( Atalanta - verhuizing dierenpark)

In tegenstelling tot veel lokale en regionale journalisten en columnisten vonden wij van Redactie BGE de vergadering van 3 oktober 2011, over verhuizing van het dierenpark en een nieuw theater, een boeiend en spannend politiek theaterstuk.

 Het kan zijn dat wij eerder opgewonden raken dan de hiervoor genoemde buitenstaanders ,  maar het kan ook zijn dat wij een iets positievere inborst hebben en de politieke debatten daardoor meer met een roze bril bekijken. "Columnisten roze" dan wel te verstaan. (Dat betekent: zit er een leuke column in?) 

Voordat we op het debat ingaan eerst een woord van medeleven voor CDA raadslid Auke Oldenbeuving (tevens oud top ambtenaar van de gemeente Emmen en oud financieel directeur van de EMCO-groep) . Sterkte Auke, het is niet niets wat je zo plotseling is overkomen.

Raadslid Oldenbeuving stemde namelijk als enig raadslid van de collegepartijen PvdA, CDA en VVD, om principiële redenen, tegen het raadsvoorstel en raadsbesluit. Het zal je maar overkomen, meer dan 20 jaar beweeg je je met de souplesse van een aal in bestuurlijke toplaag van de gemeente Emmen, een plek waar het hebben van géén principes een van de eerste basiseigenschappen is, en plots blijk je op latere leeftijd last te hebben gekregen van een rechte rug én van principes. Nu kun je gezondheidskwalen qua ernst vaak moeilijk met elkaar vergelijken, moet je eigenlijk ook niet doen,  maar als je als ambitieus bestuurder op latere leeftijd plots last krijgt van principes en een rechte rug dan is dat toch wel één van de ernstigste kwalen waar je last van kunt krijgen. Alsof je van de ene dag op de andere tegelijkertijd zowel doof, blind, stom, verlamd en melaats bent geworden.

CDA raadslid Auke Oldenbeuving is er principieel op tegen dat de gemeente deelneemt in een commercieel bedrijf en zodoende financiele risico's loopt. Dat zou natuurlijk een oprecht principe van de beste man kunnen zijn, maar dan had hij dat principe ook al op 20 december 2010 moeten hebben. Het voornemen om als gemeente risico dragend deel te nemen in het nieuwe dierenpark is toen al genomen en toen had meneer Oldenbeuving er nog geen enkele moeite mee. Er moet dus tussen 20 december 2010 en 3 oktober 2011 iets gebeurd zijn, iets waardoor hij van gedachte is veranderd.

Nu is CDA raadslid Auke Oldebeuving geen gewoon CDA raadslid, maar een bestuurlijk zwaargewicht. Wel één die bij regelmaat in de praktijk te licht is bevonden, maar voor welke CDA bestuurder, zeker in Emmen, geldt dat nu niet. Je mag daarom aannemen dat hij  een wethouderskandidaat is voor het CDA. Maar na zijn nee van 3 oktober 2011 zal er geen sprake meer zijn van is maar van was. Hij was een wethouderskandidaat voor het CDA, maar na zijn nee dus zeer zeker niet meer. Want wie bij zo'n onderwerp nee stemt die kan zijn politieke toekomst verder vergeten. En raadslid Oldenbeuving is slim genoeg om dit te weten en desondanks stemde hij dus tegen.

En dan gaat de fantasie met columnisten natuurlijk op de loop: wat daar de echte reden wel van kan zijn. Waarschijnlijk heeft de heer Oldenbeuving tussen december 2010 en 3 oktober 2011 te horen gekregen dat hij een toekomstige wethouderspost kan vergeten. Mogelijk omdat men hem binnen het CDA niet meer pruimen kan of anders dat van PvdA zijde is aangegeven dat hij "Persona non grata is." En omdat er vanwege rancune  in de politiek vroeg of laat rekeningen worden vereffend, wilde  Oldenbeuving waarschijnlijk terugslaan vanwege de rekening die met hem in de laatste maanden blijkbaar is vereffend. Maar wij slaan wel vaker de plank totaal mis en dus kan de beste man natuurlijk op een morgen bij het opstaan ook gewoon spontaan last hebben gekregen van een rechte rug en principes . Dat hij toen bij de eerste de beste fractievergadering opbiechtte : "Wat mij nou toch overkomen is, wordt ik wakker, heb ik ineens last van principes en een rechte rug, echt nog nóóit last van gehad. En ik zal daarom op 3 oktober  2011 tegen moeten stemmen."  Wat zullen z´n fractiegenoten hebben opgekeken als dat het ware verhaal is.

