun je beter zorgen dat je regelmatig nieuwe kleren koopt en dat je op het gemeentehuis gaat rondlopen  alsof  je je op de catwalk van een modeshow begeeft, dan dat je je inhoudelijk verder bekwaamt en onafhankelijk en kritisch  probeert mee te denken en je bijdrage probeert te leveren. En als dit de norm is, dan zullen ook de goedwillende ambtenaren zich hier vroeg of laat min of meer in moeten schikken, want zo werkt het bij een dominante organisatiecultuur nu eenmaal. Of alle ambtenaren hier wel echt gelukkig mee zijn? Laten we hopen van niet, dat zou dan nog een lichtpuntje zijn en hoop voor de toekomst geven. Maar het gevaar bestaat dat alles al te lang gaande is en het door de meesten als volkomen normaal wordt ervaren.

Kijken we naar de huidige gemeenteraad dan vallen een aantal zaken op. Er is een groep nieuwe raadsleden die zich niet te negatief wil uiten omdat het niet past bij hun partij en hun imago en ook omdat kritisch zijn te veel werk is, maar alleen met hun blijk verraden ze zich. Een blik die zegt: "Waar ben ik in verzeild geraakt, wat moet ik met de overvloed aan onzin, was het maar 2014 want dan ben ik weg." Een andere groep raadsleden, zeker een aantal van hen  die de coalitie moet of wil  steunen,  hanteren  bijvoorkeur de standaardzinnen of uitdrukkingen zoals: "We zijn er nog niet, maar er wordt een flinke stap voorwaart gemaakt. " /  " Het is goed dat er oog blijft voor de echte zwakkerende (alleen hoort hier in de praktijk niemand bij)" /  "Het is goed om Emmen nog meer op de kaart te zetten" /  "In hoofdlijnen kunnen we ons in het stuk vinden" / "Wij vinden het een helder, duidelijk en transparant stuk" . U denkt nu misschien dit zijn wel erg holle frasen die je op elk stuk kunt toepassen, zonder dat je de stukken leest. Met uw denkvermogen is niets mis, behalve dan dat u ongeschikt bent als gemeenteraadslid voor veel van de zittende partijen.

Samengevat zit zo'n 70 tot 80% van de raad er met een blik en houding van van:  Als we om half 10 maar klaar zijn, wat er verder besloten wordt zal mee een rotzorg zijn. Helaas of gelukkig is de ander 20 tot 30% nog bereid om desnoods tot ver na middernacht door te gaan, maar ondanks al hun inspanningen zal het college er altijd voor blijven zorgen dat het door gebruik van vaag taalgebruik nooit tot iets inhoudelijks komt.

Of het gezien de ontwikkelingen nog aannemelijk is dat grote aantallen verstandige en maatschappelijke betrokken mensen,   mensen met een redelijke opleiding en een full time baan die midden in de samenleving staan, zich voor de periode 2014 - 2018 nog beschikbaar zullen stellen als raadslid. Wij zien het somber in. Alleen als je als partij tot het college kunt behoren is het ja knikken nog enigszins financieel aantrekkelijk als je het aantal uren afzet tegen de raadsvergoeding.

Of er nog hoop is voor politiek Emmen om de huidige open zwakzinnigeninrichting te veranderen? Wij vrezen dat te veel betrokkenen, politici - burgers - ambtenaren - journalisten, de huidige gang van zaken als de normaalste zaak van de wereld zijn gaan beschouwen of murw gebeukt zijn door het zich er tegen te verzetten.

Mooier kunnen en willen wij het als columnisten van Redactie BGE niet maken.

Voor alle mensen die zich nog steeds inzetten om het tij in Emmen te keren. Probeer vol te houden, probeer samen te werken, maar denk wel aan uw gezondheid en uw dierbaren. Het is tenslotte maar politiek.

Redactie BGE

 

PS

Voor 7 en 10 november 2011 staan de algemene beschouwingen op de politiek agenda. De begroting 2012, de meerjaren begroting en de bezuinigingsvoorstellen worden dan besproken. Als u de moeite doet om het te gaan volgen en het ook nog probeert te begrijpen wensen wij u hierbij veel sterkte toe.