Als liefhebber van het politieke theater hebben wij als Redactie BGE deze week genoten van het populistische optreden van PvdA wethouder Bouke Arends bij de bekendmaking van het groene licht van het college voor de verhuizing van het dierenpark. Ja u leest het goed, het populisme van onze PvdA wethouder. En ja wij hebben genoten.

 

Nu zijn er meerdere definities in omloop voor wat populisme is en in goed overleg met Christen Unie Fractievoorzitter Henk Huttinga hebben we besloten om voor deze column de definitie van de Christen Unie als uitgangspunt te nemen.

Volgens de Christen Unie is populisme een manier van communiceren waarin eenvoudig taalgebruik en gerichtheid op het volk centraal staan. Deze manier van communiceren heeft vaak tot doel de gevestigde orde "wakker te schudden".

En de Emmense bevolking wakker schudden is wat onze PvdA wethouder Bouke Arends doet. Emmen kan namelijk niet zonder dierenpark, want dat wordt de ondergang van Emmen. Op de huidige locatie is echt alles geprobeerd, maar wil het echt niet. Ook al bleek uit het onderzoek van UNO eind 2010 dat er juist jarenlang niets was gebeurd, en dat daardoor het park richting afgrond ging. Iets waar de PvdA wethouder mede verantwoordelijk voor was, maar onze Bouke stond er toen bij en keek er naar.

De PvdA wethouder creëert bijvoorkeur een sfeer en klimaat waarbij hij direct en indirect laat blijken dat er  eigenlijk geen tijd voor een inhoudelijke politieke discussie meer is, dat die fase achter ons ligt,  ook al heeft er in die voorafgaande fase geen inhoudelijke discussie plaatsgevonden. Want als je lastige discussies uit de weg wilt gaan zorg je er voor dat de tijd altijd dringt. Dus ook nu dringt de tijd en de tijd om Emmen nog net op tijd te redden voor de ondergang is al erg krap. En iedereen die dit niet begrijpt, is voor de PvdA wethouder Bouke Arends iemand die niet begrijpt dat het in Emmen 5 voor 12 is en zou zich moeten afvragen of hij of zij wel in de realiteit leeft, over voldoende dossierkennis beschikt, de stukken wel heeft gelezen, wel het algemeen belang dient, wel geschikt is als politicus.   

De boodschap van PvdA wethouder Arends  is dan ook in zijn kern eenduidig en eenvoudig, zij het dat het bij deze geboren beroepsbestuurder is verpakt in bestuurlijk interessant gewauwel. "Ik Bouke Arends  / wij PvdA / wij college van B&W,  zijn bezig Emmen voor de ondergang te redden en wie dat niet begrijpt, wie ons hierbij stoort, die is echt totaal onverantwoord bezig. En eenduidige en eenvoudige boodschappen is een kenmerk van populisten en wel op zo'n manier dat elke vorm van discussie wordt geëlimineerd. Wie dan ook zijn twijfels wil uiten, wie echte vragen zal stellen, die zet zich zelf als het ware voor schut. Want op het randje van de afgrond ga je over tot actie en ga je niet meer uitgebreid debatteren en discussiëren.

Populisten voelen zich het prettigst in een positie van underdog. Wij horen u denken "Bouke Arends, dit college in de positie van en underdog?, daar slaan jullie als Redactie BGE toch echt volledig de plank mis." "BGE en Redactie BGE verwijten dit college, en zeker PvdA wethouder Bouke Arends, toch bij herhaling arrogantie en elitair gedrag?". Niets menselijk is ons vreemd dus u kunt in deze gelijk hebben, maar toch willen wij dit punt aan u uitleggen.

Dit college kwalificeert lastige politieke kwesties bijvoorkeur op een zodanige manier dat zij in een underdog positie zit ten opzichte van het politieke onderwerp dat ter besluitvorming wordt voorgelegd. De kwesties zijn altijd zeer gecompliceerd in al haar facetten en dimensies, eigenlijk hebben nog nooit bestuurders in de gehele Nederlandse geschiedenis zo'n lastig besluit moeten nemen als de huidige bestuurders in Emmen.  Eigenlijk is het probleem zo ingewikkeld en veelomvattend dat geen normale bestuurder het zou kunnen oplossen, maar na een zorgvuldige afweging blijkt dit "uitermate bekwame" college toch nog een oplossing te hebben gevonden en dat is dan het voorstel dat voorligt en niets anders. En dit college is alleen in staat het tij nog te keren als er wel nu direct ingestemd wordt, want anders is het zeker te laat. En als je vooraf de indruk wekt dat je in het algemeen belang het onmogelijke probeert waar te maken oogst je bij grote groepen sympathie, de sympathie voor de underdog, en heb je het achteraf nooit slecht gedaan.