Wat ook nog weer eens pijnlijk duidelijk is geworden op 3 oktober 2011 is, wie er binnen het college aan de touwtjes trekken. Dat zijn dus zeer duidelijk burgemeester Cees Bijl en PvdA wethouder Bouke Arends. De rest van de wethouders zat er toch een beetje voor spek en bonen bij. Daar zijn u en wij, of u nu voor- of tegenstander bent van de plannen,  het wel over eens toch? Waarschijnlijk komen de wethouders Ton Sleeking (PvdA), Mariet Thalens (PvdA), Henk Jumelet (CDA), Jan Kuper (CDA) en Nynke Houwing (VVD)  elke morgen bij Burgemeester Bijl en PvdA wethouder Bouke Arends op appel om te horen wat zij die dag denken of mogen denken en hoe ze die dag moeten handelen.

PvdA wethouder Arends durfde niet te zeggen of de lasten voor de burgers tussen  2013 tot en met 2016 zouden stijgen in verband met het Atlanta project en de verhuizing van het dierenpark. Het eerlijke antwoord was geweest: "Als de risico's uitkomen dan zullen de lasten stijgen". Maar voor eerlijke communicatie is hetzelfde lot weggelegd als voor het referendum: "het is er of te vroeg voor of te laat".

De maandagmorgen van 3 oktober 2011 begon met een groot artikel in het DvhN, waarin LEF! voorman Harry Leutscher een oproep deed aan VVD fractievoorzitter Johan Scheltens om 's avonds niet te stemmen. Scheltens zou volgens Leutscher de schijn van belangenverstrengeling met zich meedragen, vanwege zijn reguliere werk bij een bank die ook in beeld is als de bank die DPE NEXT een lening verstrekt. Maar met de schijn van belangenverstrengeling had Leutscher geen enkele moeite toen in juni  2011 een motie werd ingediend door Wakker Emmen, DOP en BGE, die bedoeld was om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen door het bureau NAR, het bureau  dat onderzoek zou doen naar het risicomanagement van de gemeente bij het Atalanta project en verhuizing dierenpark,  en waarbij de directeur van NAR een neef is van wethouder Nynke Houwing.  De plotselinge principes van onze Harry van LEF! zijn dan ook net zo geloofwaardig en verdacht als de plotselinge principes van CDA raadslid Auke Oldenbeuving. Ook bij Harry is het waarschijnlijk niet meer en minder dan een oude VVD rekening vereffenen. Niets menselijks is onze Harry van LEF! vreemd, behalve dan om fouten toe te geven, regelmatig aanwezig  te zijn als je daar "DIK" voor wordt betaald,  en sorry zeggen als je ergens een puinhoop van hebt gemaakt.

Bij het raadsbesluit van 20 december 2010 was raadsnestor en Christen Unie fractievoorzitter Henk Huttinga afwezig, dus was het extra spannend hoe hij met zijn bijdrage zou insteken en wat hij uiteindelijk zou stemmen. Zijn standpunt was nog volledig onbekend. En aan de mening van deze nestor van de raad wordt door de collegepartijen veel waarde gehecht. En Henk op zijn beurt mag er graag bijhoren, bij de collegepartijen dan, en dus is Henk niet snel kritisch bij belangrijke onderwerpen. Als Henk wel kritisch is dan is dat vaak alleen in 1e termijn en ondergaat Henk in de 2e termijn vaak een gedaanteverwisseling, omdat zoals hij dan aangeeft de antwoorden van het college hem hebben overtuigd en gerustgesteld. Zou het mogelijk zijn voor een raadslid om zijn of haar 2e termijn zittend op de schoot van onze burgemeester voor te dragen, dan zou Henk  hier zeker voor kiezen. Maar Henk Huttinga was op 3 oktober 2011 niet alleen in een 1e termijn zeer kritisch , maar ook in 2e termijn bleef hij kritisch. De spanning steeg dan ook . Hoe zou Henk stemmen? Het werd uiteindelijk een nee. En omdat het er bij de politiek niet alleen om gaat hoeveel er voor of tegen een voorstel zijn, maar ook wie dit zijn, of er verschuivingen zijn, zal de nee van Henk hard zijn aangekomen bij het college en de collegepartijen. Een nee van Henk bij een zo'n belangrijk onderwerp  die telt voor 5. En dus was het eigenlijk 25 voor en 18 tegen.  Een volledig pagina groot artikel in het DvhN met de kop "Onverantwoorde risico's en persoonlijke geweten,  brengen rebel in Henk Huttinga naar boven", was dan ook minimaal op zijn plaats geweest. Dit als hulde aan en lofuiting over de bijdrage en de rechte rug van Henk Huttinga. De enige echte financieel specialist van de raad.

Een andere opvallende nee stemmer was onze Sjakie van GroenLinks. Ook van fractievoorzitter Jan Dijkgraaf van GroenLinks  was onbekend hoe hij in het dossier stond, want ook hij was 20 december 2010 niet aanwezig. Over het definitieve standpunt van GroenLinks bleef Jan in 1e en 2e termijn geheimzinnig. Pas bij de stemverklaring was duidelijk dat Jan tegen was. Of GroenLinks Emmen hiermee ook tegen is? Jan vindt zichzelf belangrijker dan zijn partij dus dat zijn we dus niet te weten gekomen.

En om niemand van de opvallende tegenstemmers te vergeten, ook D66 raadslid Karel Eggen stemde tegen. Zijn collega , D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen stemde echter wel voor. Het anders ja van D66, is dus nu 1 x ja en 1 x nee. Met anders ja kun je dus alle kanten op. Genuanceerd zal men dat in D66 kringen noemen. Hoe dit begrijpelijk aan de D66 achterban wordt gecommuniceerd? Wij zullen het aandachtig volgen, want communiceren is een vak apart.

Goed is nog om te beseffen dat de 4 opvallende tegenstemmers, Auke Oldenbeuving (CDA), Henk Huttinga (Christen Unie), Jan Dijkgraaf (GroenLinks) en Karel Eggen (D66) liever niet bij het NEE kamp van Wakker Emmen, DOP, SP en BGE hadden gehoord. De drempel om toch maar voor te stemmen, was, los van het belang van het onderwerp,  alleen al om die reden voor hen erg laag. En de drempel om tegen te stemmen was erg hoog. Toch stemden ze tegen. Dus vanaf  3 oktober 2011 horen ze bij het NEE kamp. Of zou voor de 4 tegenstemmers in werkelijkheid gelden,  " was sich liebt, das neckt sich", en wilden ze eigenlijk al veel langer bij het NEE kamp horen?

Het Atlanta project en verhuizing dierenpark begon in 2007 met een: 39 voor en 0 tegen. Dit ging echter om de zoektocht naar geld en waarom zou er iemand tegen het zoeken van extra geld zijn.

In 2008, toen er een definitief en onomkeerbaar besluit moest worden genomen, was het: 35 voor en 4 tegen. (Tegenstemmers waren de DOP en BGE, die je nu als visionairs van het eerste uur zou kunnen beschouwen)

In 2010, toen o.a. het principe besluit werd genomen dat de gemeente Emmen met aandelen in DPE NEXT zou stappen, was het:  26 voor en 10 tegen (Wakker Emmen, DOP, SP en BGE waren tegen en 3 leden waren afwezig)

Op 3 oktober 2011, waarbij het definitieve onomkeerbare besluit werd genomen, was de uitslag: 25 voor en 14 tegen (Wakker Emmen, DOP, SP, BGE, 1x GroenLinks / Jan Dijkgraaf, 1x D66, 1x CDA, 1x Christen Unie)

Rekening houdend dat de tegenstem van Henk Huttinga voor 5 telt. De tegenstemmen van Jan Dijkgraaf, Karel Eggen en Auke Oldenbeuving in dit geval eigenlijk per persoon voor 3  tellen, was de eigenlijke uitslag op 3 oktober dus:  25 voor en24 tegen.

Kijken we naar partijen dan was de uitslag: 4,5 voor en 6,5 tegen

Na 3 oktober 2011 zijn de politieke verhoudingen in Emmen voor de komende jaren dus definitief veranderd. Wat ooit unaniem begon is nu verre van unaniem meer. Het kamp van de NEE stemmers is zo divers, dat de NEE stemmers niet meer eenvoudig als goedkope populisten kunnen worden weggezet door de JA stemmers.

En natuurlijk is het laatste woord bij dit project nog lang niet gevallen. De journalisten en columnisten die de toegenomen spanning in politiek Emmen dan ook niet voelen en ruiken, kunnen dan misschien ook beter gaan solliciteren naar een mooie functie als communicatiemedewerker bij een overheidsinstelling. Bij de gemeente Emmen schijnt men meer werk te willen maken van de communicatie, dus wie weet is er daar een mooie slapende toekomst voor hen weggelegd.

Redactie BGE

NB

PvdA voorzitter Jaap Gernaat geeft op zijn weblog aan dat hij nog les heeft gehad op de middelbare school van een van de tegenstemmers, waarschijnlijk CDA raadslid Auke Oldenbeuving. Hij zou van hem geleerd hebben dat het juist goed is om in tijden van recessie als overheid extra te investeren. Dit opmerkelijk gegeven wilden wij u dan ook niet onthouden. Nu maar hopen dat PvdA voorzitter Jaap Gernaat ook nog heeft onthouden dat je structureel beter niet meer kunt uitgeven dan er binnenkomt. Dit was dan wel een les uit klas 1 van de lagere school, nu groep 3, maar sommige zaken worden je niet voor niets zo jong mogelijk al geleerd.

Christen Unie fractievoorzitter Henk Huttinga zag op een bepaalde manier, qua intensiteit van het voorstel, overeenkomsten met de tijd van de bestuurscrisis in Emmen. Van elke andere overeenkomst zou geen sprake zijn volgens hem. Maar u en wij weten, Henk zegt niet zo maar iets en haalt niet zomaar iets aan. Emmen is op weg naar een volgende bestuurscrisis en veel journalisten en columnisten vinden het in politiek Emmen toch noch saai. Dan moet je volgens ons toch wel erg negatief zijn ingesteld.