 

Een charismatische leider is ook onontbeerlijk voor populistische politiek. En op zijn eigen wijze (eigenwijsheid) voldoet onze PvdA wethouder Bouke Arends hieraan. Bouke presenteert zich dan ook  graag, in zowel woord als gezichtsuitdrukking, als de tovenaarsleerling die als enige de geheime formules en toverspreuken bezit voor de economie en de werkgelegenheid van de gemeente Emmen. Bouke zet dan ook elke gemeentelijke Atalanta / dierenpark Euro om in het tienvoudige in economische groei en werkgelegenheid.  En omdat met zorgvuldige marketing van de economie en de werkgelegenheid iets heiligs en mythisch is gemaakt,  is onze Bouke "de"  charismatische redder van de Emmense economie en werkgelegenheid.

Voor de Emmense elite zijn de fractievoorzitters zoals Ton Schoo (DOP), René van der Weide (Wakker Emmen) en Wim Halm (BGE) "de" populisten van de Emmense politiek. Als Redactie BGE zijn wij echter van mening dat deze politici hiermee te veel eer wordt toebedeeld en dat zij nog lang niet in de schaduw kunnen staan van "de" populist van de Emmense politiek: PvdA wethouder Bouke Arends

Fractievoorzitters zoals, Carmen Hoogeveen (D66), Wim Moinat (SP), Henk Huttinga (CU), Jan Dijkgraaf (GroenLinks) zijn politici die bij regelmaat laten blijken te gruwen van populistische politiek en retoriek. Het gevaar bestaat dan ook dat zij zich met deze houding steeds meer politiek buitenspel zetten. Nu duidelijk is dat het Atalanta project doorgaat, wij hier als burgers financieel voor zullen moeten bloeden, is toch het minimale dat wij als burgers mogen verwachten dat wij waar voor ons geld krijgen in de vorm van een spetterend populistisch politiek theaterstuk.

En nu wilt u als lezer natuurlijk graag weten hoe wij aankijken tegen de rol en positie van de fractievoorzitters van de 3 collegepartijen in het populisme in de Emmense politiek. Het gaat dan om de heren Raymond Wanders (PvdA), Bouke Durk Wilms (CDA) en Johan Scheltens (VVD). Omdat deze 3 heren PvdA wethouder Bouke Arends zullen moeten gehoorzamen bij de plannen van het nieuwe dierenpark en wij als columnisten van Redactie BGE het natuurlijke gezag van de PvdA wethouder Arends, in deze zeer moeilijke tijden en omstandigheden, natuurlijk niet willen ondermijnen, zullen wij hier niet nader op ingaan. Want wij zouden het onverantwoord vinden om hierover op dit moment iets van te zeggen en kennen als columnisten onze verantwoordelijkheden in deze voor Emmen historisch moeilijke tijden.

Ook zijn de fractievoorzitters van PvdA, CDA en VVD geen politieke hoogvliegers dus ze zullen alle zeilen moeten bijzetten om uit  te leggen dat het dierenpark niet aan alle keiharde voorwaarden heeft voldaan, maar dat toch aan alle voorwaarden is voldaan, zodat er definitief groenlicht kan worden gegeven. Waarschijnlijk zullen ze aangegeven dat voor dergelijk complexe projecten geen eenvoudige oplossingen zijn, behalve dan dat de oplossing van het college eenvoudigweg de enige echte oplossing is en de redding voor Emmen. En natuurlijk dat de tijd dringt. Mocht dan blijken over een aantal jaren dat het nieuwe dierenpark op een fiasco is uitgedraaid, kunnen ze altijd nog verwijzen dat het besluit onder een enorme tijdsdruk moest worden genomen. Dat het toen niet anders kon en dat ze als PvdA / CDA / VVD dan kunnen zeggen "met de kennis van nu, zouden we er toen geen haastklus van maken, maar we moesten het toen doen met het inzicht van dat moment en toen was het een haastklus, dus kunnen we nu zeggen dat we toen niets fout hebben gedaan".

Maar omdat nu het water in Emmen tot aan de lippen staat, de tijd dringt, Emmen voor de ondergang moet worden behoed, is dat iets voor later. 

 

Redactie BGE

NB

Mocht u zich afvragen waarom LEF! fractievoorzitter Harry Leutscher niet meedoet in dit verhaal over populisme in politiek Emmen? Ook wij vragen ons al 1,5 jaar af waarom onze Harry zo weinig meedoet in politiek Emmen.